Kronika Rycerzy Kolumba 2018

KRONIKA 2018 ROK

POD TYM TYTUŁEM PUBLIKOWANE BĘDĄ BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA NASZEJ PADY PARAFIALNEJ ORAZ WAŻNIEJSZE SPRAWY KTÓRYMI ŻYJĄ RYCERZ JURYSDYKCJI POLSKIEJ ORAZ ZE ŚWIATA

RYCERZY KOLUMBA RADA 16642 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM WŁĄCZAJĄ SIĘ W SŁUŻBĘ PRZY OŁTARZU PAŃSKIM. UCZESTNICZYMY W KAŻDĄ NIEDZIELE W LITURGII SŁOWA

Słowo do Rycerzy:

Kapelana Parafialnej Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, Ks. Dr. Prałata Andrzeja Kaszyckiego.
W swojej nauce formacyjnej Kapelan Rady mówił o inspiracji przez: post, modlitwę i jałmużnę. Mówił o odmawianiu nowenny za ojczyznę 11 każdego miesiąca, potrzebie postu, który zobowiązuje nas do powstrzymania się od pewnych postępowań czy wypowiadania niewłaściwych słów. W przypadku jałmużny mówił o rozwadze w ofiarowaniu, przestrzegał przed nieuczciwością ludzką. Mówił o potrzebie jałmużny duchowej, żeby poświęcać swój czas dla innych, a więc jałmużna przez służbę drugiemu człowiekowi.

W życiu każdego człowieka pojawia się wiele możliwości wzrostu duchowego i poprawy bytu materialnego, możliwości naprawy zaniedbań, pomyłek i podjęcia planów na lepszą przyszłość. Rycerze Kolumba są tą wspólnotą która daje takie możliwości dla katolickich mężczyzn.


15 SIERPNIA DLA RYCERZY NASZEJ RADY TO CZAS NA KOLEJNĄ JUŻ AKCIĘ ” WIĄZANKA ZIÓŁ I KWIATÓW”

RYCERZYE KOLUMBA W PARAFII św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCECH w ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTRZEJ MARII PANNY ( MATKI BOŻEJ ZIELNEJ) PRZYGOTOWALI a NASTĘPNIE ROZPROWADZILI WŚRÓD PARAFJAN WIĄZANKI KWIATÓW I ZIÓŁ.

W przygotowaniu wiązanek brali udział nie tylko rycerze, ale i żony, a nawet  i mali giermkowie. 

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu pracy .

Rycerze wyrazili radość z dobrze wykonanej pracy.

Brat Piotr i Adam przygotowali stanowiska do rozprowadzania wiązanek przed Mszą Świętą.

Rycerze naprawdę spisali się na piątkę na zdjęciu widać jak poważnie podeszli do akcji. 


Zbroja-nr_055    Zbroja to Biuletyn Informacyjny Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

Proszę kliknąć na link Zbroja i ukaże się link do otwarcia biuletyn. 


LIPIEC TO KOLEJNY PRACOWITY MIESIĄC W DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA W PARAFII św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCECH

8 lipca na Mszy Świętej funkcjonariusze naszej Rady przyjęli z rąk ks. Kapelana dr. Andrzeja Kaszyckiego insygnia władzy w rycerstwie.

Ks. kapelan najpierw po modlitwie poświęcił insygnia, a następnie wręczył je nowo wybranym funkcjonariuszom.  Była to bardzo uroczysta chwila, a na koniec uroczystości funkcjonariusze złożyli ślubowanie na wierność Bogu, Prawu i zasadą obowiązującym w rycerstwie.   
Modlitwa Kapelana – + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze niebieski, my Twoje dzieci, zebraliśmy się tutaj, by odebrać przysięgę od nowo wybranych funkcjonariuszy tej Rady oraz przekazać im insygnia, będące symbolem danej im władzy, by mogli prowadzić i administrować tą radą w nadchodzącym roku. Obdarz nowych funkcjonariuszy i nas tu z gromadzonych łaską ,a byśmy pamiętali, że tak jak wszelka prawowita władza pochodzi od Ciebie, tak też pochodzi roztropność w wykonywaniu tej władzy w miłosierdziu i sprawiedliwości. Przeto natchnij ich i nas zgromadzonych, abyśmy zawsze zwracali się do Ciebie o radę w ważnych decyzjach. Napełnij nas wszystkich mocą abyśmy zawsze działali w duchu miłości . Daj nam pokorę , byśmy dostrzegali, że nasze ludzkie rozumowa nie zawsze jest narażone na możliwość pomyłki. Pomóż nam, byśmy we wszystkim i zawsze wypełniali Twoją Wolę, zarówno w sprawach dotyczących ducha jak i w ziemskich przedsięwzięciach. Pomóż nam, byśmy stali się wzorem poświęcenia w praktykowaniu cnót chrześcijańskich. Prosimy Cię o to w imię Twego Syna , naszego Pa na i Zbawcę Jezusa Chrystusa, który   z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków – Amen. 

