Kronika Rycerzy Kolumba 2021

  

                                            ROK PAŃSKI 2021

NASZ PATRON BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ Michael McGivney 

____________________________________________________________________________________________________________

Zacni Bracia!
Panu Bogu składam dziękczynienie, że pozwolił nam utworzyć Radę Rycerzy Kolumba przy parafii Świętej Jadwigi Królowej. Jest to wspaniały dar dla naszej wspólnoty. Od ponad czterech lat możemy się wspierać i wspierać wszelkie działania w parafii. Dzięki temu nasza parafia żyje i ciągle się rozwija, przede wszystkim wymiarze duchowym.
Aby sprostać zadaniom i oczekiwaniom wspólnoty parafialnej, potrzebujemy wsparcia. Takim wsparciem jest dla nas Jezus Chrystus, który w różny sposób przychodzi do nas z pomocą. W sposób optymalny czyni to podczas Eucharystii, kiedy jednoczymy się z Nim podczas Komunii świętej. Wtedy to spływa na nas zdrój łask potrzebnych do autentycznego życia chrześcijańskiego. Dbajmy zatem, Bracia, o to ścisłe zjednoczenie z Jezusem – Bogiem, bo to jest gwarantem zjednoczenia z najbliższymi w rodzinie, z braćmi w Radzie, z bliźnimi w Kościele, z drugim człowiekiem w Ojczyźnie i na całym świecie.
I na koniec mojego przesłania życzę, by  nas było coraz więcej w naszej Radzie, a Bracia należący do innych parafii, utworzyli tam swoje Rady.
Vivat Jezus!
Wasz kapelan

____________________________________________________________________________________________________

GRUDZIEŃ 2021

W dniach 11 – 21 grudnia do Rady Rycerzy Kolumba nr 16 642 pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach przybyły relikwie założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba, bł. ks. Michała Mc Givneya.

Dla nas rycerzy, był to czas święty i błogosławiony, gdzie wspólnie modliliśmy się za wstawiennictwem naszego założyciela, bł. ks. Michała Mac Givneya w inencjach Rycerzy Kolumba, ich rodzin a także całej naszej parafii i ojczyzny.

W sobotę 11 grudnia o godzinie 17.00 relikwie błogosławionego ks. Michała przywieźli do naszej parafii bracia rycerze z rady w Starachowicach, które zostały odebrane przez Wielkiego Rycerza, brata Jacka Tretera oraz Delegata Rejonowego, brata Zygmunta Mazura.

Uroczyste wprowadzenie relikwii do naszej świątyni dokonał Kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki wraz z Kapelanem Diecezjalnym Rycerzy Kolumba, ks. Rafałem Boreckim podczas Mszy Św. o godzinie 18.00, przy uroczystej asyście Rycerzy Kolumba.

Rycerze Kolumba naszej rady, codziennie odmawiali modlitwę różańcową przed relikwiami błogosławionego księdza Michała, prosząc o Jego wstawiennictwo między innymi w intencjach o uleczenie chorych, cierpiących i uzależnionych.

Po każdej modlitwie różańcowej miała miejsce krótka konferencja dotycząca życia błogosławionego księdza Michała.

W piątek 17 grudnia relikwie błogosławionego ks. Michała Mc Givneya zostały przekazane do braci rycerzy z parafii w Zagnańsku.

Z Zagnańska relikwie błogosławionego ks. Michała zostały przewiezione do naszych braci w  parafii pw. Chrystusa Króla w Kielcach.

W 21 grudnia Rycerze Kolumba naszej rady odwieźli i przekazali relikwie błogosławionego ks. Michała Mc Givneya do braci rycerzy z kolejnej Rady naszej Diecezji w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Szczaworyżu.

Relikwie zostały odwiezione przez braci z naszej Rady – Zygmunta Mazura (Delegata Rejonowego) oraz brata Stanisława Krakowiaka (Strażnika Bram).

Vivat Jezus

WR Jacek Trerer

____________________________________________________________________________________________________

LISTOPAD 2021

W sobotę 20 listopada w naszej parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach odbył się Dzień Formacji dla Rycerzy Kolumba. Uczestniczyli Bracia z 8 Rad Diecezji Kieleckiej, około 60 Rycerzy i kilku sympatyków.

