Bierzmowanie

Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla klas VII, które potrwa do końca maja 2020 roku. Wówczas planujemy przystąpienie młodzieży do tego sakramentu. Od dnia dzisiejszego można odbierać formularze zgłoszeniowe dla kandydatów do bierzmowania w zakrystii lub od jutra w kancelarii. Należy je wypełnić i dostarczyć do 12 maja do kancelarii, zakrystii lub bezpośrednio do Księdza Jarosława, który jest odpowiedzialnym za koordynację przygotowań. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla kandydatów i ich rodziców jest planowane na niedzielę 19 maja po Mszy świętej o godz. 16.00.

Przy tej okazji przypominamy, że uczniowie, wedle rozporządzeń Księdza Biskupa, mają prawo do przygotowania się i przystąpienia do bierzmowania w swojej parafii, choćby uczęszczali do szkoły poza jej terenem. Natomiast mogą przystąpić do bierzmowania na terenie innej parafii po uprzednim uzyskaniu zgody w kancelarii parafialnej.