Kronika Rycerzy Kolumba 2019

Kronika Rycerzy Kolumba

POD TYM TYTUŁEM PUBLIKOWANE BĘDĄ BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA NASZEJ RADY PARAFIALNEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH ORAZ WAŻNIEJSZE SPRAWY KTÓRYMI ŻYJĄ RYCERZ JURYSDYKCJI POLSKIEJ ORAZ ZE ŚWIATA

Zdjęcie wykonane podczas Pielgrzymki Rycerzy Kolumba do Matki Bożej – ( październik Częstochowa 2018 rok )

RYCERZ  KOLUMBA  SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPIERAJĄ NA CZTERECH FILARACH SĄ TO:
MIŁOSIERDZIE – JEDNOŚĆ – BRATERSTWO – PATRIOTYZM                                                             

NASZA DEWIZA: „W SŁUŻBIE JEDNEMU, W SŁUŻBIE WSZYSTKIM” REALIZUJE SIĘ POPRZEZ WIARĘ WYRAŻONĄ DZIAŁANIEM W TYM DZIAŁANIU NIEZMIENNIE KIERUJEMY SIĘ ZASADAMI – MIŁOSIERDZIA, JEDNOŚCI, BRATERSTWA I PATRIOTYZMU.

RADA RYCERZY KOLUMBA im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH ROZPOCZYNA TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI.
W TYM ROKU OTRZYMAMY AWANS NA TRZECI STOPIEŃ W RYCERSTWIE
                                                                                              
                                                                                         Słowo do Rycerzy: 
Kapelana Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, Ks. Dr. Prałata Andrzeja Kaszyckiego.

Zacni Bracia Rycerze!

Oto rozpoczęliśmy nowy rok pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. To Duch Ojca i Syna, Trzecia Osoba Boska staje się fundamentem naszego wszelkiego działania jako Uosobiona Miłość. To Ona inspiruje nas do wszelkich działań na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Moc działającego w nas Ducha objawia się między innymi poprzez siedmiorakie dary: mądrość , rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Podczas ostatnich rekolekcji adwentowych były one przez nas w dogłębny sposób rozważane. Wykorzystanie tych darów rodzi owoce, którymi są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Ga 5, 22n). Owoce te ukazują nam, na ile jesteśmy napełnieni Bożym Duchem i z Nim współpracujemy. Niech zatem cały rok będzie w mocy działania Bożego Ducha, który pomoże nam kształtować postawę autentycznego Rycerza Kolumba.

Vivat Jezus!


MAJ 2019

                                    I X – KONWENCJA STANOWA RYCERZY KOLUMBA W LICHENIU

Komunikat nr 1
w sprawie zwołania IX Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję IX Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 17 – 18 maja 2019 roku w Licheniu (Diecezji Wocławskiej.  Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz Rady.                                                                                                                                                                                W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata. W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.  Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.                                                                                                          

Tomasz Wawrzkiewicz

Delegat Stanowy w Polsce                                                                                                                                   Zakonu Rycerzy Kolumba                                                                                                                                       Naszą Radę Rycerzy Kolumba im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach reprezentowali wielki rycerz brat Zygmunt Mazur oraz z-ca wielkiego rycerza brat Krzysztof Stanisławski.

Bazylika Matki Bożej Licheńskiej

Konwencja Stanowa to najważniejsze Zgromadzenie Rycerzy Kolumba w Polsce, podczas którego podsumowuje się działalność całego minionego roku bratniego oraz przyjmuje się założenia działalności dla rad lokalnych rycerzy  na nowy rok bratni 2019 – 2020.

   

Konwencja rozpoczęła się modlitwą w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej –  Mszą ŚW. Koncelebrowaną z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego, Arcybiskupów i Biskupów oraz przez 50 księży Kapelanów Zakonu Rycerzy Kolumba.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Mszy Św. widać jak Rycerze Kolumba rosną w siłę to największa organizacja katolickich mężczyzn w Polsce

Po uroczystej Mszy Świętej w Programie była uroczysta kolacja dla uczestników Konwencji (Kapelanów , delegatów, małżonek, obserwatorów) z udziałem Dostojnych Gości ( Hierarchów Kościoła Katolickiego, gości z Rady Najwyższej ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy i Litwy), a posumowania Roku Bratniego w Jurysdykcji Polskiej dokonał brat Tomasz Wawrzkowicz Delegat Stanowy w Polsce Zakonu Rycerzy Kolumba

      Na zdjęciach goście i Hierarchowie kościoła Katolickiego podczas uroczystej kolacji. 

Podczas Uroczystej Kolacji wręczane były wyróżnienia i nagrody dla poszczególnych rad. Nasza Rada otrzymała cenną nagrodę za działalność w minionym roku bratnim, a nagrodę wielkiemu   rycerzowi wręczali abp Wacław Depo Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej, również rycerz Kolumba oraz bp Jan Piotrowski Ordynariusz Kielecki,          a jednocześni rycerz Kolumba.

Nagroda dla Rady im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Podczas trwającej w Licheniu, IX Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, w sobotę 18 maja 2019 roku, dokonano wyboru Rady Stanowej.
Skład Rady Stanowej nie zmienił się, wybrano:
Delegat Stanowy – br. Tomasz Wawrzkowicz 
Sekretarz Stanowy – br. Krzysztof Zuba 
Skarbnik Stanowy – br. Andrzej Stefaniuk 
Radca Stanowy – br. Marek Ziętek 
Kustosz Stanowy – br. Dariusz Wolniak

        Na początku roku bratniego 2018/2019 liczba Rycerzy Kolumba w Polsce wynosiła 5392. W okresie od 1     lip      lipca 2018 do 31 marca 2019 roku przyjętych zostało 355 Rycerzy.
Pozdrowienia dla obradujących rycerzy od Najwyższego Rycerza Carla Andersona przekazał delegat Rady Najwyższej ze USA brat Szymon Szczypta.  Podczas roboczej części konwencji podsumowano zrealizowane Programy Rycerzy Kolumba w minionym roku Bratnim oraz przyjęto do realizacji  na rok bratni 2019 – 2020:  nowego programu działania: „Wiara przez uczynki”.                                                                                                                                                                                                      Promowanie i zachęcanie do świętowania „Dnia Męża i Żony”.                                                                                                       Ponadto: Zorganizowanie zbiórki pieluch dla fundacji „Małych Stopek” podczas rycerskiej pielgrzymki na Jasną Górę.                                                                                                                                                                                                  Koordynacja wystawy pro-life „Jaś w Drodze” wśród Rad Lokalnych.                                                                                       Przygotowanie materiałów do programu „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Przygotowanie materiałów do programu „Modlitwy za Kapłanów”.