Od drugiej połowy XX wieku w nauczaniu Kościoła szczególnie podkreślano, że współczesny człowiek będzie głęboko wierzący, jeżeli zostanie uformowany do samodzielnego życia religijno-moralnego i zrozumie swoje miejsce w Kościele i pełnione przezeń posłannictwo apostolskie.

Dlatego w listopadzie i grudniu 2021 r. Rycerze Kolumba w Polsce zorganizują w 22 miejscowościach kolejne Dni Formacji. Od 6 listopada do 11 grudnia br. Rycerze Kolumba oraz mężczyźni zainteresowani formacją rycerską spotykać się będą w kolejne soboty, aby wysłuchać konferencji nt. Eucharystii w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dzień Formacji przebiegał wg następującego planu:

 • Msza święta
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
 • Nauka formacyjna – konferencja nt. Eucharystii w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego

______________________________________________________________________________________________________

7 listopada 2021 – Ceremonia Miłość, Jedność i Braterstwo

W tym dniu w parafii Św. Izydora w Kielcach ul. Posłowicka, po Mszy Świętej o godzinie 12.00, Zespół Inicjacyjny naszej Rady, przyjął w szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba siedmiu nowych braci, w tym jednego duchownego.

Zespół Inicjacyjny w składzie:

Brat Zygmunt Mazur – Delegat Rejonowy

Brat Jacek Treter – Wielki Rycerz

Brat Krzysztof Stanisławski – Zastępca Wielkiego Rycerza

Brat Józef Zieliński – Kanclerz

Brat Piotr Krawiec – Powiernik

Brat Leszek Jędrocha

Nowo przyjętym braciom życzymy realizacji powołania w rycerstwie, wyrażonego w pomaganiu bliźniemu oraz pięknej formacji postawy w oparciu o miłosierdzie, jedność i braterstwo wśród braci Rycerzy Kolumba.

VIVAT JEZUS!

___________________________________________________________________________________________________

06 LISTOPAD 2021 ROK

W pierwszą sobotę miesiąca 06 listopada, odbyło się zebranie Rycerzy Kolumba Rady 16642, na którym omówiliśmy zrealizowane dzieła oraz zadania, które są jeszcze do zrealizowania przed nami w miesiącu listopad i do końca roku kalendarzowego.

Zebranie Rady rozpoczęliśmy modlitwą i odśpiewaniem hymnu patriotycznego.

Następnie Wielki Rycerz brat Jacek Treter podziękował braciom rycerzom za ich świadectwo wiary, wyrażone uczestnictwem w coniedzielnej Mszy Świętej o godzinie 9.00 i wykonywanej uroczystej asyście ołtarza.

Poinformował o następnej Mszy Rycerskiej i Męskim Różańcu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu – niedziela 07 listopada godz. 9.00

W kolejnym punkcie Wielki Rycerz skierował słowa wdzięczności i uznania dla braci za zrealizowany następny etap renowacji ogrodzenia wokół naszej świątyni.

Kolejny punkt zebrania to zadania, które stoją przed rycerzami w najbliższy czasie.

11 listopada podczas Mszy Świętej, Rycerze Kolumba którzy dostąpili do stopnia IV Patriotycznego, będą się modlić za ojczyznę ubrani w szarfę i znaczek patriotyczny.

16 listopada 2021 rok – uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny   Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Rycerze naszej Rady będą wspierać księdza Proboszcza w tym dniu uczestnicząc w Procesji do Ołtarza  i w liturgii słowa podczas Mszy świętej.

Pod koniec miesiąca listopad, jak w roku poprzednim rycerze naszej Rady  rozpoczną  roznoszenie opłatka na stół wigilijny do domów naszych parafian wraz z życzeniami i zaproszeniem na spotkania kolędowe w naszej świątyni.

Wielki Rycerz podziękował ks. Kapelanowi oraz  rycerzom za udział w pielgrzymce na Jasną Górę 09 października. Poinformował, że nasza Rada otrzymała nagrodę „Najwybitniejszej Rady” od Rady Najwyższej za dotychczasową działalność. Jest to ważne wyróżnienie, które jednocześnie zobowiązuje nas do jeszcze większej aktywności.

Podczas zebrania głos zabrał Delegat Rejonowy, brat Zygmunt Mazur który przedstawił program peregrynacji relikwii błogosławionego ks. Michała McGivneya, założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba. Relikwie błogosławionego założyciela przyjadą do naszej parafii 11 grudnia, skąd będą nawiedzać okoliczne parafie w których funkcjonują Rycerze Kolumba.

