Kronika Rycerzy Kolumba 2021

  

                                            ROK PAŃSKI 2021

NASZ PATRON BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ Michael McGivney 

____________________________________________________________________________________________________________

Zacni Bracia!
Panu Bogu składam dziękczynienie, że pozwolił nam utworzyć Radę Rycerzy Kolumba przy parafii Świętej Jadwigi Królowej. Jest to wspaniały dar dla naszej wspólnoty. Od ponad czterech lat możemy się wspierać i wspierać wszelkie działania w parafii. Dzięki temu nasza parafia żyje i ciągle się rozwija, przede wszystkim wymiarze duchowym.
Aby sprostać zadaniom i oczekiwaniom wspólnoty parafialnej, potrzebujemy wsparcia. Takim wsparciem jest dla nas Jezus Chrystus, który w różny sposób przychodzi do nas z pomocą. W sposób optymalny czyni to podczas Eucharystii, kiedy jednoczymy się z Nim podczas Komunii świętej. Wtedy to spływa na nas zdrój łask potrzebnych do autentycznego życia chrześcijańskiego. Dbajmy zatem, Bracia, o to ścisłe zjednoczenie z Jezusem – Bogiem, bo to jest gwarantem zjednoczenia z najbliższymi w rodzinie, z braćmi w Radzie, z bliźnimi w Kościele, z drugim człowiekiem w Ojczyźnie i na całym świecie.
I na koniec mojego przesłania życzę, by  nas było coraz więcej w naszej Radzie, a Bracia należący do innych parafii, utworzyli tam swoje Rady.
Vivat Jezus!
Wasz kapelan

________________________________________________________________________________________________________

KWIECIEŃ 2021
W Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach odbyło się dziś (24 kwietnia) spotkanie Rycerzy Kolumba w ramach Diecezjalnego Dziękczynienia za dar błogosławionego ks. Michael′a McGivney′a,
założyciela i Patrona Rycerzy Kolumba tej organizacji. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski,który jest Rycerzem Kolumba od 2013 roku.

– …Rycerze Kolumba to troska o rodzinę i małżeństwo oraz parafię. Dziś dziękujemy Bogu za dar październikowej beatyfikacji ks. Michael′a McGivney′a, który potrafił dostrzec ludzkie potrzeby przez swoją wrażliwość, a jednocześnie był pionierem działalności charytatywnej w rzeczywistości, jaka tworzyła naród amerykański… – mówił biskup Jan Piotrowski.

Na początku homilii pozdrowił on Rycerzy Kolumba tradycyjnym okrzykiem „Vivat Jezus!”. Zwrócił uwagę, że prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa była dla założyciela Rycerzy Kolumba źródłem troski o bliźnich, będących w potrzebie.

– …W wyzwaniach naszych czasów, a także życiu Rycerzy Kolumba, potrzebna jest obecność Jezusa Chrystusa. Zapewnia ją Słowo Boże, jako Dobra Nowina, a szczególnie życie Eucharystyczne, które od nas wszystkich domaga się dojrzałej wiary (…)

U podstaw zakonu troska o rodzinę, małżeństwo i parafie była drogą do realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Europa w przeszłości też była poligonem różnych doświadczeń ideologicznych oraz wojennych i w jakiś sposób przyjście Rycerzy Kolumba ubogaca naszą rzeczywistość, a z mężczyzn czyni autentycznych, odważnych świadków wiary… – dodał hierarcha.

Rycerze Kolumba z naszej Rady aktywnie uczestniczyli we Mszy Świętej.

Po Mszy świętej biskup Jan Piotrowski zawierzył Rycerzy Kolumba oraz ich rodziny świętemu Jozefowi – opiekunowi rodziny. Poświęcił również 11 portretów bł. ks. Michael′a McGivney′a. Trafią one do parafii naszej diecezji, w których działają Rycerze Kolumba.

Nasz udział w dniu skupienia rycerzy Kolumba Diecezji Kieleckiej został utrwalony wspólną fotografią z udziałem ks. Biskupa Ordynariusza naszej Diecezji oraz naszych kapelanów.

Rycerze obecni na Mszy świętej uczestniczyli również w konferencji pt. „Rola i miejsce mężczyzny – Rycerza Kolumba – we współczesnym świecie”, którą wygłosił ks. Wiesław Lenartowicz, pomocniczy Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. Spotkanie zakończył „Męski Różaniec” oraz wspólnotowa Agappa.

