Komunikat Biskupa Kieleckiego

Drodzy Diecezjanie!

Wszystkich nas dotknęła i poruszyła wiadomość o kataklizmie trzęsienia ziemi, jaki dotknął mieszkańców Włoch. Straciło tam życie wiele istnień ludzkich, a także wiele rodzin straciło dorobek całego swojego życia. Przeżywając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który skłania nas do czynów miłosierdzia, zachęcam wszystkich duszpasterzy i wiernych naszej kieleckiej diecezji, aby w obliczu tej tragedii obudzili w sobie „wyobraźnię miłosierdzia” w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr” (por. NMI nr 50). Niech tej „wyobraźni” nie zabraknie mieszkańcom naszej diecezji. Trzeba spojrzenia miłości, jak wzywał nas Św. Jan Paweł II, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. (…) Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7) (por. św. Jan Paweł II, Homilia – Kraków Błonia 2002).

Odpowiadając na to wezwanie Św. Jana Pawła II do „wyobraźni miłosierdzia” proszę, aby w niedzielę 18 września 2016 r. w każdej parafii zostały zorganizowane modlitwy w intencji ofiar kataklizmu trzęsienia ziemi we Włoszech oraz zbiórka ofiar do puszki. Niech ten gest będzie naszym aktem solidarności i bliskości z narodem włoskim oraz świadectwem naszej wiary.

Ponadto nasze ofiary możemy przekazać wysyłając SMSa o treści POMAGAM na Nr 72052 (koszt 2,46 zł).

Z darem Modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

Wasz Biskup
† Jan Piotrowski