Dobro zakonu to punkt zebrania omawiany na każdym zebraniu Rady, ponieważ troska wzajemna o siebie samych jak i o nasze rodziny jest wpisana na stałe do naszej działalności.

Datę kolejnego spotkania ustalono na dn. 04 grudnia godzina 17.00.

Vivat Jezus!

___________________________________________________________________________________________________

08 – 09 PAŹDZIERNIK 2021

Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba w Polsce na Jasną Górę.

Pątnicy przybyli do klasztoru pod wspólnym hasłem „Eucharystia daje życie”.                       Spotkanie stanowiło idealną okazję do poznania Rycerzy Kolumba, ich rodzin czy kapelanów Rad Lokalnych z całej Polski. To także czas modlitwy za rodziny, parafie, lokalne społeczności, Kościół i Ojczyznę. Uczestnicy pielgrzymki wspólnie dziękowali Królowej Polski za rozwój wspólnoty rycerskiej w trakcie uroczystej Mszy św., której przewodził Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba abp Wacław Depo.

W czasach sekularyzacji, zamętu w systemie wartości, odchodzenia od wiary i Kościoła potrzebne jest takie działanie i świadectwo, które pomoże innym na nowo odkryć Boga, wartość wspólnoty wierzących – podkreślają Rycerze Kolumba.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył abp Wacław Depo, Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. W homilii zachęcał m.in. do przekazywania zdrowej nauki Kościoła, głoszenia Ewangelii sobą na różnych areopagach naszego życia, bycia narzędziami miłosierdzia. Abp Wacław Depo położył szczególny nacisk na powołanie człowieka do wieczności, który otoczony światem często daje się mu przytłoczyć i sprowadzić do roli kolejnego zwierzęcia. Abp zaznaczył, że dzieło i świadectwo Rycerzy Kolumba jest wspaniałym przykładem na to, że ludzkie życie nie ogranicza się tylko do materii.

Rycerze Kolumba tradycyjnie łączą pielgrzymkę z dziełami miłosierdzia. W tym roku udzielą wsparcia placówkom służącym życiu prowadzonym przez częstochowską Caritas; a więc placówkom pomagającym samotnym matkom czy hospicjom.

Podczas pielgrzymki nasza Rada 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, na konferencji otrzymała najwyższe wyróżnienie dla rady w Polsce za rok bratni 2020/2021 za swoją działalność  –

Nagrodę Najwybitniejszej Rady.

Po zakończonej eucharystii, Rycerze Kolumba wraz z rodzinami udali się na wały wokół klasztoru, aby wspólnie uczestniczyć w drodze krzyżowej.

Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacją katolickich mężczyzn, gromadząca w swoich szeregach ponad 2 miliony członków. Wspólnotę założył bł. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. W Polsce Rycerze Kolumba obecni są od 15 lat i liczą ponad 7 tys. członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji.

Ważnymi wartościami, które starają się chronić na różne sposoby są dla Rycerzy Kolumba: życie od poczęcia do naturalnej śmierci i rodzina.

Rycerzem może zostać mężczyzna, praktykujący katolik, przystępujący do sakramentów świętych, który ukończył 18 lat.

Vivat Jezus

_____________________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2021

Renowacja ogrodzenia wokół świątyni.

Rycerze Kolumba z naszej Parafii Św. Jadwigi Królowej, podjęli się dzieła odnowienia najbardziej zardzewiałych część ogrodzenia wokół naszego Kościoła. Zostały oczyszczone ze rdzy elementy metalowe w przęsłach ogrodzenia, a następnie pomalowane. Jest to część majątku naszej wspólnoty parafialnej i jesteśmy zobowiązani do dbania o jego trwałość i wygląd.

Podjęte prace i trud przez Rycerzy, jest świadectwem naszej wiary, która powinna przede wszystkim realizować się poprzez uczynki.

W dniu zakończenia prac renowacyjnych, proboszcz parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach  ks. dr Andrzej Kaszycki, osobiście podziękował braciom rycerzom za wykonaną pracę renowacji ogrodzenia.

Odczyszczone i pomalowane przęsła ogrodzenia będą dodawały piękna naszej świątyni oraz zabezpieczą  je na wiele lat przed korozją i niszczeniem.

Pragnę pogratulować Braciom Rycerzom Kolumba zrealizowanego dzieła i podziękować za poświęcony trud oraz poświęcony czas!

VIVAT JEZUS!