 


 

MAJ TO SZCZEGÓLNY MIESIĄC W TRADYCJI POLSKIEJ, JEST TO MIESIĄC POŚWIĘCONY MATCE BOŻEJ, W KOŚCIOŁACH W CAŁYM KRAJU WIERNI UCZESTNICZĄ W NABOŻEŃSTWACH PODCZAS KTÓRYCH ŚPIEWANA JEST LITANIA DO MATKI BOŻEJ.

Jest także tradycją śpiewanie pieśni Maryjnych przy ustrojonych na tą okoliczność kapliczkach przydrożnych.

5 MAJA – TEGO DNIA O GODZ. 8.30 MSZA ŚWIĘTA RYCERSKA Z TEKSTAMI ŁACIŃSKIMI

Udział rycerzy w Liturgii Słowa w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich brat Zygmunt odczytał tekst w którym Apostołowie przedstawiają początek swojej działalności.

Drugie czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła odczytał brat Jacek

 Głównym Celebransem Mszy Rycerskiej był nasz kapelan ks. dr Andrzej Kaszycki

W DNIU 4 maja 2019

 JAK CO MIESIĄC ODBYŁO SIĘ  ZEBRANIE NASZEJ RADY RYCERZY KOLUMBA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH.

Podczas zebrania omawiano sprawy, które są ważne w tym miesiącu dla naszej wspólnoty parafialnej.

Ważnym wydarzeniem dla części rycerzy z nasze Rady będzie przystąpienie 12 czerwca do nominacji II Stopnia              w Rycerstwie Kolumba. Została ustalona lista braci którzy dostąpią tego zaszczytu.

W zebraniu uczestniczył kapelan naszej Rady ks. dr Andrzej Kaszycki, po wspólnej modlitwie rozpoczynającej         nasze Zebranie ks. Kapelan wygłosił dla zebranych rycerzy naukę formacyjną.

 1. INFORMACJE I KOMUNIKATY WIELKIEGO RYCERZA W TYM:
 • Informacja o dniu Uwielbienia na Rynku w Kielcach dn. 26 maja godz. 19.00
 • Podsumowanie ostatnio odbytych spotkaniach i uroczystościach,
 • 17 – 18 maj – udział przedstawicieli naszej Rady w Konwencji Stanowej w Licheniu,
 • Przypomnienie o planowanej uroczystości na trzeci stopień w rycerstwie na dzień 22 czerwca,
 • Omówienie planowanej modlitwy różańcowej w miejscu publicznym.

 

Rycerze Kolumba naszej Rady włączają się do udziału XIV Rodzinną Majówkę Rowerową pod patronatem i z udziałem księdza biskupa Mariana Florczyka z diecezji kieleckiej. Wyjazd

W sobotę, 18 maja, trasa będzie prowadziła z Kielc przez Kaczyn do Borkowa.

DOBRO ZAKONU. Wystąpienie lektorskie
Zacni Bracia, kończąc pierwszą część swojej adhortacji o roli świeckich w Kościele, papież Jan Paweł II przedstawia nam „pierwsze i podstawowe powołanie, które Ojciec w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego kieruje do każdego z nas, powołanie do świętości”. Ojciec Święty podaje przy tym wyczerpującą a równocześnie niezwykle zwięzłą definicję świętości przedstawiając ją jako „doskonałość w miłości”.

Papież zaznacza, że powołanie do świętości „nie jest zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła”, stanowi samą istotę naszej tożsamości jako członków z których zbudowany jest Kościół – ciało Chrystusa.

 „Powołanie do świętości wyrasta z Chrztu”, pisze Jan Paweł II zaznaczając, że powołanie to jest nierozerwalnie powiązane z samym byciem chrześcijaninem – uczniem Chrystusa, ”i odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii” co oznacza że właśnie w sakramentach przede wszystkim mamy szukać siły i inspiracji do wypełniania tego powołania. 
 Papież pisze, że jako przyobleczeni w Jezusa Chrystusa i napojeni Jego Duchem, już jesteśmy „święci”, a więc jesteśmy „upoważnieni i zobowiązani do tego, by świętość swojego być okazywać w świętości wszystkich swoich działań”. Zatem całe nasze życie powinno właśnie w perspektywie świętości jako podstawowego celu naszego życia przebiegać. Ojciec Święty na podkreślenie tej prawdy przywołuje następujące słowa Soboru Watykańskiego II: „Ani troski rodzinne, ani inne sprawy świeckie nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego”.

 Jan Paweł drugi przestrzega nas przy tym, że „powołanie do świętości ludzie świeccy muszą rozumieć i przeżywać nie tyle jako wymóg i kategoryczny obowiązek, ile raczej jako czytelny znak bezgranicznej miłości Ojca, który ich odrodził do swojego świętego życia”. Jeśli będziemy swoje dążenie do świętości postrzegać wyłącznie jako (niejednokrotnie przykry) obowiązek, pozostanie ono bezowocne. Istotą świętości jest doskonalenie miłości, która jest odpowiedzią na już doskonałą miłość okazaną nam przez Tego, który jest Miłością. Powołanie do świętości nie powinno być jedynie wypełnianiem określonych zewnętrznych wymogów, a raczej wejściem w ścisłą relację miłości do której zaprosił nas Bóg we chrzcie. To z tej relacji powinny w sposób naturalny wypływać świadczące o świętości (czyli doskonałej miłości) czyny zarówno w odniesieniu do Boga jak i ludzi, których Bóg w swojej miłości przy nas postawił.
 Na zakończenie tych refleksji, których celem było zdefiniowanie stanu, w jakim żyją katolicy świeccy w Kościele, papież przywołuje przestrogę św. Leona Wielkiego: „Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam!” — poznaj, o chrześcijaninie, swoją godność. Tak właśnie, wszystko czego Ojciec Święty nas nauczał do tej pory właśnie na tę niezwykłą godność nas świeckich, jako katolików, miało wskazywać. Prawda o niezwykłym połączeniu z Chrystusem i Kościołem we chrzcie, o naszym udziale w królewskiej, kapłańskiej i prorockiej godności naszego Zbawiciela, niezwykła misja uświęcania świata we współpracy z Duchem Świętym obficie wylewającym na nas swoje dary i owoce, a wreszcie powołanie do osobistej świętości w doskonałej relacji miłości z Ojcem — wszystko to jednoznacznie podkreśla nieopisaną godność każdego z nas, jaką jesteśmy obdarzeni przez Boga.
Niech na koniec wybrzmią słowa, którymi Jan Paweł II podsumowuje tę pierwszą, wprowadzającą część swojej adhortacji: „Chrześcijańska godność, źródło równości wszystkich członków Kościoła, jest gwarantem oraz siłą rozwoju komunii i braterstwa, a równocześnie tajemnicą i mocą apostolskiego i misyjnego dynamizmu świeckich. Jest to godność zobowiązująca, godność robotników wezwanych przez Boga do pracy w Jego winnicy: <<Na wszystkich tedy świeckich — mówi Sobór — spoczywa zaszczytny obowiązek przyczyniania się do tego, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi>>”.
Mateusz Dziadowicz
PODSUMOWANIE NASZEGO ZEBRANIA DOKONAŁ KAPELAN RADY

KWIECIEŃ 2019 

Triduum Paschalne w Kościele Katolickim obchodzone  jest jako   najważniejsze wydarzenie. Trzy dni Triduum obejmują Wielki Czwartek, Piątek oraz Sobotę. Kończy się  nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Triduum ma na celu przygotowanie duchowe wiernych do upamiętnienia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Pierwszy dzień Triduum to Wielki Czwartek.                                                                                                     Wielki Czwartek jest jednocześnie uznawany jako Święto Kapłanów, podczas tej Mszy św. wierni dziękują kapłanom za ich posługę.

