Kronika Rycerzy Kolumba 2019

                             

Kronika Rycerzy Kolumba

POD TYM TYTUŁEM PUBLIKOWANE BĘDĄ BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA NASZEJ RADY PARAFIALNEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH ORAZ WAŻNIEJSZE SPRAWY KTÓRYMI ŻYJĄ RYCERZ JURYSDYKCJI POLSKIEJ ORAZ ZE ŚWIATA

Zdjęcie wykonane podczas Pielgrzymki Rycerzy Kolumba do Matki Bożej – ( październik Częstochowa 2018 rok )

RYCERZ  KOLUMBA  SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPIERAJĄ NA CZTERECH FILARACH SĄ TO:
MIŁOSIERDZIE – JEDNOŚĆ – BRATERSTWO – PATRIOTYZM                                                             

NASZA DEWIZA: „W SŁUŻBIE JEDNEMU, W SŁUŻBIE WSZYSTKIM” REALIZUJE SIĘ POPRZEZ WIARĘ WYRAŻONĄ DZIAŁANIEM W TYM DZIAŁANIU NIEZMIENNIE KIERUJEMY SIĘ ZASADAMI – MIŁOSIERDZIA, JEDNOŚCI, BRATERSTWA I PATRIOTYZMU.

RADA RYCERZY KOLUMBA im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH ROZPOCZYNA TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI.
W TYM ROKU OTRZYMAMY AWANS NA TRZECI STOPIEŃ W RYCERSTWIE
                                                                                              
                                                                                         Słowo do Rycerzy: 
Kapelana Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, Ks. Dr. Prałata Andrzeja Kaszyckiego.

Zacni Bracia Rycerze!

Oto rozpoczęliśmy nowy rok pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. To Duch Ojca i Syna, Trzecia Osoba Boska staje się fundamentem naszego wszelkiego działania jako Uosobiona Miłość. To Ona inspiruje nas do wszelkich działań na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Moc działającego w nas Ducha objawia się między innymi poprzez siedmiorakie dary: mądrość , rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Podczas ostatnich rekolekcji adwentowych były one przez nas w dogłębny sposób rozważane. Wykorzystanie tych darów rodzi owoce, którymi są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Ga 5, 22n). Owoce te ukazują nam, na ile jesteśmy napełnieni Bożym Duchem i z Nim współpracujemy. Niech zatem cały rok będzie w mocy działania Bożego Ducha, który pomoże nam kształtować postawę autentycznego Rycerza Kolumba.
Vivat Jezu

GRUDZIEŃ 2019 ROK

TO MIESIĄDZ NAJBARDZIE PRACOWITY DLA NAS RYCERZY

Za nami drugi męski różaniec zorganizowany przez rycerzy Kolumb dnia 8 grudnia do wspólnej modlitwy włączyli się liczne kielczanie.                                                                                                                 Męski różaniec rozpoczął się Mszą świętą w bazylice katedralnej, w Liturgii uroczyście wspominano tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jedną z największych tajemnic naszej wiary. Po zakończeniu eucharystii Rycerze Kolumba oraz wierni zebrali się na Placu Najświętszej Maryi Panny, gdzie rozpoczęli modlitwę różańcową, w której rozważali tajemnicę chwalebną: – Modli się w intencji Kościoła, kapłanów, rodzin i nas wszystkich wiernych, aby Pani Przenajświętsza błogosławiła nam i wypraszała łaski – mówił Zygmunt Mazur, wielki rycerz Rycerzy Kolumba, parafii Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kielcach.

Wierni przeszli ulicami Dużą, Rynkiem, Bodzentyńską i swoje rozważania zakończyli przed pomnikiem Świętego Wojciecha.

Pierwszy Męski Różaniec odbył się w naszym mieście 9 czerwca 2019 roku.

  Podczas Mszy świetej rycerze prowadzili liturgię słowa.

Część zdjęć pobrano ze strony internetowej radia EM – Kielce


ZEBRANIA RADY  DNIA 7 grudnia 2019 r

Jak każde Zebranie Rady rozpoczęliśmy modlitwą i odśpiewaniem hymnu patriotycznego, a następnie ksiądz kapelan dr. Andrzej Kaszycki skierował do rycerzy słowa nauki formacyjne. Przybliżył kalendarz liturgiczny kościoła i mówił o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia oraz o Rekolekcja, które rozpoczynają się od 15 grudnia i będą trwać do 18 grudnia.

Jedno z ważniejszych spraw jakie mamy do zrealizowania w najbliższą niedzielę 8 grudnia to zorganizowanie w godzinie Łaski  modlitwy – męski różaniec ulicami Miasta Kielce. Została omówiona ze szczegółami odpowiedzialność za poszczególne punkty tej ważnej inicjatywy. Zostali  zaproszeni wszyscy mężczyźni, którym różaniec jest bliski.

Nasza Rada wzięła cały ciężar i odpowiedzialność za zorganizowanie tej modlitwy.

Następnym punktem naszego zebrania było omówienie udziału rycerzy w roznoszeniu opłatków na stół wigilijny do mieszkań parafian oraz  dalsze rozprowadzanie  do zakończenia całej akcji. Jest to duże zadanie, mamy do odwiedzenia ok 4000 mieszkań i wymaga to od rycerzy dużego zaangażowania i co trzeba przyznać dość dużo wysiłku.

                                                           

Święta Bożego Narodzeni tuż no i oczywiście uroczysta Msza święta zwana – Pasterką, ustalony został udział rycerzy naszej Rady w uroczystościach kościelnych.    

 

W punkcie zebrania dobro zakonu omówiona została sprawa pomocy dla osoby niepełnosprawnej z naszej Parafii, gdzie ustalono, że współdziałając z paniami z grupy Caritas dostarczymy wózek inwalidzki pozostający w nasze dyspozycji dla starszej schorowanej osoby.

                                    

Zebranie zakończono modlitwa i pieśń Króluj nam Chryste.


30 LISTOPADA 2019 KOKU – ŚWIETO APOSTOŁA ANDRZEJA Patrona naszego księdza proboszcza, a zarazem kapelana rycerzy Kolumba im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. 