Wielki Rycerz

Jacek Treter


04 WRZEŚNIA

Odbyło się pierwsze po wakacjach Zebranie Rady Rycerzy Kolumba które poświęcone było podsumowaniu działań jakie podejmowali rycerze podczas wakacji oraz omówieniu zadań, które są do realizacji przed radą w najbliższym czasie.

Nasz ks.  Kapelan dr Andrzej Kaszycki jak na każdym posiedzeniu Rady wygłosił słowa formacji duchowej.

Podczas swojego wystąpienia Wielki Rycerz brat Jacek Treter  podziękował braciom rycerzom za ich świadectwo wiary wyrażone uczestnictwem w obsłudze liturgii słowa podczas każdej niedzielnej mszy świętej i wykonywaną asystą ołtarza, a także za udział w comiesięcznym Męskim Różańcu.

W kolejnym punkcie swojego wystąpienia Wielki Rycerz podziękował rycerzom oraz ich rodzinom za przygotowanie i rozprowadzenie wiązanek ziół z okazji święta WNMP 15 sierpnia.

W ostatnim punkcie swojego wystąpienia Wielki Rycerz zaprosił wszystkich rycerzy wraz z rodzinami na coroczną Pielgrzymkę Rycerzy Kolumba do Pani Jasnogórskiej, w dniach 08 – 09 października 2021 r.

VIVAT JEZUS !

____________________________________________________________________________________________________

28 – 39 SIERPNIA 2021

W tych dniach w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckie w Skorzeszycach odbyło się Spotkanie Wielkich Rycerzy i Delegatów Rejonowych z Radą Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.

Kończące się wakacje to czas rozpoczęcia intensywnych działań przez Rycerzy Kolumba w nowym roku bratnim 2021/2022 na rzecz obrony życia, rodzin oraz wiary.

Spotkanie w Skorzeszycach  rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy i odprawionej Eucharystii w intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin, której przewodniczył  ks. Wiesław Lenartowicz, prosząc również o Dary Ducha Św. na czas obrad.

Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce – brat Krzysztof Zuba skierował do nas słowa na nowy rok bratni 2021/2022, w których bardzo mocno akcentował rolę mężczyzny w życiu rodziny i kościoła. Zachęcał do podjęcia konkretnych działań zmierzających do odnowy wiary w rodzinach i parafiach, ponieważ bardzo wielu wiernych w okresie panującej pandemii odeszło od kościoła i przestało korzystać z sakramentów świętych.

Po zakończonej eucharystii obrady przeniosły się do sal warsztatowych, gdzie wspólnie dyskutowali Rycerze Kolumba wypracowując najlepsze działania zmierzające do wzrastania i formacji siebie, swoich rodzin, parafii oraz całego Kościoła, a także do rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce.

Na spotkaniu w Skorzeszycach, naszą Radę nr 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, reprezentował Delegat Rejonu 39 – brat Zygmunt Mazur oraz Wielki Rycerz – brat Jacek Treter.

Drugi dzień, niedzielne obrady Rycerze Kolumba, tradycyjnie rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Skorzeszycach, pod wezwaniem świętej Rozalii.

Po Eucharystii Rycerze Kolumba udali się do sal na kolejny, ostatni dzień obrad.

VIVAT JEZUS!

__________________________________________________________________________________________________

 

Czerwiec 2021

27 czerwca podczas Mszy Świętej funkcjonariusze nowo wybranej Rady Rycerzy Kolumba nr 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej, przyjęli z rąk ks. Kapelana dr. Andrzeja Kaszyckiego insygnia władzy w rycerstwie.

Ks. Kapelan po modlitwie poświęcił insygnia, a następnie wręczył je nowo wybranym funkcjonariuszom. Była to bardzo uroczysta chwila, a na koniec uroczystości funkcjonariusze złożyli ślubowanie na wierność Bogu, prawu i zasad obowiązujących w rycerstwie.   

