Jubileusz 25-lecia

Jubileusz 25-lecia naszej parafii.

2 grudnia 2007 r. w pierwszą niedzielę Adwentu parafia pw. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach przeżywała 25 rocznicę swojego istnienia. Uroczystości przewodniczył Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Mszę Świętą koncelebrowali również biskupi kieleccy: Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji, biskupi pomocniczy: Marian Florczyk i Kazimierz Gurda, a także ksiądz proboszcz Wiesław Jasiczek i około 40 kapłanów z całej diecezji.

Była to pierwsza tego rodzaju wizyta kardynała Dziwisza, jako metropolity krakowskiego we wspólnocie Kościoła kieleckiego. Tym bardziej jesteśmy dumni i wdzięczni księdzu kardynałowi, że zechciał poznawać diecezję kielecką, począwszy od parafii św. Jadwigi Królowej. Patronka naszej wspólnoty była ściśle związana z Krakowem; stamtąd sprawowała rządy nad krajem, tam, na Wawelu, modliła się przed krzyżem, tam służyła z miłością ubogim i potrzebującym. Obecność metropolity krakowskiego była wymownym znakiem łączności i licznych więzi łączących sąsiadujące z sobą diecezje. Uroczysta Liturgia rozpoczęła się poświęceniem pomnika Świętej Jadwigi Królowej, którego dokonał ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Następnie wszyscy koncelebransi procesjonalnie weszli do świątyni, która przecież tak niedawno była konsekrowana (28.10.2007 r.).

Ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan przywitał Jego Eminencję w naszej diecezji, wyrażając wdzięczność z faktu obecności dostojnego gościa na ziemi Świętego Krzyża. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w swojej homilii przypomniał o więzach łączących diecezję kielecką z krakowską, nazywając je dwiema siostrzanymi diecezjami. Nawiązał również do osoby Sługi Bożego Jana Pawła II, który jeszcze jako metropolita krakowski „wyrażał się z największym szacunkiem o kapłanach i całej diecezji kieleckiej”. Kardynał Wojtyła brał udział w różnych uroczystościach; m. in. 9.10.1975 r. przewodniczył Mszy Świętej z racji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. bpa Jana Jaroszewicza; był obecny na jubileuszu 250-ciolecia kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego; w końcu, już jako Papież przybył do Kielc 3.06.1991 r.

Nawiązując do Ewangelii pierwszej niedzieli Adwentu kard. Dziwisz wskazał, że podstawową postawą ucznia Chrystusa jest postawa czuwania. Czuwać, to znaczy odrzucać uczynki ciemności i żyć przyzwoicie, jak w jasny dzień. Takiej postawy uczą nas święci, m. in. Jadwiga Królowa, która nie żyła dla siebie, ale dla innych. Nadal, mimo upływu czasu, przemawia do nas świadectwo jej wiary, nadziei, miłości i miłosierdzia; świadectwo świętości. Przemawia przez tyle wieków, ponieważ prawdziwa świętość jest zawsze świeża. Nawiązując do kanonizacji Królowej Jadwigi, metropolita krakowski zauważył, że była ona dla Ojca Świętego Jana Pawła II jednym z najważniejszych momentów jego pontyfikatu. Dzień dzisiejszy, mówił kardynał, jest dniem dziękczynienia za kanonizację Jadwigi Królowej, a także za konsekrację świątyni parafialnej.

Jest nade wszystko podziękowaniem dobremu Bogu za 25 lat istnienia wspólnoty parafialnej; za tych, którzy przez swój wkład i zaangażowanie tworzyli i nadal tworzą kształt tej wspólnoty. Metropolita krakowski dziękował za posługę księdza proboszcza i kapłanów pracujących w parafii przez ćwierć wieku, za ofiarną służbę Sióstr Służebniczek Starowiejskich, za trud i ofiarność parafian. Wyrazem życzliwości i podziękowania ze strony ks. kardynała jest ornat z wizerunkiem św. Jadwigi Królowej, podarowany przez niego wspólnocie parafialnej. Warto nadmienić, że to właśnie w nim przewodniczył on uroczystej celebrze. Właściwy, modlitewny charakter Mszy św. nadawał śpiew scholi i chóru parafialnego pod przewodnictwem pana Organisty Antoniego Kopernego.

Na zakończenie liturgii ksiądz prałat Wiesław Jasiczek, proboszcz parafii, podziękował za obecność, poświęcenie pomnika Świętej Jadwigi Królowej, wygłoszone Słowo Boże Jego Eminencji ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Podziękował za obecność i życzliwe wsparcie biskupom kieleckim – księdzu biskupowi ordynariuszowi Kazimierzowi Ryczanowi, księżom biskupom pomocniczym: Marianowi Florczykowi i Kazimierzowi Gurdzie. Słowa podziękowania skierował także pod adresem: władz miasta, na ręce przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Słonia; kapłanów, przybyłych z całej diecezji, pamiętając szczególnie o księżach pochodzących z parafii, jak również o tych, którzy tu pracowali; Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z ks. prof. Wojciechem Misztalem; Wszechnicy Świętokrzyskiej z rektorem prof. Mieczysławem Adamczykiem; Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach z ks. rektorem Władysławem Sową, Kurii Diecezjalnej z księdzem kanclerzem Andrzejem Kaszyckim; Sióstr Służebniczek Starowiejskich, na ręce Matki Prowincjalnej i siostry Mieczysławy, która służyła w parafii przez 25 lat. Następnie słowa wdzięczności popłynęły z ust parafian pod adresem księdza prałata. Wierni, którzy przyglądali się przez tyle lat życiu i posłudze ks. Wiesława Jasiczka stwierdzili m. in., że każdy – dziecko, młody i starszy – ma miejsce w sercu i modlitwie księdza proboszcza. Swoistym dziękczynieniem za tworzenie parafii i pracę w niej, był jeden z ulubionych utworów księdza proboszcza: „Jak dobrze jest dziękować Ci Panie”, wykonany przez scholę parafialną.

Przed końcowym błogosławieństwem kard. Stanisław Dziwisz, zwracając się do księdza proboszcza, stwierdził, że jego trud, jak również zaangażowanie wszystkich parafian owocują w dniu dzisiejszym tą wspaniałą uroczystością, a w tej wspólnocie czuł się jak w rodzinie.

Tak uroczyście przeżyty jubileusz wpisuje się obok konsekracji świątyni w historię parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej, a przez to również w historię Kielc i całej diecezji.

ks. Marceli Frączek