Kronika Rycerzy Kolumba 2020

                                     

                                            ROK PAŃSKI 2020

                                                               

Eucharystia to sam Chrystus, ofiara Jego Krzyża, pamiątka Jego śmierci zmartwychwstania, święta uczta komunii w Jego Ciele i Krwi. W taką tajemnicę wierzymy i taką wyznajemy. W całym najbliższym roku winniśmy zatem umocnić wiarę w to, że Eucharystia jest „świętą i Boską liturgią” (KKK 1330), że to w niej dokonuje się dzieło naszego odkupienia.

Pod tym tytułem publikowane będą bieżące wydarzenia z życia i działalności rycerzy Kolumba naszej rady parafialnej im. św. Jadwigi królowej w Kielcach oraz ważniejsze sprawy którymi żyją rycerz jurysdykcji polskiej oraz ze świata.

Słowo Kapelana Rady Rycerzy Kolumba 16642 imieniem Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach.

 Rok, który przeżywamy pod hasłem duszpasterskim „Wielka tajemnica wiary” inspiruje nas do odkrywania w cyklu trzyletnim prawdy o Eucharystii. Zaiste to wielka tajemnica wiary, że podczas każdej Mszy świętej możemy spotkać się z Bogiem i doświadczyć Jego optymalnej obecności wśród nas dzięki Jezusowi Chrystusowi oraz pod postacią kawałka chleba przyjmować Ciało Chrystusa uwielbionego, zasiadającego po prawicy Ojca. Jest to wręcz nie do pojęcia, że Bóg daje nam się dotknąć i jest tak blisko nas, że już bliżej być nie może…

Z naszej strony wymaga to tylko otwarcia się na Niego i na Jego łaskę. Może jednak rodzi się obawa, na ile można być tak ciągle przygotowanym, być w stanie łaski uświęcającej, uzdalniającej do godnego przebywania przy Bogu i przyjmowania Go do swego serca. Święty Jan Paweł II dodaje nam tutaj odwagi nawołując od początku pontyfikatu: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Papież Benedykt XVI kontynuując tę myśl dodał, że to otwarcie  spowoduje, iż Chrystus obdarzy nas sobą i pomoże w wyzwoleniu z niewoli grzechu ku wolności dzieci Bożych, które będą realizować swoje życie pełne miłości.

Przeżywając kolejny rok przygotowania do jubileuszu 25-lecia kanonizacji naszej Patronki Świętej Jadwigi Królowej oraz 40-lecia istnienia parafii w 2022 roku towarzyszy nam motto tego roku: „Syn Boży – nadzieja”. Zawierzmy zatem Jezusowi Chrystusowi nas, naszych najbliższych oraz wspólnotę parafialną i otwórzmy serca dla Niego, by mógł nas napełnić miłością, która jest jedyną podstawą życia.   

ks.dr Andrzej Kaszycki

——————————————————————————————————————————————————-

RYCERZE KOLUMBA ZAPRASZAJĄ

Zapraszamy wierzących katolickich mężczyzn na Uroczystą Ceremonie Przyjęcia do Zakonu Rycerzy Kolumba w Parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach na Os. Świętokrzyskim.

Ceremonia przyjęcia nowych braci odbędzie się 7 marca 2020 roku o godz. 18.00 po Mszy Świętej   w Sali Rycerskiej.


NIEDZIELA RYCERSKA – Święto Ofiarowania Pańskiego, 02.02.2020

Msza święta rycerska z modlitwami łacińskimi o godz. 9.00 TO JUŻ TRADYCJA.

Rycerze śpiewają wiele modlitw w języku łacińskim oraz czytają Słowo Boże, jest to dla nas zaszczyt uczestnicz czynnie w Liturgii Słowa, wpierać kapłanów wszędzie tam gdzie jesteśmy potrzebni i tam gdzie jest to możliwe.

Brat Jacek czytał niedzielne słowo Boże przypadające na czwartą niedziele zwykłą – niedziela Matki Bożej Gromnicznej.

 Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

To mówi Pan Bóg:

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie”.

Drugie czytanie Słowa Bożego odczytał brat Adam: Czytanie z Listu do Hebrajczyków:

„Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli”.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego”.

Nasz kapelan ks. Dr Andrzej Kaszycki wygłosił homilię; mówił nawiązują do  Święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) jeżeli mamy wątpliwości co do naszych decyzji nie jesteśmy pewni co do ich słuszności to mamy Matkę Maryję. Mówił też w podsumowaniu wizyty duszpasterskiej i o  minionego roku o szczęśliwym roku w naszej parafii oraz rozwoju wiary w naszej wspólnocie, wspomniał o prężnie działających grupach religijnych w tym o Rycerzach Kolumba.   

