Kronika Rycerzy Kolumba 2022

ROK PAŃSKI 2022

__________________________________________________________________________________________________________

15 SIERPNIA 2022

DLA RYCERZY KOLUMBA NASZEJ RADY 16 642 TO CZAS NA KOLEJNĄ JUŻ AKCIĘ ” WIĄZANKA ZIÓŁ I KWIATÓW”.

Rycerze Kolumba z naszej parafii Św. Jadwigi Królowej w święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, przygotowali i rozprowadzili wśród parafian po raz kolejny wiązanki ziół i kwiatów.

W przygotowanie wiązanek zaangażowali się nie tylko rycerze, ale ich żony oraz dzieci i wnuczęta.

W święto WNMP brat Piotr Okuński wraz ze swoją córeczką Liwią rozprowadzają wiązanki ziół i kwiatów po mszy.

Na kolejnej mszy świętej brat Andrzej Kręć wraz żoną rozprowadzali wiązanki.

I na ostatniej mszy świętej o godzinie 18.00, brat Waldemar Gorzelak rozprowadził ostatnie sztuki wiązanek.

Vivat Jezus

___________________________________________________________________________________________________________

31 LIPCA   2022

W ostania niedzielę miesiąca lipiec, w naszym kościele pw. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, do naszej rady 16 642 wstąpiło dwóch braci rycerzy w tym jeden duchowny. Jeden z braci został podniesiony do trzeciego stopnia, czyli do pełni rycerstwa.

Ceremonię Jedności, Braterstwa i Miłosierdzia, która jednoczenie jest ceremonią przyjęcia nowych kandydatów w szeregi zakonu Rycerzy Kolumba, przeprowadził zespół inicjacyjny z naszej rady w składzie:

Zespół Inicjacyjny w składzie:

Kapelan – ks. dr Andrzej Kaszycki

Brat Zygmunt Mazur – Delegat Rejonowy

Brat Jacek Treter – Prezenter Prowadzący

Brat Krzysztof Stanisławski – Prezenter Miłosierdzia i lekcji o różańcu

Brat Józef Zieliński – Prezenter Jedności

Brat Piotr Krawiec – Prezenter Braterstwa

Brat Igor Młynarczyk – Kustosz

Vivat Jezus

__________________________________________________________________________________________________________

LIPIEC 2022

Rycerze Kolumba naszej rady na przełomie czerwca i lipca w ramach troski o obiekty sakralne,  podjęli się dzieła renowacji ogrodzenia wokół naszej świątyni.  W sumie zostało odnowionych i pomalowanych 20 przęseł, 2 furtki oraz jedna brama. Jest to działalność cykliczna rycerzy naszej rady, która jest  wykonywana co roku na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

VIVAT JEZUS!

___________________________________________________________________________________________________________

Czerwiec 2022

26 CZERWCA

W ostatnią niedzielę czerwca na mszy świętej o godz. 9.00 w kościele w parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, nowo wybrani funkcjonariusze Rady im. Św. Jadwigi Królowej nr 16 642, zostali wprowadzeni na urząd roku bratniego 2022/2023.

Uroczystego wprowadzenia na urząd nowo wybranych funkcjonariuszy dokonał Delegat Rejonu 39 – brat Zygmunt Mazur.

                                                                                                                                               Kielce, dn. 26. 06. 2022 r.

                                                 LISTA FUNKCJONARIUSZY RADY 16 642

                                                   Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Lp. Funkcja Imię i nazwisko

1

Kapelan Rady Ks. dr Andrzej Kaszycki
2 Wielki Rycerz Jacek Treter
3 Z-ca Wielkiego Rycerza Krzysztof Stanisławski
4 Kanclerz Józef Zieliński
5 Sekretarz ds. finansów Antoni Koperny
6 Kustosz Piotr Okuński
7 Kronikarz Czesław Stanek
8 Skarbnik Krzysztof Gronek
9 Lektor Mateusz Dziadowicz
10 Powiernik Piotr Krawiec
11 Powiernik Aleksander Biskupski
12 Powiernik Sylwester Gębski
13 Adwokat – Radca Adam Nawrot
14 Strażnik Wnętrza Stanisław Krakowiak
15 Strażnik Bramy Andrzej Kręć

VIVAT JEZUS!