Rycerze Kolumba to największa międzynarodowa, organizacja katolicka o charakterze charytatywnym. Obecnie zrzesza około trzy miliony mężczyzn na całym świecie. Założycielem wspólnoty jest bł. ks. Michael McGivney. Naczelnymi zasadami organizacji są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, a jednym z głównych celów organizacji jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Do Polski Rycerze Kolumba przybyli w 2005 roku na zaproszenie wystosowane m.in. przez kardynała Józefa Glempa i kardynała Franciszka Macharskiego. W diecezji kieleckiej działa 11 rad parafialnych, które zrzeszają około 400 rycerzy. Wspomagają oni swoich proboszczów w sprawach duszpasterskich oraz gospodarczych oraz uczestniczą w różnych uroczystościach kościelnych. Rycerzami są zarówno świeccy jak i kapłani. Rycerzem może zostać mężczyzna, praktykujący katolik, który ukończył 18 lat.

VIVAT JEZUS!

WR  Jacek Treter

__________________________________________________________________________________________________________

MARZEC 2021

14 marca 2021 r.

Rada Rycerzy Kolumba 16 642 im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach w tym dniu, po Mszy Świętej o godz. 9.00 zorganizowała i przeprowadziła ceremonię Jedności, Miłosierdzia i Braterstwa dla 22 braci.       

 Tego dnia do naszej Rady 16 642 wstąpiło sześciu nowych braci, w tym czterech duchownych.

Głównym celebransem Mszy Świętej był nasz Kapelan Rady – ks. dr Andrzej Kaszycki.

Bracia rycerze jak w każdą niedzielę uczestniczyli w liturgii słowa podczas Mszy Świętej.

Brat Adam Nawrot przeczytał pierwsze czytanie.

Drugie czytanie odczytał brat Igor Młynarczyk.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyło wielu rycerzy, łącznie z kandydatami do rycerstwa.

Bezpośrednio po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęła się ceremonia Jedności, Miłosierdzia i Braterstwa, którą poprowadził Zespół Inicjacyjny powstały przy naszej radzie, w skład którego weszli:

Ks. dr Andrzej Kaszycki – Kapelan naszej Rady.

Brat Jacek Treter – Wielki Rycerz, wystąpił  jako Prezenter Prowadzący.

Brat Krzysztof Stanisławski – Z-ca Wielkiego Rycerza, wystąpił  jako Prezenter Miłosierdzia.

Brat Józef Zieliński – Kanclerz Rady, wystąpił jako Prezenter Jedności.

Brat Piotr Krawiec – Powiernik Rady, wystąpił jako Prezenter Braterstwa.

W szeregi Rycerzy Kolumba wstąpiło sześciu nowych braci, w tym czterech duchownych: ksiądz Jarosław Stanoch, Zbigniew Rapcia, Rafał Borecki oraz diakon Damian Liwocha.

Brat Leszek Jędrocha – Kustosz ceremonii.

Świeccy mężczyźni, którzy dołączyli do naszej rady to: Konrad Banasiewicz oraz Dominik Duda.

Odznaki rycerskie wręczał Delegat Rejonowy brat Zygmunt Mazur – wypowiadając słowa: Zawsze noś ją    z dumą, godnością i honorem. 

Różańce podczas Ceremonii wręczał kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki – wypowiadając słowa: Zawsze noś ten różaniec i módl się na nim, kiedy tylko możesz.

Nad prawidłowym przebiegiem ceremonii czuwał Delegat Rejonowy – brat Zygmunt Mazur.

Pragniemy pogratulować braciom rycerzom, odwagi oraz świadectwa wiary!

W obecnych czasach świat i Kościół potrzebuje silnych mężczyzn wiarą, którzy swoim życiem i świadectwem, jako mężowie, ojcowie, dziadkowie, dadzą przykład innym na drodze do zbawienia siebie oraz swoich rodzin.

VIVAT JEZUS!

__________________________________________________________________________________________________________

07 marca 2021

W pierwszą niedzielę marca, Rycerze Kolumba tradycyjnie uczestniczyli we Mszy Świętej zwanej Rycerską, gdzie swoim uczestnictwem potwierdzili przynależność do Chrystusa Pana i Króla i uczestniczyli w Męskim Różańcu przed Najświętszym Sakramentem.

Głównym celebransem mszy rycerskiej był ksiądz Jarosław Stanoch.

Po zakończonej Mszy Świętej, Rycerze Kolumba z naszej rady poprowadzili Męski Różaniec przed Najświętszym Sakramentem.

