Kronika Rycerzy Kolumba 2018

KRONIKA 2018 ROK

POD TYM TYTUŁEM PUBLIKOWANE BĘDĄ BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA NASZEJ PADY PARAFIALNEJ ORAZ WAŻNIEJSZE SPRAWY KTÓRYMI ŻYJĄ RYCERZ JURYSDYKCJI POLSKIEJ ORAZ ZE ŚWIATA

RYCERZY KOLUMBA RADA 16642 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM WŁĄCZAJĄ SIĘ W SŁUŻBĘ PRZY OŁTARZU PAŃSKIM. UCZESTNICZYMY W KAŻDĄ NIEDZIELE W LITURGII SŁOWA

Słowo do Rycerzy:

Kapelana Parafialnej Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, Ks. Dr. Prałata Andrzeja Kaszyckiego.
W swojej nauce formacyjnej Kapelan Rady mówił o inspiracji przez: post, modlitwę i jałmużnę. Mówił o odmawianiu nowenny za ojczyznę 11 każdego miesiąca, potrzebie postu, który zobowiązuje nas do powstrzymania się od pewnych postępowań czy wypowiadania niewłaściwych słów. W przypadku jałmużny mówił o rozwadze w ofiarowaniu, przestrzegał przed nieuczciwością ludzką. Mówił o potrzebie jałmużny duchowej, żeby poświęcać swój czas dla innych, a więc jałmużna przez służbę drugiemu człowiekowi.

 


       ZEBRANIE RADY  DNIA 7 kwietnia 2018 r.

Dnia 7 kwietna br. Obradowała Rada Rycerzy Kolumba w nasze Parafii. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził ks. Paweł Samiczak, a po modlitwie wygłosił do rycerzy mowę formacyjną w której –

Ksiądz Paweł zachęcał zebranych i ich rodziny do szczególnego uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie (8 kwietnia 2018 r.), gdyż będzie to niedziela Miłosierdzia Bożego. Ks. Paweł omówił czym miłosierdzie powinno się objawiać na co dzień    w postępowaniu zwykłych ludzi (…) następnie przystąpiono do omawiania zadań dla rycerzy na najbliższe miesiące. Wielki rycerz Zygmunt Mazur poruszył kilka tematów dotyczących zadań na najbliższe dni i tak:

  • Ustalono listę rycerzy do niedzielnych Liturgii Słowa na m-c kwiecień
  • Omówiono sprawę projekcji filmu „ CZESŁAW KACZMAREK BISKUP NIEZŁOMNY” film ten zostanie wyświetlony w kwietniu w Sali Teatralnej w dolnej cz. Kościoła.

Wielki Rycerz zaproponował, aby 29 kwietnia (niedziela)   po Mszy Św. O godz. 8.30 rozdawać parafianom Flagi Narodowe, które będą w dyspozycji rycerzy. Następnie omówione planowaną na 21 kwietnia  sprawę przyjęć  nowych rycerzy.

Bardzo ważna sprawą jest rozwój rycerstwa, ustalono, że 21 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 18.00 w naszej Świątyni  Zespół ds. Inicjacji I Stopnia przeprowadzi procedurę przyjęcia nowy rycerzy .  Zapraszamy wierzących mężczyzn w wieku od 18 roku życia do naszych szeregów. Nie bądźmy bierni,  wstańmy z tych wygodnych kanap i zbliżmy się z pod Chóru i spod filarów do Ołtarza.

W punkcie dobro Zakonu krótki referat wygłosił lektor Rady brat Mateusz w którym omówił:

Rozwój członkostwa Rycerzy Kolumba w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles Laici

W ostatnim czasie jako Rycerze Kolumba przeżywaliśmy Tydzień Przyjęć, który nakazuje nam ze szczególną uwagą pochylić się nad kwestią przyjmowania nowych Braci w nasze szeregi. Pragnę w tym kontekście przywołać słowa świętego Jana Pawła II wyrażone w adhortacji Christifideles Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele. Papież przywołuje przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16) podkreślając, że Chrystusowe wezwanie „Idźcie i wy do mojej winnicy” każdy świecki powinien odczytywać jako skierowane do niego. Za tym posłaniem kryje się odpowiedzialność za Kościół, która w szczególnym stopniu wyraża się przez zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty.

