Duszpasterze

Proboszcz:

 • ks. dr Andrzej Kaszycki
  Prałat. Doktor teologii. Urodzony w 1963 roku (Skawina – archidiec. krakowska). Święcenia przyjął w 1989 roku. Mianowany proboszczem w 2016 roku.

Wikariusze:

 • ks. Zbigniew Rapcia
  Urodzony w 1978 roku. Pochodzi z parafii pw. Św. Mikołaja w Dębnie. Święcenia przyjął w 2003 roku. Mianowany wikariuszem w 2017 roku.
 • ks. Rafał Borecki
  Urodzony w 1983 roku. Pochodzi z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Pińczowie. Święcenia przyjął w 2008 roku. Mianowany wikariuszem w 2020 roku.
 • ks. dr Paweł Samiczak
  Doktor teologii. Urodzony w 1987 roku. Pochodzi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Święcenia przyjął 26 maja 2012 r. z rąk ks. bpa Kazimierza Ryczana. Mianowany wikariuszem w 2015 oraz 2021 roku.

Rezydent:

 • ks. prałat Wiesław Jasiczek
  Pochodzi z parafii pw. Św. Marcina b. w. w Wrocieryżu. Święcenia przyjął w 1965 roku, mianowany proboszczem w 1980 roku, przejście na emeryturę w 2015 roku.

Proboszczowie:

 • ks. prałat Andrzej Kaszycki (2016 – obecnie)
 • ks. kanonik Krzysztof Leśniak (2015 – 2016)
 • ks. prałat Wiesław Jasiczek (1980 – 2015)