VIVAT JEZUS

____________________________________________________________________________________________________________

                             ZOSTAŃ RYCERZEM KOLUMBA

UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH BRACI ODBĘDZIE SIĘ DN. 14 MARCA PO MSZY ŚW. O GODZ. 9.00 CEREMONIĘ MIŁOSIERDZIA – JEDNOŚCI I BRATERSTWA PRZEPROWADZI  ZESPÓŁ Z KIELC, NA CZEŚĆ PATRONA NASZEGO ZAKONU BŁOGOSŁAWIONEGO KS. McGIVNEYA.    

ADRES:  SKWER ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 1 W KIELCACH,  REJESTRACJA KANDYDATÓW PRZED MSZĄ            W ZAKRYSTII

JESTEŚ KATOLIKIEM MASZ 18 LAT TO ZOSTAŃ RYCERZEM – ZAPRASZAMY

__________________________________________________________________________________________________

Rycerze Kolumba wybrali nowego Najwyższego Rycerza

                                                                                            Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba Patrick Kelly

Patrick Kelly rozpocznie swoją kadencję jako czternasty z dniem 1 marca. 

W dniu 5 lutego Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba wybrała Patricka E. Kelly’ego na kolejnego Najwyższego Rycerza, aby kontynuował misję Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa rozpoczętą przez założyciela Zakonu, bł. ks. Michaela McGivneya niemal 140 lat temu.

Carl A. Anderson ustąpi ze stanowiska po ponad 20 latach służby w roli Najwyższego Rycerza w dniu 28 lutego, osiągnąwszy zobowiązujący go do tego wiek 70 lat. Pozostawia po sobie dziedzictwo chrześcijańskiego świadectwa i służby Kościołowi katolickiemu, Rycerzom Kolumba, a także społecznościom lokalnym na całym świecie.

Patrick Kelly rozpocznie swoją kadencję jako czternasty Najwyższy Rycerz Zakonu z dniem 1 marca.

____________________________________________________________________________________________________________

LUTY 2021

7 LUTY – I NIEDZIELA MIESIĄCA MSZA RYCERSKA

Po każdym sobotnim zebraniu Rady, uczestniczymy w niedzielnej rycerskiej Mszy Świętej, w której rycerze biorą czynny udział obsłudze liturgii słowa oraz wykonują uroczystą asystę ołtarza.

Mszy świętej przewodniczył ks. Paweł Samiczak.

Nasz Kapelan Rady ks. Dr Andrzej Kaszycki wygłosił homilię do wiernych, którą wzbogacił odśpiewaną pieśnią przy akompaniamencie gitary.

Bezpośrednio po zakończonej Mszy Św. rycerze Kolumba rozpoczęli przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, pierwszy Męski Różaniec organizowany w naszej świątyni.

VIVAT JEZUS

___________________________________________________________________________________________________________

6 Luty – TRADYCYJNIE W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA  O GODZ. 17.00 NASZA RADA RYCERZY KOLUMBA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ ZORGANIZOWAŁA PIERWSZE SPOTKANIE W TYM ROKU.

Jak każde spotkanie poprzedzone zostało modlitwą i odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Boże Coś Polskę”.

Wielki Rycerz w swoim wystąpieniu podsumował działalności rycerzy naszej Rady w minionych miesiącach. Podziękował wszystkim Braciom, którzy pomimo panującej pandemii zaangażowali się w zrealizowane dzieła:

  • renowacja ogrodzenia wokół naszej świątyni,
  • roznoszenie do mieszkań naszych parafian opłatków na wigilijny stół oraz listów z zaproszeniem do udziału w spotkaniach kolędowych w naszej świątyni,
  • rozbiórka dekoracji świątecznych i przygotowanie świątyni na okres po Bożym Narodzeniu
  • pomoc i wparcie dla proboszcza, księży pracujących w naszej parafii

Podziękowania dla braci zostały również skierowane za ich udział w coniedzielnych rycerskich Mszach Świętych o godz. 9.00, gdzie bracia rycerze czytaniach liturgię Słowa Bożego oraz wykonują uroczystą asystę ołtarza.

Wielki Rycerz poinformował braci i zarazem przedstawił szczegóły rozpoczynającego się w naszym kościele od miesiąca luty, w każdą pierwszą niedzielę – Męskiego Różańca, po Mszy Św. Rycerskiej o godz. 9.00, na który zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie mężczyzn.

