Kronika Rycerzy Kolumba 2018

KRONIKA 2018 ROK

POD TYM TYTUŁEM PUBLIKOWANE BĘDĄ BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA NASZEJ PADY PARAFIALNEJ ORAZ WAŻNIEJSZE SPRAWY KTÓRYMI ŻYJĄ RYCERZ JURYSDYKCJI POLSKIEJ ORAZ ZE ŚWIATA

RYCERZY KOLUMBA RADA 16642 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM WŁĄCZAJĄ SIĘ W SŁUŻBĘ PRZY OŁTARZU PAŃSKIM. UCZESTNICZYMY W KAŻDĄ NIEDZIELE W LITURGII SŁOWA

Słowo do Rycerzy:

Kapelana Parafialnej Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, Ks. Dr. Prałata Andrzeja Kaszyckiego.
W swojej nauce formacyjnej Kapelan Rady mówił o inspiracji przez: post, modlitwę i jałmużnę. Mówił o odmawianiu nowenny za ojczyznę 11 każdego miesiąca, potrzebie postu, który zobowiązuje nas do powstrzymania się od pewnych postępowań czy wypowiadania niewłaściwych słów. W przypadku jałmużny mówił o rozwadze w ofiarowaniu, przestrzegał przed nieuczciwością ludzką. Mówił o potrzebie jałmużny duchowej, żeby poświęcać swój czas dla innych, a więc jałmużna przez służbę drugiemu człowiekowi.

W życiu każdego człowieka pojawia się wiele możliwości wzrostu duchowego i poprawy bytu materialnego, możliwości naprawy zaniedbań, pomyłek i podjęcia planów na lepszą przyszłość. Rycerze Kolumba są tą          wspólnotą która daje takie możliwości dla katolickich mężczyzn.


 Kapłanom naszej Parafii,  Rycerzom Kolumba naszej Rady oraz wszystkim Parafianom, życzę Radosnych Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia pomyślnego Nowego 2019 Roku oraz wiele błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus.  

     

Vivat Jezus Zygmunt Mazur wielki rycerz Rady im. św. Jadwigi Królowej.

Spotkanie Opłatkowe rycerzy Kolumba Naszej Rady grudzień 2018 rok.

Ks. Proboszcz, a zarazem nasz Kapelan zorganizował spotkanie opłatkowe dla organizacji katolickich działających przy naszej Parafii 18 grudnia po wieczornej Rekolekcyjnej Mszy św. Nie mogło zabraknąć na tym spotkaniu rycerzy Kolumba. Za spotkanie opłatkowe  serdecznie dziękujemy naszemu Kapelanowi. Była okazja do życzeń Świątecznych do śpiewania kolęd oraz do bliższego poznania się wzajemnie z innymi parafianami z organizacji działających na rzecz potrzebujących w naszej wspólnocie.

Była świetna okazja do śpiewania kolęd i do rozmowy o planach na Nowy Rok.


Grudzień to miesiąc  równie pracowity dla rycerzy jak listopad. 

15 GRUDNIA ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE REJONÓW DIECEZJI KIELECKIEJ 12 I 25 , gospodarzem spotkania była nasza Rada.
Modlitwę na rozpoczęcie poprowadził i katechezę wygłosił ks. Dr Andrzej Kaszycki kapelan naszej Rady.
          

       

Na spotkaniu poruszono sprawy jakie przed rycerzami Kolumba w zbliżającym się nowym 2019 rokiem.

        

       

Rycerze Kolumba naszej Rady wymienione wyżej nowe zasady programowe, będą realizowali w nowym roku    Pańskim 2019, Będziemy prosić naszą Patronkę Matkę Bożą z Guadalupe, aby wypraszała dla nas potrzebne łaski          w naszej działalności. Będziemy wspierać księdza Proboszcza w realizacji zadań na rzecz naszej Wspólnoty.

         

Jednym z punktów spotkania była sprawa Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan.

Rozpoczynamy w Jurysdykcji Polskiej Rycerzy Kolumba peregrynacje ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Ikonę na zamówienie Rycerzy Kolumba wykonał słynny ikonograf Fabrizio Diomedi. Natomiast Abp Jean-Clément Jeanbart, melchicki arcybiskup Aleppo, poświęcił kilkadziesiąt kopii ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. W oparciu o Ten Obraz, Zakon Rycerzy Kolumba na całym świecie rozpoczął nowy program modlitewny w intencji Chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie.

            

 Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań         i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie ze strony swoich współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest więc okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego. Jest również okazją do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowości do dania świadectwa wiary.

PROGRAM PEREGRYNACJI:

W naszej Parafii
 proponuje się
od 9 do 16.08.2019 r.

2 grudnia 2018 roku to już ostatnia niedziela rycerska naszej Rady w tym roku.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Adwent oraz nowy rok liturgiczny pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Nowy Rok w życiu naszej parafii będzie obfitował w wiele doniosłych religijnych wydarzeń.  Tym samym inaugurujemy trzyletni okres przygotowania do jubileuszu 25-lecia kanonizacji Świętej Jadwigi Królowej i 40-lecia istnienia naszej parafii. Obecny rok będziemy przeżywać pod hasłem: „Bóg Ojciec – wiara”, rok drugi: „Syn Boży – nadzieja” i rok trzeci: „Duch Święty – miłość”. Obchody jubileuszowe bezpośrednio poprzedzą w 2022 roku misje święte.
                                       
Inauguracja świętego czasu przygotowania wraz z uroczystym wprowadzeniem relikwii nowo beatyfikowanej Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej odbyło się na Mszy świętej o godz. 11.30 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Kalety. Zawierzmy cały ten trzyletni czas Bogu za przyczyną Matki Najświętszej, Świętej Jadwigi Królowej oraz Błogosławionej Han

                  

  Rycerze naszej Rady uczestniczyli nie tylko w czytaniach Liturgii Sowa, ale i śpiewem ubogacali całość Mszy świętej.

               

             

            

             

 Wizyta duszpasterska w naszej wspólnocie zostaje poprzedzona odwiedzinami w domach parafian rycerzy Kolumba, którzy roznoszą opłatki na stół Świąteczny. Pamiętajmy, że czas wizyty duszpasterskiej jest czasem przeznaczonym przede wszystkim na modlitwę o Boże błogosławieństwo dla domowników    w nadchodzącym roku 2019 oraz na rozmowę dotyczącą życia religijnego, mówił w ogłoszeniach ks Proboszcz.

ZEBRANIA RADY RYCERZY KOLUMBA DNIA 1 grudnia 2018 r.

ZEBRANIE RADY ZAWSZE POPRZEDZONE JEST  MODLITWĄ:
Modlitwę prowadzi kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki, a następnie śpiewny jest Hymn Patriotyczny. Stałym punktem w zebraniach rycerzy jest formacja duchowa którą prowadzi kapelana Rady. Jest to nauka formacyjna, która nawiązuje do aktualnych wydarzeń religijnym związanych z kalendarzem    Liturgicznym Kościoła.                    
Gdzie ks. kapelan mówił, że Kościół, rozpoczynając Adwent, a jest to czas oczekiwania, czas nadziei  na przyjście zbawiciela. A więc: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28). Kościół pragnie obudzić w sercach pragnienie i potrzebę zbawienia, tęsknotę za Zbawicielem. Należy więc czuwać „modląc się w każdym czasie” i korzystać z czasu, by postępować w miłości Boga i bliźniego. Należy się wspomnieć życzenie i zachętę św. Pawła: „Bracia, Pan niech pomnoży i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich… aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości… na przyjście Pana naszego Jezusa”

                                

Od dwóch tygodni rycerze nasze Rady roznoszą do domów naszych parafian poświęcone Opłatki na stół Wigilijny, aby nasi wierni parafianie mieli  się czym połamać. Nasz udział w roznoszeniu opłatków chcemy zachować tradycję, którą przekazali nam nasi ojcowie. Jest to też wspaniała okazja do promowania rycerstwa. Akcja roznoszenia opłatków będzie kontynuowana, a braciom zaangażowanym w to dzieło jako wielki rycerz składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać zacni bracia.    