Insygnia symbol władzy w radzie.

Kapelan – Ojcze niebieski, prosimy Cię pobłogosław te insygnia, które są symbolem urzędów, na które ci mężczyźni zostali powołani. Oby noszący te insygnia, dzięki twej łasce, byli ich godni!  Módlmy się, abyś napełnił tych mężczyzn mądrością, by potrafili sprawować władzę, której symbolem są te insygnia. Prosimy Cię o to przez Chrystusa naszego Pana!

Rycerze naszej Rady podczas Uroczystej Mszy Świętej

Funkcjonariusze utworzyli żywy krzyż przed przyjęciem insygniów

Funkcjonariusze kolejno i jako pierwszy insygnia przyjął wielki rycerz

Czcigodny Księże Kapelanie, na zakończenie dzisiejszej uroczystości, prosimy Cię o błogosławieństwo dla tych mężczyzn, którzy będą służyć, jako funkcjonariusze tej Rady i dla wszystkich tu obecnych, którzy będą ich bliskimi towarzyszami w wielkim dziele Rycerzy Kolumba.                                                                      
Kapelan – + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.                                                                                              
  Zacni Bracia, stojąc tworzycie żywy krzyż . Niech ten Krzyż przypomina wam, że musicie nieustannie odnawiać się w Chrystusie, a wasze administrowanie ma świadczyć, że wśród ludu Bożego przywództwo katolików świeckich wypływa z tej właśnie odnowy. Wzywając Bożej pomocy, by wypełnić tę misję, proszę Boga o błogosławieństwo dla każdego z was. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za łaski, którymi nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci za ducha współpracy i za natchnienie, które wlałeś w serca tych mężczyzn. Spraw, by wszystkie działania nowo- wybranych funkcjonariuszy i wszystkich Braci Rycerzy z tej Rady podobały się Tobie. Prosimy Cię o to w Imię Twojego Syna, którzy żyje i króluje z Tobą i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Na koniec Uroczystej Mszy Świętej uczestnicy ceremonii stanęli do pamiątkowej fotografii.


7 lipca obradowała Rada Rycerz na której omawiano sprawy bieżące z życia parafii, omówiono potrzeby na miesiąc lipiec które przedstawił ks. Proboszcz mając na uwadze potrzebę naszego zaangażowania się w liturgii słowa podczas niedzielnych Mszy Świętych. Wielki Rycerz podsumował sprawę uroczystość awansu 23 rycerzy naszej rady na drugi stopień w rycerstwie. Była to ważna dla rycerzy Ceremonia.
Głównym punktem zebrania Rady była sprawa wprowadzenia funkcjonariuszy drugiej kadencji po wyborach na Urząd z wręczeniem insygniów podczas uroczystej Mszy Świętej 8 lipca. 


Czerwiec to pracowity miesiąc dla rycerz Kolumba w parafii pw. im. św. Jadwigi Królowej.  

29 czerwca w Święto Kościelne pierwszych Apostołów Piotra i Pawła w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się ważna i oczekiwana przez Rycerzy Kolumba uroczystość awansu 23 rycerz na wyższy stopień w rycerstwie. Drugi Stopień z czerech stopni przyjęło łącznie 27 rycerzy w tym dwóch z Krakowa z Rady 15128 oraz dwóch z Rady w Chęcinach. Ceremonię w prowadzenia rycerzy na wyższy stopień przeprowadził Zespół z Rady 16128 z Domaszowic pod przewodnictwem wielkiego rycerza Antoniego Kamińskiego. 