Na zakończenie homilii ks. Kapelan zaśpiewał piękną pieśń Maryjną.


LUTY 2020 RADA NASZEJ RADY ROZPOCZĘŁA OD ZEBRANIA ABY USTALIĆ PLAN DZIAŁAŃ NA NAJBLIŻSZE TYGODNIE:

Jak każde spotkanie poprzedzone zostało modlitwą i odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Boże Coś Polskę” i odśpiewaniem hymnu Patriotycznego „Boże coś Polskę”.

Wielki rycerz w swoim wystąpieniu podsumował działalności rycerzy naszej Rady w minionym miesiącu, podziękował braciom za udział rycerzy w niedzielnych rycerskich Mszach Świętych w czytaniach liturgii Słowa Bożego.

Dla rycerzy Kolumba jak również do naszych kapelanów co miesiąc kieruje swoje słowo Najwyższy Kapelan rycerzy Kolumba  Arcybiskup William E. Lori.

W wystąpienie Kapelana Rady ks. Dr Andrzeja Kaszyckiego, poświęcone było niedzielnej liturgii słowa, które mówi o  Ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Mówił o tradycji Kościoła:

Najbliższa  niedziela to również w tradycji kościoła Katolickiego  zwana, Święto Matki Bożej Gromnicznej. To też ostatnia niedziela śpiewania Kolendy.                                                                    Ksiądz Kapelan mówił o znaczeniu Gromnicy naszej tradycji i o macy Światła jakie daje ta Świeca i kiedy należ po nią sięgać.

Na Zebraniu naszej Rady mieliśmy okazje gościć delegata Rejonowego brata Stanisława Scianę. Gość brat Stanisław poinformował zebranych braci o działalności rycerzy w Jurysdykcji Polskie o podejmowanych dziełach oraz o planach na najbliższe miesiące, a dotyczył rozwoju rycerzy. Omówiono sprawę zapraszania katolickich mężczyzn do grona rycerz i ustalona została data przyjęcia nowych braci do naszej Rady na dzień 7 marca br. Po Mszy św. o godzinie 18.00.

Wielki rycerz Zygmunt Mazur podziękował bratu Stanisławowi za obecność i wręczył drobny upominek.

Pod koniec zebrania w punkcie dobro Zakonu głosu udzielono lektorowi Rady bratu Mateuszowi Dziadowiczowi, który kontynuował rozważania z Adhortacji Świętego Jana Pawła II  na temat udziału świeckich w życiu społeczności.

Na zakończenie zebrania wielki rycerz poruszył sprawę inicjatywy Rady Stanowej, aby w miesiącu maju rady rycerzy Kolumba organizowali modlitwy Mszy Św. w intencji „Za życiem w obrona dzieci nie narodzonych i tych potrzebujących wsparcia”, z okazji Roku Świętego Jana Pawła II. Ustalono, iż kapelan rady wyznaczy w maju jedną niedzielę na tą intencje. Zebranie zakończono modlitwą oraz pieśnią „Króluj nam Chryste”.

Po zakończeniu spotkania zaproszono wszystkich na wspólną Kolację.


5 STYCZEŃ – W minioną niedziele 5 stycznia była nasza Msza święta Rycerska z naszym udziałem oraz ze śpiewem w języku Łacińskim.

Homilię wygłosił kapelan Rady ks. dr. Andrzej Kaszycki, a na koniec homilii zaśpiewał piękną kolędę „GDZIE JEST NASZE BETLEJEM”.

Ważniejsze wydarzenia w styczniu:

  1. – 12 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego,

  2.  – 21 stycznia – Dzień Babci,

  3.  – 22 stycznia – Dzień Dziadka,

  4.  – 24 stycznia – Świętego Franciszka Salezego,

  5.  – 25 stycznia – Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła,

  6.   – 25 stycznia  – Świętego Jana Bosko.          

  7. MIESIĄC STYCZEŃ TO WIZYTA PASTERZA W NASZYM DOMU.                                                           
  8. Wizytę rozpoczynamy codziennie o godz. 16.00, a w soboty o godz. 10.00.              Pamiętajmy, że czas wizyty duszpasterskiej jest czasem przeznaczonym przede wszystkim na modlitwę o Boże błogosławieństwo dla domowników w nadchodzącym roku 2020 oraz na rozmowę dotyczącą życia religijnego.

RYCERZE KOLUMBA NASZEJ RADY NOWY ROK PAŃSKI 2020 ROZPOCZĘLI OD SPOTKANIEM                    4 stycznia.