                         

Wieczorem w naszej Parafii odprawiana była msza Wieczerzy Pańskiej, która oficjalnie rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Upamiętnia ona Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwo i Eucharystię. Msza ta nie zostaje zakończona, a wierni nie otrzymują błogosławieństwa, ponieważ aż do Wielkiego Piątku odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

Triduum ma na celu przygotowanie duchowe wiernych do upamiętnienia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

W naszym kościele po Homilii odbył się obrzęd umycia nóg dla 12 rycerzy Kolumba.

  

Wielki Piątek to dzień wielkiej modlitwy, skupienia i postu.

  

W Wielki Piątek, 19 kwietnia, kontynuowana była w naszej Świątyni liturgia przerwana z poprzedniego dnia, w tym także adoracja Najświętszego Sakramentu.

 Odprawiana jest też droga krzyżowa. Tego dnia kapłani zdejmują z ołtarza krzyż, kwiaty, świeczniki i obrusy, co ma symbolizować opuszczenie Chrystusa przez przyjaciół.

 

Pod koniec uroczystości nastąpiło całowanie krzyża najpierw przez kapłanów, a następnie przez służbę ołtarza oraz przez rycerzy Kolumba.

       

Wielka Sobota – dzień adoracji Grobu Pańskiego

Zgodnie z tradycją od wielu lat w naszej Parafii po zapadnięciu zmroku odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej, która chociaż formalnie wypada w Wielką Sobotę, to włączona została do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza odczytał rycerz Kolumba brat Józef Zieliński, a jego fragment zamieszczamy poniżej:

Tak mówi Pan:

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Podczas Wigilii odbywają się liturgie: słowa, światła, chrzcielna i eucharystyczna. Tego wieczora kapłani naszej Parafii rozpoczęli uroczystości od rozpalenia ognia przed kościołem, z którego zapalany jest paschał. Podczas liturgii słowa odbywa się dziewięć czytań biblijnych. Następnie błogosławi się wodę i odnawiane są przyrzeczenia chrzcielne – później wierni przystępują do eucharystii.

 

Na koniec odbywa się procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Cała Wigilia Paschalna ma na celu ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa. Obchody te muszą zostać zakończone przed wschodem słońca.

Rycerze licznie uczestniczyli w Triduum Paschalnym i jak widać na załączonych zdjęciach byli dużym wsparciem dla księży.

     


12 KWIECIEŃ – DROGA KRZYŻOWA ULICAMI NASZEJ PARAFII

To już tradycja, że przed wielkim tygodniem parafinie ze swoimi kapłanami uczestniczą w drodze krzyżowej modląc się i upamiętniają Mękę Pana Jezusa. Po zakończonych Rekolekcjach i drodze krzyżowej w wzbogaceni duchowo, zbliżamy się do przeżycia  Triduum Paschalnego, które zaliczane jest do jednych z najważniejszych wydarzeń obchodzonych przez Kościół Katolicki.

  Drogę Krzyżową poprzedziła Msza święta po której rycerze naszej Rady uformowali kolumnę z krzyżem na czele z licznie zgromadzonymi parafianami w skupieni i rozważając poszczególne stacje drogi krzyżowe przeszli ulicami Parafii.

Rycerze Kolumba ubrani w kamizelki zabezpieczali przemarsz kolumny modlących się parafian.

Nieśli też krzyż przewodnicząc zgromadzeniu modlitewnemu.

  

Rycerze podczas drogi krzyżowej czytali rozważania drogi krzyżowe, gdzie jako pierwszy rozważanie III stacji prowadził wielki rycerz brat Zygmunt Mazur.

PAN JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA: Są trzy takie stacje na drodze krzyżowej, które nazywają się upadek Jezusa. Ale one powinny się nazywać powstanie Jezusa. Bo to, że upadał, to tylko wyczerpanie, zmęczenie mięśni, utrata równowagi. To, że powstał, to czysta miłość.

Kolejne rozważanie poprowadził brat Jacek Treter.

Dziś świat fascynuje się upadkami człowieka. Ludzie chcą podejrzeć grzech, pokazać grzech.Z detalami, z różnych ujęć. A wszystko w imię przekonania: taka jest prawda, tacy jesteśmy.Księga Apokalipsy mówi, że imię szatana to oskarżyciel, bo on dzień i noc oskarża braci naszych.To on tak mocno koncentruje uwagę ludzi na grzechach i ukazuje je jako mur nie do pokonania.A wszystkie upadki świata, grzech Ewy, Adama, Kaina, wszystkie zdrady, zabójstwa, bluźnierstwa, zbrodnie wszystkich totalitaryzmów, cała obrzydliwość ludzkiej grzeszności jest obmyta jedną kroplą krwi Chrystusa. 
To dlatego, że Chrystus wtedy powstał i dźwignął krzyż, dźwignął nasze grzechy, dziś każdy z nas może usłyszeć te najpiękniejsze na świecie słowa: i ja odpuszczam tobie grzechy”./ Fragment jednego z rozważań/

 

       

Drogę Krzyżową zakończono rozważaniem XIV STACJI przez Rycerzy Kolumba, którą odczytał brat Czesław Stanek: PAN JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY: Aby wejść do świata pełni zbawienia, trzeba tu, na ziemi zostawić wszystko. Dlatego całe życie tracimy: beztroskie dzieciństwo, kolorową młodość, dzieci, które opuszczają dom rodzinny, w końcu musimy zostawić pracę, stracić zdrowie, pożegnać nad grobem przyjaciół.Ktoś powie: to przerażające. Wszystko zostaje nam zabrane. Czy zabrane? Każdy człowiek ma przed sobą dwie drogi: żebraka i siewcy. Ten pierwszy gromadzi w swoich żebraczych torbach swój nędzny majątek. Torby są wielkie, ciążą mu bardzo, a on nie rozstaje się z nimi nawet na chwilę, choć tak naprawdę to tylko same śmiecie. Ale człowiek może być, jak siewca, który idzie przez życie i hojnie rzuca na pole Królestwa Bożego ziarna swoich talentów, pracy i miłości. Pod koniec życia torba jest pusta. Ale pole zostało obficie zasiane. Grób Chrystusa to pierwsze ziarno nowego ogrodu życia, a wszystkie cmentarze świata to zasiane pola Nowej Ziemi. Grób Chrystusa jest pierwszym, przy którym słowo koniec ustępuje miejsca słowu początek. Przy nim dziś kończymy drogę krzyżową, ale jutro, o poranku, znowu spotkamy się przy tym samym grobie. Ale będzie to już zupełnie inne   miejsce.                 


6 kwietnia 2019 roku Rada Rycerzy Kolumba  w Parafii im. Świętej Jadwigi Królowej była gospodarze Dnia Skupienia dla Rycerzy Kolumba Diecezji Kieleckiej pod hasłem:

„W mocy Bożego Ducha przyjrzyjcie się bracia powołaniu waszemu”

Zgromadzenie modlitewne rozpoczęto od zawiązanie wspólnoty. Powitania przybyłych kapelanów oraz licznie przybyłych rycerzy dokonał kustosz Stanowy brat Dariusz Wolniak.

Rycerze z Rady im.św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Głównym organizatorem Dnia skupienia była Rada Stanowa Rycerzy Kolumba, którą reprezentował brat Dariusz Wolniak – kustosz Stanowy.

Rycerze Kolumba z naszej Diecezji licznie uczestniczyli w tym zgromadzeniu modlitewnym, było wielu rycerzy z Rad Parafialnych z Domaszowic, Chęcin, Łosienia, Rembieszyc oraz z naszej Rady im. św. Jadwigi Królowe z Kielc. Tak wielu rycerzy nie mieliśmy jeszcze w naszej Świątyni.                                                                                                                                                                                                  Nasz Ksiądz kapelan Andrzej Kaszycki wygłosił konferencję na temat: „Kształtowanie w sobie postawy miłosierdzia”.
Trzeba na początku wskazać, że miłosierdzie jest jednym z kierunków działania Rycerzy Kolumba. Stąd też należy szukać sposobów kształtowania postawy miłosierdzia.
Jednym ze sposobów kształtowania takiej postawy, najbardziej fundamentalnym, jest sakrament pokuty i pojednania. Pięknie opisał ten sakrament Jezus w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. Syn, który zmarnował swoją część majątku po powrocie do ojca spotyka się z doświadczeniem objęcia go miłosiernymi ramionami przez kochającego ojca, zanim cokolwiek powiedział i wyznał. A potem ojciec nie bacząc na jego przeszłość włącza go do udziału tego, co w domu zostało, z czym nie chciał pogodzić się starszy syn.
Przypowieść trafnie ukazuje proces zagubienia człowieka, który może tak się stoczyć, że będzie policzony w „poczet świń” czyli po prostu „się ześwini”. Ale jest ktoś, kto może go z tego barłogu wyciągnąć. To kochający i przebaczający Ojciec. I wtedy człowiek musi sobie uświadomić, że zanim cokolwiek powie, Ojciec przytuli go do siebie. Może wówczas doświadczyć Bożego Miłosierdzia oraz kształtować w sobie wyobraźnię miłosierdzia. Sprawdzianem ukształtowanej postawy miłosierdzia jest zrozumienie zachowania Ojca. Może jesteśmy tymi, którzy systematycznie korzystają z sakramentu pokuty. A oto jest ktoś, kto narobił tyle bezeceństw, wielu ludzi o śmierć przyprawił i oto przed swoją śmiercią się spowiada, otrzymuje rozgrzeszenie i łaskę zbawienia. Czy to sprawiedliwe? I tu trzeba mieć wyobraźnię miłosierdzia wspartą słowami Ojca: „Moje dziecko, wszystko moje do Ciebie należy, a trzeba się radować i cieszyć, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.”
         I tak oto Rycerz Kolumba wsparty pomocą Bożą kształtuje w sobie postawę, dzięki której realizuje misję w świecie  stając się iskrą Bożego Miłosierdzia.

Kolejnym punktem Dnia SKUPIENIA była  Adoracja Najświętszego Sakramentu                                      z możliwością sakramentu pokuty i pojednania.

 Rycerze mieli możliwość indywidualnej modlitwy, spowiedzi i kontemplacji nad sprawami ważnymi w ich życiu.

Rycerze w skupieniu modlili się adorując Najświętszy Sakrament

 

Leszek Dziwosz z Parafii im. Bł. Józefa Pawłowskiego z Włoszczowy wygłosił Drugą Naukę – Konferencję, której tematem były – Owoce Ducha Świętego. Ks. Leszek swoją naukę rozpoczął od rozdania rycerzom tekstu modlitwy:   

Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego

Drżącą ręką, niewyraźnym, chybotliwym charakterem pisma Jan Paweł II zapisał na rok przed śmiercią osobistą modlitwę do Ducha Świętego. Dziś ujawnia ją „Tygodnik Powszechny”. Modlitwę podyktował przyszłemu papieżowi jego ojciec, jeszcze przed wojną. A jak wiele lat później wspominał sam Jan Paweł II, wywarła ona wielki wpływ na jego życie.

Leszek Dziwosz kapelan Rady z Parafii im. Bł. Józefa Pawłowskiego z Włoszczowy
Duchu Święty, proszę Cię :
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Różaniec dla rycerzy poprowadził ks. Stanisław z parafii im. Św. Jana Chrzciciela z Łosienia, po odmówieniu różańca rycerz modlili się o rychłą kanonizację sługi Bożego ks. McGivney’a,

Stanisław Król kapelan Rady z parafii im. Św. Jana Chrzciciela z Łosienia

 Modlitewne spotkanie rycerzy zakończyła Eucharystia – Budowanie jedności i braterstwa.

 

Na zakończenia Dnia Skupienia wszystkim uczestnikom podziękował kustosz Stanowy brat Darek Wolniak

Podziękowanie kapelanom oraz kustoszowi Stanowemu i podsumowanie spotkania modlitewnego dokonał gospodarz wielki rycerz Rady im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach brat Zygmunt Mazur.

 


MARZEC 2019 ROK 

Rycerze Kolumba z Diecezji Kieleckiej byli dużym wsparcie  dla kościoła Kieleckiego podczas odbywającej się w Bazylice Katedralnej uroczystej Mszy św. z udziałem Prezydentów Polski oraz Węgier. Była to świetna okazja zaprezentowania Rycerzy Kolumba, których niestety jeszcze na Węgrzech nie ma, a w uroczystościach w nasze Bazylice było wielu Węgrów.

 Eucharystia rozpoczęła się  powitaniem przez bp Jana Piotrowskiego. – „Mury tej dostojnej Katedry kieleckiej były świadkiem wielu wiekopomnych wydarzeń. Dziś w jej historię wpisuje się obecność prezydentów Polski i Węgier wraz z małżonkami, których serdecznie witam i pozdrawiam. Jednocześnie życzę, aby obchodzone w Kielcach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej były owocne dla obojga narodów” – mówił pasterz naszej diecezji.