Działalność rycerzy opiera się na czterech filarach:

Miłosierdzie – Jedność – Braterstwo – Patriotyzm tak i Rada Rycerzy Kolumba w parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach wyznając te wartości przyjmujemy w naszej działalności. Do głównych zadań Rycerzy Rady Kolumba jest wspieranie ks. Proboszcza w pracy duszpasterskiej. Apostolat świecki ma obowiązek czynnie włączać się w działalność Kościoła. Popieramy i inicjujemy programy, poprzez które członkowie mogą spełniać obowiązki katolika zajmując się dobroczynnością, edukacją, praktykami religijnymi i wieloma innymi sprawami o których informujemy na naszej stronie Internetowej.

Ceremonię nadania drugiego stopnia w rycerstwie poprzedziła Uroczysta Msza Święta w której licznie uczestniczyli kandydaci do awansu.

Głównym Celebransem Mszy Świętej był nasz kapelan ks. dr. prałat Andrzej Kaszycki.

 

Rycerze ze wzruszeniem i zaangażowaniem uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej.

W naszej uroczystości uczestniczyli również bracia z Krakowa i z Chęcin 

Bracia z Zespołu Inicjacyjnego z Domaszowic modlili się razem z naszymi rycerzami 
Na koniec Mszy Świętej zrobiliśmy wspólne zdjęcia pamiątkowe. 
Po dobrze wykonanej pracy należy się trochę posilić.
 

9 czerwca przy Szkole Podstawowej nr. 39 na terenie naszej Parafii odbył się Festyn Rodzinny.

Rycerze naszej Rady aktywnie wspierali przebieg Festynu. Brat Adam prowadził tresurę psów obronnych, brat Zbyszek wspólnie z uczniami tej szkoły wystąpili w Widowisku teatralnym, inni bracia przygotowywali kiełbaski na grillu. Naprawdę była fajna zabawa w której bawili się tak dzieciaki jak i starsi.

Festyn rozpoczęli ks. Proboszcz dr. Andrzej Kaszycki – Kapelan naszej Rady oraz Pani dyrektor Szkoły i Przewodniczący Rady Miasta Darek Kozak z córeczką.

Ks. Proboszcz z radnym Marianem Kubikiem omawiają ważne sprawy na najbliższe miesiące. 

Z kolei ks. Krzysztof zagrzewa młodzież, aby włączała się do zabawy.

 

Brat Zygmunt wspiera młodych aktorów przed występem.

Bracia Krzysztof i Sylwek rozdają świeżo usmażoną kiełbaskę. 

Brat Józef z żoną i sąsiadami podziwiają występy wnuczków.
Brat Zbyszek akompaniuje młodym aktorom.
Brat Adam prowadzi tresurę psów obronnych podziwianych przez publiczność.

8 czerwiec Odpust święto w Parafii – Uroczystość ku czci naszej Patronki św. Jadwigi Królowej.
Rycerze Kolumba służyli wsparciem dla ks. proboszcza podczas tej uroczystości.


2 czerwca Zebranie Rady, gdzie po zakończeniu pierwszej kadencji wybrano nowy skład funkcjonariuszy Rady.

FUNKCJONARIUSZY RADY RYCERZY KOLUMBA 16642 IM. ŚW.
L.P. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
1. Kapelan Rady Ks. dr. Andrzej Kaszycki
2. Wielki Rycerz Zygmunt Mazur
3. Zastępca Wielkiego Rycerza Krzysztof Stanisławski
4. Kanclerz Józef Zieliński
5. Sekretarz ds. finansów Antoni Koperny
6. Kustosz Paweł Tabor
7. Kronikarz Zbigniew Włodarczyk
8. Skarbnik Krzysztof Gronek
9. Powiernik Aleksander Biskupski
10. Powiernik Sylwester Gębski
11. Powiernik Jacek Treter
12. Adwokat – Radca Adam Nawrot
13. Strażnik Wnętrza Stanisław Krakowiak
14. Strażnik Bramy Andrzej Kręć
15. Lektor Mateusz Dziadowicz


BOŻE CIAŁO W PARAFII ŚW. KRÓLOWE JADWIGI W KIELCACH Z UDZIAŁEM RYCERZY KOLUMBA 31 MAJ 2018 ROK.