Jan Paweł II napisał, że postawą nie do zaakceptowania dla katolika jest bierność. Jako Rycerze Kolumba odpowiedzieliśmy na zaproszenie Gospodarza winnicy i rozpoczęliśmy wspólnie działalność na rzecz naszej parafii oraz społeczności która ją tworzy a której częścią jesteśmy. Odpowiedzialność za wspólnotę nie ogranicza się jednak do tego, że sami odrzuciliśmy postawę bierności — wymaga ona, abyśmy również innym pomogli działać. Stąd naszym obowiązkiem jest skierowanie pytania: „Czemu stoicie cały dzień bezczynnie?” (Mt 20, 6) do tych, którzy jeszcze trwają w bierności i zaproszenie kolejnych mężczyzn do braterstwa w naszym Zakonie oraz do wspólnej pracy na rzecz Kościoła i naszej społeczności.

Pragnę zwrócić uwagę Braci, że papież Jan Paweł II wymienia dwie pokusy, którym świeccy nie zawsze umieli stawić czoła: pokusa tak wielkiego angażowania się w posługi i zadania kościelne, że prowadzi to do zaniedbywania innych obowiązków, oraz pokusa niedopuszczalnego oddzielania wiary od życia. W uchronieniu się przed tymi niebezpieczeństwami niewątpliwie może nam pomóc dbałość o rozwój członkostwa w naszej Radzie. Przede wszystkim większa liczba Rycerzy pozwoli łatwiej rozdzielać obowiązki i zadania tak, aby nikt z nas nie był obciążony nimi ponad miarę kosztem innych swoich powinności. Ponadto, jeśli zaprosimy do Rycerstwa naszych przyjaciół, kolegów i współpracowników, uzyskamy nieocenione wsparcie w autentycznym życiu Ewangelią w naszych miejscach pracy czy przyjacielskich spotkaniach i wspólnie będziemy stawać się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. Zatem, wdzięczni za dar jakim jest nasz udział wielkim dziele jakim są Rycerze Kolumba, podejmijmy odpowiedzialność za trwanie i rozwój naszej Rady aktywnie poszukując i zapraszając kolejnych Braci do wspólnej pracy na rzecz winnicy Pańskiej.

Mateusz Dziadowicz

Lektor Rady Rycerzy Kolumba 16642 św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Zebranie rady zakończono modlitwą której przewodniczył ks. Paweł oraz Pieśnią Boże Coś Polskę.

 


 

8 kwietna Święto Miłosierdzia  Bożego Rycerze naszej Rady prowadzili czytanie słowa Bożego oraz śpiew Psalmu i modlitwy wiernych.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

czytanie (Dz 4, 32-35)

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.


 

Rycerze Kolumba uczestniczą w czytaniu słowa Bożego śpiewaniu Psalmu i modlitwy wiernych podczas niedzielnych Mszy Świętych o godz. 8.30

  

  

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU MIAŁA BARDZO BOGATĄ OPRAWĘ W KTÓREJ SWÓJ UDZIAŁ MIELI RYCERZE NASZEJ PARAFII

Ewangelia (J 18, 1 – 19, 42)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Według Świętego Jana
Testament dany z krzyża
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + Niewiasto, oto syn Twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto Matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Śmierć Jezusa

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: + Dokonało się! E. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

2. Czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI LITURGII WIELKOPIĄTKOWEJ STRAŻ PRZY GROBIE PANA JEZUSA PEŁNILI RYCERZY KOLUMBA

 

SYMBOLICZNY GRÓB PANA JEZUSA W PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH

W Wielki Czwartek rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego, święta, które w kościele katolickim uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Ten dzień jest szczególnym świętem kapłanów. Przed południem księża spotykają się na Mszy Krzyżma, a wieczorem z wiernymi na uroczystej liturgii.

Rycerze naszej Rady brali udział w obrzędzie mycia nóg, dla dwunastu rycerzy ks. Proboszcz umył nogi.

WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII ROZPOCZĘLIŚMY DROGĄ KRZYŻOWĄ PO OSIEDLACH PARAFII

Ks. Dr. Andrzej Kaszycki Kapelan naszej Rady prowadził nauki rekolekcyjne w Skorzeszycach dla Wielkich Rycerzy z Diecezji Kieleckiej, Radomskiej, Krakowskiej. Naszą Radę reprezentował Wielki Rycerz Zygmunt Mazur.

(słowa ks. Rektora dr. Pawła Tambora)
Rycerze na rzecz organizacji turnieju X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej. Organizacja całego turnieju była ogromnym wyzwaniem logistycznym i finansowym, dlatego z tego miejsca pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim patronom i darczyńcom, za pomoc w zorganizowaniu X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej, a byli to między innymi Rycerze Kolumba Diecezji Kieleckiej w tym i RYCERZE naszej Rady.