Delegat Rejonowy brat Zygmunt Mazur wręczył Insygnia dla Kapelana Rady ks. dr Andrzeja Kaszyckiego

      LISTA FUNKCJONARIUSZY RADY 16 642

Św. Jadwigi Królowej w Kielcach na rok bratni 2021/2022

 1. Kapelan Rady – ks. dr Andrzej Kaszycki
 2. Wielki Rycerz – Jacek Treter
 3. Z-ca Wielkiego Rycerza – Krzysztof Stanisławski
 4. Kanclerz – Józef Zieliński
 5. Sekretarz ds. finansów – Antoni Koperny
 6. Kustosz – Paweł Tabor
 7. Kronikarz – Czesław Stanek
 8. Skarbnik – Krzysztof Gronek
 9. Lektor – Mateusz Dziadowicz
 10. Powiernik – Piotr Krawiec
 11. Powiernik – Aleksander Biskupski
 12. Powiernik – Sylwester Gębski
 13. Adwokat – Radca – Adam Nawrot
 14. Strażnik Wnętrza – Stanisław Krakowiak
 15. Strażnik Bramy – Andrzej Kręć

Wprowadzenie na urząd funkcjonariuszy Rady dokonał Delegat Rejonowy brat Zygmunt Mazur, który reprezentuje na terenie Miasta Kielce Radę Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.

Funkcjonariusze przyjmując insygnia władzy z rąk swojego Kapelana ustawieni byli w kształcie „żywego krzyża”, co ma wyrażać ich posłuszeństwo i oddanie najwyższemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi.

W uroczystości wprowadzenia na urząd nowo wybranym funkcjonariuszom towarzyszyły rodziny wraz z małżonkami, którym ks. Kapelan dr Andrzej Kaszycki podziękował za wsparcie i cierpliwość okazaną swoim mężom realizującym powołanie bycia Rycerzem Kolumba, polecając ich zarazem modlitwie.

Vivat Jezus

___________________________________________________________________________________________________________

KWIECIEŃ 2021
W Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach odbyło się dziś (24 kwietnia) spotkanie Rycerzy Kolumba w ramach Diecezjalnego Dziękczynienia za dar błogosławionego ks. Michael′a McGivney′a,
założyciela i Patrona Rycerzy Kolumba tej organizacji. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski,który jest Rycerzem Kolumba od 2013 roku.

– …Rycerze Kolumba to troska o rodzinę i małżeństwo oraz parafię. Dziś dziękujemy Bogu za dar październikowej beatyfikacji ks. Michael′a McGivney′a, który potrafił dostrzec ludzkie potrzeby przez swoją wrażliwość, a jednocześnie był pionierem działalności charytatywnej w rzeczywistości, jaka tworzyła naród amerykański… – mówił biskup Jan Piotrowski.

Na początku homilii pozdrowił on Rycerzy Kolumba tradycyjnym okrzykiem „Vivat Jezus!”. Zwrócił uwagę, że prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa była dla założyciela Rycerzy Kolumba źródłem troski o bliźnich, będących w potrzebie.

– …W wyzwaniach naszych czasów, a także życiu Rycerzy Kolumba, potrzebna jest obecność Jezusa Chrystusa. Zapewnia ją Słowo Boże, jako Dobra Nowina, a szczególnie życie Eucharystyczne, które od nas wszystkich domaga się dojrzałej wiary (…)

U podstaw zakonu troska o rodzinę, małżeństwo i parafie była drogą do realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Europa w przeszłości też była poligonem różnych doświadczeń ideologicznych oraz wojennych i w jakiś sposób przyjście Rycerzy Kolumba ubogaca naszą rzeczywistość, a z mężczyzn czyni autentycznych, odważnych świadków wiary… – dodał hierarcha.

Rycerze Kolumba z naszej Rady aktywnie uczestniczyli we Mszy Świętej.

Po Mszy świętej biskup Jan Piotrowski zawierzył Rycerzy Kolumba oraz ich rodziny świętemu Jozefowi – opiekunowi rodziny. Poświęcił również 11 portretów bł. ks. Michael′a McGivney′a. Trafią one do parafii naszej diecezji, w których działają Rycerze Kolumba.

Nasz udział w dniu skupienia rycerzy Kolumba Diecezji Kieleckiej został utrwalony wspólną fotografią z udziałem ks. Biskupa Ordynariusza naszej Diecezji oraz naszych kapelanów.

Rycerze obecni na Mszy świętej uczestniczyli również w konferencji pt. „Rola i miejsce mężczyzny – Rycerza Kolumba – we współczesnym świecie”, którą wygłosił ks. Wiesław Lenartowicz, pomocniczy Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. Spotkanie zakończył „Męski Różaniec” oraz wspólnotowa Agappa.