Rycerze Kolumba licznie i aktywnie uczestniczyli w Uroczystościach Bożego Ciała biorąc udział najpierw w Liturgii Słowa podczas Mszy Świętej, a następnie uroczystej w Procesji po Osiedlach naszej Parafii.

 


RYCERZE NASZEJ RADY uczestniczyli w Rodzinnej Majówce Rowerowej

19 maja Rycerze Kolumba z naszej Parafii uczestniczyli w Rodzinnej Majówce Rowerowej, której organizatorem był ks. bp. Marian Florczyk wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Trasa Rodzinnej Majówki Rowerowej prowadziła z Kielc przez Kaczyn do Borkowa. Rejestracja uczestników o godzinie 9.30 na Placu Jana Pawła II przy kieleckiej katedrze, o 9.45 modlitwa i poświęcenie rowerów, a o 10 barwny peleton prowadzony przez biskupa Mariana Florczyka wyruszył w trasę do Borkowa. To jedna z naszych najważniejszych imprez SPORTOWYCH, cieszy się ogromny zainteresowaniem.

Ks. Bp. Marian Florczyk -Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej – Przewodniczący Komisji ds. Sportu przy Episkopacie Polski, organizator wielu wydarzeń sportowych w Diecezji oraz w Polsce.

Uczestnicy Majówki Rowerowej w tym i Rycerze

 KONWENCJA STANOWA IURYZDYKCJI POLSKIEJ KATOWICE 2018 R.

Podczas VIII Konwencji Stanowej trwającej w Katowicach, dnia 19 maja 2018 roku wybrano nową Radę Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.
Od 1 lipca posługę funkcjonariuszy Rady Stanowej będą pełnić:
br. Tomasz Wawrzkowicz – Delegat Stanowy
br. Krzysztof Zuba – Sekretarz Stanowy
br. Andrzej Stefaniuk – Skarbnik Stanowy
br. Marek Ziętek – Radca Stanowy
br. Dariusz Wolniak – Kustosz Stanowy

VIII KONWENCJA RYCERZY KOLUMBA W POLSCE ROZPOCZEŁA SIĘ Mszą Św. Koncelebrowaną z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego i Kapelanów Zakonu Rycerzy Kolumba z Polski, USA, Ukrainy i Litwy – w Kościele pw. Ducha Świętego w Katowicach. W koncelebrze uczestniczył nasz kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki. Nasi rycerze również brali udział w Konwencji, a byli to Zygmunt Mazur Wielki Rycerz oraz Krzysztof Stanisławski z-ca Wielkiego Rycerza.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Krajowy Duszpasterz Rycerzy Kolumba w Polsce abp Wacław Depo.

Kompania Honorowa Rycerzy na czele z Marszałkiem Ryszardem Nosowiczem podczas Mszy Świętej 

Rycerze w Mediach

Brat Antoni Kamiński z Domaszowic otrzymał nagrodę za działalność na rzecz Kościoła.

Nagroda rycerzy dla Najwybitniejszej Rodziny pamiątkowe zdjęcie z abp Mokrzyckim i delegatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem Jurysdykcji Polskiej. 

