Pielgrzymka do Wał-Rudy i Zabawy

Kuria Diecezjalna w Kielcach wraz z Katolickim Stowarzyszaniem Młodzieży zaprasza młodzież wraz z duszpasterzami do udziału w III Pielgrzymce Młodych Diecezji Kieleckiej w Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Wał-Rudzie i Zabawie w dniu 27 sierpnia 2016 r.

Wielu młodych ludzi zaangażowało się w przygotowanie i wzięło udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Przeżyli tam doświadczenie żywego, młodego Kościoła. Warto zadbać o to, aby ten czas nie poszedł na marne.

Pomóżmy zatem młodzieży wziąć udział w III Pielgrzymce Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Wał-Rudzie i Zabawie pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca”. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia 2016 r. Błogosławiona Karolina – patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych Serc, polskiej młodzieży – jest wzorem do naśladowania dla współczesnego młodego człowieka. Zaangażowana w sprawy parafii, w katechizację, ewangelizację. Bardzo pracowita, sumienna i odpowiedzialna. Uwieńczeniem jej młodego 16-letniego życia była męczeńska śmierć z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości. Za życia, wielu ludziom pomogła zbliżyć się do Boga.
Tym bardziej teraz będąc błogosławioną może jeszcze bardziej wspierać, zwłaszcza młodego człowieka, w odkryciu wartości życia w przyjaźni z Bogiem i bliźnim.

Zgłoszenia grup prosimy kierować do Klaudii Browarnik (tel. 730-422-017) do środy (24.08.2016).

PROGRAM PIELGRZYMKI
Wał-Ruda
10.00 – Przywitanie z bł. Karoliną
10.15 – Katecheza: „Błogosławieni czystego serca” – Ruch Czystych Serc
– Droga krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny

Zabawa
12.00 – Prezentacja Sanktuarium i kultu bł. Karoliny
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Jana Piotrowskiego
13.30 – Poczęstunek do nabycia na miejscu

Pielgrzymka do Zabawy - 27