Kronika Rycerzy Kolumba 2023

ROK PAŃSKI 2023

___________________________________________________________________________________________________________

STYCZEŃ 2023
Rycerze Kolumba 14 stycznia, uczestniczyli w comiesięcznym zebraniu Rady.
Było to pierwsze spotkanie Rady Rycerzy Kolumba im. Św. Jadwigi
Królowej w nowym roku 2023.

Zebranie Rady jak zawsze rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy za nas samych, nasze rodziny oraz za wszystkie dzieła, które przez braci naszej Rady będą podejmowane w nowym roku kalendarzowym. Modlitwę poprowadził Kapelan naszej Rady ks. dr Andrzej Kaszycki.

W kolejnym punkcie zebrania Rady, Kronikarz naszej rady, brat Czesław Stanek odczytał listę obecności funkcjonariuszy rady oraz protokół z posiedzenia rady w dn. 03-12-2022 r.

Kapelan naszej rady ks. dr Andrzej Kaszycki skierował do nas braci słowo kapłańskiej nauki formacyjnej w którym mocno akcentował, aby chrześcijanin był w swojej wierze i postępowaniu „wyrazisty”, to znaczy mówił: „tak, tak” lub „nie, nie”.

Następnie głos zabrał Wielki Rycerz rady brat Jacek Treter, który przedstawił braciom „Komunikaty Wielkiego Rycerza”, dotyczące działalności naszej Rady. Brat Jacek podsumował także akcję „Opłatek na wigilijny stół”, która była realizowana na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Imiennie podziękował braciom, którzy zaangażowali się w realizację tego dzieła.

Zebranie  zakończyła wspólna modlitwa w intencji  naszych braci rycerzy i ich rodziny ,a także za zmagających się członków naszych rodzin z cierpieniem z powodu choroby.

Datę kolejnego zebrania wyznaczono na 4 lutego 2023 r.

VIVAT JEZUS!

____________________________________________________________________________________________________________