                            

Podczas posiedzenia omawialiśmy również sprawę wsparcia dla księdza Proboszcza przy organizowaniu uroczystościach Kościelnych Bożego Narodzenia i naszego udziału we Mszy świętej „Pasterce”. Rycerze są zawsze wsparcie dla kapłanów jak tylko jest taka potrzeba.
W punkcie Zebrania dobro zakonu były prowadzone rozważania  nad rolą świeckich w Kościele u progu adwentu, rozpoczynając nowy rok liturgiczny, również kierują się, za św. Janem Pawłem II, ku wydarzeniu które stanowi początek chrześcijańskiej drogi każdego z nas. Papież pisze w adhortacji „Christifideles Laici”, że cel całej egzystencji świeckiego katolika można określić jako „dochodzenie do radykalnej nowości chrześcijańskiej płynącej z chrztu”. Jeśli odkrywanie tego daru jakim jest chrzest ma być dla nas celem całej egzystencji to nie bójmy się poświęcić czas rozważaniu prawd z niem związanych.
Mateusz Dziadowicz, lektor

Jan Paweł drugi wskazuje na trzy aspekty sakramentu chrztu — stanowiące zanurzenie nas w tajemnicę Trójcy Świętej w imię której sakrament ten otrzymaliśmy. Po pierwsze: chrzest stanowi dla chrześcijanina nowe narodzenie w którym zostaliśmy usynowieni przez Ojca. W tym sakramencie staliśmy się synami w Synu i nas również dotyczą słowa które rozległy się z nieba nad Chrystusem: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22). Kolejnym aspektem chrztu podkreślonym przez Jana Pawła II jest fakt, że „wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie” (Rz 12,5). Papież przywołuje słowa Soboru Florenckiego: „ochrzczeni są nieodwołalnie członkami Chrystusa i członkami Kościoła”. Jesteśmy zatem w tym sakramencie zjednoczeni z naszym Zbawicielem ale tym samym zjednoczeni ze sobą nawzajem. Wypływa stąd jednoznaczna odpowiedzialność za Kościół i innych jego członków. Wreszcie od momentu chrztu stanowimy żywe i święte przybytki Ducha Świętego, który nas namaszcza i wyciska niezacieralną pieczęć. Przez obecność Ducha Świętego stajemy się uczestnikami misji Chrystusa wyrażonej słowami „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18n).
Zachęcam więc Braci do refleksji nad największym darem jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy — chrztem świętym, włączającym nas w Kościół i zanurzającym w tajemnicy Trójcy Świętej. Wszelka nasza tożsamość jako świeckich katolików oraz Rycerzy Kolumba, obowiązki, zadania i prawa które nam przysługują mają swoje źródło właśnie w tym pierwszym z sakramentów.

       

Na koniec Zebrania Rady w podsumowaniu do rycerz kapelan mówił o inauguracji świętego czasu, nawiązał  do nowego roku w liturgii Kościół, który rozpoczynamy od najbliższej niedzieli i przygotowaniu się do tego czasu wraz z uroczystym wprowadzeniem relikwii nowo beatyfikowanej Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Kalety.

Listopad to kolejny miesiąc bratni w działalności Rycerzy Kolumba w Parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

Rycerze Kolumba od 19 listopad rozpoczęli  roznosić po domach naszych Parafian opłatki na stół Wigilijny, Rycerze przybędą  z pisemnym upoważnieniem Księdza Proboszcza. Przy tej okazji możemy złożyć ofiarę na ogrzewanie kościoła. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie Braci Rycerzy oraz dar złożony przy okazji odwiedzin: „Bóg zapłać”. Ufamy, że nowo tworzona tradycja pogłębi więzi naszej wspólnoty parafialnej oraz powiększy grono tych, którzy podejmą troskę o właściwe funkcjonowanie domu Bożego w okresie zimowym. Braciom Rycerzom natomiast wyrażamy wdzięczność za odważne podjęcie się tego zadania, które ma również wymiar ewangelizacyjny  (mówił ks. Proboszcz podczas ogłoszeń Parafialnych w ostatnią niedzielę).


16 listopada 2018 rok Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.

Rycerze Kolumba w Parafii im. św. Jadwigi Królowej  w Kielcach brali czynny udział w uroczystości Odpustowej Matki Bożej Ostrobramskiej NAZYWANEJ TEŻ ( MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA). 

MSZĘ ŚWIĘTĄ ROZPOCZĘŁA PROCESJA  KTÓREJ PRZEWODZIŁ  Księdza Biskupa Piotra Skuchy ze Sosnowca KIELCZANIN ZAPRZYJAŹNIONY Z NASZYM DUCHOWIEŃSTWEM

Po rozpoczęciu mszy św. Szczególnego Gościa przywitali: ks. Proboszcz oraz przedstawiciele naszej parafii.

Rycerze brali udział w czytaniach liturgicznych oraz w modlitwie wiernych.                                                                                                                                                                                                      
  Homilie wygłosił ks. Bp. Piotr Skucha

Podziękowanie za udział w uroczystej Eucharystii dla księdza biskupa wszystkich księży gości oraz zgromadzonych wiernych i wszystkie zaangażowane grupy parafialne w tym i rycerzy Kolumba złożył ksiądz proboszcz dr. Andrzej Kaszycki.


4 LISTOPADA

Rycerze naszej uczestniczyli w uroczystej mszy świętej RYCERSKIEJ  połączonej z uroczystościami obchodu 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rycerze, aby wzbogacić i zwiększyć siłę swojej modlitwy poprzez śpiew Pieśni kościelnych i patriotycznych.

   Mszę Świętą odprawił o raz homilię wygłosił nasz ksiądz kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki

Rycerze na rozpoczęcie mszy św. odśpiewali „Barkę- bardzo lubianą pieśń przez Świętego Jana Pawła II”

Nasz udział we mszy św. to również czytanie słowa Bożego

Rycerze odśpiewały łącznie pięć pieśni podczas wymienionej mszy świętej. Dziękujemy bratu Darkowi Wolniakowi za obecność i, że był z nami na wspólnej modlitwie. 

Nasz ks. kapelan po odczytaniu listu Pasterskiego Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku skierowanego w tą niedzielę odśpiewał wzruszającą Pieśń z czasów stanu wojennego ” Ojczyzno Ma”  Była to bardzo uroczysta wzbogacona mocną modlitwą przez śpiew z udziałem rycerzy naszej Rady

 


3 listopada obradowała Rada Rycerz na której omawiano sprawy bieżące z życia parafii uwzględniając potrzeby ks. Proboszcza i mając na uwadze nasze zaangażowanie podczas niedzielnych Mszy Świętych.

