Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinną wspólnotą świeckich w Kościele, działającą w ramach Ruchu Światło-Życie. Łączy on w sobie charyzmaty tego ruchu
z charyzmatem międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Do rozwoju wspólnoty DK przyczyniła się także ściśle współpracująca z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Domowy Kościół używa również znaku Equipes Notre Dame – ikony Świętej Rodziny. Napisała ją w latach siedemdziesiątych siostra Maria-Paula, zakonnica benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej
w Jeruzalem.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska i rodzinna
 • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia
 • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

Formujemy się w kręgach, w których jest od 4 do 6 małżeństw. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu. Dzielimy się na nim wydarzeniami, radościami, troskami życia małżeńskiego i rodzinnego, osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, modlimy się,  formujemy omawiając interesujące tematy.

Na spotykaniach obecny jest kapłan Moderator jako opiekun duchowy.

Drodzy małżonkowie jeżeli chcecie:

 • pogłębić, odnowić, odbudować relacje małżeńskie i rodzinne
 • lepiej rozumieć męża / żonę / dzieci
 • pogłębić wiarę i wiedzę religijną;
 • skorzystać z rekolekcji rodzinnych, połączonych z wypoczynkiem w różnych regionach kraju

zapraszamy do wspólnoty rodzin Domowego Kościoła!

Tu uczymy się jak dążyć do świętości razem, a nie w pojedynkę, obok siebie, czy wręcz niezależnie od siebie. Idziemy do nieba parami 🙂

W parafii istnieje 7 kręgów Domowego Kościoła… ale wspólnota jest otwarta i czeka na nowe małżeństwa i rodziny!

Kontakt:

 • Ksiądz Proboszcz Andrzej Kaszycki
 • Ela i Wojtek – e-mail: jablonscy41@op.pl, tel. 665 340 487

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie: www.dk.oaza.pl