__________________________________________________________________________________________________________

CZERWIEC 2022

16 czerwca w całym kościele obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. W tym roku było to wyjątkowe przeżycie dla naszej parafii ponieważ z powodu pandemii od ponad dwóch lat były to pierwszy raz uroczystości zorganizowane z procesją do ołtarzy przygotowanych na osiedlach naszej parafii.

Rycerze Kolumba naszej parafii, jak zawsze czynnie zaangażowali się w przygotowania i przebieg uroczystości Bożego Ciała.

Montaż ołtarzy przed uroczystością Bożego Ciała.

Uroczystości Bożego Ciała ulicami osiedli Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze.

Po zakończonych uroczystościach Bożego Ciała, Rycerze Kolumba zdemontowali ołtarze i przewieźli        je do garaży.

VIVAT JEZUS!

__________________________________________________________________________________________________________

08 – CZERWIEC 2022

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA I POŚWIĘCENIE SZTANDARU

08 czerwca uroczystości Odpustowe pod przewodnictwem metropolity warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, nasza Rada Rycerzy Kolumba nr 16 642 im. Świetnej Jadwigi Królowej przeżyła historyczne chwile, ponieważ w czasie tych uroczystości Eminencja ks. Kardynał  dokonał poświecenia sztandaru naszej Rady.    

W uroczystości na nasze zaproszenie uczestniczyli bracia Rycerze Kolumba z rad z Chęcin, Domaszowic, Skorzeszyc i Rembieszyc, wraz z pocztami sztandarowymi. Ksiądz kardynał Nycz dokonał również uroczystego wprowadzenia do naszej parafii relikwii błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Relikwie błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 Nowy sztandar naszej rady z jeden strony zawiera symbole Zakonu Rycerzy Kolumba a z drugiej strony wizerunek patronki naszej rady i parafii – Św. Jadwigi Królowej.

        

Rycerze Kolumba z naszej rady w strojach stopnia patriotycznego.

Uroczystościom Odpustowym przewodniczył i poświęcenia sztandaru dokonał metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz w asyście kilkudziesięciu księży z dekanatu.

Moment poświęcenia sztandaru naszej rady przez ks. kardynała Nycza.

Ucałowanie poświęconego sztandaru przez ks. kardynała Nycza.

 

 

 

Po zakończonej eucharystii odbyła się uroczysta procesja odpustowa wokół naszej świątyni.

Po uroczystościach odpustowych wszyscy Rycerze Kolumba wykonali wspólne zdjęcia z Kapelanem naszej rady oraz z księdzem kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Rycerze Kolumba rady nr 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej, pragną serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się i przyczynili do pięknego przygotowania i przeżycia uroczystości związanych z odpustem w naszej parafii i poświęceniem sztandaru dla naszej rady.

VIVAT JEZUS!

Wielki Rycerz

Jacek Treter

__________________________________________________________________________________________________________

4 CZERWCA

04 czerwca odbyło się zebranie naszej Rady Rycerzy Kolumba nr 16 642 podczas której dokonano wyboru funkcjonariuszy rady na rozpoczynający się w lipcu nowy  roku bratni 2022/2023.

Zebranie otworzył Wielki Rycerz – brat Jacek Treter

Następnie kronikarz rady – brat Czesław Stanek odczytał listę obecności funkcjonariuszy rady oraz  protokół z ostatniego, majowego zebrania rady.

W kolejnym punkcie głos zabrał kapelan rady – ks. dr Andrzej Kaszycki, który w swoim wystąpieniu podziękował braciom rycerzom za pomoc i udział w misjach świętych w parafii oraz omówił zadania dotyczące przeżywania przez parafię Uroczystości Odpustowych i Bożego Ciała.

Czerwcowe zebranie rady było ostatnim zebraniem w roku bratnim 2021/2022, w związku z tym pod koniec zebrania zostały przeprowadzone wybory funkcjonariuszy na nowy rok bratni 2022/2023.

 

VIVAT JEZUS!

