Domowy Kościół

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy jak żyć tym sakramentem oraz budować prawdziwie głębokie więzi małżeńskie i rodzinne.

Ks. Franciszek Blachnicki założyciel Ruchu mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między, dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie
i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła pozwala mężowi i żonie wspólnie, a nie obok siebie, iść przez życie. Małżonkowie mają szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Budowanie jedności małżeńskiej jest możliwe dzięki podjęciu zobowiązań – darów, które nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Są drogowskazami. Pokazują, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa. Są to:

 • codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, która pozwala budować relację osobistą z Bogiem i jest podstawą rozwoju wszystkich pozostałych ludzkich relacji
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym
 • codzienna modlitwa małżeńska, jako wspólne stawanie męża i żony przed Panem
 • codzienna modlitwa rodziny
 • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia wyznaczająca kierunek pracy nad sobą i swoim małżeństwem
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), w czasie, których małżonkowie modlą się, dzielą się doświadczeniami, sukcesami i porażkami w klimacie zaufania i życzliwości. Taka praktyka pozwala spojrzeć z dystansu na to, w jakim kierunku się podąża
 • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych

Małżeństwa Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie realizują duchowość małżeńską, której celem jest wzajemne uświęcanie się małżonków, tworzenie jedności małżeńskiej i realizowanie katechumenatu rodzinnego.Wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.
Dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają w wierze. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna ono wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia.

Jeśli chcecie:

 • pielęgnować miłość małżeńską
 • pogłębić, odnowić, odbudować relacje
 • lepiej rozumieć męża / żonę / dzieci
 • odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność
 • doświadczyć życia we wspólnocie
 • uczyć się prawdziwego dialogu
 • umacniać wiarę, uczestniczyć w rodzinnych rekolekcjach

Z a p r a s z a m y

Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela się innym…

W parafii istnieje krąg Domowego Kościoła skupiający 5 rodzin. Aby powstały nowe kręgi potrzeba nowych małżeństw i rodzin.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, dołączyć do wspólnoty…

Kontakt:
Elżbieta i Wojciech Jabłońscy – e-mail: jablonscy41@op.pl tel: 665 340 487 (E), 791 736 306 (W)