Godzi się przypomnieć słowa z Ewangelii, „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».

Uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji ks. Andrzeja naszego kapelana, w której obok wielu kapłanów, wiernych nie mogło zabraknąć rycerzy kolumba.

 

 


29 Listopada 2019 rok – 5 rocznica Ingresu biskupa Jana Piotrowskiego Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

 Mszę św. w Bazylice Katedralnej koncelebrowali biskupi pomocniczy oraz wielu prezbiterów diecezji kieleckiej i tarnowskiej.

W katedrze zebrali się również rycerze Kolumba oraz wierni Kościoła kieleckiego. Homilii wygłosił ks. rektor Paweł Tambor nawiązał do Słowa Bożego i procesu odkrywania Boga w swoim życiu. – Historia naszego życia nie jest na marginesie. Jest dokładnie odwrotnie. Żyjemy w głównym nurcie historii i nieważne, czy jesteśmy w katedrze, czy w małym, wiejskim kościółku. Życzę księdzu biskupowi, żeby czuł satysfakcję z tego, że jest w głównym nurcie historii Zbawienia.

Po drugie, dzisiejszą Ewangelię kończą słowa: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”. Przekonujemy się jako kapłani, że trzeba o Bożej historii zbawienia mówić światu. Życzę księdzu biskupowi, żeby nigdy nie lękał się sytuacji zagrożenia i słuchał łaski bożej, wyznając wiarę w Boga mówił ks. rektor. Po Mszy św. złożyliśmy ks. Biskupowi  pasterzowi naszej diecezji okolicznościowe życzenia.

Przypomnijmy, że Ingres biskupa Jana Piotrowskiego do kieleckiej katedry odbył się 29 listopada 2014 r.


LISTOPAD 2019 ROK

Pamiętamy w modlitwie w intencji naszego Kapelana ks. dr. Andrzeja, niebawem imieniny

LISTOPAD TO MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH KAŻDY Z NAS MA KOGOŚ BLISKIEGO  ZMARŁEGO I WSZYSCY MODLIMY SIĘ DO BOGA NASZEGO OJCA, PROSZĄC O ZBAWIENIE ICH DUSZ.

NA ZEBRANIU RADY RYCERZY KOLUMBA OMÓWILIŚMY ZADANIA KTÓRE PRZED NAMI W LISTOPADZIE ORAZ DO KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO:

Zebranie Rady rozpoczęliśmy modlitwą i odśpiewaniem hymnu patriotycznego, a następnie omówiliśmy zadania na listopad z podziałem na poszczególne dni tygodnia.

16 listopada 2019 rok uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny   Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Rycerze naszej Rady będą wspierać księdza Proboszcza w tym dniu uczestnicząc w Procesji do Ołtarza  i w liturgii słowa podczas Mszy świętej.

Od 18 listopada, jak w roku poprzednim rycerze naszej Rady  rozpoczynają  roznoszenie opłatka na stół wigilijny po domach naszych parafian rozpoczynamy od Osiedla Słoneczne Wzgórze.

 

Zaniesiemy życzenia i pozdrowienia na nowy 2020 rok.

Niech biały opłatek, którym w blasku betlejemskiego światła przełamiemy się podczas Wigilijnej Wieczerzy, będzie dla każdego małżeństwa i rodziny, dla osób zagubionych i samotnych symbolem tego Chleba, który z nieba zstąpił dla naszego zbawienia.

Wielki rycerz podziękował ks. Kapelanowi oraz dla rycerzy za udział w pielgrzymce na Jasną Górę  12 października oraz poinformował, że nasza Rada otrzymała nagrodę „Najwybitniejszej Rady” od Rady Najwyższej za dotychczasową działalność. Jest to ważne wyróżnienie, które jednocześnie zobowiązuje nas większej aktywności.

Aby Rada mogła się rozwijać potrzeba jest przyjmowanie nowych rycerzy, omawialiśmy sprawę  ustalenia dnia przyjęć nowych rycerzy do naszej rady, aby nastąpiło to jeszcze w tym roku.

Od najbliższej niedzieli tj. 10 listopada, rycerze Kolumba z Parafii św. Jadwigi Królowej  w Kielcach udostępniają wózki inwalidzkie, którymi będą przewożone osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem. Pomoc w powiezieniu wózkiem osoby niepełnosprawnej z Parkingu do Kościoła świadczyć będą rycerze lub ministranci.

Dobro zakonu to punkt zebrania omawiany na każdym zebraniu Rady, ponieważ troska wzajemna o siebie samych jak i o nasze rodziny jest wpisana na stałe do naszej działalności.

W tym punkcie jest również wystąpienie lektora Rady brat Mateusz, który kontynuował rozważania z Encykliki o rodzinie św. Jana Pawła II.

Zacni Bracia, rozpoczynamy rozważania nad kolejnym rozdziałem adhortacji apostolskiej papieża Jana Pawła II „Christifideles Laici” o ludziach świeckich w Kościele. Poprzednio papież koncentrował swoją myśl wokół godności ludzi świeckich, obecnie podejmujemy temat misji, zadań i funkcji pełnionych w Kościele przez świeckich. Jan Paweł II ponownie odwołuje się tu do ewangelicznego obrazu winnego krzewu: „Ja jestem prawdziwym krzewem [będę trwał] w was” (J 15, 1. 4).

                                               

W odniesieniu do tego obrazu papież podkreśla „tajemniczą więź, jaka łączy Pana Jezusa i Jego uczniów, Chrystusa i ochrzczonych”. Ta wspólnota wszystkich członków Kościoła jest w papieskich rozważaniach fundamentem jakiejkolwiek działalności świeckich. Perspektywa jedności i wspólnoty może być trudna do przyjęcia w kontekście czasów podkreślających indywidualizm. W tym kontekście tym mocniej wybrzmiewają słowa świętego: „chrześcijanie nie należą do siebie, ale są własnością Chrystusa, tak jak latorośle, które są wszczepione w winny krzew”. To właśnie ze zjednoczenia z Chrystusem wynika jedność między nami, Jego uczniami, wszyscy jesteśmy pędami jednej Winorośli, czyli samego Chrystusa.