Rycerze Kolumba to największa międzynarodowa, organizacja katolicka o charakterze charytatywnym. Obecnie zrzesza około trzy miliony mężczyzn na całym świecie. Założycielem wspólnoty jest bł. ks. Michael McGivney. Naczelnymi zasadami organizacji są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, a jednym z głównych celów organizacji jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Do Polski Rycerze Kolumba przybyli w 2005 roku na zaproszenie wystosowane m.in. przez kardynała Józefa Glempa i kardynała Franciszka Macharskiego. W diecezji kieleckiej działa 11 rad parafialnych, które zrzeszają około 400 rycerzy. Wspomagają oni swoich proboszczów w sprawach duszpasterskich oraz gospodarczych oraz uczestniczą w różnych uroczystościach kościelnych. Rycerzami są zarówno świeccy jak i kapłani. Rycerzem może zostać mężczyzna, praktykujący katolik, który ukończył 18 lat.

VIVAT JEZUS!

WR  Jacek Treter

__________________________________________________________________________________________________________

MARZEC 2021

14 marca 2021 r.

Rada Rycerzy Kolumba 16 642 im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach w tym dniu, po Mszy Świętej o godz. 9.00 zorganizowała i przeprowadziła ceremonię Jedności, Miłosierdzia i Braterstwa dla 22 braci.       

 Tego dnia do naszej Rady 16 642 wstąpiło sześciu nowych braci, w tym czterech duchownych.

Głównym celebransem Mszy Świętej był nasz Kapelan Rady – ks. dr Andrzej Kaszycki.

Bracia rycerze jak w każdą niedzielę uczestniczyli w liturgii słowa podczas Mszy Świętej.

Brat Adam Nawrot przeczytał pierwsze czytanie.

Drugie czytanie odczytał brat Igor Młynarczyk.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyło wielu rycerzy, łącznie z kandydatami do rycerstwa.

Bezpośrednio po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęła się ceremonia Jedności, Miłosierdzia i Braterstwa, którą poprowadził Zespół Inicjacyjny powstały przy naszej radzie, w skład którego weszli:

Ks. dr Andrzej Kaszycki – Kapelan naszej Rady.

Brat Jacek Treter – Wielki Rycerz, wystąpił  jako Prezenter Prowadzący.

Brat Krzysztof Stanisławski – Z-ca Wielkiego Rycerza, wystąpił  jako Prezenter Miłosierdzia.

Brat Józef Zieliński – Kanclerz Rady, wystąpił jako Prezenter Jedności.

Brat Piotr Krawiec – Powiernik Rady, wystąpił jako Prezenter Braterstwa.

W szeregi Rycerzy Kolumba wstąpiło sześciu nowych braci, w tym czterech duchownych: ksiądz Jarosław Stanoch, Zbigniew Rapcia, Rafał Borecki oraz diakon Damian Liwocha.

Brat Leszek Jędrocha – Kustosz ceremonii.

Świeccy mężczyźni, którzy dołączyli do naszej rady to: Konrad Banasiewicz oraz Dominik Duda.

Odznaki rycerskie wręczał Delegat Rejonowy brat Zygmunt Mazur – wypowiadając słowa: Zawsze noś ją    z dumą, godnością i honorem. 

Różańce podczas Ceremonii wręczał kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki – wypowiadając słowa: Zawsze noś ten różaniec i módl się na nim, kiedy tylko możesz.

Nad prawidłowym przebiegiem ceremonii czuwał Delegat Rejonowy – brat Zygmunt Mazur.

Pragniemy pogratulować braciom rycerzom, odwagi oraz świadectwa wiary!

W obecnych czasach świat i Kościół potrzebuje silnych mężczyzn wiarą, którzy swoim życiem i świadectwem, jako mężowie, ojcowie, dziadkowie, dadzą przykład innym na drodze do zbawienia siebie oraz swoich rodzin.

VIVAT JEZUS!

__________________________________________________________________________________________________________

07 marca 2021

W pierwszą niedzielę marca, Rycerze Kolumba tradycyjnie uczestniczyli we Mszy Świętej zwanej Rycerską, gdzie swoim uczestnictwem potwierdzili przynależność do Chrystusa Pana i Króla i uczestniczyli w Męskim Różańcu przed Najświętszym Sakramentem.

Głównym celebransem mszy rycerskiej był ksiądz Jarosław Stanoch.

Po zakończonej Mszy Świętej, Rycerze Kolumba z naszej rady poprowadzili Męski Różaniec przed Najświętszym Sakramentem.

