Misje Święte przed Jubileuszem 25-lecia kanonizacji Św. Jadwigi i 40-lecia Parafii [zaproszenie, program]

Drodzy Parafianie!

Wiele razy przeżywaliśmy już w swoich rodzinach wydarzenia, które zapadły głęboko w nasze serce tylko dlatego, że byliśmy zaangażowani w nie całym sobą – umysłem, wolą i uczuciami.

Zbliża się czas Misji Świętych w naszej Rodzinie Parafialnej. Jest to szczególny czas łaski, w którym Pan Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami lat – pragnie osobiście spotkać się z każdym z nas, by nas obdarzyć potrzebnymi łaskami w dalszym życiu.

Dziś, podobnie jak za czasów życia Jezusa na ziemi, wielu jest zagubionych, utrudzonych, zmęczonych czy chorych. Są radości i smutki, są ludzie mający się dobrze, ale i też potrzebujący. A wszystkim nam potrzeba czasu, by odetchnąć, odpocząć i nabrać sił do życia w pełni chrześcijańskiego. Taką możliwością zatrzymania się, zadumy i refleksji jest czas Misji Świętych. Jest to dobra sposobność, by w blasku Bożej Prawdy zrobić generalny rachunek sumienia, by to, co chore uleczyć, to, co pokrzywione wyprostować, a za wszelkie dobro Panu Bogu podziękować.

Droga Siostro i Drogi Bracie! Przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Głównym przesłaniem Misji jest przygotowanie nas do Odpustu parafialnego, podczas którego, pod przewodnictwem księdza Kardynała Kazimierza Nycza, przeżyjemy Jubileusz 25-lecia kanonizacji naszej Patronki Świętej Jadwigi Królowej oraz 40-lecia powołania do istnienia naszej Parafii. Misje staną się również czasem przygotowania młodzieży do bierzmowania w szczególnym, bo jubileuszowym roku.

Niech te Misje będą szansą, może dla wielu jedyną,  szczerego otwarcia się na działanie Ducha Świętego, by w Jego mocy pielęgnować wolność dzieci Bożych, a na wzór Matki Miłosierdzia oraz Świętej Jadwigi Królowej odczytywać Boże wezwanie w codziennym życiu. Niech nikogo z nas nie zabraknie! Polecając Was przed Bogiem za wstawiennictwem Świętych Patronów, prosimy wszystkich o osobistą i  rodzinną modlitwę za Misje, za Ojców Misjonarzy i za naszą Rodzinę Parafialną.

Wasi Duszpasterze
i Ojcowie Redemptoryści, misjonarze

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA, 29 maja 2022 roku
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH
„Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 11.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 13.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 17.30 Nabożeństwo majowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

PONIEDZIAŁEK, 30 maja 2022 roku
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ UZDROWIENIA
„Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 10.30 Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas I – V
 • 12.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas VI – VIII
 • 17.30 Nabożeństwo majowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy świętej Misyjna Droga Światła ulicami parafii.

WTOREK, 31 maja 2022 roku
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA
„Panie, ile razy mam przebaczyć?” (Mt 18,21)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 10.30 Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas I – V
 • 12.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla klas VI – VIII
 • 17.30 Nabożeństwo majowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy świętej spotkanie stanowe dla małżonków i rodziców.
 • 21.00 Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy

ŚRODA, 1 czerwca 2022 roku
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA WIARY W ŻYCIE WIECZNE
„Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 17.30 Nabożeństwo czerwcowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy świętej spotkanie stanowe z młodzieżą.
 • 21.00 Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy

W tym dniu spowiedź misyjna w godzinach: 6.30 – 9.00; 16.00 – 18.00

CZWARTEK, 2 czerwca 2022 roku
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA I OPOWIEDZENIA SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM
„Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 17.30 Nabożeństwo czerwcowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy świętej spotkanie stanowe dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
 • 21.00 Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy

W tym dniu spowiedź misyjna w godzinach: 6.30 – 9.00; 16.00 – 18.00

PIĄTEK, 3 czerwca 2022 roku
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH
„Abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta dla chorych, cierpiących i samotnych z sakramentem namaszczenia chorych. Po Mszy świętej odwiedziny chorych.
 • 17.30 Nabożeństwo czerwcowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

SOBOTA, 4 czerwca 2022 roku
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ MARYJNA
Oto Matka twoja (J 19, 37)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 11.00 Msza święte z misyjnym błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym
 • 17.30 Nabożeństwo czerwcowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich i zawierzenie parafii Matce Bożej
 • 19.00 Msza święta z formularzem niedzielnym w kaplicy Świętego Jana Pawła II

NIEDZIELA, 5 czerwca 2022 roku
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI PARAFIALNYCH I POŚWIĘCENIA KRZYŻA MISYJNEGO
„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 48)

 • 7.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 11.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich
 • 13.00 Msza święta na zakończenie Misji Świętych. Poświęcenie Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo misyjne.
 • 17.30 Nabożeństwo czerwcowe
 • 18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

ŚRODA, 8 czerwca 2022 roku
JUBILEUSZ 25-LECIA KANONIZACJI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ I 40-LECIA PARAFII

 • 7.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
 • 9.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
 • 17.30 Nabożeństwo czerwcowe
 • 18.00 Msza święta odpustowa z wprowadzeniem relikwii Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza

SOBOTA, 11 czerwca 2022 roku

 • 11.00 Msza święta jubileuszowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Kalety z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Modlitwa o łaski Misyjne

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii darem łaski i miłosierdzia.

Panie Jezu Chryste, Pełnio czasu i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy.

Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swe dzieci.

Maryjo, Matko Miłosierdzia i nasza Patronko, bądź Matką tych Misji Świętych.

Święta Jadwigo Królowo, Patronko naszej parafii, módl się za nami!