Wielki Rycerz poruszył sprawę uroczystość Odpustowej Matki Bożej Ostrobramskiej  w nasze wspólnocie 16 listopada, gdzie ustalono zadania dla rycerzy podczas Mszy Świętej.

Ksiądz Kapelan Andrzej Kaszycki poinformował o najważniejszych uroczystościach w Parafii w tym uroczystość odpustowa oraz o mającym się odbyć 17 listopada bierzmowaniu młodzieży, którego udzieli ks. bp. Piotr Skuch.

Ks. Biskup Skucha będzie przewodniczył Uroczystej Odpustowej Mszy Świętej 16 listopada.

Kolejnym punktem porządku zebrania, było przemówienie Kapelana Parafialnej Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, ks. dr Andrzeja Kaszyckiego.
W swojej nauce formacyjne do zebranych rycerz ks. Kapelan Rady, nawiązał do czytań liturgicznych i do ewangelii z niedzieli dn.4 listopada br. Gdzie pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa mówi nam o kapłaństwie, które swój początek bierze od Jezusa.
Natomiast słowa niedzielnej Ewangelii według Świętego Marka mówi nam o przykazaniach Bożych, na pytanie uczniów «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Słowa Pana Jezusa w cytowanej Ewangelii są dla nas nauką jak należy odnosić się do bliźnich dodał na zakończenie Kapelan. Następna sprawa to prośba do rycerzy, aby zabiegali o nowych rycerzy z pośród naszych parafian i proponowali im wstąpienie do rycerstwa. Nie jest wykluczone, że jeszcze w tym roku będą nowe przyjęcia.
Modlitwę na zakończenie poprowadził Kapelan Rady, a poświęcona została za bliskich naszych zmarłych.
Termin następnego spotkania ustalono na 01.12.2018 godz. 17.00.
Po czym odśpiewano pieśń „Króluj nam Chryste”.

 

 

 


             Październik 2018 rok

6.10.2018 Sobota – RYCERZE NASZEJ RADY WRAZ Z KAPELANEM ks. dr. Andrzejem Kaszyckim uczestniczyli w :

Przed rejestracją pielgrzymów w sali o. Kordeckiego przekazaliśmy przywiezione od naszej Rady dary dla dzieci z Fundacji Małych Stópek ze Szczecina. Fundacja prowadzona przez ks. Tomasza Kancelarczyka opiekuje się dziećmi w wielu przypadkach uratowanych przed aborcją.

Nasi rycerze z kapelanem na czele przekazali dary.
 Konferencję w sali Ojca Kordeckiego rozpoczął brata Tomasza Wawrzkowicza Delegata Stanowego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. Przywitał zaproszonych gości i podziękował za tak liczne przybycie, a następnie wyraził z dumą podziękowanie dla Rad Lokalnych za liczne dzieła Miłosierdzia realizowane przez rycerzy.

Swoje podziękowanie dołączy ks. Tomasz Kancelarczyk szef Fundacji Małych Stópek za dary jakie przywieźli z sobą rycerze z całej Polski.

Patronat Medialny nad Konferencją Rycerzy przejął KATOLICKI TYGODNIK NIEDZIELA.
Redaktor Naczelna Tygodnika Lidia Dutkiewicz w swoim wystąpieniu dzieliła się z rycerzami, doświadczeniem dziennikarskim i jak dużo jest obecnie ataków na Kościół oraz o potrzeba bycia blisko kapłanów co z pewnością da dla Nich poczucie, że wierni są z Nimi, a zwłaszcza Rycerze Kolumba w tych trudnych dla Kościoła czasach powinni jeszcze silniej wspierać kapłanów. Podzieliła się  jakie trudności ma Kościół w krajach zachodniej Europy. Właśnie wróciła z Belgii dziennikarka „Niedzieli”, która wraz z polskim księdzem była świadkiem „pogrzebu” kościoła w jednym z belgijskich miast. 30 września br. w miejscowości Diest zamknięto parafię pw. św. Jana Berchmansa. Na www.niedziela.pl można zobaczyć smutne zdjęcia, pokazujące, jak przedmioty stanowiące wyposażenie kościoła są ładowane na ciężarówki przed wyruszeniem do Polski. 

Przejmujący jest widok belgijskiego kapłana płaczącego na widok obnażonego ołtarza, z którego obrus już zwinięto i przekazano wraz z ołtarzem polskiemu proboszczowi z parafii również pod wezwaniem św. Jana Berchmansa.

z JE Ks. Abp. Wacławem Depo, Kapelanem Stanowym Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, przemawiając do rycerzy dał przykłady posłuszeństwa i silnej wiary do Boga naszego Stwórcy, a jako przykład przytoczył przykład siły wiary przez Hioba. Porównał siłę wiary Hioba do siły wiary do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, który dla ratowania człowieka oddał samego siebie, aby nikt nie zginął, a kto w niego uwierzy miał życie wieczne Postawmy sobie pytanie jaka jest moja wiara? . Mówił o problemach wiary ludzi czasów współczesnych, które sprawę wiary dręczy wirus, wirusy przeciwne Bogu. Drugi wirus to dewiacje moralne, mamona pieniądza i decydenci w szklanych domach tworzą niesprawiedliwe prawo nie bacząc na nadprzyrodzone prawa człowieka. Na koniec swojej nauki skierował myśli do Matki Boga, aby prowadziła nas rycerzy do Pana naszego Jezusa Chrystusa prowadź nas i kieruj naszymi wspólnotami rodzinnymi i zawodowymi, kieruj naszym zakonem abyśmy byli współpracownikami Boga w prawdzie i miłości i jednocześnie obrońcami integralnej godności człowieka od momentu poczęcia aż po naturalną śmierć. Maryjo  bądź z rycerzami w każdy czas.    

Nasi rycerze z księdzem kapelanem podczas Konferencji.

  Wręczenie nagród Rady Najwyższej dla Rad Lokalnych

Wręczenie nagród Rady Najwyższej dla Rad Lokalnych za aktywność w działalność w minionym 2017 roku. Nasza Rada została wyróżniona nagrodą  Ks. Michaela McGivneya. 

 Spotkanie z Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem, który zwracając się do rycerzy przypomniał, iż Rycerze Kolumba to silne prawe ramie Kościoła, to silna organizacja katolickich mężczyzn licząca obecnie ok. 2 milionów mężczyzn na całym Świecie. Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba twierdzi, że Polska może dać Europie nową nadzieję, jeśli zachowa tożsamość i duchową suwerenność. Razem z silnym prawym ramieniem Kościoła, które stanowią Rycerze Kolumba, możemy iść pod prąd ateizacji i laicyzacji. Marzy mi się, aby w każdej polskiej parafii działali Rycerze Kolumba jako formacja wspierająca kapłanów. Pewnie również dla żon, matek czy córek Rycerzy Kolumba jest miejsce w przestrzeni parafii, u ich boku, bo czego mężczyźni nie zdziałają, to kobiety do modlą.

Podczas naszego jasnogórskiego spotkania pięknie wybrzmiała sprawa obecności kobiet w męskiej misji Rycerzy Kolumba. W eleganckim stylu, na stojąco, mężczyźni złożyli hołd żonom, podziękowali za wyrozumiałość i wsparcie w działaniach  dobroczynnych.

Podczas Konferencji znalazł się punkt uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na Sali Konferencyjnej zaprezentowano Obraz Matki Boże Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan.

12:00 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu MB pod przewodnictwem JE Ks. Abp. Wacława Depo.

Pielgrzymkę do Najświętszej Panienki za kończono Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich.


Wrzesień 2018 rok

Spotkanie Wielkich Rycerzy, delegatów rejonowych, opiekunów i rady Stanowej odbyło się dn. 15-16.092018 r. w Skorzeszycach w Ośrodku Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez ks. dr. Andrzeja Kaszyckiego kapelana Rady im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, który również wygłosił naukę Formacyjną dla rycerzy.

 

Po wspólnej modlitwie rozpoczęły się obrady podczas, których rycerze wymienili się wzajemnie doświadczeniami i planami na najbliższe miesiące nowego roku bratniego.

Omawiana była również sprawa pielgrzymki rycerzy do Najświętszej Panienki w dniach 5-6 października, przedstawiony został Porządek Pielgrzymki oraz udział abp. Wacława Depo Najwyższego kapelana Rady Stanowej w spotkaniu z rycerzami. Abp. Wacława Depo będzie celebrował Mszę Św. dla rycerzy przed OBRAZEM w Kaplicy Najświętszej Marii Panny.

 

Ważnym punktem Pielgrzymki do Częstochowy, będzie spotkanie z Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem oraz z wieloma innymi gośćmi z Rady Najwyższej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Kończąc spotkanie Delegat Stanowy brat Tomasz Wawrzkiewicz podsumował dwudniowe obrady, podziękował wszystkim za udział i nakreślił kierunki realizacji działań na najbliższe miesiące i omówił przebieg najbliższych Konferencji jakie organizuje Rada Stanowa. Obrady zakończono wspólną Modlitwą 

2 WRZEŚNIA RYCERSKA MSZA ŚWIĘTA –  Pierwsza niedziela września była dla rycerzy Kolumba w naszej parafii Niedzielą Rycerską podczas której część Liturgii śpiewna była w języku łacińskim oczywiście z dużym udziałem rycerzy. Czytania Mszalne poprowadzili również rycerze, a Homilię wygłosił ks. dr. Andrzej Kaszycki – kapelan naszej Rady. Mówił o potrzebie czystości postępowania, by swoim sercu zdecydować o tym czy będzie jego życie czyste czy nieczyste, czy jego postępowanie jest dobre czy złe. Dlatego mówił dalej – potrzebna jest modlitwa, aby Bóg dawał nam siłę do właściwego postępowania w naszym życiu. Na koniec homilii odśpiewał wzruszającą pieśń „ SERCE WIELKIE NAM DAJ”

RYCERZ PROWADZILI LITURGIĘ SŁOWA 

HOMILIE WYGŁOSIŁ KS. KAPELAN DR. ANDRZEJ KASZYCKI

NA ZAKOŃCZENIE HOMILII KS. KAPELAN ZAŚPIEWAŁ PIEKNĄ PIEŚŃ

 


1 WRZEŚNIA ZEBRANIE RADY RYCERZY
Rada Rycerzy Kolumba w Parafii im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach rozpoczęła miesiąc wrzesień od Zebrania Rady po wakacyjnej przerwie. Na wymienionym zebraniu rady podsumowano ostatnie realizowane dzieła podejmowane przez rycerzy oraz wyznaczono zadania na najbliższe tygodnie.
Ważnym punktem podczas Zebrania rycerzy jest wystąpienie Kapelana Rady i wygłoszone przez Niego słowa wsparcia i umocnienia duchowego tak bardzo potrzebnego w działalności w rycerstwie. Kapelan Rady ks. dr. Andrzej Kaszycki nawiązał w swoim wystąpieniu do odbytej w ostatnich dniach Pielgrzymki do Ziemi Świętej, mówił o przeżyciach jakie towarzyszą podczas przebywania w miejscach, które związane są z działalnością Pana Jezusa oraz mówił o postawie przynależności do Chrystusa i nawiązał do niedzielnej Ewangelii o potrzebie postępowania ze wskazaniami Ewangelii i żeby nie było rozdźwięku, że człowiek niby należy do Chrystusa, a po wyjściu z Kościoła zdarzają się postępowania nie godne katolika i tutaj potrzebna jest taka jednoznaczna postawa w postępowaniu.

Na każdym zebraniu Rady wprowadzany jest punkt obrad – Dobro Zakonu, gdzie Wielki Rycerz prowadząc Zebranie porusza sprawę sytuacji zdrowotnych rycerzy lub sytuacji materialnych braci. W tym punkcie jest też wystąpienie lektora rady Mateusza Dziadowicza, który :
Wystąpienie lektorskie 1 IX 2018,
Zacni Bracia, chciałbym na rozpoczynający się rok bratni zaproponować cykl wystąpień lektorskich mający na celu omówienie roli i zadań osób świeckich w Kościele w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles Laici.
Rola osób świeckich została przez Kościół szczególnie podkreślona w nauczaniu ostatniego soboru, jednak świadomość ta była obecna również w nauczaniu wcześniejszych papieży co podkreśla Jan Paweł II w swojej adhortacji. Przywołuje on już na początku ważne słowa papieża Piusa XII: „Wierni, a ściślej świeccy, zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę ludzkiej społeczności. Dlatego to oni, i przede wszystkim oni, winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża, oraz pozostających z nim w łączności Biskupów. Oni są Kościołem”.
My, jako świeccy, jesteśmy Kościołem. Chciałbym aby ta prawda stanowiła otwarcie naszego cyklu rozważań. Nie możemy odpowiedzialności za Kościół pozostawić wyłącznie kapłanom i pozostać biernymi obserwatorami. Jeśli pozwalamy na ataki wobec Kościoła, to pamiętajmy, że są to ataki na nas samych.      Z tej właśnie prawdy wynika wszystko, o czym będzie mowa na kolejnych spotkaniach — wszelkie prawa jakie nam przysługują oraz obowiązki jakie do nas należą biorą się właśnie stąd, że to my jesteśmy Kościołem.


15 SIERPNIA DLA RYCERZY NASZEJ RADY TO CZAS NA KOLEJNĄ JUŻ AKCIĘ ” WIĄZANKA ZIÓŁ I KWIATÓW”

RYCERZYE KOLUMBA W PARAFII św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCECH w ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTRZEJ MARII PANNY ( MATKI BOŻEJ ZIELNEJ) PRZYGOTOWALI a NASTĘPNIE ROZPROWADZILI WŚRÓD PARAFJAN WIĄZANKI KWIATÓW I ZIÓŁ.

W przygotowaniu wiązanek brali udział nie tylko rycerze, ale i żony, a nawet  i mali giermkowie. 

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu pracy .

Rycerze wyrazili radość z dobrze wykonanej pracy.

Brat Piotr i Adam przygotowali stanowiska do rozprowadzania wiązanek przed Mszą Świętą.

Rycerze naprawdę spisali się na piątkę na zdjęciu widać jak poważnie podeszli do akcji. 


Zbroja-nr_055    Zbroja to Biuletyn Informacyjny Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce

Proszę kliknąć na link Zbroja i ukaże się link do otwarcia biuletyn. 


LIPIEC TO KOLEJNY PRACOWITY MIESIĄC W DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA W PARAFII św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCECH

8 lipca na Mszy Świętej funkcjonariusze naszej Rady przyjęli z rąk ks. Kapelana dr. Andrzeja Kaszyckiego insygnia władzy w rycerstwie.