Msza św. sprawowana była w trzech językach: łacińskim, polskim i węgierskim. Homilię w swoim ojczystym języku wygłosił bp Andras Veres. Przypomniał w niej, jakie znaczenie ma przyjaźń w Piśmie Świętym. Nawiązał także do relacji jakie łączyły Polskę i Węgry w dziejach.

„Z wielką radością i dziękczynieniem możemy świętować tysiąclecie przyjaźni naszych narodów. Ponieważ tysiąc lat naród polski i węgierski łączy ścisła, głęboka i wzajemnie się wspierająca przyjaźń w każdej dziedzinie życia. Formowanie naszych państw odbywało się przez te same dziesięciolecia przełomu X i XI w. Święty Wojciech powiązany z założeniem miasta Kielce, jest otoczony przez Węgrów wielkim szacunkiem religijnym, ponieważ został ochrzczony przez pierwszego króla Węgier św. Stefana. Jednocześnie niezliczeni święci i władcy łączą nasze narody na przestrzeni wieków. Wspomnę tylko dwa przykłady: św. Kingę i św. Jadwigę. Na przemówieniu otwierającym kanonizację św. Jadwigi papież św. Jan Paweł II stwierdził, że była ona opiekunką Polski, Litwy, Rusi i Węgier” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy zaśpiewali hymn „My chcemy Boga”.

tekst za: em.kielce.pl

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką oraz prezydent Republiki Węgier, János Àder wraz z małżonką uczestniczyli we Mszy świętej.

Rycerze Kolumba pomagali gościom z zagranicy i pilnowali, aby zgromadzeni goście mogli w skupieniu przeżywać wspólną modlitwę w intencji obydwu Narodów.

Była to również świetna okazja do promocji rycerstwa dla braci Węgrów.


TYDZIEŃ PRZYJĘĆ NOWYCH RYCERZY

ZESPÓŁ INICJACYJNY NASZEJ RADY IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ  ZORGANIZOWAŁ 9 MARCA PRZYJĘCIE NOWYCH BRACI.                                                                                                                                                         Uroczystość nadania I Stopnia w rycerstwie Kolumba rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą celebrowało trzech księży w tym nasz Kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki.

 Ks. Kapelan  wygłosił Homilię, w której mówił o znaczeniu rycerzy Kolumba w życiu Kościoła, o potrzebie włączania się katolickich mężczyzn w obronę wartości i przeciwstawiania się masonerii i lewakom w zwalczaniu wartości które głosi Kościół.   

Nasi bracia i kandydaci do rycerstwa podczas modlitwy przed Ceremonią Przyjęcia.

Nasz Zespół Inicjacyjny w sobotę 9 marca zorganizował Ceremonii Przyjęcia w Tygodniu Przyjęć i przyjął w szeregi naszej Rady czterech nowych rycerzy.  

Kandydaci do rycerstwa przed ślubowaniem.
Są to młodzi mężczyźni, którzy angażują się w różne dzieła, dają dobry przykład swoim kolegom.  

Zdjęcie pamiątkowe po Ceremonii Przyjęcia nowych braci.

Życzymy nowym naszym braciom w rycerstwie, aby ich służba i zaangażowanie przynosił dobre przykład do naśladowania dla dobra i rozwoju naszej wiary.

Poniżej zamieszczam tekst naszego brata Dyrektora Stanowego ds. Członkostwa Polska Rada Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba.

Zacni Bracia,

Zakon Rycerzy Kolumba jest wspólnotą, która od 137 lat, daje mężczyznom możliwość życia wiarą poprzez miłosierdzie. Patrząc na wszystkie dzieła realizowane w Radach lokalnych, można by powiedzieć, że Chrystus dokonuje wielkich rzeczy naszymi rękami. A mógłby uczynić jeszcze więcej, gdyby w nasze szeregi wstępowała większa liczba katolickich mężczyzn. Na świecie jest nas prawie 2 miliony, w tym Polsce, prawie 5600. Aż trudno wyobrazić sobie dobro, jakie moglibyśmy uczynić, gdyby każdego roku, każdy Rycerz wprowadził do Rycerstwa co najmniej jednego nowego Brata.
Członkostwo stanowi siłę napędową Zakonu, a jednocześnie fundament, na którym opiera się nasza praca charytatywna oraz wspieranie Kościoła. Dzięki członkostwu możliwy jest nie tylko rozwój Rad lokalnych, ale także, zakładanie nowych Rad w kolejnych parafiach. Dlatego każdy Rejon, każda Rada  powinna nieustannie zabiegać o wzrost członkostwa np. poprzez realizację programu, do którego zachęca Rada Stanowa, „Jeden nowy Członek w Radzie co Miesiąc”.
O wielkim znaczeniu członkostwa ma nam przypominać organizowany cyklicznie w całym Zakonie tzw. Tydzień Przyjęć. Tydzień Przyjęć to czas, w którym Rady organizują Ceremonie Przyjęć. To czas, który jest zwieńczeniem wcześniej zaplanowanych i przeprowadzonych działań rekrutacyjnych np. spotkania z ks. proboszczami zainteresowanymi utworzeniem w swoich parafiach Rady Rycerzy Kolumba, Niedziele Rycerskie, Dni Otwarte w Radach, ogłoszenia parafialne, spotkania i indywidualne rozmowy z kandydatami.
W całej Polsce, w 112 Radach lokalnych, funkcjonują 63 Zespoły Przyjęć. To oznacza, że do niektórych Rad  kandydaci muszą być przyjęci przez Zespoły z ościennych Rad. Dlatego warto wymieniać się między sobą informacjami o planowanych Ceremoniach i dzielić się nią np. w grupie WR na WhatsApp. Zachęcam wszystkie Rady, aby nie czekały na kandydatów i terminy Ceremonii Przyjęć w Tygodniu Przyjęć zaplanowały jak najszybciej. Nawet, jeżeli nie będzie kandydatów, będzie można przeprowadzić próbę Zespołu.
Pierwszy Tydzień Przyjęć w 2019 roku odbędzie się w dniach od 18 do 24 marca. Życzę każdej Radzie, aby owocem tego Tygodnia Przyjęć było wielu nowych Braci w Radzie. Bardzo ich potrzebujemy. Nowi Bracia to nowe pomysły. Nowi Bracia to większe możliwości działania Rady. Nowi Bracia to również szansa na uzyskanie przez Radę tytułu Najwybitniejszej Rady.
Vivat Jezus!
Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Polska Rada Stanowa KofC
Zakon Rycerzy Kolumba

 


2 MARCA ZEBRANIE RADY

Rycerze Kolumba im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach już tradycyjne, jak każdego miesiąca omawiali zadania jakie będą wykonywać w tym tak ważnym dla katolików okresie Wielkiego Postu.