VIVAT JEZUS

____________________________________________________________________________________________________________

                             ZOSTAŃ RYCERZEM KOLUMBA

UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH BRACI ODBĘDZIE SIĘ DN. 14 MARCA PO MSZY ŚW. O GODZ. 9.00 CEREMONIĘ MIŁOSIERDZIA – JEDNOŚCI I BRATERSTWA PRZEPROWADZI  ZESPÓŁ Z KIELC, NA CZEŚĆ PATRONA NASZEGO ZAKONU BŁOGOSŁAWIONEGO KS. McGIVNEYA.    

ADRES:  SKWER ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 1 W KIELCACH,  REJESTRACJA KANDYDATÓW PRZED MSZĄ            W ZAKRYSTII

JESTEŚ KATOLIKIEM MASZ 18 LAT TO ZOSTAŃ RYCERZEM – ZAPRASZAMY

__________________________________________________________________________________________________

Rycerze Kolumba wybrali nowego Najwyższego Rycerza

                                                                                            Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba Patrick Kelly

Patrick Kelly rozpocznie swoją kadencję jako czternasty z dniem 1 marca. 

W dniu 5 lutego Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba wybrała Patricka E. Kelly’ego na kolejnego Najwyższego Rycerza, aby kontynuował misję Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa rozpoczętą przez założyciela Zakonu, bł. ks. Michaela McGivneya niemal 140 lat temu.

Carl A. Anderson ustąpi ze stanowiska po ponad 20 latach służby w roli Najwyższego Rycerza w dniu 28 lutego, osiągnąwszy zobowiązujący go do tego wiek 70 lat. Pozostawia po sobie dziedzictwo chrześcijańskiego świadectwa i służby Kościołowi katolickiemu, Rycerzom Kolumba, a także społecznościom lokalnym na całym świecie.

Patrick Kelly rozpocznie swoją kadencję jako czternasty Najwyższy Rycerz Zakonu z dniem 1 marca.

____________________________________________________________________________________________________________

LUTY 2021

7 LUTY – I NIEDZIELA MIESIĄCA MSZA RYCERSKA

Po każdym sobotnim zebraniu Rady, uczestniczymy w niedzielnej rycerskiej Mszy Świętej, w której rycerze biorą czynny udział obsłudze liturgii słowa oraz wykonują uroczystą asystę ołtarza.

Mszy świętej przewodniczył ks. Paweł Samiczak.

Nasz Kapelan Rady ks. Dr Andrzej Kaszycki wygłosił homilię do wiernych, którą wzbogacił odśpiewaną pieśnią przy akompaniamencie gitary.

Bezpośrednio po zakończonej Mszy Św. rycerze Kolumba rozpoczęli przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, pierwszy Męski Różaniec organizowany w naszej świątyni.

VIVAT JEZUS

___________________________________________________________________________________________________________

6 Luty – TRADYCYJNIE W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA  O GODZ. 17.00 NASZA RADA RYCERZY KOLUMBA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ ZORGANIZOWAŁA PIERWSZE SPOTKANIE W TYM ROKU.

Jak każde spotkanie poprzedzone zostało modlitwą i odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Boże Coś Polskę”.

Wielki Rycerz w swoim wystąpieniu podsumował działalności rycerzy naszej Rady w minionych miesiącach. Podziękował wszystkim Braciom, którzy pomimo panującej pandemii zaangażowali się w zrealizowane dzieła:

 • renowacja ogrodzenia wokół naszej świątyni,
 • roznoszenie do mieszkań naszych parafian opłatków na wigilijny stół oraz listów z zaproszeniem do udziału w spotkaniach kolędowych w naszej świątyni,
 • rozbiórka dekoracji świątecznych i przygotowanie świątyni na okres po Bożym Narodzeniu
 • pomoc i wparcie dla proboszcza, księży pracujących w naszej parafii

Podziękowania dla braci zostały również skierowane za ich udział w coniedzielnych rycerskich Mszach Świętych o godz. 9.00, gdzie bracia rycerze czytaniach liturgię Słowa Bożego oraz wykonują uroczystą asystę ołtarza.

Wielki Rycerz poinformował braci i zarazem przedstawił szczegóły rozpoczynającego się w naszym kościele od miesiąca luty, w każdą pierwszą niedzielę – Męskiego Różańca, po Mszy Św. Rycerskiej o godz. 9.00, na który zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie mężczyzn.