Ks. kapelan najpierw po modlitwie poświęcił insygnia, a następnie wręczył je nowo wybranym funkcjonariuszom.  Była to bardzo uroczysta chwila, a na koniec uroczystości funkcjonariusze złożyli ślubowanie na wierność Bogu, Prawu i zasadą obowiązującym w rycerstwie.   
Modlitwa Kapelana – + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze niebieski, my Twoje dzieci, zebraliśmy się tutaj, by odebrać przysięgę od nowo wybranych funkcjonariuszy tej Rady oraz przekazać im insygnia, będące symbolem danej im władzy, by mogli prowadzić i administrować tą radą w nadchodzącym roku. Obdarz nowych funkcjonariuszy i nas tu z gromadzonych łaską ,a byśmy pamiętali, że tak jak wszelka prawowita władza pochodzi od Ciebie, tak też pochodzi roztropność w wykonywaniu tej władzy w miłosierdziu i sprawiedliwości. Przeto natchnij ich i nas zgromadzonych, abyśmy zawsze zwracali się do Ciebie o radę w ważnych decyzjach. Napełnij nas wszystkich mocą abyśmy zawsze działali w duchu miłości . Daj nam pokorę , byśmy dostrzegali, że nasze ludzkie rozumowa nie zawsze jest narażone na możliwość pomyłki. Pomóż nam, byśmy we wszystkim i zawsze wypełniali Twoją Wolę, zarówno w sprawach dotyczących ducha jak i w ziemskich przedsięwzięciach. Pomóż nam, byśmy stali się wzorem poświęcenia w praktykowaniu cnót chrześcijańskich. Prosimy Cię o to w imię Twego Syna , naszego Pa na i Zbawcę Jezusa Chrystusa, który   z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków – Amen. 

Insygnia symbol władzy w radzie.

Kapelan – Ojcze niebieski, prosimy Cię pobłogosław te insygnia, które są symbolem urzędów, na które ci mężczyźni zostali powołani. Oby noszący te insygnia, dzięki twej łasce, byli ich godni!  Módlmy się, abyś napełnił tych mężczyzn mądrością, by potrafili sprawować władzę, której symbolem są te insygnia. Prosimy Cię o to przez Chrystusa naszego Pana!

Rycerze naszej Rady podczas Uroczystej Mszy Świętej

Funkcjonariusze utworzyli żywy krzyż przed przyjęciem insygniów

Funkcjonariusze kolejno i jako pierwszy insygnia przyjął wielki rycerz

Czcigodny Księże Kapelanie, na zakończenie dzisiejszej uroczystości, prosimy Cię o błogosławieństwo dla tych mężczyzn, którzy będą służyć, jako funkcjonariusze tej Rady i dla wszystkich tu obecnych, którzy będą ich bliskimi towarzyszami w wielkim dziele Rycerzy Kolumba.                                                                      
Kapelan – + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.                                                                                              
  Zacni Bracia, stojąc tworzycie żywy krzyż . Niech ten Krzyż przypomina wam, że musicie nieustannie odnawiać się w Chrystusie, a wasze administrowanie ma świadczyć, że wśród ludu Bożego przywództwo katolików świeckich wypływa z tej właśnie odnowy. Wzywając Bożej pomocy, by wypełnić tę misję, proszę Boga o błogosławieństwo dla każdego z was. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za łaski, którymi nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci za ducha współpracy i za natchnienie, które wlałeś w serca tych mężczyzn. Spraw, by wszystkie działania nowo- wybranych funkcjonariuszy i wszystkich Braci Rycerzy z tej Rady podobały się Tobie. Prosimy Cię o to w Imię Twojego Syna, którzy żyje i króluje z Tobą i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Na koniec Uroczystej Mszy Świętej uczestnicy ceremonii stanęli do pamiątkowej fotografii.


7 lipca obradowała Rada Rycerz na której omawiano sprawy bieżące z życia parafii, omówiono potrzeby na miesiąc lipiec które przedstawił ks. Proboszcz mając na uwadze potrzebę naszego zaangażowania się w liturgii słowa podczas niedzielnych Mszy Świętych. Wielki Rycerz podsumował sprawę uroczystość awansu 23 rycerzy naszej rady na drugi stopień w rycerstwie. Była to ważna dla rycerzy Ceremonia.
Głównym punktem zebrania Rady była sprawa wprowadzenia funkcjonariuszy drugiej kadencji po wyborach na Urząd z wręczeniem insygniów podczas uroczystej Mszy Świętej 8 lipca. 


Czerwiec to pracowity miesiąc dla rycerz Kolumba w parafii pw. im. św. Jadwigi Królowej.  

29 czerwca w Święto Kościelne pierwszych Apostołów Piotra i Pawła w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się ważna i oczekiwana przez Rycerzy Kolumba uroczystość awansu 23 rycerz na wyższy stopień w rycerstwie. Drugi Stopień z czerech stopni przyjęło łącznie 27 rycerzy w tym dwóch z Krakowa z Rady 15128 oraz dwóch z Rady w Chęcinach. Ceremonię w prowadzenia rycerzy na wyższy stopień przeprowadził Zespół z Rady 16128 z Domaszowic pod przewodnictwem wielkiego rycerza Antoniego Kamińskiego. 

Działalność rycerzy opiera się na czterech filarach:

Miłosierdzie – Jedność – Braterstwo – Patriotyzm tak i Rada Rycerzy Kolumba w parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach wyznając te wartości przyjmujemy w naszej działalności. Do głównych zadań Rycerzy Rady Kolumba jest wspieranie ks. Proboszcza w pracy duszpasterskiej. Apostolat świecki ma obowiązek czynnie włączać się w działalność Kościoła. Popieramy i inicjujemy programy, poprzez które członkowie mogą spełniać obowiązki katolika zajmując się dobroczynnością, edukacją, praktykami religijnymi i wieloma innymi sprawami o których informujemy na naszej stronie Internetowej.

Ceremonię nadania drugiego stopnia w rycerstwie poprzedziła Uroczysta Msza Święta w której licznie uczestniczyli kandydaci do awansu.

Głównym Celebransem Mszy Świętej był nasz kapelan ks. dr. prałat Andrzej Kaszycki.

 

Rycerze ze wzruszeniem i zaangażowaniem uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej.

W naszej uroczystości uczestniczyli również bracia z Krakowa i z Chęcin 

Bracia z Zespołu Inicjacyjnego z Domaszowic modlili się razem z naszymi rycerzami 
Na koniec Mszy Świętej zrobiliśmy wspólne zdjęcia pamiątkowe. 
Po dobrze wykonanej pracy należy się trochę posilić.
 

9 czerwca przy Szkole Podstawowej nr. 39 na terenie naszej Parafii odbył się Festyn Rodzinny.

Rycerze naszej Rady aktywnie wspierali przebieg Festynu. Brat Adam prowadził tresurę psów obronnych, brat Zbyszek wspólnie z uczniami tej szkoły wystąpili w Widowisku teatralnym, inni bracia przygotowywali kiełbaski na grillu. Naprawdę była fajna zabawa w której bawili się tak dzieciaki jak i starsi.

Festyn rozpoczęli ks. Proboszcz dr. Andrzej Kaszycki – Kapelan naszej Rady oraz Pani dyrektor Szkoły i Przewodniczący Rady Miasta Darek Kozak z córeczką.