Jan Paweł II przywołuje dalej bogactwo treści słowa communio w następujących słowach: <<Podstawowy sens odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i sakramentach. Chrzest jest bramą i fundamentem «komunii» Kościoła; Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego (por. Lumen gentium, 11). «Komunia» z Ciałem Chrystusa w Eucharystii oznacza i sprawia, czyli buduje wewnętrzne zjednoczenie («komunię») wszystkich wiernych w ciele Chrystusa, którym jest Kościół (por. 1 Kor 10, 16 n.)”>>.

Dalej papież przywołuje pojęcie sanctorum communio, co doskonale wpisuje się w tajemnice które Kościół stawia przed nami do rozważania w obecnym czasie. Listopad rozpoczęliśmy uroczystością ku czci Wszystkich Świętych a następnie w kontekście Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych skupialiśmy się na modlitwie za tych, którzy jeszcze oczekują na oczyszczenie i wejście do Bożego Królestwa. Jeśli więc rozważamy jedność członków Kościoła, nie wolno nam zapominać, że wspólnota uczniów Chrystusa nie zamyka się w doczesności, lecz obejmuje także Kościół Chwalebny w niebie oraz tych, którzy trwają w oczekiwaniu. Świętych prosimy o wstawiennictwo a sami niesiemy modlitewną pomoc duszom czyśćcowym. Bez tej globalnej perspektywy nasze rozumienie idei communio, wspólnoty, będzie niepełne a nasze działania w Kościele pozbawione ugruntowania i fundamentu.

Równocześnie nie wolno zapominać, że podstawową komórką Kościoła jest rodzina i szczególnym naszym obowiązkiem jest dbanie, aby jedność która ma być udziałem wszystkich wierzących, wyraźnie i głęboko przejawiała się w naszych rodzinach.

Po każdym sobotnim zebraniu Rady uczestniczymy w niedzielnej rycerskiej Mszy świętej, w której rycerze uczestniczą w liturgii słowa i modlitwie wiernych.

Pierwsze czytana słowa Bożego prowadził brat Igor

Drugie niedzielne czytanie słowa Bożego prowadził brat Krzysztof

Mszy świętej przewodniczył ks. Paweł Samiczak wygłosił również homilię do wiernych.

Modlitwę wiernych prowadził brat Piotr


PAŹDZIERNIK 2019

 MIESIĄC PAŹDZIERNIK TO MIESIĄC MODLITWY PRZED OBRAZEM PANI JASNOGÓRSKIEJ

Ogólnopolska pielgrzymka Rycerzy Kolumba  na Jasnej Górze w dniach 11 i 12 października 2019 roku.


Na doroczne spotkanie do jasnogórskiego sanktuarium przybyło ponad 600 Rycerzy Kolumba wraz z rodzinami i przyjaciółmi w tym także i nasi rycerze pod przewodnictwem kapelana ks. dr Andrzeja Kaszyckiego .

 12 października w drugim dniu pielgrzymki odbyło się spotkanie w Sali o. Kordeckiego,


Już po raz kolejny stajemy na Jasnej Górze , aby przed obliczem Czarnej Madonny składać nasze prośby, ale również składać dziękczynienia za tyle dobra, które dostajemy, za to towarzyszenie Matki Bożej w naszych wszystkich dziełach, jakie realizujemy – powiedział  Tomasz Wawrzkowicz. To jest wielkie nasze wsparcie ze strony Matki Bożej, dlatego co roku przyjeżdżamy, przed Matką Bożą modlimy się, dziękujemy i prosimy o dalsze siły do naszych działań, do realizacji dzieł naszego założyciela”.

Jak co roku, jasnogórska Pielgrzymka Rycerzy Kolumba łączy się z konkretnym dziełem miłosierdzia. W tym roku pielgrzymi zostali poproszeni, aby przywieźć dary dla Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p.w. Św. Ducha w Łomży, które organizuje profesjonalną opiekę nad ludźmi z chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie.

JEDNYM Z PUNKTÓW SPOTKANIA W SALI KORDECKIEGO BYŁO NAGRODZENIE NAJWYBITNIEJSZYCH RAD ZA DZIAŁALNOŚĆ W MINIONYM ROKU BRATNIM RÓWNIEŻ NASZA RADA OTRZYMAŁA NAGRODĘ

Zdjęcie pamiątkowe naszej delegacji

Nagrodzeni rycerze z wszystkich rad działających w Polsce

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Przybylski w zastępstwie abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, kapelana stanowego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. Zebranych powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.

„Szczególnie nisko chcę się dzisiaj ukłonić wszystkim żonom i dzieciom Rycerzy Kolumba, bo wy stanowicie najpewniejsze i najlepsze zaplecze dla rycerskiej posługi tych mężczyzn – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski – Bez waszego wsparcia, modlitwy, zgody na służbę, czasem mobilizacji, ta dyspozycyjność Rycerzy Kolumba pewnie byłaby dużo pomniejszona”.

„Stajecie jako wspólnota przed Matka Boża, która jest wzorem Służebnicy Pańskiej, jako ludzie gotowi do służby, bo służba was definiuje, bo być Rycerzem Kolumba to znaczy służyć, a służyć Bogu może tylko ten, kto należy do Jego rodziny” – podkreślał bp Przybylski.