W homilii abp Wacław Depo zachęcał do prawdziwego głoszenia Ewangelii Chrystusa.
Swoje słowo skierowanym do rycerzy metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a mówił, że rycerze są zaangażowani w liczne działania na rzecz Kościoła w Polsce i zagranicą. Ubogacają też swoimi inicjatywami społeczności lokalne. Jak na rycerzy przystało są zawsze gotowi na wezwanie –Abp Skworc zwrócił także uwagę, że Rycerze gromadzą się na swojej konwencji w Katowicach, w „centrum Górnego Śląska” w roku 100 lecia odzyskania niepodległości. Przypomniał przy tym o niełatwej drodze Górnego Śląska do Polski, która trwała dłużej, niż dla reszty kraju.
Metropolita katowicki zwrócił się także do zebranych słowami encykliki papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”, w których papież zachęca do tego, by łaska chrztu owocowała na drodze do świętości.
Homilię wygłosił abp Wacław Depo, kapelan stanowym Rycerzy Kolumba. – Europie, światu i Polsce potrzebna jest nowa ewangelizacja – mówił, że przede wszystkim należy żyć słowami Ewangelii. – Zadaniem nowej ewangelizacji jest nie tyle głoszenie treści Ewangelii (…), tutaj trzeba głosić siebie jako świadka Jezusa i Jego drogi, a to jest nieustanny proces związania się z Jezusem – apelował.
Podczas Mszy Świętej rozpoczynającej Konwencję z Rycerzami Kolumba modlili się także abp Mieczysław Mokrzycki z Lwowa oraz abp senior Damian Zimoń, który poprosił o modlitwę w intencji górników kopalni „Zofiówka”.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy Konwencji rozpoczęli obrady:  gdzie  podczas uroczystej kolacji dla uczestników Konwencji br. Tomasz Wawrzkowicz skierował słowa powitania, a byli obecni  (Kapelani, delegaci, małżonki, obserwatorzy) z udziałem Dostojnych Gości (Hierarchowie Kościoła Katolickiego, goście z Rady Najwyższej ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy i Litwy) po powitani przeszedł do podsumowania Roku Bratniego w Jurysdykcji Polskiej Rycerzy Kolumba .

Podczas obrad zebrani delegaci przyjęli 6 rezolucji w istotnych sprawach dla dot. prześladowania za wiarę, obrony życia i godności małżeństwa, obrony dobrego imienia Ojczyzny i postaw patriotycznych, oraz promowania dziedzictwa Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego.    

br. Tomasz Wawrzkowicz Delegat Stanowy – podczas otwarcia KONWENCJI

Jonathan Kalisch OP kapelan programowy Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba przekazał życzenia i pozdrowienia dla wszystkich rycerzy w Polsce

Pamiątkowe zdjęcie naszych rycerzy z ojcem Jonathanem Kalischem

Delegatami naszej Rady byli: ks. dr. Andrzej Kaszycki – Kapelan Rady oraz Zygmunt Mazur – Wielki Rycerz i Krzysztof Stanisławski z-ca Wielkiego Rycerza

Całość Konwencji zakończyła się Eucharystią, której przewodniczył bp Adam Wodarczyk. W homilii nawiązując do liturgii wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego podkreślał, że „Rycerze Kolumba poprzez etos naśladowania Chrystusa i bycia Jego Rycerzami jeszcze mocniej otwierają się na moc Ducha Świętego”.
Odnosząc się do czytań mszalnych wskazał na wewnętrzną przemianę apostołów, która pokazuje, że każdy powinien wciąż wzywać pomocy Chrystusa, który do niej uzdalnia.
Rycerze Kolumba obecnie liczą ok. 2 mln członków i działają w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz od 2006 r. w Polsce.

 


MAJ to w tradycji Polski miesiąc Maryjny, gdzie każdego dnia odprawiane jest Nabożeństwo Majowe
Cześć Maryi!

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem, I co czuje, i co żyje,
Niech z nami s1awi Maryję!

„Chwalcie łąki umajone…”Tak pamiętam tą pieśń z dzieciństwa jak jako mały jeszcze chłopiec wspólnie ze starszym rodzeństwem najpierw przygotowywaliśmy najbliższą naszego domu Kapliczkę, stroiliśmy w koło drzewkami kwiatami. Ustawialiśmy ławeczki, by wygląd Kopiczki i otaczające ją miejsce miało dostojny wygląd i żeby śpiewać i chwalić Maryję. Ale było w tym coś co pojąłem po latach, to ona zaszczepiła w nas miłości wobec Boga i bliźnich.


ZEBRANIE RADY  DNIA 5 maja  2018 ROKU. Godz. 17.00

5 maja obradowała Rada Rycerzy Kolumba już w powiększonym składzie o nowo przyjętych braci.