_________________________________________________________________________________________________________

MAJ 2022

W dniach od 28 maja do 05 czerwca w naszej parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej odbyły się  misje święte, które miały na celu przygotować parafian do Odpustu Parafialnego oraz do obchodów jubileuszowych 25-lecia kanonizacji Świętej Jadwigi Królowej i 40-lecia powstania naszej Parafii. Misję święte poprowadzili misjonarze:  Ojciec Antoni Paździorko i Ojciec Zbigniew Podlewski.

Jest to szczególny czas łaski, w którym Pan Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami lat – pragnie osobiście spotkać się z każdym z nas, by nas obdarzyć potrzebnymi łaskami w dalszym życiu.

Dziś, podobnie jak za czasów życia Jezusa na ziemi, wielu jest zagubionych, utrudzonych, zmęczonych czy chorych. Są radości i smutki, są ludzie mający się dobrze, ale i też potrzebujący. A wszystkim nam potrzeba czasu, by odetchnąć, odpocząć i nabrać sił do życia w pełni chrześcijańskiego. Taką możliwością zatrzymania się, zadumy i refleksji jest czas Misji Świętych. Jest to dobra sposobność, by w blasku Bożej Prawdy zrobić generalny rachunek sumienia, by to, co chore uleczyć, to, co pokrzywione wyprostować, a za wszelkie dobro Panu Bogu podziękować.

Rycerze Kolumba czynnie zaangażowali się w przygotowania do misji świętych oraz czynnie uczestniczyli w nabożeństwach misyjnych dając tym samym świadectwo swojej wiary i przynależności do Jezusa Chrystusa, Króla i Pana.

Pierwszym ważnym zadaniem, które stanęło przed nami rycerzami, to był demontaż krzyża misyjnego, stojącego przed naszą świątynią a następnie ponowne zamontowanie odnowionego krzyża w ostatnim dniu misji.

W kolejnych dniach rycerze czynnie brali udział w nabożeństwach misyjnych.

VIVAT JEZUS

_________________________________________________________________________________________________________

20 – 21 MAJ 2022    W Licheniu pod hasłem „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!” odbyła się   XII Stanowa Konwencja Rycerzy Kolumba w Polsce.

Konwencję zainaugurowała uroczysta msza święta w licheńskiej bazylice. Liturgię sprawowało kilku biskupów i kilkudziesięciu kapelanów Rycerzy Kolumba, zaś głównym celebransem był abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, który podziękował braciom rycerzom z Polski za podjęte dzieła miłosierdzia na rzecz uciekających przed wojną mieszkańców z Ukrainy.

Sobota 21 maja była dla delegatów Konwencji dniem roboczym, podczas którego zostały przyjęte sprawozdania z działalności Rycerzy Kolumba w minionym roku bratnim 2021/2022 oraz zostali wybrani w głosowaniu członkowie Rady Stanowej, czyli przywódcy Zakonu w Polsce na kolejny rok bratni 2022/2023.

Konwencja Stanowa to coroczny ogólnopolski zjazd, podczas którego Rycerze Kolumba z całego kraju wybierają swoje władze, przyznają nagrody Rycerzom, którzy zrealizowali wyróżniające się inicjatywy i podejmują ważne decyzje dotyczące nadchodzącej działalności Zakonu w Polsce. Tegoroczne spotkanie ma wyjątkowy charakter, ponieważ Rycerze mają okazję spotkać się na Konwencji osobiście pierwszy raz od 2019 roku; dwie ostatnie Konwencje z powodu pandemii odbyły się w formie zdalnej.

Z naszej Rady 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach delegatami na konwencję był i uczestniczylii: były Wielki Rycerz i zarazem Delegat Rejonu 39 – brat Zygmunt Mazur oraz obecny Wielki Rycerz – brat Jacek Treter.

Na trzecią kadencję Delegatem Stanowym został Krzysztof Zuba z Jadachów (diecezja sandomierska). Wraz z nim Radę Stanową, czyli krajowy „zarząd” rycerskiej wspólnoty tworzyć będą: Sekretarz Stanowy Marek Ziętek ze Słupska (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), Skarbnik Stanowy Jacek Pisz z Gdańska (archidiecezja gdańska), Radca Stanowy Krzysztof Sietczyński z Wrocławia (archidiecezja wrocławska) oraz Kustosz Stanowy Dariusz Wolniak z Suchedniowa (diecezja radomska).

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 roku ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm.

Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony mężczyzn. W Polsce obecni są od ponad 15 lat i liczą prawie 7 tys. członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji.

VIVAT JEZUS!

__________________________________________________________________________________________________________

7 maja 2022 roku od Mszy świętej sprawowanej w kieleckiej Bazylice Katedralnej o godzinie 11:00 rozpoczęły się uroczystości nadania stopnia patriotycznego ponad stu Braciom Rycerzom Kolumba z jurysdykcji polskiej.                                              Również z naszej Rady 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach do stopnia IV patriotycznego przystąpiło 9 Rycerzy Kolumba w tym jeden duchownych.

Eucharystii koncelebrowanej przez kilkunastu kapłanów, w większości należących do Rycerzy Kolumba przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński.

 

Druga część oficjalna odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Ceremonię inicjacji stopnia patriotycznego otworzyła seria wykładów na temat historii naszej Ojczyzny z objaśnieniem jej symboli heraldycznych. Nawiązują do nich motywy obecne na odznace stopnia patriotycznego: flaga Polski, emblemat Ducha Świętego, kula ziemska oraz krzyż z ośmioma punktami wpisanymi w ramiona, które oznaczają Osiem Ewangelicznych Błogosławieństw. Kandydaci poznali na nowo najważniejsze szczegóły historii kraju i wartości szanowane przez pokolenia przodków. Przyjęli także uroczyste pasowanie mieczami z rąk Braci Rycerzy z Rady Stanowej Rejonu Polska.

Do Stopnia Patriotycznego w naszej Radzie nr 16642 przygotowali się i przyłączyli Bracia Rycerze:

Marek Surgiel, Aleksander Biskupski, Waldemar  Czerwiński, Piotr Wilczyński, Andrzej Kręć, Piotr Okuński, Waldemar  Gorzelak, Antoni Lech oraz ks. kapelan Rafał Borecki.

Każdy nowy Rycerz Stopnia Patriotycznego otrzymał stosowną odznakę

oraz pendent – biały pas z wyhaftowanym symbolem przyjętego stopnia, którego przywilej noszenia przypada na ważne uroczystości kościelne

i patriotyczne. Wydarzenia dnia zostały zwieńczone wspólnym obiadem

w refektarzu seminaryjnym.

Kim są Rycerze Kolumba?

Na co dzień wzorowymi mężami, ojcami i obywatelami kraju. Jako ludzie wierzący pragną rozwijać charyzmat apostolstwa i dobrych uczynków przez ofiarną pomoc w swojej parafii oraz diecezji. Działając w bratnich Radach, są do dyspozycji dla siebie nawzajem, dla proboszcza oraz osób w potrzebie.

Pomagają w tworzeniu piękna liturgii, w fizycznych pracach, a ostatnio podczas wojny wspierają uchodźców z Ukrainy.

Do Rycerzy Kolumba należy też wielu kapłanów naszej diecezji, którzy w ten sposób rozwijają swój charyzmat tworzenia parafii jako wspólnoty wspólnot.

Ks. Rafał Borecki, Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba

Dariusz Wolniak, Kustosz Rady Stanowej Rycerzy Kolumba

___________________________________________________________________________________________________________

KWIECIEŃ 2022

Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty w Kościele Katolickim obchodzone jest Triduum Paschalne, które kończy się nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Triduum ma na celu przygotowanie duchowe wiernych do upamiętnienia męki, śmierci oraz zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Pierwszy dzień Triduum to Wielki Czwartek.

Wieczorem w naszej Parafii odprawiana była msza Wieczerzy Pańskiej, która oficjalnie rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Upamiętnia ona Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus ustanowił dwa sakramenty – Kapłaństwo i Eucharystię. Również na pamiątkę wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy, kapłan po homilii dokonał obrzędu umycia nóg u 12 Rycerzy Kolumba.

Wielki Piątek to dzień wielkiej modlitwy, skupienia i postu.

Odprawiana jest też droga krzyżowa. Tego dnia kapłani zdejmują z ołtarza krzyż, kwiaty, świeczniki i obrusy, co ma symbolizować opuszczenie Chrystusa przez przyjaciół.                                                    Pod koniec uroczystości nastąpiło ucałowanie krzyża najpierw przez kapłanów, a następnie przez służbę ołtarza oraz przez Rycerzy Kolumba.

Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, Rycerze Kolumba pełnili straż przy Grobie Pańskim do godziny 24:00

Wielka Sobota – dzień adoracji Grobu Pańskiego

Zgodnie z tradycją od wielu lat w naszej Parafii po zapadnięciu zmroku odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej, która kończy się procesją rezurekcyjną Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego wokół kościoła.                                                                                                                                                                     Tego wieczora kapłani naszej Parafii rozpoczęli uroczystości od rozpalenia ognia przed kościołem, z którego zapalany jest paschał.

Na koniec odbywa się uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Cała Wigilia Paschalna ma na celu ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa.

VIVAT JEZUS

___________________________________________________________________________________________________________

MARZEC 2022

Od 25 do 27 marca 2022 Rycerze Kolumba z naszej Rady nr 16 642 pracowali na granicy z Ukrainą w Hrebennem jako wolontariusze w namiocie Miłosierdzia, który został zainicjowany i zbudowany przez Rycerzy Kolumba w Polsce.

Bracia rycerze swoją postawą w praktyce urzeczywistnili i potwierdzili charyzmaty oraz wartości jakimi żyją Rycerzy Kolumba, takie jak: Miłosierdzie, Jedność i Braterstwo z potrzebującymi.

Namiot Miłosierdzia stanowi pierwszy punkt po stronie polskiej dla uciekających przed tragedią wojny mieszkańców Ukrainy, gdzie mogą napić się ciepłej herbaty i zjeść ciepły posiłek. Natomiast matki ze swoimi małymi dziećmi mogą zaopatrzyć się w podstawowe środki do higieny codziennej takie jak: pieluchy, chusteczki, kremy oraz wodę, soczki, zupki, kasze…itp. Namiot często był przeładowany, co pokazuje dramat wojny i uciekających przed nią ludzi…

Rycerze Kolumba podczas pobytu w Hrbennem w namiocie Miłosierdzia rozpakowują dary dla uchodźców przekazane od mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Służba braci rycerzy na granicy trwała przez 24 godziny na dobę, co pokazuje determinację uciekających przed wojną ludzi, pragnących uratować swoje oraz najbliższych życie …

Przy ujemnych temperaturach w nocy, nie zastąpiony okazał się tzw. „koksownik”, który pomagał znieść trudy niskich temperatur…

Bracia Piotr Okuński i Piotr Krawiec z naszej rady, będąc na służbie nocnej, podjęli się również pomocy dla zwierzaka (psa), który musiał opuścić teren zaatakowanej Ukrainy i szukać nowego schronienia po stronie Polskiej. Na szczęście i tutaj bracia zdali egzamin i jak zawsze pomogli!

Braci rycerzy w namiocie Miłosierdzia podczas pracy, odwiedził Ojciec Johnatan, który jest przedstawicielem władz centralnych Zakonu Rycerzy Kolumba w Stanach Zjednoczonych. O. Johnatan wyraził swoje poparcie i uznanie dla ofiarnej i bezinteresownej pomocy Rycerzy Kolumba w Polsce dla potrzebujących sióstr i braci uciekających przed wojną w Ukrainie.

Oby w Ukrainie zapanował pokój i nigdy więcej nie było na świecie żadnej wojny !

Módlmy się o to wszyscy!

VIVAT JEZUS!

___________________________________________________________________________________________________________

MARZEC 2022

Rycerze Kolumba z naszej Rady 16642 odpowiadając na konkretny apel braci z Ukrainy gdzie rozpoczęła się wojna, przeznaczyli ze swoich środków 1000 zł na zakup apteczek medycznych oraz artykułów medycznych, które przekazali bezpośrednio do Lwowa, do naszych braci Rycerzy Kolumba za pomocą trzech transportów 03 marca, 10 marca oraz 18 marca.

W akcję pomocy włączyła się cała wspólnota parafialna Św. Jadwigi Królowej oraz Szkoła Podstawowa nr 39 wraz z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Sala teatralnej w naszej świątyni na ten czas zamieniła się w magazyn przynoszonych darów serca od parafian, a były to: żywność, koce, śpiwory, środki czystości, ubrania, środki medyczne itp.