„A jak służyć? – pytał biskup Przybylski – Lepiej wiecie ode mnie. Wiem, że waszym programom służby towarzyszą przynajmniej trzy słowa. Pierwsze słowo to męskość. Służba potrzebuje waszej męskości, Bóg powołał was jako mężczyzn do bardzo konkretnych męskich dzieł w Kościele, jako rycerzy. Dlatego macie być dobrymi ojcami, macie być odważnymi obrońcami wiary, bo mężczyzna, który jest ciągle dzieckiem i nie potrafi wziąć odpowiedzialności za rodzinę, nigdy nie będzie ojcem. Macie być rycerzami, a nie gówniarzami. Macie walczyć i troszczyć się o Ojczyznę, o Boga w Ojczyźnie. I to jest pierwsze jak służyć – po męsku, jak prawdziwi faceci, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za rodzinę, za Kościół, za Ojczyznę. Drugie słowo, to braterstwo i jedność. Bądźcie razem, bo zło jest bardzo zorganizowane. Już w dawnych czasach św. Augustyn żalił się – Panie Boże, dlaczego tak jest, że cwaniacy się potrafią dogadać, złodzieje się potrafią dogadać, a ludzie Boga się kłócą. Każdy robi swoje i nie potrafią nic robić razem. Ludzie Boga mają walczyć o boże sprawy razem, tak, jak wy walczycie (…) To jest wasz program – bycie razem, bycie w konkretnej strukturze, bycia w konkretnej dyscyplinie i dlatego tego pilnujcie” – podkreślał z mocą bp. Przybylski.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania i Akt Zawierzenia Rycerzy Kolumba Matce Bożej wygłosił Tomasz Wawrzkowicz.
Po Mszy św. rycerze skierowali się na Wały jasnogórskie gdzie pod przewodnictwem kapelanów w modlitwie przeszli Drogę Krzyżową.

Na koniec pielgrzymki rycerze uwiecznili swoją obecność zdjęciem pamiątkowym.


    MIESIĄC PAŹDZIERNIK TO MIESIĄC MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Rycerze Kolumba w całej Polsce modlą się odmawiając różaniec w intencji Ojczyzny, rodzin i swoich kapłanów.

Tak też i rycerze naszej Rady włączają się do tej ogólna Polskie modlitwy.

 5 PAŹDZIERNIKA 2019 odbyło się kolejne w tym roku Zebranie naszej Rady

Ważną sprawą w działalności rycerzy jest realizacja ustalonych Programów działalności na konkretny rok bratni i temu zadaniu poświęcono znaczną część spotkania i tak przyjmuje się do realizacji następujące programy:

 • PROGRAM NA RZECZ WIARY
 • PROGRAM NA RZECZ RODZINY
 • PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
 •  PROGRAM NA RZECZ ŻYCIA

Jednocześnie zostali ustanowieni funkcjonariusze jako odpowiedzialni za poszczególne programy.

Miesiąc październik jest dla rycerzy z całej polski czasem Pielgrzymki  do Pani Jasnogórskiej już w dniach 11-12 października 2019 roku odbędzie się pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. To coroczne święto rycerskie, na które do swojej Królowej przybywają Rycerze z całej Polski wraz ze swoimi rodzinami, a także przyjaciele naszego Zakonu. Pielgrzymkę rozpocznie wieczorna modlitwa różańcowa, następnie Apel Jasnogórski i nocne czuwanie przy wizerunku Królowej Polski.

 

W sobotę w Sali o. Kordeckiego Rycerze spotkają się, by wysłuchać zaproszonych gości, a także będzie to okazja do nagrodzenia najbardziej aktywnych Rad, do wzajemnego poznania się, spotkania, rozmów, wymiany doświadczeń. Następnie pielgrzymi będą uczestniczyć we Mszy Świętej w Bazylice oraz Drodze Krzyżowej. Ten radosny czas to także doskonała okazja, by spotkać Rycerzy Kolumba, by dowiedzieć się o ich działalności, by pomyśleć o przyłączeniu się do grona 2 mln katolickich mężczyzn na świecie, których połączyła idea Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu – wszyscy są mile widziani.

Tak też 12 października rycerze z naszej Rady będą na Pielgrzymce do Matki Bożej na Jasnej Górze i już tradycyjnie zabiorą ze sobą dary miłosierdzia, a w tym roku rycerze przekazują jako dary pieluchy i pielucho majtki dla Hospicjum.     

Wielki Rycerz udzielił informacji o spotkaniu wielkich rycerzy w Skorzeszycach 14 – 15 września, a na tym spotkaniu byli zaproszeni  goście z Kanady – Chris Bencharski – delegat stanowy Rycerzy Kolumba z Saskatchewan w Kanadzie oraz Christiana Flessner – dyrektor fundacji Canadian Wheelchair Foundation. Szersza informacja na ten temat znajduje się w relacji z miesiąca września.

Ważną sprawą jest zwiększenie ilości mężczyzn do rycerstwa, aby zwiększą siłą podejmować zadania i w tym celu ustalono dzień 9 listopada dniem  przyjęć nowych rycerzy do naszej Rady.

Niedziela 6 października była niedziela rycerska, podczas której nasi bracia brali udział w liturgii słowa oraz w modlitwie wiernych.


28 WRZEŚNIA OGÓLNY POLSKI DZIEŃ MODLITWY PUBLICZNEJ

Sobotę, w rocznicę beatyfikacji Błogosławionego Michała Sopoćko, RYCERZE KOLUMBA naszej Parafii brali udział w modlitwie w intencji Kościoła, naszej Ojczyzny oraz o pokój na świecie. Modlitewne spotkanie miało miejsce na skwerze skrzyżowania ul. Bpa Jaworskiego i ul. Warszawskiej o godz. 15.00.

Godzina 15 to czas śmierci Pana Jezusa i o tej godzinie modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.  Modlitwie przewodniczył ks. Zbyszek  z naszej Wspólnoty.


Zbroja-nr_067


Wrzesień to okres wielu wydarzeń w rycerskiej społeczności. W dniach 14-15 w Skorzeszycach odbyło się  kolejne spotkania Rady Stanowej i przedstawicieli Rady Najwyższej z Wielkimi Rycerzami.

Tomasz Wawrzkowicz Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce otwierając spotkanie na wstępie przywitał wszystkich przybyłych wielkich rycerzy oraz zaproszonych gości. Mówił o potrzebie spotykania się i wzajemne wymienianie się doświadczeniami i ustalanie nowych zadań czy realizacje projektów obowiązkowych dla rycerzy.

Dużo uwagi poświęcono rozwojowi rycerstwa w Polsce poprzez przyjmowanie nowych braci rycerzy. Przed nami nowe wyzwania, nowe parafie, nowe diecezje, w których mogą powstać Rady Rycerzy Kolumba. Kolejni mężczyźni czekają, aby zaprosić ich w nasze szeregi. Ojciec Święty Jan Paweł II, 19 czerwca 1998 roku w Salzburgu mówił: „Nawet jeśli czasem czujecie się „małą trzódką”, nie traćcie ducha: to Wy jesteście kapitałem Dobrego Pasterza.