PORZĄDEK obrad obejmował między innymi:

  1. OMÓWIENIE UDZIAŁU RYCERZY W UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA.

Rycerze Kolumba w naszej Parafii podobnie ja w minionym roku będą uczestniczyć przy organizacji Uroczystości Bożego Ciała. Jesteśmy do dyspozycji i wg. potrzeb  przy organizowaniu Procesji i do innych spraw, taką deklarację złożyliśmy podczas Zebrania Rady dla ks. Proboszcza.

NA 16 CZERWCA ZOSTAŁA USTALONA DATA PRZYSTĄPIENIA RYCERZY NASZEJ RADY DO NADANIA DRUGIEGO STOPNIA W RYCERSTWIE

 Omawiana była również sprawa wyjazdu naszych przedstawicieli na Konwencje Stanową 18- 19 maja do Katowic.

DOBRO ZAKONU – OMAWIANE BYŁY SPRAWY DOTYCZĄCE SYTUACJI W RODZINACH NASZYCH BRACI I EWENTUALNE POTRZEBY CZŁONKÓW RODZIN. UDZIELONO INFORMACJI WS. UKAZANIA SIĘ NOWEGO DZIENNIKA DLA RYCERZY ” ZBROJA ” ZACHĘCAMY DO CZYTANIA BIULETYNU (poniżej adres strony)

http://www.rycerzekolumba.com/polska/ftp/zbroja/Zbroja-nr_053.pdf


TURNIEJ PIŁKARSKI KTÓRYM WSPÓŁORGANIZATOREM BYŁA RADA RYCERZY KOLUMBA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH
Dnia 2 maja Rada Rycerzy Kolumba im. Św. Królowej w Kielcach razem z Świętokrzyskim Klubem Sportowym Rodzina zorganizowali rozgrywki w piłkę nożną młodych piłkarzy. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny z Kielc, Krakowa. Zwycięzcą turnieju został Klub Rodzina z Kielc.

W otwarciu Turnieju uczestniczyli przedstawiciele władzy Państwowej i Samorządowej w osobach :
Senator RP Krzysztof Słoń i Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak 

W intencji uczestników Turnieju i wszystkich zebranych modlitwie przewodniczył ks. Paweł Samiczak jednocześnie v-ce Prezes Klubu Rodzina

Nagrody dla uczestników Turnieju ufundowali między innymi Rycerze Kolumba im św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Turnieju z Panem Senatorem Krzysztofem Słoniem i Przewodniczącym Dariuszem Kozakiem  Nagrody dla uczestników Turnieju przygotowuje Rycerz brat Marek Surgiel oraz kierownik drużyny ŚKSR Mieczysław Kwaśnieski 

  Zawodnicy zwycięskiego Klubu Rodzina

Zawodnicy Klubu Sportowego Garbarnia Kraków

Sędziowie Turnieju z trenerem i zawodnikami Klubu Rodzina

Pamiątkowe zdjęcie drużyn uczestniczących w Turnieju z wielkim Rycerzem Zygmuntem Mazurem


Dnia 21 kwietnia 2018 roku – Zespół Przyjęć przyjął nowych braci rycerzy.
Zespół Inicjacyjny ds. Przyjęć I Stopnia dokonał przyjęcia nowych braci w tym dwóch kapłanów w Ceremonii przyjęcia obok Zespołu Inicjacyjnego uczestniczyli kapelan Rady ks. Dr. Andrzej Kaszycki, Delegat Rejonowy Dariusz Wolniak oraz liczna reprezentacja naszej Rady. Cieszy nas, że cała Ceremonia została wysoko oceniona przez Delegata Rejonowego i Kustosza Stanowego w jednej osobie brata Darka.

Nowo przyjęci bracia do naszej Rady Rycerzy im. Św. Jadwigi Królowej

Delegat Rejonowy brat Dariusz Wolniak czuwał nad całością Ceremonii

Pamiątkowe zdjęcie do Albumu Parafialnego

Gratulacje dla nowo przyjętych kapelanów od ks. Proboszcza naszej Rady i od Wielkiego Rycerza i jego Zastępcy

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Ceremonii Przyjęcia nowych rycerzy – 21.04.2018 r.