Zebranie Rady rycerzy było  poświęcone głównie okresowi Wielkiego Postu, dla katolików jest to czas pokuty i modlitwy, wyrasta ona z tradycji Kościoła i przygotowuje wiernych do Świąt Wielkanocnych.

Nasz Kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki w swoim wystąpieniu do zebranych rycerzy omówił o przygotowaniach wiernych parafii do okresu Wielkanocnego, 6 marca środa popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, który przygotuje nas na największe Święto naszej wiary, Zmartwychwstania Pańskiego. W naszej Parafii tak jak co roku będziemy przeżywać ten szczególny czas skupiając się na modlitwie, oczyszczając siebie, aby było w nas więcej miejsca dla Pana Boga.

Ważnym punktem w comiesięcznych spotkaniach rycerz naszej Rady jest omówienie zadań wsparcia rycerzy dla ks. Proboszcza w organizowaniu uroczystości kościelnych, teraz w czasie wielkiego postu w tym nasz udział w organizowaniu Drogi Krzyżowej na naszych Osiedlach
Oraz że 6 kwietna odbędzie się dzień skupienia dla rycerzy z naszej Diecezji (w godz. 9-16), w naszej Świątyni, a jedną z głoszonych katechez wygłosi nasz kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki.
Omówiona została sprawa udziału przedstawicieli naszej Rady 17 – 18 maj w Konwencji Stanowej w Licheniu, delegatami nasze Rady będzie wielki rycerz oraz jego zastępca.

Na 9 marca zostało zaplanowane przyjęcie do naszej rady nowych braci. Ustalono, że Ceremonia przyjęcia zostanie poprzedzona Mszą św. o godzinie 18.00, a następnie poprowadzimy nowych kandydatów do grona rycerzy naszej Rady. Zespół Inicjacyjny przygotowuje się do przyjęcia nowych rycerzy, ćwicząc procedury. 
„Nasza działalność charytatywna jest motywowana wiarą. A nasza wiara jest darem, którym należy się dzielić. Gdy przyjmiemy nowych mężczyzn do naszego Zakonu, dajemy im możliwość stania się lepszymi katolikami. I pomnażamy dobre dzieła, których dokonujemy…” Niech te słowa Najwyższego Rycerza Carla Andersona będą zachętą dla nas wszystkich do aktywnego włączenia się w Tydzień Przyjęć. Tymi słowami podzielił się z nami Dyrektor ds. Przyjęć nowych członków w Radzie Stanowej.

                 

Carl Anderson Najwyższy Rycerz
W punkcje  informacje i komunikaty wielkiego rycerza, wielki rycerz Zygmunt Mazur poinformował, że  23-24 marzec – spotkanie formacyjne wielkich rycerzy w  Skorzeszycach.

Nasza Rada jest częścią całej potężnej Organizacji katolickich mężczyzn w całym Świecie, dlatego publikujemy w naszej Kronice materiały, artykuły zdjęcia z innych rycerskich Portali ważnych w naszej bratniej działalności wzmacniających nas duchowo. 

KSIĄDZ ARCYBISKUP WILLIAM E. LORI S.T.D

NAJWYŻSZY KAPELAN RYCERZY KOLUMBA

Jak na poprzednich Zebraniach Rady ustalona została lista rycerzy w niedzielnej liturgii słowa na m-c marzec.

Rycerze podczas czytań Liturgicznych w czasie Mszy Świętej  Rycerskiej 3 marca

 W Punkcie Zebrania dobro zakonu po rozpoznaniu sytuacji w rodzinach braci, głos zabrał lektor Rady kontynuując rozważania na temat: „Laikat i jego świecki charakter”.
Zacni Bracia, kontynuując refleksję nad nauczaniem Jana Pawła II o roli ludzi świeckich w Kościele poruszymy dziś kwestię fundamentalną dla całych rozważań: co znaczy „być świeckim”? Wiemy już, że na mocy godności Chrztu świeccy są współodpowiedzialni, wraz z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, za misję Kościoła. Czy jednak bycie świeckim, czyli pozostającym w świecie — w odróżnieniu od tych, którzy od spraw światowych zostali odłączeni — może oznaczać niepełną przynależność do Chrystusa? Papież w następujący sposób opisuje relację Kościoła i świata: „W istocie Kościół, choć nie jest ze świata (por. J 17, 16), żyje w świecie i w nim kontynuuje — zgodnie z otrzymanym mandatem — odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa”. Zatem funkcjonowanie w świecie jest istotnym zadaniem Kościoła realizowanym właśnie przez nas, świeckich. Święty Jan Paweł II przywołuje tu słowa Soboru Watykańskiego II o świeckich: „żyją (…) w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja”.
Papież przypomina, że „Jezus (…) uświęcał ludzkie związki, w pierwszym rzędzie rodzinne, z których powstają urządzenia społeczne. Zechciał prowadzić życie rzemieślnika, właściwe dla jego czasu i kraju” a zatem życie właściwe świeckim.
Mateusz Dziadowicz – Lektor Rady
Bycie świeckim oznacza zatem szczególną formę naśladowania Chrystusa i stanowi powołanie w którym wypełniamy misję głoszenia Ewangelii właściwą członkom Kościoła i uczniom Mistrza z Nazaretu. Często funkcjonujemy w miejscach do których nie mogą dotrzeć kapłani i świadczymy o swojej wierze wobec ludzi, którzy nie zechcieliby słuchać duchownych. Jan Paweł II opisuje tę rzeczywistość następującymi słowami: „Chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz świata winno się urzeczywistniać, gdyż tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa”.
Papież zaznacza również, że „ewangeliczne obrazy soli, światła i zaczynu, które odnoszą się do wszystkich bez różnicy uczniów Jezusa, w zastosowaniu do świeckich nabierają swoistej wymowy”. Ponieważ jesteśmy w sposób najściślejszy wmieszani w świat mamy szczególną możliwość i obowiązek przemieniać go w duchu Ewangelii. Z dumą i radością wypełniajmy więc nasze powołanie które otrzymaliśmy od Boga jako osoby świeckie.
Zebranie Rady zakończono Modlitwą i Pieśnią.

                                                                                   Wielki Rycerz Rady


                               

2019-02-21 Czwarta rocznica Powstania Rady Rycerzy Kolumba w Domaszowicach

Rada rycerzy Kolumba w sąsiedniej parafii w Domaszowicach uroczyście obchodzili czwartą rocznicę utworzenia Rady.

