Duszpasterze

Proboszcz:
ks. dr Andrzej Kaszycki
Prałat. Doktor teologii. Urodzony w 1963 roku (Skawina – archidiec. krakowska). Święcenia przyjął w 1989 roku. Mianowany proboszczem w 2016 roku.

Wikariusze:
ks. Jarosław Stanoch
Urodzony w 1973 roku. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gołczy. Święcenia przyjął w 1998 roku. Mianowany wikariuszem w 2019 roku.
ks. Zbigniew Rapcia
Urodzony w 1978 roku. Pochodzi z parafii pw. Św. Mikołaja w Dębnie. Święcenia przyjął w 2003 roku. Mianowany wikariuszem w 2017 roku.
ks. Paweł Samiczak
Urodzony w 1987 roku. Pochodzi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Święcenia przyjął 26 maja 2012 r. z rąk ks. bpa Kazimierza Ryczana. Mianowany wikariuszem w 2015 roku.

Rezydenci:
ks. prałat Wiesław Jasiczek
Pochodzi z parafii pw. Św. Marcina b. w. w Wrocieryżu. Święcenia przyjął w 1965 roku, mianowany proboszczem w 1980 roku, przejście na emeryturę w 2015 roku.

Proboszczowie:

  • ks. prałat Andrzej Kaszycki (2016 – obecnie)
  • ks. kanonik Krzysztof Leśniak (2015 – 2016)
  • ks. prałat Wiesław Jasiczek (1980 – 2015)