 


Zmarła mama naszego brata Antoniego Kopernego


Składamy z serca płynące słowa współczucia i łączymy się w bólu i modlitwie z naszym bratem Antonim z powodu straty ukochanej mamy Marii Koperny.
Pogrzeb odbył się 20 kwietnia br. (piątek) w parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Szczurowej.
W Uroczystości pogrzebowe uczestniczyła delegacja Rycerzy Kolumba z naszej Parafii, rycerze trzymali Straż przy Trumnie ze zmarłą Mamą naszego brata.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie

 


       ZEBRANIE RADY  DNIA 7 kwietnia 2018 r.

Dnia 7 kwietna br. Obradowała Rada Rycerzy Kolumba w nasze Parafii. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził ks. Paweł Samiczak, a po modlitwie wygłosił do rycerzy mowę formacyjną w której –

Ksiądz Paweł zachęcał zebranych i ich rodziny do szczególnego uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie (8 kwietnia 2018 r.), gdyż będzie to niedziela Miłosierdzia Bożego. Ks. Paweł omówił czym miłosierdzie powinno się objawiać na co dzień w postępowaniu zwykłych ludzi (…) następnie przystąpiono do omawiania zadań dla rycerzy na najbliższe miesiące. Wielki rycerz Zygmunt Mazur poruszył kilka tematów dotyczących zadań na najbliższe dni i tak:

  • Ustalono listę rycerzy do niedzielnych Liturgii Słowa na m-c kwiecień
  • Omówiono sprawę projekcji filmu „ CZESŁAW KACZMAREK BISKUP NIEZŁOMNY” film ten zostanie wyświetlony w kwietniu w Sali Teatralnej w dolnej cz. Kościoła.

Wielki Rycerz zaproponował, aby 29 kwietnia (niedziela)   po Mszy Św. O godz. 8.30 rozdawać parafianom Flagi Narodowe, które będą w dyspozycji rycerzy. Następnie omówione planowaną na 21 kwietnia  sprawę przyjęć  nowych rycerzy.

Bardzo ważna sprawą jest rozwój rycerstwa, ustalono, że 21 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 18.00 w naszej Świątyni  Zespół ds. Inicjacji I Stopnia przeprowadzi procedurę przyjęcia nowy rycerzy .  Zapraszamy wierzących mężczyzn w wieku od 18 roku życia do naszych szeregów. Nie bądźmy bierni,  wstańmy z tych wygodnych kanap i zbliżmy się z pod Chóru i spod filarów do Ołtarza.

W punkcie dobro Zakonu krótki referat wygłosił lektor Rady brat Mateusz w którym omówił:

Rozwój członkostwa Rycerzy Kolumba w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles Laici

W ostatnim czasie jako Rycerze Kolumba przeżywaliśmy Tydzień Przyjęć, który nakazuje nam ze szczególną uwagą pochylić się nad kwestią przyjmowania nowych Braci w nasze szeregi. Pragnę w tym kontekście przywołać słowa świętego Jana Pawła II wyrażone w adhortacji Christifideles Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele. Papież przywołuje przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16) podkreślając, że Chrystusowe wezwanie „Idźcie i wy do mojej winnicy” każdy świecki powinien odczytywać jako skierowane do niego. Za tym posłaniem kryje się odpowiedzialność za Kościół, która w szczególnym stopniu wyraża się przez zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty.

Jan Paweł II napisał, że postawą nie do zaakceptowania dla katolika jest bierność. Jako Rycerze Kolumba odpowiedzieliśmy na zaproszenie Gospodarza winnicy i rozpoczęliśmy wspólnie działalność na rzecz naszej parafii oraz społeczności która ją tworzy a której częścią jesteśmy. Odpowiedzialność za wspólnotę nie ogranicza się jednak do tego, że sami odrzuciliśmy postawę bierności — wymaga ona, abyśmy również innym pomogli działać. Stąd naszym obowiązkiem jest skierowanie pytania: „Czemu stoicie cały dzień bezczynnie?” (Mt 20, 6) do tych, którzy jeszcze trwają w bierności i zaproszenie kolejnych mężczyzn do braterstwa w naszym Zakonie oraz do wspólnej pracy na rzecz Kościoła i naszej społeczności.