Na początku dwunastu ludzi stawiło czoło światu. Papież ufa, że wy, młodzi, znów nadacie chrześcijańskie oblicze starej Europie. Dążcie do tego przez osobiste świadectwo. Wy jesteście „listem Chrystusa” (2 Kor 3,3), Jego biletem wizytowym. Kto was spotka, musi być pewien, że znalazł właściwy adres”.

Na spotkaniu omówiona została sprawa pobytu delegacji rycerzy Kolumba w Polsce w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu w Minneapolis odbyła się doroczna Najwyższa Konwencja Rycerzy Kolumba. Wraz z Księżmi Kapelanami i Braćmi Rycerzami miałem zaszczyt reprezentować Jurysdykcję Polską podczas tego Wielkiego Rycerskiego Święta. Odczytałem list, który Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda skierował do uczestników 137 Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba. Listy do uczestników skierowali również: Ojciec Święty Franciszek, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Pan Donald Trump, Premier Kanady Pan Justin Trudeau oraz Prezydent Filipin Pan Rodrigo Duterte. W imieniu Delegatów na Najwyższą Konwencję miałem zaszczyt mówił dalej delegat Stanowy, podpisać listy skierowane do Papieża Franciszka, Nuncjuszy Apostolskich, Przewodniczących Episkopatów oraz Prezydentów i Premierów Rządów Państw, w których działają Rycerze Kolumba. W Konwencji uczestniczyło ponad 2 tys. osób, w tym prawie 80 Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów z całego świata. Byli z nami także nasi Drodzy Księża Kapelani. Z rąk Najwyższego Rycerza Carla Andersona odebrałem nagrody, które zdobyła Polska Jurysdykcja w ubiegłym Roku Bratnim. Jest to podziękowanie za całoroczną pracę Rycerzy Kolumba, naszych rodzin i znajomych w każdej Radzie Lokalnej w Polsce.

Na spotkanie rycerzy przybyli znamienici goście z Kanady- Chris Bencharski – delegat stanowy Rycerzy Kolumba z Saskatchewan w Kanadzie oraz Christiana Flessner – dyrektor fundacji Canadian Wheelchair Foundation. Przemawiając do zebranych rycerzy wyraził radość z obecności w naszej społeczności i poinformował o darach jakie tamtejsi rycerze przesłali do polski tj.140 wózków inwalidzkich zakupionych przez Rycerzy Kolumba z Kanady które dotarły do radomskiej Caritas.

 

Pierwsze wózki przekazano już kilku potrzebującym osobom, a pozostałe zostaną  przekazane potrzebującym w całym kraju, nie tylko w regionie radomskim.

Dajemy nadzieję

– To bardzo piękny gest miłosierdzia i wyraz troski o tych najsłabszych. Wózki zakupione przez Rycerzy w Kanadzie przyczynią się do wsparcia tych najbardziej potrzebujących, co wpisuje się w misję Rycerzy w Polsce. Dzięki naszej międzynarodowej współpracy, jako Rycerze Kolumba możemy pomóc naszym rodakom i przekazać bardzo dobry i potrzebny sprzęt. Cieszymy się, że możemy współpracować przy tym z diecezjalnymi oddziałami Caritas – mówi Tomasz Wawrzkowicz, Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

Niedziela 15 września była drugim dniem obrad wielkich rycerzy i funkcjonariuszy Stanowych w Skorzeszycach, a rozpoczęto Mszą świętą w miejscowym Kościele parafialnym.

 

Po uroczystej Mszy świętej kontynuowano obrady, a z ważniejszych spraw jakie poruszono to doroczna Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. W tym roku spotykamy się w dniach 11-12 października 2019 roku. Już dzisiaj serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Kapelanów i Zacnych Braci Rycerzy. Jest to okazja do wspólnych spotkań, do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy przed Obliczem Jasnogórskiej Pani. Proszę o wielką mobilizację i zaplanowanie przyjazdu do Częstochowy. Musimy –  szczególnie w obecnej sytuacji, w dobie ataków na Kościół, Kapłanów, a także na Czarną Madonnę – dać świadectwo wierności i oddania, nie tylko w słowach ale i w czynach. Święty Jan Paweł II 4 czerwca 1997 roku w Częstochowie mówił: „U stóp Pani Jasnogórskiej trwaliśmy wiernie przy Kościele, gdy był prześladowany, gdy musiał milczeć  i cierpieć. (…) Wiele razy powtarzałem, że Jasna Góra to Sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany i odnowy życia Polaków. Niech takim pozostanie na zawsze”.

Vivat Jezus!

 

 


ZEBRANIE RADY DNIA 7 września 2019 roku.  Pierwsze po wakacjach Zebranie Rady Rycerzy Kolumba poświęcone było podsumowaniu działań jakie podejmowali rycerze podczas wakacji, a było ich mimo okresu urlopowego wiele.

 

Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej Parafii była Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w dniach od 10 do 16 sierpnia, cała Parafia modliła się przez cały tydzień, a również zbierane były ofiary pieniężne, które w kwocie 1760 zł przekazaliśmy na rzecz ofiar na Bliskim Wschodzie.

Wielki rycerz podziękowanie za udział  w akcji wiązanka kwiatów i ziół z okazji Święta Matki Bożej Zielnej (WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY) w której przygotowaliśmy ok. 200 wiązanek które zostały przekazane naszym parafianom .

Podziękowanie usłyszeli również rycerze którzy w okresie wakacji czynnie uczestniczyli w liturgii słowa Bożego podczas niedzielnych Mszy świętych.

Nasz Rada otrzymała od Caritasu za pośrednictwem kustosza Stanowego brata Darka Wolniaka trzy wózki inwalidzkie z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania ustalono z ks. Proboszczem, że w najbliższych dniach ustalimy zasady udostępniania tych wózków.   

                                            Rycerze Kolumba są zobowiązani do ciągłej modlitwy za swoich kapłanów i tak też i rycerze naszej Rady modlą się za naszego kapelana ks. dr. Andrzeja Kaszyckiego i pozostałych kapłanów posługujących w naszej Parafii.  