Jak każde spotkanie poprzedzone zostało modlitwą którą poprowadził kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki i odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Boże Coś Polskę”. 

Wielki rycerz w swoim wystąpieniu podsumował działalności rycerzy naszej Rady w 2019 roku i wymienił cztery główne programy, które są podstawą działalności każdej Rada rycerzy Kolumba, a są to:                    PROGRAM NA RZECZ WIARY,  PROGRAM NA RZECZ RODZIN, PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI, PROGRAM NA RZECZ ŻYCIA

       

Nasza Rada  została wyróżniona dwoma nagrodami za działania 2019 roku, jedną otrzymaliśmy w maju podczas Konwencji Stanowej  w Licheniu. Wyróżnienie, zostało przyznane w kategorii „WIARA”. Wręczał je osobiście arcybiskup Wacław Depo wraz z naszym kieleckim biskupem dr Janem Piotrowskim.

Drugie wyróżnienie otrzymaliśmy 12 października na konferencji  na Jasnej Górze, a powyższą nagrodę Najwybitniejszej Rady III Stopnia, otrzymaliśmy od Rady Najwyższej.

Był to dobry rok, wielu rycerzy wykazało się dużą aktywnością za którą podziękował wielki rycerz i prosił, abyśmy wytrwali w swoim zaangażowaniu w nowym 2020 roku.

Nowy Rok to nowe wyzwania w naszej działalności, jesteśmy zobowiązani do podejmowania zadań – programów obowiązkowych jako rycerze Kolumba, ale i włączanie się w różne dzieła,  wyzwania jakie będą przed nami. Nasze główne działania to świadectwo wiary, obronę życia i rodziny oraz pomoc potrzebującym to główne cele, jakie wyznaczamy sobie na bieżący rok.

Do nowych wyzwań wzywa nas rycerzy nasz Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori. Będziemy uczestniczyć w akcjach w obronie życia uczestnicząc w marszach za życiem, manifestując poparcie dla życia i rodziny.

Rok 2020, to setna rocznica urodzin naszego świętego Jana Pawła II, Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, dziękujemy Bogu w modlitwie za dar tak wielkiego Polaka.

                                                       

To rok w który zostanie wyniesiony na Ołtarze kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Rycerze Kolumba, będą licznie uczestniczyć w tej Uroczystości.

Kardynał Stefan Wyszyński zwracał uwagę także na Ojczyznę, łącząc naród polski z wiarą katolicką. Dlaczego?

Znając historię, tradycję, kulturę wiedział, że to, co piękne w Polsce jest dzięki Ewangelii. Jeśli ktoś tego nie docenia, to tylko ze względów ideologicznych. Ewangelia kształtowała polski naród. W 1977 roku kardynał wspominał pewne wydarzenie. W czasie wojny był w okolicach Dęblina i w okopach spowiadał polskich żołnierzy. Zauważył, że pośród huku dział i bombardowań, niedaleko rolnik obsiewa pole zbożem. Poszedł do niego i zapytał, dlaczego to robi? Rolnik odpowiedział: jeśli zostawiłbym zboże w stodole, to wróg by je spalił, a jeśli je wrzucę w ziemię, to ono wyda plon i ktoś będzie jadł chleb. Ta lekcja zapadła kardynałowi w pamięć. Tak samo miłość ewangeliczna wsiewana głęboko w naród polski wydaje plony. Chcąc więc, aby ta miłość ewangeliczna owocowała, trzeba dać jej wolność i słuchać słów Jezusa.

Kardynał Stefan Wyszyński w 1965 roku mówił, że każda miłość ma swój Wielki Piątek. Wtedy objawia się, czy ktoś naprawdę kochał, czy tylko składał deklaracje bez pokrycia. Miłość domaga się honoru, odpowiedzialności za słowo. Dziś to się zdewaluowało i ludzie łatwo rzucają tym wyznaniem. W 1980 roku Prymas Polski przypominał, w orędziu na Boże Narodzenie, że miłość jest zadaniem dla każdego człowieka na całe życie.  

Rycerze Kolumba z całej Polski będą się modlić o wyniesienie na Ołtarze naszego Patrona ks. Michaela J. McGivneya.

Ponadto na uwagę zasługują następujące działania: ustalenie  listy spraw potrzeby wsparcia ks. proboszcza w obowiązkach w tym udział rycerzy w niedzielnych mszach w tym w liturgii słowa, modlitwie wiernych. Wśród omawianych spraw na Nowy 2020 rok była sprawa Aplikowania  o pozyskiwanie środków zewnętrznych przy współpracy z Kościołem Parafialnym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Istnieje duża szansa pozyskania znacznych środków na wsparcie naszej działalności.