Ks. Proboszcz z radnym Marianem Kubikiem omawiają ważne sprawy na najbliższe miesiące. 

Z kolei ks. Krzysztof zagrzewa młodzież, aby włączała się do zabawy.

 

Brat Zygmunt wspiera młodych aktorów przed występem.

Bracia Krzysztof i Sylwek rozdają świeżo usmażoną kiełbaskę. 

Brat Józef z żoną i sąsiadami podziwiają występy wnuczków.
Brat Zbyszek akompaniuje młodym aktorom.
Brat Adam prowadzi tresurę psów obronnych podziwianych przez publiczność.

8 czerwiec Odpust święto w Parafii – Uroczystość ku czci naszej Patronki św. Jadwigi Królowej.
Rycerze Kolumba służyli wsparciem dla ks. proboszcza podczas tej uroczystości.


2 czerwca Zebranie Rady, gdzie po zakończeniu pierwszej kadencji wybrano nowy skład funkcjonariuszy Rady.

FUNKCJONARIUSZY RADY RYCERZY KOLUMBA 16642 IM. ŚW.
L.P. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
1. Kapelan Rady Ks. dr. Andrzej Kaszycki
2. Wielki Rycerz Zygmunt Mazur
3. Zastępca Wielkiego Rycerza Krzysztof Stanisławski
4. Kanclerz Józef Zieliński
5. Sekretarz ds. finansów Antoni Koperny
6. Kustosz Paweł Tabor
7. Kronikarz Zbigniew Włodarczyk
8. Skarbnik Krzysztof Gronek
9. Powiernik Aleksander Biskupski
10. Powiernik Sylwester Gębski
11. Powiernik Jacek Treter
12. Adwokat – Radca Adam Nawrot
13. Strażnik Wnętrza Stanisław Krakowiak
14. Strażnik Bramy Andrzej Kręć
15. Lektor Mateusz Dziadowicz


BOŻE CIAŁO W PARAFII ŚW. KRÓLOWE JADWIGI W KIELCACH Z UDZIAŁEM RYCERZY KOLUMBA 31 MAJ 2018 ROK.

Rycerze Kolumba licznie i aktywnie uczestniczyli w Uroczystościach Bożego Ciała biorąc udział najpierw w Liturgii Słowa podczas Mszy Świętej, a następnie uroczystej w Procesji po Osiedlach naszej Parafii.

 


RYCERZE NASZEJ RADY uczestniczyli w Rodzinnej Majówce Rowerowej

19 maja Rycerze Kolumba z naszej Parafii uczestniczyli w Rodzinnej Majówce Rowerowej, której organizatorem był ks. bp. Marian Florczyk wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Trasa Rodzinnej Majówki Rowerowej prowadziła z Kielc przez Kaczyn do Borkowa. Rejestracja uczestników o godzinie 9.30 na Placu Jana Pawła II przy kieleckiej katedrze, o 9.45 modlitwa i poświęcenie rowerów, a o 10 barwny peleton prowadzony przez biskupa Mariana Florczyka wyruszył w trasę do Borkowa. To jedna z naszych najważniejszych imprez SPORTOWYCH, cieszy się ogromny zainteresowaniem.

Ks. Bp. Marian Florczyk -Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej – Przewodniczący Komisji ds. Sportu przy Episkopacie Polski, organizator wielu wydarzeń sportowych w Diecezji oraz w Polsce.

Uczestnicy Majówki Rowerowej w tym i Rycerze

 KONWENCJA STANOWA IURYZDYKCJI POLSKIEJ KATOWICE 2018 R.

Podczas VIII Konwencji Stanowej trwającej w Katowicach, dnia 19 maja 2018 roku wybrano nową Radę Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.
Od 1 lipca posługę funkcjonariuszy Rady Stanowej będą pełnić:
br. Tomasz Wawrzkowicz – Delegat Stanowy
br. Krzysztof Zuba – Sekretarz Stanowy
br. Andrzej Stefaniuk – Skarbnik Stanowy
br. Marek Ziętek – Radca Stanowy
br. Dariusz Wolniak – Kustosz Stanowy

VIII KONWENCJA RYCERZY KOLUMBA W POLSCE ROZPOCZEŁA SIĘ Mszą Św. Koncelebrowaną z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego i Kapelanów Zakonu Rycerzy Kolumba z Polski, USA, Ukrainy i Litwy – w Kościele pw. Ducha Świętego w Katowicach. W koncelebrze uczestniczył nasz kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki. Nasi rycerze również brali udział w Konwencji, a byli to Zygmunt Mazur Wielki Rycerz oraz Krzysztof Stanisławski z-ca Wielkiego Rycerza.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Krajowy Duszpasterz Rycerzy Kolumba w Polsce abp Wacław Depo.

Kompania Honorowa Rycerzy na czele z Marszałkiem Ryszardem Nosowiczem podczas Mszy Świętej 

Rycerze w Mediach

Brat Antoni Kamiński z Domaszowic otrzymał nagrodę za działalność na rzecz Kościoła.

Nagroda rycerzy dla Najwybitniejszej Rodziny pamiątkowe zdjęcie z abp Mokrzyckim i delegatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem Jurysdykcji Polskiej. 

W homilii abp Wacław Depo zachęcał do prawdziwego głoszenia Ewangelii Chrystusa.
Swoje słowo skierowanym do rycerzy metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a mówił, że rycerze są zaangażowani w liczne działania na rzecz Kościoła w Polsce i zagranicą. Ubogacają też swoimi inicjatywami społeczności lokalne. Jak na rycerzy przystało są zawsze gotowi na wezwanie –Abp Skworc zwrócił także uwagę, że Rycerze gromadzą się na swojej konwencji w Katowicach, w „centrum Górnego Śląska” w roku 100 lecia odzyskania niepodległości. Przypomniał przy tym o niełatwej drodze Górnego Śląska do Polski, która trwała dłużej, niż dla reszty kraju.
Metropolita katowicki zwrócił się także do zebranych słowami encykliki papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”, w których papież zachęca do tego, by łaska chrztu owocowała na drodze do świętości.
Homilię wygłosił abp Wacław Depo, kapelan stanowym Rycerzy Kolumba. – Europie, światu i Polsce potrzebna jest nowa ewangelizacja – mówił, że przede wszystkim należy żyć słowami Ewangelii. – Zadaniem nowej ewangelizacji jest nie tyle głoszenie treści Ewangelii (…), tutaj trzeba głosić siebie jako świadka Jezusa i Jego drogi, a to jest nieustanny proces związania się z Jezusem – apelował.
Podczas Mszy Świętej rozpoczynającej Konwencję z Rycerzami Kolumba modlili się także abp Mieczysław Mokrzycki z Lwowa oraz abp senior Damian Zimoń, który poprosił o modlitwę w intencji górników kopalni „Zofiówka”.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy Konwencji rozpoczęli obrady:  gdzie  podczas uroczystej kolacji dla uczestników Konwencji br. Tomasz Wawrzkowicz skierował słowa powitania, a byli obecni  (Kapelani, delegaci, małżonki, obserwatorzy) z udziałem Dostojnych Gości (Hierarchowie Kościoła Katolickiego, goście z Rady Najwyższej ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy i Litwy) po powitani przeszedł do podsumowania Roku Bratniego w Jurysdykcji Polskiej Rycerzy Kolumba .