15 SIERPNIA ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ ZIELNEJ (WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY)

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku rycerze Kolumba wykonali wiązanki z ziół i kwiatów polnych i z ogródków działkowych, a następnie rozprowadzali powyższe wiązanki dla parafin. Wiązanki cieszyły się dużym wzięciem, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na działalność przewidzianą w naszym Statucie.

 

 


10 – 16 SIERPNIA MATKA BOŻA WSPOMOŻYCIELKA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN NAWIEDZA NASZĄ PARAFIĘ. RYCERZE KOLUMBA NASZEJ RADY Z RADOŚCIĄ I OGROMNĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ WITAJĄ IKONĘ. 

IKONA MATKI BOŻEJ ZOSTAŁA PRZYWIEZIONA PRZEZ BRACI RYCERZY Z CHMIELNIKA 10 SIERPNIA I UROCZYŚCIE WPROWADZONA DO NASZEJ ŚWIĄTYNI PODCZAS WIECZORNEJ UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ.

UROCZYSTOŚĆ WPROWADZENIA OBRAZU

PRZYWITANIA IKONY DOKONAŁ WIELKI RYCERZ ZYGMUNT MAZUR

W Imieniu Rycerzy Kolumba i wszystkich parafian naszej wspólnoty witam ikonę przedstawiającą Matkę Bożą Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan i wyrażam ogromną radość i wdzięczność z powodu Nawiedzenia ikony.

Dziś rozpoczynamy 7 dniową peregrynację ikony matki Bożej w naszej Parafii św. Jadwigi Królowej i prosimy  ks. dr. Andrzeja Kaszyckiego  kapelana rycerzy Kolumba naszej Rady o przewodniczenie tym uroczystościom. Ikonę na zamówienie Rycerzy Kolumba wykonał słynny ikonograf Fabrizio Diomedi. Natomiast Abp Jean-Clément Jeanbart,  melchicki arcybiskup Aleppo, poświęcił kilkadziesiąt kopii ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. W oparciu o Ten Obraz, Zakon Rycerzy Kolumba na całym świecie rozpoczął nowy program modlitewny w intencji Chrześcijan prześladowanych.

Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary. Przez cały ten czas pobytu ikony będziemy się modlić i prosić Matkę Przenajświętszą o modlitwę i błogosławieństwa dla naszych rodzin i wszystkich Chrześcijan głównie za tych, którzy najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Serdecznie zachęcam rycerzy Kolumba, wszystkie wspólnoty modlitewne oraz wszystkich wiernych z naszej parafii do włączenia się do modlitwy.  

MODLITWĘ PROWADZIŁ KAPELAN RADY KS. DR ANDRZEJ KASZYCKI

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI

Maryjo Ty w wieczerniku wspierałaś przestraszonych i prześladowanych i zastraszonych apostołów. To właśnie dzięki Twoim słowom otwarły się drzwi lęku wieczernika. To Ty Maryjo przygotowałaś apostołów do świadomego podjęcia cierpienia, ale też niesamowita wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wlała w serca ufność w miejsce strachu, nadzieję wierność słowom Jezusa, aż po cierpienie i śmierć.

Dzisiaj w wielu miejscach na świecie chrześcijanie cierpią z powodu wyznawanej religii. To Ty Maryjo stałaś pod krzyżem Swojego Syna i cierpiałaś widząc jego cierpienie. Dzisiaj też cierpisz widząc jak wiele uczniów Twojego Syna, chrześcijan, jest wyganianych ze swoich domów, staje się niewolnikami, jest okaleczanych, a często tracą życie. Maryjo prosimy umocnij w nich wiarę, wlej nadzieję, że za prawdę można umrzeć. Umocnij w nich miłość nawet do swoich prześladowców. Spraw, by siłą tej wiary, nadziei i miłości zmieniły się serca prześladowców. Uproś Matko u Boga przemianę serc, by znów Szaweł prześladowca przemienił się w Pawła apostoła. To przecież twój Syn Jezus Chrystus idąc przez świat głosił ewangelię miłości. Nazywał grzech grzechem, ale żałującym wybaczał. Zmiękczał serca, otwierał ręce ludziom, którzy w rękach trzymali kamienie tak, jak w ewangelicznym obrazie, gdy chcieli ukamieniować nierządnicę Magdalenę. Natomiast zawstydzone serce Marii Magdaleny napełnił miłosierdziem i miłością.

Z zażenowaniem patrzymy na świat pogrążony w wojnach, nienawiści, na cierpienie niewinnych. Lękiem napawa fakt, że dzieci zmusza się, by stały się żołnierzami i by uczyły się już w wieku 10 lat zabijać. Patrzymy ze smutkiem na okaleczonych z amputowanymi kończynami, na osierocone dzieci, które utraciły rodziców w działaniach wojennych, na cierpienie młodych kobiet porywanych i wykorzystywanych seksualnie.

Przepraszamy Matko za spalone kościoły, profanowane krzyże i Twoje profanowane oblicze teraz w Częstochowskim Wizerunku. Za zniszczony w naszej ojczyźnie siekierami ołtarz. Za demokratycznie uchwalane w wielu krajach prawo do zabijania, za eugenikę i eutanazję.

Dzisiaj na świecie jest wielu głęboko wierzących wyznawców ewangelii miłości i miłosierdzia, głoszonej przez naszego Pana Jezusa. Idą tam, gdzie jest głód, bieda wojny, choroby oddają swoje życie, by służyć innym, tak jak choćby święta Matka Teresa.

To Pan Jezus mówił: Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Na całym świecie ginie wielu misjonarzy. Pragniemy przed Twoim Obliczem Matko przypomnieć ojców franciszkanów dzisiaj błogosławionych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka zamordowanych w Peru oraz misjonarkę Helenkę Kmieć zamordowaną w Boliwii. Krew męczenników jest posiewem świętych…

Prosimy Ciebie Matko ulecz serca z nienawiści, ostudź gorące głowy, wycisz nienawistne słowa. Utrapionym i prześladowanym daj wiarę i nadzieję. Obroń Swym płaszczem przestraszone dzieci. Idących na śmierć weź, prosimy, za rękę i zaprowadź do Twojego Syna Chrystusa, który jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.

UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ PRZEWODNICZYŁ KS. PROBOSZCZ NASZEJ PARAFII, A ZARAZEM  KAPELAN NASZEJ RADY  

LITURGIĘ SŁOWA PROWADZIŁ NASZ BRAT MATEUSZ DZIADOWICZ

DZIĘKUJEMY WIELKIEMU RYCERZOWI MARIANOWI STYCZNIOWI  I  RYCERZOM Z RADY Z CHMIELNIKA ZA UDZIAŁ W PRZYWITANIU IKONY ORAZ WE WSPÓLNEJ MODLITWIE

NA KONIEC UROCZYSTEJ MYSZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA WSZYSTKIM ZEBRANYM NA WSPÓLNEJ MODLITWIE UDZIELIŁ KS. PROBOSZCZ.

PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ BĘDZIEMY PROSIĆ MATKĘ BOŻĄ, ABY WYPRASZAŁA ŁASKI DLA NASZYCH RODZIN I DLA WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN NA CAŁYM ŚWIECIE

16 SIERPNIA POŻEGNANIE IKONY MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w Parafii im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach trwała przez 7 dni i zakończyła się 16 sierpnia 2019 r. Przez cały tydzień rycerze Kolumba w raz z parafianami modlili się za braci z Bliskiego Wschodu oraz zebraliśmy łącznie z braćmi z parafii Chrystusa Króla kwotę pieniężną 1760 zł., która została przekazana na wskazane nam konto z przeznaczeniem dla prześladowanych Chrześcijan. 

Wyrażam ogromną radość i wdzięczność dla księdza Proboszcza i dla wszystkich księży oraz parafian za włączenie w ten nowy program modlitewny który rycerze Kolumba kontynuują na całym świecie w intencji prześladowanych Chrześcijan . Peregrynacja obrazu matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan była czasem modlitwy, ale równie okazją do wsparcia finansowego dla tych naszych współbraci w wierze, którzy są w bardzo trudnej sytuacji . Za ten dar Miłosierdzia składam wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowanie.

Szczęść Boże

Pożegnanie Obrazu nastąpiło na wieczornej Mszy świętej, a następnie Ikona została wyniesiona przez rycerzy Kolumba tutejszej parafii, a 17 sierpnia przewieziona do Radomia i przekazana dla rycerzy Kolumba z Parafii im. świętego Łukasza.

     

Modlitwę pożegnalną poprowadzi ks. dr Andrzej Kaszycki kapelan Rady

Pieśń:  Zdrowość Maryjo…………………………………………………..
Najlepsza Matko,
obecna z nami w szczególny sposób w Ikonie Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan.
Nadchodzi czas rozstania się z Twoim wyjątkowym wizerunkiem. Jest to czas wdzięczności za Twoją obecność i wstawiennictwo, a nade wszystko za okazywaną nam nieustannie miłość macierzyńską. Pragniemy Tobie podziękować, że jesteś naszą Matką i nauczycielką. Swoim świętym życiem wskazujesz nam drogę do Twojego Syna. Uczysz nas szanować każde ludzkie życie, ponieważ jest ono darem naszego Ojca, który jest w niebie. Jesteśmy przekonani, że Ty zawsze jesteś z nami.
Nieustannie wypraszasz u Boga potrzebne nam i całemu kościołowi łaski. Wyśpiewajmy Bogu nasze podziękowania za ten niezwykły czas obecności Maryi w Ikonie Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan.
Uczyńmy to słowami hymnu: „Ciebie Boga wysławiamy”.

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,
obieramy dzisiaj Ciebie za naszą Panią,
Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę.
Przyrzekamy, że nigdy Cię nie opuścimy,
nie powiemy i nie uczynimy niczego przeciwko Tobie.
Nie pozwolimy, aby inni czynili cokolwiek,
co uwłaczałoby Twojej czci.
Błagamy Cię, bądź nam pomocą we wszystkich naszych potrzebach duszy i ciała.
Oddajemy się Tobie, Maryjo, całkowicie.
Zawierzamy Ci wszystko bez wyjątku, ku większej chwale Boga Ojca naszego i Dawcy Życia.
Cokolwiek czynić będziemy, przez Twoje Ręce Niepokalane polecaj swojemu Synowi, Pośredniczko wszelkich łask.
0     Maryjo w Ikonie Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan.
nie opuszczaj nas w codziennej pracy I dodaj nam sil w zmaganiach o ochronę cywilizacji życia i miłości.
Matko Boża Wspomożycielko Prześladowanych Chrześcijan, módl się za nami.

Wyniesienie Obrazu po zakończeniu uroczystości Pożegnania Ikony


30 CZERWCA OSTATNIA NIEDZIELA MIESIĄCA UROCZYSTA MSZA ŚW. PODCZAS KTÓREJ NOWO WYBRANI FUNKCJONARIUSZE RADY ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE WIERNOŚCI BOGU I RYCERSTWU

 

KAPELAN
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego …Amen. Ojcze Niebieski, my, Twoje dzieci, zgromadziliśmy się przed Tobą i wobec tu zebranych, aby uroczyście wprowadzić wybranych członków zarządu tej Rady insygniami symbolizującymi prawo prowadzenia swych Braci drogą Twojej mądrości, oraz do kierowania sprawami Rady w nadchodzących dniach. Obdarz ich i nas łaską, aby pamiętali, że tak jak wszelka prawowita władza pochodzi od Ciebie, tak też pochodzi roztropność w wykonywaniu władzy w miłosierdziu i sprawiedliwości. Przeto natchnij ich i nas, abyśmy zawsze zwracali się do Ciebie o radę w ważnych decyzjach. Napełnij ich i nas mocą abyśmy zawsze działali w duchu miłości braterskiej. Użycz im i nam daru pokory, abyśmy byli świadomi możliwości popełniania błędów
w ludzkich decyzjach i potrafili przyjąć poprawki zanim błędy te
doprowadzą do uchwalenia szkodliwych decyzji. Pomóż im i nam zachowywać się tak, aby nasze wysiłki, ziemskie i duchowe, zawsze odzwierciadlały i zgadzały się z Twoją wolą. Pomóż im i nam być najlepszym przykładem całkowitego oddania się zasadom chrześcijańskiego życia dla wszystkich patrzących na nas krytycznym okiem.
Prosimy Cię o to w imię Twego Syna, naszego Pana i Zbawcę Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków – Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego Amen.