W akcję pomocy włączyła się cała wspólnota parafialna Św. Jadwigi Królowej oraz Szkoła Podstawowa nr 39 wraz z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami.

  

 

Zebrane dary przed wysyłką do potrzebujących, wymagały właściwego posortowania według rodzaju, następnie zapakowania i opisania paczek tak, aby na miejscu we Lwowie mogły być szybko przekazane potrzebującym braciom.

Dziękujemy naszym parafianom z parafii Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach za nieocenioną pomoc!

Załadowane busy z darami pojechały do naszych braci Rycerzy Kolumba z Radomia, gdzie znajdowało się jedno z centrów logistycznych, z których to bezpośrednio samochód z Ukrainy odbierał wszystkie dary i zawoził je do Lwowa.

Przekazanie darów i rozładunek w Radomiu.

W dniu 14 marca Delegat Rejonu 39 brat Zygmunt Mazur oraz Wielki Rycerz brat Jacek Treter udali się do Szkoły Podstawowej 39 w Kielcach aby osobiście na ręce dyrekcji szkoły przekazać podziękowania dla całego grona pedagogicznego z Panią Danutą Koperną (katechetką) na czele za zaangażowanie się nauczycieli, rodziców oraz uczniów w zbiórkę darów dla mieszkańców zaatakowanej Ukrainy.

Vivat Jezus

____________________________________________________________________________________________________________

LUTY 2020

27/28 lutego Rycerze Kolumba z Częstochowy, Szczekocin, Kielc, Skorzeszyc i Rembieszyc poprowadzili czuwanie przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze w ramach Społecznej Krucjaty Miłości, jako dziękczynienie za beatyfikację z prośbą kanonizację błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego.

   

Rozpoczęliśmy uczestnictwem w Apelu Jasnogórskim, następnie prowadziliśmy modlitwy dziękczynne, oraz o pokój na Ukrainie, w Polsce i na świecie.

 

Różaniec i całe czuwanie ubogacone były piękną oprawą muzyczną przez brata Michała.

 

O północy zakończyliśmy mszą świętą pod przewodnictwem naszych kapelanów: ks. Wiesława Lenartowicza i ks. Ryszarda Umańskiego.

Vivat Jezus

________________________________________________________________________________________________________

STYCZEŃ 2022

RYCERZE KOLUMBA NASZEJ RADY NOWY ROK PAŃSKI 2022 ROZPOCZĘLI SPOTKANIEM RADY w dniu 08 stycznia 2022 r.

Jak każde spotkanie poprzedzone zostało modlitwą i odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Boże Coś Polskę””, pod przewodnictwem naszego brata i zarazem Diecezjalnego Kapelana Rycerzy Kolumba – ks. Rafała Boreckiego.

Wielki Rycerz brat Jacek Treter podziękował braciom rycerzom za ich działalność i podjęte dzieła w roku pańskim 2021.

Wielki Rycerz brat Jacek Treter podziękował braciom rycerzom za ich działalność i podjęte dzieła w roku pańskim 2021.

Szczególne podziękowania skierował do braci, którzy w miesiącu grudzień zaangażowali się w jedno z ostatnich dzieł minionego roku – roznoszenie opłatków na wigilijny stół do mieszkań wszystkich parafian parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, czyli w sumie do 4 800 mieszkań.

W kolejnym punkcie Wielki Rycerz podziękował także braciom rycerzom za przygotowanie i zaangażowanie się w rozprowadzenie kalendarzy parafialnych na rok 2022.

 

Brat Jacek Treter przedstawił braciom zadnia i dzieła, które w nadchodzącym roku czekają naszą radę. Jednym z ważniejszych wydarzeń w naszej parafii, które będzie miało miejsce w 2022 roku to 40-lecie powstania parafii Św. Jadwigi Królowej i 25 rocznica kanonizacji Św. Jadwigi Królowej. Ta uroczystość zaplanowana jest w naszej parafii na miesiąc czerwiec.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał Delegat Rejonu 39 – brat Zygmunt Mazur, który jako przedstawiciel władz stanowych, podsumował peregrynację relikwii błogosławionego księdza Michała McGivneya w naszej radzie i parafii. Poinformował także braci o zadaniach i kieruneku rozwoju rycerstwa w Polsce na rok 2022.

Vivat Jezus