Podczas obrad zebrani delegaci przyjęli 6 rezolucji w istotnych sprawach dla dot. prześladowania za wiarę, obrony życia i godności małżeństwa, obrony dobrego imienia Ojczyzny i postaw patriotycznych, oraz promowania dziedzictwa Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego.    

br. Tomasz Wawrzkowicz Delegat Stanowy – podczas otwarcia KONWENCJI

Jonathan Kalisch OP kapelan programowy Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba przekazał życzenia i pozdrowienia dla wszystkich rycerzy w Polsce

Pamiątkowe zdjęcie naszych rycerzy z ojcem Jonathanem Kalischem

Delegatami naszej Rady byli: ks. dr. Andrzej Kaszycki – Kapelan Rady oraz Zygmunt Mazur – Wielki Rycerz i Krzysztof Stanisławski z-ca Wielkiego Rycerza

Całość Konwencji zakończyła się Eucharystią, której przewodniczył bp Adam Wodarczyk. W homilii nawiązując do liturgii wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego podkreślał, że „Rycerze Kolumba poprzez etos naśladowania Chrystusa i bycia Jego Rycerzami jeszcze mocniej otwierają się na moc Ducha Świętego”.
Odnosząc się do czytań mszalnych wskazał na wewnętrzną przemianę apostołów, która pokazuje, że każdy powinien wciąż wzywać pomocy Chrystusa, który do niej uzdalnia.
Rycerze Kolumba obecnie liczą ok. 2 mln członków i działają w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz od 2006 r. w Polsce.

 


MAJ to w tradycji Polski miesiąc Maryjny, gdzie każdego dnia odprawiane jest Nabożeństwo Majowe
Cześć Maryi!

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem, I co czuje, i co żyje,
Niech z nami s1awi Maryję!

„Chwalcie łąki umajone…”Tak pamiętam tą pieśń z dzieciństwa jak jako mały jeszcze chłopiec wspólnie ze starszym rodzeństwem najpierw przygotowywaliśmy najbliższą naszego domu Kapliczkę, stroiliśmy w koło drzewkami kwiatami. Ustawialiśmy ławeczki, by wygląd Kopiczki i otaczające ją miejsce miało dostojny wygląd i żeby śpiewać i chwalić Maryję. Ale było w tym coś co pojąłem po latach, to ona zaszczepiła w nas miłości wobec Boga i bliźnich.


ZEBRANIE RADY  DNIA 5 maja  2018 ROKU. Godz. 17.00

5 maja obradowała Rada Rycerzy Kolumba już w powiększonym składzie o nowo przyjętych braci.

PORZĄDEK obrad obejmował między innymi:

  1. OMÓWIENIE UDZIAŁU RYCERZY W UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA.

Rycerze Kolumba w naszej Parafii podobnie ja w minionym roku będą uczestniczyć przy organizacji Uroczystości Bożego Ciała. Jesteśmy do dyspozycji i wg. potrzeb  przy organizowaniu Procesji i do innych spraw, taką deklarację złożyliśmy podczas Zebrania Rady dla ks. Proboszcza.

NA 16 CZERWCA ZOSTAŁA USTALONA DATA PRZYSTĄPIENIA RYCERZY NASZEJ RADY DO NADANIA DRUGIEGO STOPNIA W RYCERSTWIE

 Omawiana była również sprawa wyjazdu naszych przedstawicieli na Konwencje Stanową 18- 19 maja do Katowic.

DOBRO ZAKONU – OMAWIANE BYŁY SPRAWY DOTYCZĄCE SYTUACJI W RODZINACH NASZYCH BRACI I EWENTUALNE POTRZEBY CZŁONKÓW RODZIN. UDZIELONO INFORMACJI WS. UKAZANIA SIĘ NOWEGO DZIENNIKA DLA RYCERZY ” ZBROJA ” ZACHĘCAMY DO CZYTANIA BIULETYNU (poniżej adres strony)

Click to access Zbroja-nr_053.pdf


TURNIEJ PIŁKARSKI KTÓRYM WSPÓŁORGANIZATOREM BYŁA RADA RYCERZY KOLUMBA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH
Dnia 2 maja Rada Rycerzy Kolumba im. Św. Królowej w Kielcach razem z Świętokrzyskim Klubem Sportowym Rodzina zorganizowali rozgrywki w piłkę nożną młodych piłkarzy. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny z Kielc, Krakowa. Zwycięzcą turnieju został Klub Rodzina z Kielc.

W otwarciu Turnieju uczestniczyli przedstawiciele władzy Państwowej i Samorządowej w osobach :
Senator RP Krzysztof Słoń i Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak 

W intencji uczestników Turnieju i wszystkich zebranych modlitwie przewodniczył ks. Paweł Samiczak jednocześnie v-ce Prezes Klubu Rodzina

Nagrody dla uczestników Turnieju ufundowali między innymi Rycerze Kolumba im św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Turnieju z Panem Senatorem Krzysztofem Słoniem i Przewodniczącym Dariuszem Kozakiem  Nagrody dla uczestników Turnieju przygotowuje Rycerz brat Marek Surgiel oraz kierownik drużyny ŚKSR Mieczysław Kwaśnieski 

  Zawodnicy zwycięskiego Klubu Rodzina

Zawodnicy Klubu Sportowego Garbarnia Kraków

Sędziowie Turnieju z trenerem i zawodnikami Klubu Rodzina

Pamiątkowe zdjęcie drużyn uczestniczących w Turnieju z wielkim Rycerzem Zygmuntem Mazurem


Dnia 21 kwietnia 2018 roku – Zespół Przyjęć przyjął nowych braci rycerzy.
Zespół Inicjacyjny ds. Przyjęć I Stopnia dokonał przyjęcia nowych braci w tym dwóch kapłanów w Ceremonii przyjęcia obok Zespołu Inicjacyjnego uczestniczyli kapelan Rady ks. Dr. Andrzej Kaszycki, Delegat Rejonowy Dariusz Wolniak oraz liczna reprezentacja naszej Rady. Cieszy nas, że cała Ceremonia została wysoko oceniona przez Delegata Rejonowego i Kustosza Stanowego w jednej osobie brata Darka.

Nowo przyjęci bracia do naszej Rady Rycerzy im. Św. Jadwigi Królowej

Delegat Rejonowy brat Dariusz Wolniak czuwał nad całością Ceremonii

Pamiątkowe zdjęcie do Albumu Parafialnego

Gratulacje dla nowo przyjętych kapelanów od ks. Proboszcza naszej Rady i od Wielkiego Rycerza i jego Zastępcy

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Ceremonii Przyjęcia nowych rycerzy – 21.04.2018 r.

 


Zmarła mama naszego brata Antoniego Kopernego


Składamy z serca płynące słowa współczucia i łączymy się w bólu i modlitwie z naszym bratem Antonim z powodu straty ukochanej mamy Marii Koperny.
Pogrzeb odbył się 20 kwietnia br. (piątek) w parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Szczurowej.
W Uroczystości pogrzebowe uczestniczyła delegacja Rycerzy Kolumba z naszej Parafii, rycerze trzymali Straż przy Trumnie ze zmarłą Mamą naszego brata.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie

 


       ZEBRANIE RADY  DNIA 7 kwietnia 2018 r.

