Kronika Rycerzy Kolumba 2023

ROK PAŃSKI 2023

Dołącz do Nas!  Kontakt: 665-220-029

___________________________________________________________________________________________________________

18 – 22 kwietnia 2023

W dniach 18 – 22 kwietnia 2023 do parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach przybyła Ikona Świętego Józefa patrona rodzin, mężczyzn, mężów i ojców.

Rycerze Kolumba z Rady 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach ikonę przejęli od braci z rady w Domaszowicach.

Bracia Rycerze Kolumba z Rady 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach spotykali się codziennie na Mszach świętych o godz. 7.00 oraz o 18.00 i na wspólnej modlitwie z parafianami przed Ikoną Świętego Józefa zawierzali siebie, Zakon Rycerzy Kolumba, rodziny oraz całą parafię opiece Świętego Patrona.

W sobotę 22 kwietnia 2023 r. Ikona Świętego Józefa zastała zawieziona do braci z rady w Chęcinach.

 

Święty Józefie, potężny patronie każdego mężczyzny, męża i ojca – prosimy Cię opiekuj się i strzeż nas przed wszelkim złem abyśmy na Twój wzór byli dobrymi opiekunami naszych rodzin. Prosimy Cię miej również w opiece wszystkie matki, które samotnie wychowują swoje dzieci.”

VIVAT JEZUS!

WR Jacek Treter

___________________________________________________________________________________________________________

06 – 08 kwietnia 2023 TRIDUUM PASCHALNE

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas głębokiej refleksji dla każdego chrześcijanina nad głównymi prawdami wiary w kontekście Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W przeżywaniu tych uroczystości nie mogło zabraknąć Braci Rycerzy Kolumba naszej Rady, którzy nie tylko duchowo ale również i czynnie zaangażowali się w ubogacenie nabożeństw Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Soboty oraz w procesje rezurekcyjną.

Uroczystości Wielkiego Czwartku – ustanowienie sakramentu kapłaństwa i symboliczne obycie nóg  12 braci rycerzy.

Wielki Piątek – to droga krzyżowa, ucałowanie krzyża i straż przy Grobie Pańskim.

Wielka Sobota – poświęcenie ognia i msza rezurekcyjna

  

Vivat Jezus                 

___________________________________________________________________________________________________________

2 kwietnia 2023

Bracia Rycerze Kolumba z Rady 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach uczestniczyli w spotkaniu modlitewnym pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, na placu św. Jana Pawła II w Kielcach w 18. rocznicę śmieci papieża Jana Pawła II.

Chcieli w ten sposób zamanifestować swoje przywiązanie do nauki papieża i stanąć w jego obronie wobec pojawiających się, szkalujących go publikacji. W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób.

                           

Na koniec odśpiewano „Barkę”

Vivat Jezus

__________________________________________________________________________________________________________

31 MARZEC 2023

W tym dniu w naszej parafii im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach odbyła się droga krzyżowa po osiedlu. W organizację i prowadzenie rozważań zaangażowały się wszystkie wspólnoty parafii z Rycerzami Kolumba na czele. Bracia Rycerze przez cały przemarsz drogi krzyżowej wykonywali uroczystą asystę krzyża.

     

  VIVAT JEZUS

_________________________________________________________________________________________________________

MARZEC 2022

We wtorek 7 marca w parafii św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, Zespół Inicjacyjny naszej Rady przyjął do Zakonu Rycerzy Kolumba dwóch nowych mężczyzn, którzy w przyszłości będą tworzyć nową Radę przy parafii.

 

Ceremonię  Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa , która jednoczenie jest ceremonią przyjęcia nowych kandydatów w szeregi zakonu Rycerzy Kolumba, przeprowadził zespół inicjacyjny z naszej rady w składzie:

Zespół Inicjacyjny w składzie:

Kapelan – ks. dr Andrzej Drapała

Brat Zygmunt Mazur – Delegat Rejonowy

Brat Jacek Treter – Prezenter Prowadzący

Brat Krzysztof Stanisławski – Prezenter Miłosierdzia i lekcji o różańcu

Brat Józef Zieliński – Prezenter Jedności

Brat Piotr Krawiec – Prezenter Braterstwa

VIVAT JEZUS!

___________________________________________________________________________________________________________

LUTY – 2023

DZIEŁA MIŁOSIERDZIA I POMOCY BLIŹNIEMU W POTRZEBIE

Jednym z charyzmatów działalności Rycerzy Kolumba jest MIŁOSIERDZIE i POMOC bliźniemu w potrzebie.

Nasza Rada 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej chcąc być wierna swoim charyzmatom w miesiącu luty podjęła konkretne dzieła miłosierdzia i pomocy potrzebującym.

Jednym z dzieł podjętych przez naszą Radę, była realizacja programu zakupu nowych kurtek zimowych dla dzieci polskich i ukraińskich. Dzieło to zostało zrealizowane dzięki wsparciu władz Stanowych Rycerzy Kolumba w Polsce.

 

W sumie zakupiliśmy ok. 130 sztuk kurtek, które przekazaliśmy dla dzieci z parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach oraz dzieciom z Ochronki „Betlejem” w Wolbromiu, która prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Rycerze Kolumba w miesiącu luty wspomogli bliską rodzinę naszego brata w rycerstwie, która z przyczyn losowych znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

Bracia Rycerze zorganizowali zbiórkę artykułów spożywczych oraz środków pieniężnych. Zebraną kwotę oraz artykuły spożywcze przekazali potrzebującej rodzinie.

