Grono przyjaciół WSD

Grono przyjaciół i sympatyków WSD w Kielcach

Głównym celem Przyjaciół i Sympatyków Seminarium jest modlitwa. Odpowiadają oni na wezwanie Jezusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” poprzez:

  • modlitwę prywatną lub w rodzinach (codziennie odmawiają przynajmniej „Pod Twoją obronę…”)
  • modlitwę w parafiach – szczególnie w I czwartek miesiąca
  • modlitwę w okresie Bożego Narodzenia, gdy odbywa się w Seminarium spotkanie opłatkowe, m.in. ze śpiewaniem kolęd i Eucharystią pod przewodnictwem biskupa
  • w każdy I czwartek miesiąca sprawowana jest Msza Święta o powołania i za Przyjaciół seminarium w seminaryjnym kościele pw. Świętej Trójcy.

Zasadniczo są dwie formy członkostwa: Przyjaciel lub Sympatyk. Zarówno Przyjaciel jak i Sympatyk zobowiązują się do modlitwy za Seminarium, a oprócz tego Przyjaciel opłaca składkę członkowską w wysokości jednej złotówki na miesiąc. O przywilejach członków Stowarzyszenia jest mowa na łamach biuletynu List do Przyjaciół, który dwa razy do roku dociera do każdego członka Stowarzyszenia. W naszej parafii do Grona Przyjaciół i Sympatyków WSD w Kielcach należy 29 osób.