Dnia 7 kwietna br. Obradowała Rada Rycerzy Kolumba w nasze Parafii. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził ks. Paweł Samiczak, a po modlitwie wygłosił do rycerzy mowę formacyjną w której –

Ksiądz Paweł zachęcał zebranych i ich rodziny do szczególnego uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie (8 kwietnia 2018 r.), gdyż będzie to niedziela Miłosierdzia Bożego. Ks. Paweł omówił czym miłosierdzie powinno się objawiać na co dzień w postępowaniu zwykłych ludzi (…) następnie przystąpiono do omawiania zadań dla rycerzy na najbliższe miesiące. Wielki rycerz Zygmunt Mazur poruszył kilka tematów dotyczących zadań na najbliższe dni i tak:

  • Ustalono listę rycerzy do niedzielnych Liturgii Słowa na m-c kwiecień
  • Omówiono sprawę projekcji filmu „ CZESŁAW KACZMAREK BISKUP NIEZŁOMNY” film ten zostanie wyświetlony w kwietniu w Sali Teatralnej w dolnej cz. Kościoła.

Wielki Rycerz zaproponował, aby 29 kwietnia (niedziela)   po Mszy Św. O godz. 8.30 rozdawać parafianom Flagi Narodowe, które będą w dyspozycji rycerzy. Następnie omówione planowaną na 21 kwietnia  sprawę przyjęć  nowych rycerzy.

Bardzo ważna sprawą jest rozwój rycerstwa, ustalono, że 21 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 18.00 w naszej Świątyni  Zespół ds. Inicjacji I Stopnia przeprowadzi procedurę przyjęcia nowy rycerzy .  Zapraszamy wierzących mężczyzn w wieku od 18 roku życia do naszych szeregów. Nie bądźmy bierni,  wstańmy z tych wygodnych kanap i zbliżmy się z pod Chóru i spod filarów do Ołtarza.

W punkcie dobro Zakonu krótki referat wygłosił lektor Rady brat Mateusz w którym omówił:

Rozwój członkostwa Rycerzy Kolumba w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles Laici

W ostatnim czasie jako Rycerze Kolumba przeżywaliśmy Tydzień Przyjęć, który nakazuje nam ze szczególną uwagą pochylić się nad kwestią przyjmowania nowych Braci w nasze szeregi. Pragnę w tym kontekście przywołać słowa świętego Jana Pawła II wyrażone w adhortacji Christifideles Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele. Papież przywołuje przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16) podkreślając, że Chrystusowe wezwanie „Idźcie i wy do mojej winnicy” każdy świecki powinien odczytywać jako skierowane do niego. Za tym posłaniem kryje się odpowiedzialność za Kościół, która w szczególnym stopniu wyraża się przez zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty.

Jan Paweł II napisał, że postawą nie do zaakceptowania dla katolika jest bierność. Jako Rycerze Kolumba odpowiedzieliśmy na zaproszenie Gospodarza winnicy i rozpoczęliśmy wspólnie działalność na rzecz naszej parafii oraz społeczności która ją tworzy a której częścią jesteśmy. Odpowiedzialność za wspólnotę nie ogranicza się jednak do tego, że sami odrzuciliśmy postawę bierności — wymaga ona, abyśmy również innym pomogli działać. Stąd naszym obowiązkiem jest skierowanie pytania: „Czemu stoicie cały dzień bezczynnie?” (Mt 20, 6) do tych, którzy jeszcze trwają w bierności i zaproszenie kolejnych mężczyzn do braterstwa w naszym Zakonie oraz do wspólnej pracy na rzecz Kościoła i naszej społeczności.

Pragnę zwrócić uwagę Braci, że papież Jan Paweł II wymienia dwie pokusy, którym świeccy nie zawsze umieli stawić czoła: pokusa tak wielkiego angażowania się w posługi i zadania kościelne, że prowadzi to do zaniedbywania innych obowiązków, oraz pokusa niedopuszczalnego oddzielania wiary od życia. W uchronieniu się przed tymi niebezpieczeństwami niewątpliwie może nam pomóc dbałość o rozwój członkostwa w naszej Radzie. Przede wszystkim większa liczba Rycerzy pozwoli łatwiej rozdzielać obowiązki i zadania tak, aby nikt z nas nie był obciążony nimi ponad miarę kosztem innych swoich powinności. Ponadto, jeśli zaprosimy do Rycerstwa naszych przyjaciół, kolegów i współpracowników, uzyskamy nieocenione wsparcie w autentycznym życiu Ewangelią w naszych miejscach pracy czy przyjacielskich spotkaniach i wspólnie będziemy stawać się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. Zatem, wdzięczni za dar jakim jest nasz udział wielkim dziele jakim są Rycerze Kolumba, podejmijmy odpowiedzialność za trwanie i rozwój naszej Rady aktywnie poszukując i zapraszając kolejnych Braci do wspólnej pracy na rzecz winnicy Pańskiej.

Mateusz Dziadowicz

Lektor Rady Rycerzy Kolumba 16642 św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Zebranie rady zakończono modlitwą której przewodniczył ks. Paweł oraz Pieśnią Boże Coś Polskę.

 


 

8 kwietna Święto Miłosierdzia  Bożego Rycerze naszej Rady prowadzili czytanie słowa Bożego oraz śpiew Psalmu i modlitwy wiernych.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

czytanie (Dz 4, 32-35)

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.


 

Rycerze Kolumba uczestniczą w czytaniu słowa Bożego śpiewaniu Psalmu i modlitwy wiernych podczas niedzielnych Mszy Świętych o godz. 8.30

  

  

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU MIAŁA BARDZO BOGATĄ OPRAWĘ W KTÓREJ SWÓJ UDZIAŁ MIELI RYCERZE NASZEJ PARAFII

Ewangelia (J 18, 1 – 19, 42)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Według Świętego Jana
Testament dany z krzyża
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + Niewiasto, oto syn Twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto Matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Śmierć Jezusa

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: + Dokonało się! E. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

2. Czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.
Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI LITURGII WIELKOPIĄTKOWEJ STRAŻ PRZY GROBIE PANA JEZUSA PEŁNILI RYCERZY KOLUMBA

 

SYMBOLICZNY GRÓB PANA JEZUSA W PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH

W Wielki Czwartek rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego, święta, które w kościele katolickim uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Ten dzień jest szczególnym świętem kapłanów. Przed południem księża spotykają się na Mszy Krzyżma, a wieczorem z wiernymi na uroczystej liturgii.

Rycerze naszej Rady brali udział w obrzędzie mycia nóg, dla dwunastu rycerzy ks. Proboszcz umył nogi.

WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII ROZPOCZĘLIŚMY DROGĄ KRZYŻOWĄ PO OSIEDLACH PARAFII

Ks. Dr. Andrzej Kaszycki Kapelan naszej Rady prowadził nauki rekolekcyjne w Skorzeszycach dla Wielkich Rycerzy z Diecezji Kieleckiej, Radomskiej, Krakowskiej. Naszą Radę reprezentował Wielki Rycerz Zygmunt Mazur.

(słowa ks. Rektora dr. Pawła Tambora)
Rycerze na rzecz organizacji turnieju X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej. Organizacja całego turnieju była ogromnym wyzwaniem logistycznym i finansowym, dlatego z tego miejsca pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim patronom i darczyńcom, za pomoc w zorganizowaniu X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej, a byli to między innymi Rycerze Kolumba Diecezji Kieleckiej w tym i RYCERZE naszej Rady.