Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska Rodzin 2016/17:

Wizytę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku od godz. 15:00, w soboty od godz. 14:00.

28 XI 2016 Poniedziałek – ul. Piłsudskiego, bloki: 2a, 2, 4, 6 m. 1-20.
29 XI 2016 Wtorek – ul. Piłsudskiego, bloki: 6 m. 21-40, 8, 10.
30 XI 2016 Środa – ul. Piłsudskiego, blok 12, 14 m. 1- 22.
01 XII 2016 Czwartek- ul. Piłsudskiego, blok 14 m. 23 – 88, 16, 18 m. 1-36.
02 XII 2016 Piątek – ul. Piłsudskiego, blok 18 m. 37-72, 20.
03 XII 2016 Sobota – ul. Piłsudskiego, blok 22, 24.
05 XII 2016 Poniedziałek – ul. Piłsudskiego, bloki: 26, 28.
06 XII 2016 Wtorek – ul. Piłsudskiego, bloki: 32, 34, 36.
07 XII 2016 Środa – ul. Piłsudskiego, bloki: 36, 38, ul. Bp-a Jaworskiego, domki: 2, 4, blok 6.
08 XII 2016 Czwartek – ul. Bp-a Jaworskiego, bloki: 8, 10.
09 XII 2016 Piątek – ul. Bp-a Jaworskiego bloki: 14, 16.
10 XII 2016 Sobota – ul. Bp-a Jaworskiego, bloki: 18, 20.
27 XII 2016 wtorek – ul. Bpa Jaworskiego, bloki: 22, 24.
28 XII 2016 Środa – ul. Bp-a Jaworskiego, blok 26 ul. J. N. Jeziorańskiego, blok: 31 m. 1 -27, domki: 33, 35, 39, 41, 43.
29 XII 2016 Czwartek – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 31 m. 28 – 54, 37, 45.
30 XII 2016 Piątek – ul. J. N. Jeziorańskiego, blok: 47.
02 I 2017 Poniedziałek – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 49, 51, 55 m.1-30.
03 I 2017 Wtorek – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 55 m. 31 – 50 , 57, 59.
04 I 2017 Środa – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 61, 63, 81.
05 I 2017 Czwartek – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 83, 85, 89 m. 1-10.
07 I 2017 Sobota – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 89 m. 11 – 40, 91, 93, 95 m.1 – 40.
09 I 2017 Poniedziałek – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 95 m. 41 – 70, 97, 119 m.1 – 20.
10 I 2017 Wtorek – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 119 m. 21 – 70, 121.
11 I 2017 Środa – ul. J. N. Jeziorańskiego, bloki: 123 ul. Daszyńskiego, blok 25.
12 I 2017 Czwartek – ul. Przyborowskiego, blok 4, domki: 3, 5, 7 ul. Malskiej, blok 2 m. 1-90.
13 I 2017 Piątek – ul. Malskiej, blok 2 m. 91 – 144, 4, 6.
14 I 2017 Sobota – ul. Malskiej, bloki: 8, 10, ul. Krzyżanowskiej, bloki: 5, 7.
16 XII 2015 Poniedziałek – ul. Krzyżanowskiej, blok: 9, ul. Orzeszkowej, bloki: 50, 48.
17 I 2017 Wtorek – ul. Orzeszkowej, bloki: 46, 44, 42 m. 1- 24.
18 I 2017 Środa – ul. Orzeszkowej, bloki: 42 m. 25 – 48, 40, 38,36, 34 m. 1-30.
19 I 2017 Czwartek – Orzeszkowej, bloki: 34 m. 31-60, 32, 30, 28.
20 I 2017 Piątek – ul. Orzeszkowej, blok: 24 ul. Ćwiklińskiej, bloki: 5 i 5A, 7 m. 1-30.
21 I 2017 Sobota – ul. ul. Ćwiklińskiej, bloki: 7 m. 31 – 90, 9.
23 I 2017 Poniedziałek – ul. Ćwiklińskiej, blok: 11, ul. Orzeszkowej, blok 8, ul. Zapolskiej 23 m. 1 -36.
24 I 2017 Wtorek – ul. Zapolskiej 23 m. 37 – 92, 25.
25 I 2017 Środa – ul. Zapolskiej, bloki: 27, 29, ul. Orzeszkowej, blok 14.
26 I 2017 Czwartek – ul. Dobrowolskiej, bloki: 5, 9 ul. Znojkiewiczowej, blok: 4.
27 I 2017 Piątek – ul. Znojkiewiczowej, bloki: 5, 7, Zapolskiej 5,7, Przeszkodzeni w wyznaczonym terminie.
28 I 2017 Sobota – Przeszkodzeni w wyznaczonym terminie.