Miałem zaszczyt jako przedstawiciel naszej Rady uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości. Dziękuje Wielkiemu Rycerzowi bratu Antoniemu Kamińskiemu za zaproszenie przedstawicieli naszej Rady i możliwość wspólnej modlitwy. Podczas Dziękczynnej Mszy św. dziękowano Bogu za możliwość spełniania się w rycerstwie, a jednocześnie zbliżania się do Ołtarza.  
Rada rycerzy Kolumba im. św. Jadwigi Królowej  życzy braciom z Domaszowic dalszej tak dobrej służby w następnych latach.
Vivat Jezus Zygmunt Mazur

LUTY 2019 ROK 

RYCERZE KOLUMBA NASZEJ RADY ZBIERAJĄ SIĘ REGULARNIE NA  ZEBRANIACH I TAK  DNIA 9 lutego 2019 r. Godz. 17.00  spotkali się, żeby omówić najważniejsze zadanie na najbliższe dni.

Każde spotkanie rycerzy poprzedzone jest modlitwą, przez którą dziękujemy Bogu za błogosławieństwo w minionych dniach oraz prosimy w modlitwie o wsparcie w realizacji zadań w najbliższych dniach. Tym razem modlitwę poprowadził Wielki rycerz z powodu nieobecności kapelana Rady.

 W nasze wspólnocie planujemy przyjęcie nowych mężczyzn do naszej Rady w tym celu ustalono potrzebę spotkania się zespołu funkcjonariuszy do nadawania Pierwszego Stopnia dla nowych braci, aby powtórzyć teksty ceremonii przyjęć.

Nominacja rycerska na drugi stopień w rycerstwie.
Miłosierdzie – Jedność – Braterstwo – Patriotyzm
Rycerze Kolumba naszej Rady w ilości 12 nabyli już uprawnienia, aby przystąpić do nadania drugiego stopnia w  cz-tero stopniowej hierarchii w  rycerstwie tj. do przyjęcia stopnia JEDNOŚCI. W ubiegłym roku 21 rycerzy naszej Rady otrzymało nominację drugiego stopnia.   Data przystąpienia do drugiego stopnia będzie ustalona w najbliższych dniach.

6 kwiecień planowany jest dzień skupienia dla rycerzy z naszej Diecezji (w godz. 9-16), na naszej Radzie spoczywa obowiązek przyjęcia spraw organizacyjnych. Przygotowanie Sali i Kaplicy, aby były godne warunki do modlitwy i skupienia się przybyłych rycerzy z innych Rad.
Ponadto omawiane były sprawy, które będą naszym udziałem w najbliższych tygodniach, jak i miesiącach w tym:
 • kwiecień – Święta Wielkiej Nocy wsparcie rycerzy dla ks. Proboszcza w organizowaniu uroczystości Wielkanocnych ,
 • 17 – 18 maj – udział przedstawicieli naszej Rady w Konwencji Stanowej w Licheniu, oraz spotkanie Integracyjne rycerzy naszej Rady,
 • czerwiec – udział w organizowaniu Pikniku Rodzinnego oraz wsparcie podczas uroczystości Odpustowej 8 czerwca, oraz wsparcie podczas Procesji Bożego Ciała oraz nominacja rycerska na III stopień w rycerstwie ,
 • Ceremonia nadania dla rycerzy naszej Rady III Stopnia w rycerstwie 29 czerwca,
 • 9 – 16 sierpień Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w naszej Parafii – (termin do uzgodnienia z ks. Proboszczem),
 • Pielgrzymka rycerzy Kolumba – Jasna Góra w m-cu październiku.
Na zakończenie Zebrania Rady ustalono listę udział rycerzy w niedzielnej liturgii słowa i modlitwie wiernych.
Zebranie zakończono modlitwą i odśpiewanie Pieśni – KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

3 LUTY 2019 ROK                                                                                                                                                          MIJA DRUGA ROCZNICA POWSTANIA RADY RYCERZY KOLUMBA W PARAFII. im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH.

Z TEJ OKAZJI RYCERZE MODLILI SIĘ W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ, KTÓREJ PRZEWODNICZYŁ KS. DR. ANDRZEJ KASZYCKI KAPELAN NASZEJ RADY.

Rycerze naszej Rady włączając się do modlitwy uczestniczyli   w czytaniach słowa Bożego.

Kapelan Rady wygłosił również homilię.

Po zakończeniu homilii Ks. Proboszcz zaśpiewał piękną pieśń poświęconą miłości „byście się miłowali jak Pan umiłował was”.

Po zakończeniu mszy świętej, a przed błogosławieństwem głos zabrał wielki rycerz Rady brat Zygmunt, podziękował księżom oraz wszystkim parafianom za modlitwę w intencji rycerzy, jak również udzielił kilku informacji na temat działalności Rycerzy Kolumba w naszej parafii jak i w Polsce.
FILARY DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA TO; Miłosierdzie – Jedność – Braterstwo – Patriotyzm
 Nasza dewiza: „W służbie jednemu, w służbie wszystkim” ta dewiza realizuje się poprzez wiarę wyrażoną działaniem. W tym działaniu niezmiennie kierujemy się zasadami miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu.
Do głównych zadań naszej Rady Rycerzy Kolumba jest wspieranie ks. Proboszcza w pracy duszpasterskiej na rzecz naszej wspólnoty.
OBECNY ROK OBFITUJE W NASZEJ WSPÓLNOCIE WIELOMA ZADANIAMI:
 • 6 kwiecień dzień skupienia dla rycerzy z naszej Diecezji (w godz. 9-16),
 • kwiecień – Święta Wielkiej Nocy wsparcie rycerzy dla ks. Proboszcza w organizowaniu uroczystości Wielkanocnych ,
 • czerwiec – udział w organizowaniu Pikniku Rodzinnego oraz wsparcie podczas uroczystości Odpustowej 8 czerwca, oraz wsparcie podczas Procesji Bożego Ciała,
 • Ceremonia nadania dla rycerzy naszej Rady III Stopnia w rycerstwie 29 czerwca,
 • 9 – 16 sierpień Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w naszej Parafii,
 • Pielgrzymka rycerzy Kolumba – Jasna Góra w m-cu październiku.
 • Planujemy przyjęcie nowych braci do rycerstwa 2 marca br.
Na zakończenie wielki rycerz złożył propozycję dla zgromadzonych mężczyzn, aby wstąpili do naszej Rady i mówił dalej:  Zapraszamy zatem kolejnych mężczyzn, aby dać im szansę wzrastania w wierze poprzez formację duchową i czynienie dzieł miłosierdzia – już  jako Rycerze Kolumba.

PIERWSZA NIEDZIELA W ROKU PAŃSKIM 2019

Pierwsza niedziela stycznia to również pierwsza niedziela Rycerska w 2019 roku. Nowy Rok Pański rozpoczęliśmy wspólną modlitwą zanosząc prośby do Boga o błogosławieństwo dla nas, jak i dla całej nasze wspólnoty. Podobnie jak  w minionym roku rycerze Kolumba w naszej parafii będą kontynuowali swoje uczestnictwo we mszach świętych, czytając słowo Boże oraz wspierając śpiewem i modlitwą liturgię Mszy Świętych.   