Modlitwę różańcową tzw. „Męski Różaniec”, będą odmawiać mężczyźni, pod przewodnictwem Rycerzy Kolumba, modląc się za rodziny, kościół, kapłanów, życie oraz ojczyznę.

W swoim wystąpieniu Kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki, nawiązał do sytuacji związanej z panującą pandemią na świecie, obecnej sytuacji Kościoła i zarazem udzielił braciom rycerzom słowa pokrzepienia i wsparcia na przeżywanie w duchu wiary codziennych obowiązków i trudów.

Na zebraniu Rady jako nasz współbrat, były Wielki Rycerz naszej Rady, uczestniczył Delegat Rejonowy barat Zygmunt Mazur, który skierował do nas słowo dotyczące Konwencji Stanowej w Licheniu, która odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2020r.

Delegat Rejonowy poinformował również braci rycerzy, że w dniu 5 lutego Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba wybrała Patricka E. Kelly’ego na kolejnego Najwyższego Rycerza, aby kontynuował misję Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa rozpoczętą przez założyciela Zakonu, bł. ks. Michaela McGivneya niemal 140 lat temu.

Dotychczasowy Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson ustąpi ze stanowiska po ponad 20 latach służby w dniu 28 lutego, osiągnąwszy zobowiązujący go do tego wiek 70 lat.

Zebranie zakończono modlitwą oraz pieśnią „Króluj nam Chryste”.

Kolejne spotkanie wyznaczono na pierwszą sobotę marca 06 godz. 17.00

VIVAT JEZUS!

___________________________________________________________________________________________________________

02 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej, Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli we Mszy Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Kalety, który dokonał poświęcenia nowego ogrzewania naszej świątyni.   Po zakończonej Mszy Świętej bracia rycerze zaangażowali się               w rozebranie dekoracji świątecznej i sprzątanie kościoła.

Msza Święta była koncelebrowana przez Kapelana naszej Rady – ks. Dr Andrzeja Kaszyckiego oraz księży pracujących i posługujących w naszej parafii.

Pierwsze czytanie przeczytał nasz brat Adwokat Radca – Adam Nawrot.

       Po zakończeniu Mszy Świętej rycerze Kolumba naszej Rady, rozbierali choinki i dekoracje świąteczne. Skończył się bowiem czas, w którym Kościół Katolicki świętem Ofiarowania Pańskiego zwanym też świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy okres Bożego Narodzenia.

VIVAT JEZUS!

_____________________________________________________________________________________________________

STYCZEŃ 2021

Dnia 30 stycznia 2021 r. w Parafii bł. biskupa Wincentego Kadłubka w Domaszowicach odbył się Diecezjalny Dzień Formacji Rycerzy Kolumba.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich Rycerzy przez ks. proboszcza Dariusza Sieradzego Proboszcza tutejszej Parafii, a zarazem i kapelana Rady Rycerzy.

Spotkania rozpoczęto odmawiając Różaniec Święty w intencji naszych Kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Modlitwa różańcowa, poprowadzili rycerze Kolumba z naszej Rady 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Dariusza Sieradzego – Kapelana Rady nr 16 128 w Domaszowicach.

Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. Michał Kacprzyk – Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba.

Mszę św. koncelebrowali również ks. dr Andrzej Kaszycki – Kapelan Rady 16 642 w Parafii św. Jadwigi w Kielcach oraz ks. dr Grzegorz Kaliszewski – Rycerz Kolumba przy Radzie w Domaszowicach.

Motywem przewodnim tegorocznych Dni Formacji był „Dekalog w nauczaniu św. Jana Pawła II”, dlatego też po Mszy św. odbyła się prelekcja pt.: „Nauczanie św. Jana Pawła II – Dekalog”, pouczenie o Wierze oraz pouczenie o Braterstwie.

W dniach skupienia Rycerzy Kolumba czynny udział wzięli: Andrzej Anasiak i Roman Hawliczek z Rady Stanowej Rycerzy Kolumba, Zygmunt Mazur – delegat rejonowy oraz przedstawiciele Rad z Diecezji Kieleckiej: Domaszowic, św. Jadwigi w Kielcach, Chęcin, Rembieszyc, Łosienia, Chmielnika.

Podczas Dni Skupienia, nasza Rada odebrała od przedstawicieli władz Stanowych przyznaną nagrodę Kolumba za miniony rok bratni 2019 – 2020.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

VIVAT JEZUS!

____________________________________________________________________________________________________