Bierzmowanie

Drodzy Siostry i Bracia,
Pragniemy poinformować, że kolejne bierzmowanie w naszej parafii dla klas VIII jest planowane na początku maja 2020 roku. A zatem przygotowanie do bierzmowania dla klas VII rozpocznie się po Świętach Wielkanocnych 2019 roku. Przy tej okazji przypominamy, że uczniowie, wedle rozporządzeń Księdza Biskupa, mają prawo do przygotowania się i przystąpienia do bierzmowania w swojej parafii, choćby uczęszczali do szkoły poza jej terenem. Natomiast mogą przystąpić do bierzmowania na terenie innej parafii po uprzednim uzyskaniu zgody w kancelarii parafialnej.