Dyspensa ogólna od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych podczas zabaw weselnych

Biskup Kielecki wydał dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na czas przyjęć weselnych organizowanych w piątki w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień i października 2021 r.

Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 68/21

DEKRET

W związku z tym, że pojawiają się liczne prośby narzeczonych o udzielenie im i ich gościom weselnym dyspensy od konieczności zachowania IV Przykazania Kościelnego – wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na czas przyjęcia weselnego, które jest organizowane w piątki, w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna, mając na uwadze dobro duchowe proszących oraz kierując się normą kan. 87 i 88 KPK, niniejszym udzielam dyspensy ogólnej od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla proszących narzeczonych i ich gości weselnych na czas trwania przyjęcia weselnego organizowanego w poszczególne piątki miesiąca: lipca, sierpnia, września i października 2021 r., w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna. 

Jednocześnie zobowiązuję proboszczów parafii, gdzie będzie celebrowany sakrament małżeństwa w wyżej wymienione piątki, aby:

  1. odebrali pisemną prośbę narzeczonych o udzielenie dyspensy i przesłali ją do Kurii Diecezjalnej w Kielcach;
  2. ogłosili w dniu ślubu proszących udzieloną przeze mnie dyspensę;
  3. ogłosili w dniu ślubu proszących zadośćuczynienie, jakie mają spełnić proszący:

Odbyć pielgrzymkę do jednego z sanktuariów (Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach lub Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze lub Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu) i tam uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjąć Komunię Świętą.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII