Apostolstwo trzeźwości

Apostolstwo trzeźwości Św. Maksymiliana
przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Celem Apostolstwa Trzeźwości jest modlitwa za osoby uzależnione i ich Rodziny o łaskę uwolnienia od tego nałogu oraz wspomaganie Rodzin dotkniętych problemem uzależnień w sferze duchowej, intelektualnej i moralnej.

Spotkania grupy modlitewnej odbywają się co miesiąc w kościele w 3-ci wtorek każdego miesiąca. Rozpoczynamy zawsze Mszą świętą o godz.18.00. Po Mszy św. modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (w kaplicy dolnej).

Nasze apostolstwo liczy ok. 7 osób.

Wszystkich, którzy chcą się modlić o trzeźwość swoich Rodzin lub wspomagać swoją modlitwą o trzeźwość naszej Ojczyzny z serca zapraszamy.

„Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia
pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia
i życia każdej duszy. „

Z Pism św. Maksymiliana Marii Kolbego