 

Rycerz uczestniczą w liturgii Słowa.

 

Liturgia Słowa w czytaniach Ewangelii według świętego Mateusza przedstawia nam  pokłon Mędrców ze Wschodu, gdy Jezus narodził się w Betlejem.

Już stało się tradycją, że podczas ważniejszych uroczystości ks. Proboszcz po wygłoszeniu Homilii śpiewa pieśń nawiązującą do Liturgii Słowa w ten sposób nadaje większego znaczenia uroczystości i wyznając zasadę „ kto śpiewa dwa razy się modli”.      

W naszej Świątyni uroczyście obchodzimy święto Trzech Króli, podczas Mszy świętych angażuje się wiele grup Parafialnych, aby upamiętnić to tak ważne wydarzenie w naszej kulturze wyznawania wiary jak i w tradycji Narodowej.     
      Grupa dzieci naszej Parafii podczas kolędowania w tym córka naszego brata Jacka.

                 

ZEBRANIEM RADY RYCERZY KOLUMBA NASZEJ PARAFII DNIA 5 stycznia 2019 r.                    ROZPOCZĘLIŚMY DZIAŁALNOŚĆ W NOWYM 2019 ROKU.

ZEBRANIE RADY ZAWSZE POPRZEDZONE JEST  MODLITWĄ – którą poprowadził kapelan naszej Rady, a tym razem zwracają się o błogosławieństwo w naszych obradach i naszej działalności w nowym 2019 roku, śpiewając kolędę zainaugurowaliśmy nasze pierwsze decyzje wg. Powiedzenia ( kto śpiewa dwa razy się modli ).             
  Również stałym punktem w zebraniach rycerzy jest formacja duchowa którą prowadzi kapelana Rady. Jest to nauka formacyjna, która nawiązuje do aktualnych wydarzeń religijnym związanych z kalendarzem Liturgicznym Kościoła,      a w najbliższą niedziele obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli.  
                Ksiądz kapelan mówił o znaczeniu święta Trzech Króli i o jego symbolice.                                                                                      Wielu katolików w okresie Święta Trzech Króli zapisuje te trzy litery na drzwiach. Prawidłowy zapis wygląda następująco: C+M+B. Przy czym litery nie powinny być oddzielone „plusami”. Muszą być to krzyże. „C+M+B” to skrót od łacińskiego „Christus Mansionem Benedictat”, co oznacza „niech Chrystus błogosławi ten dom”.

        

Na spotkaniu omawiane były najważniejsze sprawy i wydarzenia jakie będą miały miejsce w najbliższych miesiącach nowego roku. Wielki rycerz wymienił te najważniejsze w których rycerze naszej Rady będą uczestniczyć realizują swoje zadania oraz wspierając dzieła ks. Proboszcza.         
        W punkcie obrad Rady dobro Zakonu lektor Rady kontynuował rozważania z adhortacji Jana Pawła II:                                                                                       Nasze comiesięczne rozważania nad rolą świeckich w Kościele w świetle adhortacji  Christifideles Laici  św. Jana Pawła II ponownie wpisują się  w kontekst  jaki przynosi nam rok liturgiczny. „Chrystus” oznacza pomazaniec, namaszczony. W Starym Testamencie namaszczani byli królowie i kapłani,  stąd tytuł ten odnosi się do królewskiej i kapłańskiej godności Zbawiciela. Jutro obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, jednym z wydarzeń przez które Chrystus się objawił jest wizyta mędrców i dary przez nich przyniesione, których symboliczne znaczenie można, między innymi, odczytywać jako  wskazanie na tę królewską (złoto) i kapłańską (kadzidło) godność. Ponadto Zbawiciel, będąc spełnieniem proroctw Starego Testamentu, sam pełni urząd prorocki ukazując nam Boga i przekazując prawdę o zbawieniu
 
Papież zachęca nas dziś do dalszej refleksji nad skutkami naszego chrztu i wynikającego z niego zjednoczenia z Chrystusem. Skoro jesteśmy włączeni          w Jego ciało, mamy również bezpośredni udział w Jego potrójnym urzędzie: kapłana, proroka i króla. Prawdę tę znajdujemy w liście apostolskim św. Piotra (1P 2,4nn), w dziełach św. Augustyna a w ostatnim czasie mocno została ona podkreślona przez Sobór Watykański II. Przypomniał również o niej św. Jan Paweł II w homilii na rozpoczęcie swojego pontyfikatu, niejako kładąc ją jako fundament całego swojego nauczania. Sprawując swój urząd kapłański Chrystus złożył doskonałą ofiarę ze swojego ciała na krzyżu. Ofiara ta jest uobecniana i dokonywana w sposób bezkrwawy w każdej Eucharystii. Przybliżając nasz udział w kapłaństwie Chrystusa papież przywołuje słowa konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium: „Wszystkie (…) ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2, 5); ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają”. Zatem kiedy kapłan składa na ołtarzu w Ofierze Eucharystycznej Ciało i Krew Chrystusa, my nie jesteśmy jedynie biernymi słuchaczami i obserwatorami, ale na mocy powszechnego kapłaństwa w którym uczestniczymy dzięki łasce chrztu składamy rzeczywiście, a nie jedynie      w sposób symboliczny, własne ofiary dołączając je do tej najdoskonalszej i najświętszej Ofiary złożonej przez Chrystusa za nas.   Uczestnicząc w godności prorockiej stajemy się świadkami Zmartwychwstałego. Papież w następujący sposób opisuje nasze zadanie: „winni oni zabiegać     o to, by nowość i moc Ewangelii jaśniała w ich życiu codziennym, rodzinnym i społecznym, oraz cierpliwie i odważnie, pośród sprzeczności współczesnych czasów, dawać wyraz nadziei na przyszłą chwałę także przez formy życia świeckiego”.   Zrozumienie naszego udziału w królewskiej godności Chrystusa wymaga zrozumienia czym jest władza królestwa w kontekście Ewangelii o Królu-Mesjaszu, „który nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28). Nasze królowanie staje się więc przede wszystkim służbą Królestwu Bożemu oraz Jezusowi obecnemu w braciach, zwłaszcza najmniejszych.         Z godności tej wynika również nasz udział w Boskiej władzy przywracania stworzeniu jego pierwotnej wartości — mamy możliwość przemieniania naszymi czynami zła które wdarło się na świat w dobo które było pierwotnym przeznaczeniem dzieła stworzenia.     Jan Paweł II kończy rozważania przypomnieniem: „udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty. Mówi św. Augustyn: <<Tak jak ze względu na mistyczne krzyżmo zwiemy wszystkich pomazańcami, zwiemy też wszystkich kapłanami, ponieważ są członkami jednego kapłana>>”.
Mateusz Dziadowicz, lektor