Pragnę zwrócić uwagę Braci, że papież Jan Paweł II wymienia dwie pokusy, którym świeccy nie zawsze umieli stawić czoła: pokusa tak wielkiego angażowania się w posługi i zadania kościelne, że prowadzi to do zaniedbywania innych obowiązków, oraz pokusa niedopuszczalnego oddzielania wiary od życia. W uchronieniu się przed tymi niebezpieczeństwami niewątpliwie może nam pomóc dbałość o rozwój członkostwa w naszej Radzie. Przede wszystkim większa liczba Rycerzy pozwoli łatwiej rozdzielać obowiązki i zadania tak, aby nikt z nas nie był obciążony nimi ponad miarę kosztem innych swoich powinności. Ponadto, jeśli zaprosimy do Rycerstwa naszych przyjaciół, kolegów i współpracowników, uzyskamy nieocenione wsparcie w autentycznym życiu Ewangelią w naszych miejscach pracy czy przyjacielskich spotkaniach i wspólnie będziemy stawać się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. Zatem, wdzięczni za dar jakim jest nasz udział wielkim dziele jakim są Rycerze Kolumba, podejmijmy odpowiedzialność za trwanie i rozwój naszej Rady aktywnie poszukując i zapraszając kolejnych Braci do wspólnej pracy na rzecz winnicy Pańskiej.

Mateusz Dziadowicz

Lektor Rady Rycerzy Kolumba 16642 św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Zebranie rady zakończono modlitwą której przewodniczył ks. Paweł oraz Pieśnią Boże Coś Polskę.

 


 

8 kwietna Święto Miłosierdzia  Bożego Rycerze naszej Rady prowadzili czytanie słowa Bożego oraz śpiew Psalmu i modlitwy wiernych.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

czytanie (Dz 4, 32-35)

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.


 

Rycerze Kolumba uczestniczą w czytaniu słowa Bożego śpiewaniu Psalmu i modlitwy wiernych podczas niedzielnych Mszy Świętych o godz. 8.30

  

  

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU MIAŁA BARDZO BOGATĄ OPRAWĘ W KTÓREJ SWÓJ UDZIAŁ MIELI RYCERZE NASZEJ PARAFII

Ewangelia (J 18, 1 – 19, 42)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Według Świętego Jana
Testament dany z krzyża
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + Niewiasto, oto syn Twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto Matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Śmierć Jezusa

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: + Dokonało się! E. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

2. Czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI LITURGII WIELKOPIĄTKOWEJ STRAŻ PRZY GROBIE PANA JEZUSA PEŁNILI RYCERZY KOLUMBA

 

SYMBOLICZNY GRÓB PANA JEZUSA W PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH

W Wielki Czwartek rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego, święta, które w kościele katolickim uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Ten dzień jest szczególnym świętem kapłanów. Przed południem księża spotykają się na Mszy Krzyżma, a wieczorem z wiernymi na uroczystej liturgii.

Rycerze naszej Rady brali udział w obrzędzie mycia nóg, dla dwunastu rycerzy ks. Proboszcz umył nogi.

WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII ROZPOCZĘLIŚMY DROGĄ KRZYŻOWĄ PO OSIEDLACH PARAFII

Ks. Dr. Andrzej Kaszycki Kapelan naszej Rady prowadził nauki rekolekcyjne w Skorzeszycach dla Wielkich Rycerzy z Diecezji Kieleckiej, Radomskiej, Krakowskiej. Naszą Radę reprezentował Wielki Rycerz Zygmunt Mazur.

(słowa ks. Rektora dr. Pawła Tambora)
Rycerze na rzecz organizacji turnieju X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej. Organizacja całego turnieju była ogromnym wyzwaniem logistycznym i finansowym, dlatego z tego miejsca pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim patronom i darczyńcom, za pomoc w zorganizowaniu X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej, a byli to między innymi Rycerze Kolumba Diecezji Kieleckiej w tym i RYCERZE naszej Rady.