Na Chwałę Pana!

VIVAT JEZUS

24 – 26 LUTY 2023

W tych dniach odbyło się w Sandomierzu jedno z dwóch dorocznych spotkań Wielkich Rycerzy z władzami stanowymi Rycerzy Kolumba w Polsce.

Odpowiadając na apel księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza (Diecezja Sandomierska) ponad stu Rycerzy Kolumba modliło się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, w ten sposób rozpoczynając weekendowe spotkanie Wielkich Rycerzy z Radą Stanową.

Naszą Radę 16 642 im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach na spotkaniu w Sandomierzu reprezentował Wielki Rycerz Rady – brat Jacek Treter.

Spotkanie zostało rozpoczęte wspólną modlitwą różańcową, a następnie eucharystią.

Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się eucharystia podczas której bracia rycerze modlili się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za siebie nawzajem i swoje rodziny.

Po zakończonej eucharystii bracia rycerze udali się do sal warsztatowych, gdzie w grupach pracowali wspólnie nad dalszym rozwojem Rycerzy Kolumba w Polsce oraz realizacją dzieł Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa.

Spotkania warsztatowe rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego – „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Jednym z prelegentów był Paweł Kwaśniak organizator Marszu Życia i Rodziny w Polsce. Dziękował braciom Rycerzom Kolumba za coroczne uczestnictwo i udzielane wsparcie podczas organizacji i przebiegu marszu.

Kolejnym, prelegentem na spotkaniu Wielkich Rycerzy w Sandomierzu był ks. Tomasz Kancelarczyk, założyciel i prezes szczecińskiej Fundacji Małych Stópek, który również podziękował Rycerzom Kolumba    w Polsce za wszelką pomoc podejmowaną w celu ratowania i ochrony życia najmłodszych.

 

Spotkanie Wielkich Rycerzy zakończyło się w niedzielę 26 lutego, wspólnym uczestnictwem braci               w eucharystii.

 

Po eucharystii Delegat Stanowy brat Krzysztof Zuba skierował do Wielkich Rycerzy słowo podsumowania na zakończenie spotkania, po którym wszyscy bracia rozjechali się do swoich domów.

      

      VIVAT JEZUS!

_______________________________________________________________________________________________________

04 LUTY 2023

Jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca w naszej radzie miało miejsce zebranie Rady Rycerzy Kolumba 16 642 im. Świętej Jadwigi Królowej na którym wspólnie modliliśmy się oraz omawialiśmy dzieła, które nasza rada będzie podejmować w nadchodzącym czasie.

Natomiast 5 lutego w pierwszą niedzielę miesiąca, bracia Rycerze uczestniczyli w tzw. Mszy Rycerskiej oraz w Męskim Różańcu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy, której przewodniczył nasz Kapelan ks. dr Andrzej Kaszycki.

Brat Czesław Stanek, Kronikarz naszej rady odczytał protokół z posiedzenia rady w poprzednim miesiącu.

Podczas spotkania Delegat Rejonu 39, brat Zygmunt Mazur przekazał Kapelanowi naszej rady, ks. dr Andrzejowi Kaszyckiemu kartę/legitymację Honorowego Członka Zakonu Rycerzy Kolumba od władz Stanowych Rycerzy Kolumba w Polsce.

Nasze spotkanie również zakończyliśmy wspólną modlitwą za nas samych oraz za nasze rodziny.

W niedzielę 5 lutego bracia Rycerze Kolumba naszej Rady uczestniczyli w Mszy Rycerskiej oraz prowadzili rozważania podczas Męskiego Różańca przed Najświętszym Sakramentem.

     VIVAT JEZUS!

____________________________________________________________________________________________________

STYCZEŃ 2023
Rycerze Kolumba 14 stycznia, uczestniczyli w comiesięcznym zebraniu Rady.
Było to pierwsze spotkanie Rady Rycerzy Kolumba im. Św. Jadwigi
Królowej w nowym roku 2023.

Zebranie Rady jak zawsze rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy za nas samych, nasze rodziny oraz za wszystkie dzieła, które przez braci naszej Rady będą podejmowane w nowym roku kalendarzowym. Modlitwę poprowadził Kapelan naszej Rady ks. dr Andrzej Kaszycki.

W kolejnym punkcie zebrania Rady, Kronikarz naszej rady, brat Czesław Stanek odczytał listę obecności funkcjonariuszy rady oraz protokół z posiedzenia rady w dn. 03-12-2022 r.

Kapelan naszej rady ks. dr Andrzej Kaszycki skierował do nas braci słowo kapłańskiej nauki formacyjnej w którym mocno akcentował, aby chrześcijanin był w swojej wierze i postępowaniu „wyrazisty”, to znaczy mówił: „tak, tak” lub „nie, nie”.

Następnie głos zabrał Wielki Rycerz rady brat Jacek Treter, który przedstawił braciom „Komunikaty Wielkiego Rycerza”, dotyczące działalności naszej Rady. Brat Jacek podsumował także akcję „Opłatek na wigilijny stół”, która była realizowana na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Imiennie podziękował braciom, którzy zaangażowali się w realizację tego dzieła.

Zebranie  zakończyła wspólna modlitwa w intencji  naszych braci rycerzy i ich rodziny ,a także za zmagających się członków naszych rodzin z cierpieniem z powodu choroby.

Datę kolejnego zebrania wyznaczono na 4 lutego 2023 r.

VIVAT JEZUS!

____________________________________________________________________________________________________________