Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokolanej – z języka łacińskiego MI – Militia Immaculatae to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

„Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną.” Dlaczego właśnie przez Nią? Św. Maksymilian mawiał, że „kto się Jej odda i Ją ofiarnie kocha, ten się zbawi, uświęci i innym do zbawienia i uświęcenia dopomoże”. Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Środki MI:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki to: modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Warunki MI:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.

2. Nosić Cudowny Medalik.

3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Rycerstwo w naszej parafii:

Życie Rycerstwa w naszej parafii skupia się na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą oraz czynnym udziale w życiu parafii np. pomoc w formacji kandydatów do Bierzmowania, przygotowanie liturgii, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, adoracji w Wielki Czwartek, itp. Rycerstwo co roku organizuje również kolonie letnie „Rycerskie lato z Bogiem” dla dzieci i młodzieży.

Obecnie opiekunem Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii jest ksiądz Paweł Samiczak. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej. Życie we Wspólnocie przynosi wiele radości i autentycznie zbliża do Boga. Jak może zmienić i kształtować życie, w dobrym znaczeniu tego słowa, pokazuje poniższe świadectwo.

Rycerstwo Niepokalanej było dla mnie środowiskiem, w którym się wychowałam. Dzięki niemu dorastałam i formowałam swoją wiarę pod opieką Niepokalanej. Z początku pewnie niewiele rozumiałam, o co tak naprawdę w tym Rycerstwie chodzi. Z czasem, dzięki formacji odkrywałam prawdy wiary, a Pan Bóg stał się dla mnie kimś realnym. Cel MI stał się celem mojego życia, a modlitwa o wiarę dla niewierzących z mojej rodziny – najważniejszą intencją.

Rycerstwo było i jest moim miejscem w Kościele. W ramach tej wspólnoty mogę realizować swoje powołanie animatora. Przykład jaki dawali nam prowadzący grupę Rycerstwa w naszej parafii sprawił, że zrodziło się we mnie pragnienie przekazywania swojej wiary innym. A może to Maryja chciała, aby jej dzieło rosło nadal… Od tego czasu staram się być narzędziem w Jej rękach, a możliwość dzielenia się Bogiem z innymi i wzajemne ubogacanie się jest dla mnie wielką radością. Widzę też, że dzięki koloniom letnim dla dzieci, które organizujemy, mogłam rozwinąć w sobie wiele cech i umiejętności (praca z dziećmi, współpraca w grupie, odwaga, wzajemna pomoc, itp).
Dziś młodzieżowe Rycerstwo w naszej parafii nie działa tak prężnie jak dawniej. Dla mnie jednak jest ciągle żywe i bardzo cenne. Jeśli tylko ktoś zapragnie służyć Bogu w szeregach Rycerstwa Niepokalanej, niech czuje się zaproszony na spotkanie. Serdecznie zapraszamy.

Z rycerskim pozdrowieniem: + Maryja!