Ministranci

ministranci_młodsi
Termin łaciński „ministrare” oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Kim jest ministrant?
ministranci_starsi
1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Ministranci kojarzeni są zwykle z młodymi chłopcami, krzątającymi się wokół ołtarza w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów. Jednak obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy oraz panowie. Pełnią oni rozmaite posługi w czasie liturgii: są ministrantami, lektorami, kantorami.

Powołanie ministranckie jest specyficznym powołaniem do służby przy ołtarzu Chrystusa. Nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Jest przecież wielu rówieśników, którzy nie są ministrantami. Przeżywając liturgię sakramentalną, ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako uwielbienie Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina. Zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje, nie przestaje być ministrantem – człowiekiem bliższym Panu Bogu.

Ministranci w naszej parafii

Wspólnota ministrancka w naszej parafii liczy 51 osób. Ci, którzy rozpoczynają swą służbę przy Ołtarzu Chrystusowym, to tak zwani kandydaci – obecnie jest 3 kandydatów. Na początku przyglądają się jedynie temu, co się tam dzieje, biorą udział w szkoleniach, chodzą na zbiórki. Ubrani są w komże.

Kolejna grupa to chłopcy chodzący do szkół podstawowych i gimnazjów, służący przy ołtarzu w białych albach i kolorowych „cingulach” . Określani są oni mianem „ministranci”. Ministranci nie tylko służą do Mszy, ale także np. chodzą z księdzem w czasie odwiedzin duszpasterskich, adorują Najświętszy Sakrament itd.

Odrębną część ministrantów stanowią lektorzy. Można ich rozpoznać po tym, że noszą albę, czerwone „cingulum” oraz krzyż. Jest to najczęściej młodzież szkół średnich i wyższych, a nawet starsza. Lektor, oprócz klasycznych zadań, jakie pełni ministrant, pełni również posługę słowa – czyta lekcje ( czytania).

W Liturgicznej Służbie Ołtarza chłopcy uczą się umiłowania i zrozumienia liturgii Kościoła. Znajdują przyjaciół, z którymi mogą razem się modlić, ale również razem się bawić lub spędzać wakacje. Wiedzą, że zawsze czeka na nich ktoś, kto idzie tą samą drogą i w tym samym kierunku. Pomagają sobie w różnych życiowych sytuacjach. Nie ma tam lepszych i gorszych (co najwyżej bardziej lub mniej gorliwi czy odpowiedzialni). Nie ma też bariery wiekowej. Ministrantem może być zarówno chłopiec z trzeciej klasy szkoły podstawowej, jak i dorosły mężczyzna.

Na gruncie tej wspólnoty wrastają wspaniałe przyjaźnie, które mogą stać się znakiem dla innych, że istnieją jeszcze takie wartości jak miłość, przyjaźń, uczciwość, zaufanie, przebaczenie, bezinteresowność.

Jeżeli chcesz być jednym z ministrantów,
jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,
jeżeli chcesz wspólnie z nimi cieszyć się
uczestnicząc w wycieczkach, turniejach, zabawach…
PRZYJDŹ do zakrystii i zapisz się,
zostań jednym z nich!
Nieważne, w jakiej szkole jesteś, podstawówce, gimnazjum czy liceum.
Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!