Modlitwę różańcową tzw. „Męski Różaniec”, będą odmawiać mężczyźni, pod przewodnictwem Rycerzy Kolumba, modląc się za rodziny, kościół, kapłanów, życie oraz ojczyznę.

W swoim wystąpieniu Kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki, nawiązał do sytuacji związanej z panującą pandemią na świecie, obecnej sytuacji Kościoła i zarazem udzielił braciom rycerzom słowa pokrzepienia i wsparcia na przeżywanie w duchu wiary codziennych obowiązków i trudów.

Na zebraniu Rady jako nasz współbrat, były Wielki Rycerz naszej Rady, uczestniczył Delegat Rejonowy barat Zygmunt Mazur, który skierował do nas słowo dotyczące Konwencji Stanowej w Licheniu, która odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2020r.

Delegat Rejonowy poinformował również braci rycerzy, że w dniu 5 lutego Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba wybrała Patricka E. Kelly’ego na kolejnego Najwyższego Rycerza, aby kontynuował misję Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa rozpoczętą przez założyciela Zakonu, bł. ks. Michaela McGivneya niemal 140 lat temu.

Dotychczasowy Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson ustąpi ze stanowiska po ponad 20 latach służby w dniu 28 lutego, osiągnąwszy zobowiązujący go do tego wiek 70 lat.

Zebranie zakończono modlitwą oraz pieśnią „Króluj nam Chryste”.

Kolejne spotkanie wyznaczono na pierwszą sobotę marca 06 godz. 17.00

VIVAT JEZUS!

___________________________________________________________________________________________________________

02 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej, Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli we Mszy Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Kalety, który dokonał poświęcenia nowego ogrzewania naszej świątyni.   Po zakończonej Mszy Świętej bracia rycerze zaangażowali się               w rozebranie dekoracji świątecznej i sprzątanie kościoła.

Msza Święta była koncelebrowana przez Kapelana naszej Rady – ks. Dr Andrzeja Kaszyckiego oraz księży pracujących i posługujących w naszej parafii.

Pierwsze czytanie przeczytał nasz brat Adwokat Radca – Adam Nawrot.

       Po zakończeniu Mszy Świętej rycerze Kolumba naszej Rady, rozbierali choinki i dekoracje świąteczne. Skończył się bowiem czas, w którym Kościół Katolicki świętem Ofiarowania Pańskiego zwanym też świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy okres Bożego Narodzenia.

VIVAT JEZUS!

_____________________________________________________________________________________________________

STYCZEŃ 2021

Dnia 30 stycznia 2021 r. w Parafii bł. biskupa Wincentego Kadłubka w Domaszowicach odbył się Diecezjalny Dzień Formacji Rycerzy Kolumba.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich Rycerzy przez ks. proboszcza Dariusza Sieradzego Proboszcza tutejszej Parafii, a zarazem i kapelana Rady Rycerzy.

Spotkania rozpoczęto odmawiając Różaniec Święty w intencji naszych Kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Modlitwa różańcowa, poprowadzili rycerze Kolumba z naszej Rady 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Dariusza Sieradzego – Kapelana Rady nr 16 128 w Domaszowicach.

Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. Michał Kacprzyk – Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba.

Mszę św. koncelebrowali również ks. dr Andrzej Kaszycki – Kapelan Rady 16 642 w Parafii św. Jadwigi w Kielcach oraz ks. dr Grzegorz Kaliszewski – Rycerz Kolumba przy Radzie w Domaszowicach.

Motywem przewodnim tegorocznych Dni Formacji był „Dekalog w nauczaniu św. Jana Pawła II”, dlatego też po Mszy św. odbyła się prelekcja pt.: „Nauczanie św. Jana Pawła II – Dekalog”, pouczenie o Wierze oraz pouczenie o Braterstwie.

W dniach skupienia Rycerzy Kolumba czynny udział wzięli: Andrzej Anasiak i Roman Hawliczek z Rady Stanowej Rycerzy Kolumba, Zygmunt Mazur – delegat rejonowy oraz przedstawiciele Rad z Diecezji Kieleckiej: Domaszowic, św. Jadwigi w Kielcach, Chęcin, Rembieszyc, Łosienia, Chmielnika.

Podczas Dni Skupienia, nasza Rada odebrała od przedstawicieli władz Stanowych przyznaną nagrodę Kolumba za miniony rok bratni 2019 – 2020.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

VIVAT JEZUS!

____________________________________________________________________________________________________