KRONIKA 2018 ROK

KRONIKA 2018 ROK

POD TYM TYTUŁEM PUBLIKOWANE BĘDĄ BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA NASZEJ PADY PARAFIALNEJ ORAZ WAŻNIEJSZE SPRAWY KTÓRYMI ŻYJĄ RYCERZ JURYSDYKCJI POLSKIEJ ORAZ ZE ŚWIATA

 

 

RYCERZY  KOLUMBA  RADA 16642 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ    W KIELCACH TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM WŁĄCZAJĄ SIĘ W SŁUŻBĘ PRZY OŁTARZU PAŃSIM. UCZESTNICZYMY W KAŻDĄ NIEDZIELE W LITURGII SŁOWA

 

Słowo do Rycerzy:

Kapelana Parafialnej Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, Ks. Dr.  Prałata Andrzeja Kaszyckiego.

W swojej nauce formacyjnej Kapelan Rady mówił o inspiracji przez: post, modlitwę i jałmużnę. Mówił o odmawianiu nowenny za ojczyznę 11 każdego miesiąca, potrzebie postu, który zobowiązuje nas do powstrzymania się od pewnych postępowań czy wypowiadania niewłaściwych słów. W przypadku jałmużny mówił o  rozwadze w ofiarowaniu, przestrzegał przed nieuczciwością ludzką. Mówił o potrzebie jałmużny duchowej, żeby poświęcać swój czas dla innych, a więc jałmużna przez służbę drugiemu człowiekowi.

 

 

Rycerze Kolumba uczestniczą w czytaniu słowa Bożego śpiewaniu Psalmu i modlitwy wiernych podczas niedzielnych Mszy Świętych o godz. 8.30

   
   

 

LITURGJA WIEKIEGO PIĄTKU MIAŁA BARDZO BOGATĄ OPRAWĘ         W KÓREJ SWÓJ UDZIAŁ MIELI RYCERZE NASZEJ PARAFII

Ewangelia (J 18, 1 – 19, 42)

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Według Świętego Jana

Testament dany z krzyża

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + Niewiasto, oto syn Twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto Matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Śmierć Jezusa

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: + Dokonało się! E. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

 

2. czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)

Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

 

 

PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI LITURGII WIELKOPIĄTKOWEJ STRAŻ PRZY GROBIE PANA JEZUSA PEŁNILI RYCERZY KOLUMBA

 

SYMBOLICZNY GRÓB PANA JEZUSA W PARAFI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH

W Wielki Czwartek rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego,  święta, które w kościele katolickim uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Ten dzień jest szczególnym świętem kapłanów. Przed południem księża spotykają się na Mszy Krzyżma, a wieczorem z wiernymi na uroczystej liturgii.

 

Rycerze naszej Rady braki udział w obrzędzie mycia nóg, dla dwunastu rycerzy ks. Proboszcz umył nogi.

 

WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFI ROZPOCZELIŚMY DROGĄ KRZYŻOWĄ PO OSIEDLACH PARAFII

 

 

                                                                    

 

Ks. Dr. Andrzej Kaszycki Kapelan  naszej Rady prowadził nauki rekolekcyjne w Sorzeszycach dla Wielkich Rycerzy z Diecezji Kieleckiej, Radomskiej, Krakowskiej. Naszą Radę reprezentował Wielki Rycerz Zygmunt Mazur

 

 

(słowa ks. Rektora dr. Pawła Tambora)

Rycerze na rzecz organizacji turnieju X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej.                                                                                                                            Organizacja całego turnieju była ogromnym wyzwaniem logistycznym i finansowym, dlatego z tego miejsca pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim patronom i darczyńcom,       za pomoc w zorganizowaniu X Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej, a byli to między innymi Rycerze Kolumba Diecezji Kieleckiej w tym i RYCERZE naszej Rady.