Byłoby wielkim zaniedbaniem z mojej strony gdybym nie poprosił Was bracia nowo wybrani funkcjonariusze, o przyrzeczenie dane dobrowolnie w obecności Braci, przyjaciół i członków rodziny, które będzie was obowiązywało jak długo pozostaniecie na stanowisku na które zostaliście wybrani:
Czy wy, Zacni Panowie, przyrzekacie wsparcie i posłuszeństwo Konstytucji i Prawom naszego Zakonu i przyrzekacie starać się, w miarę swych możliwości, żeby członkowie waszej Rady postępowali tak samo?
Zacni
Panowie, odpowiedzcie „Przyrzekam”
Czy przyrzekacie, że największą waszą troską, będzie zadbanie o dobro waszej Rady, naszego Zakonu i ich rozwój według swoich najlepszych możliwości? Zacni Panowie odpowiedzcie,
Przyrzekam”
Czy przyrzekacie poświęcić tyle swego czasu ażeby wszystkie wymagania waszego stanowiska mogły być wypełnione według reguł naszego Zakonu? Zacni Panowie, odpowiedzcie
„Przyrzekam”
Przyjmuję wasze szczere przyrzeczenie.


 


29 CZERWCA ZEBRANIE RADY 16642 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH
Zebranie otworzył wielki rycerz na wstępie podziękował Kapelanowi Rady oraz wszystkim rycerzom za:
• Za udział 09 czerwca 2019 roku w modlitwie różańcowej (przed Bazyliką Katedralną)
• Za udział w Marszu za Życiem
• Za malowanie ogrodzenia naszej ŚWIĄTYNI
• Za udział w Pikniku rodzinnym
• Za udział w uroczystości odpustowej
• Za udział w Uroczystej Procesji Bożego Ciała oraz w Oktawie Bożego Ciała.

Następnie Zebranie niemal w całości poświęcone zostało wyborom funkcjonariuszy Rady, ponadto omówione zostały inne sprawy w tym wprowadzenie funkcjonariuszy na Urząd. W uzgodnieniu z ks. Kapelanem oraz Delegatem Stanowym wprowadzenie funkcjonariuszy na Urząd zostało ustalone, że powyższa uroczystość odbędzie się niedziele 30 czerwca.
W głosowaniu na następną trzecią kadencje wybrano funkcjonariuszy w składzie:
Kapelan Rady – ks. dr. Andrzej Kaszycki
Wielki Rycerz – Zygmunt Mazur
Zastępca Wielkiego Rycerza – Krzysztof Stanisławski
Kanclerz – Józef Zieliński
Sekretarz ds. finansów – Antoni Koperny
Kustosz – Paweł Tabor
Kronikarz – Jacek Treter
Skarbnik – Krzysztof Gronek
Lektor – Mateusz Dziadowicz
Powiernik – Aleksander Biskupski
Powiernik – Paweł Krawiec
Powiernik – Sylwester Gębski
Adwokat – Radca – Adam Nawrot
Strażnik Wnętrza – Stanisław Krakowiak
Strażnik Bramy – Andrzej Kręć

 

Na zakończenie zebrania ustalono listę spraw wsparcia ks. Proboszcza w obowiązkach w tym udział rycerzy w niedzielnej liturgii słowa.

22 CZERWCA – PARAFIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH – CEREMONIA NADANIA III STOPNIA 

W NASZEJ ŚWIĄTYNI ODBYŁA SIĘ CEREMONIA NADANIA III STOPNIA DLA 43 TRZECH RYCERZ – 19 Z RADY ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH, A POZOSTALI RYCERZE TO Z CHĘCIN, DOMASZOWIC, ZDUŃSKIEJ WOLI, RĘBIESZYC CEREMONIAŁ (INICJACIE) PRZEPROWADZIŁ ZESPÓŁ BRACI Z SUCHEDNIOWA. DELEGATA STANOWEGO REPREZENTOWAŁ SEKRETARZ STANOWY BRAT KRZYSZTOF ZUBA ORAZ KUSTOSZ STANOWY BRAT DARIUSZ WOLNIAK.
RYCERZE KOLUMBA NASZEJ RADY PRZYSTĄPILI DO TRZECIEGO STOPNIA W RYCERSTWIE TO ZNACZY, ŻE STALI SIĘ PEŁNO PRAWNYMI RYCERZAMI KOLUMBA

PRZED CEREMONIĄ NADANIA III STOPNIA WSZYSCY RYCERZE UCZESTNICZYLI WE MSZY ŚWIĘTEJ KONCELEBROWANEJ PRZEZ KAPELANÓW RYCERZY

 

 


20 CZERWCA –  PARAFIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH

RYCERZE KOLUMBA KOLEJNY RAZ AKTYWNIE UCZESTNICZYLI W ORGANIZACJI I PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. UROCZYSTA Msza święta o godz. 10.00 z procesją pod przewodnictwem Księdza Kazimierza Długosza, Prowincjała Chrystusowców z Brazylii. Po Mszy świętej wyruszyła Procesja ulicami naszych osiedli do czterech ołtarzy. Rycerze Kolumba naszej Rady aktywnie włączyli się w procesję. Rycerze nieśli sztandary oraz Baldachim, który chronił kapłana z Najświętszym Sakramentem. Dla całej naszej wspólnoty był to dzień wyznania wiary w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego przez udział we Mszy świętej i procesji oraz przystąpienie do Komunii świętej, a także poprzez udekorowanie okien i balkonów naszych mieszkań emblematami, obrazami i flagami. Był to również wyraz naszej duchowej łączności z całą wspólnotą parafialną.

   
Nasz ks. Proboszcz przywitał gościa, głównego Celebransa Uroczystej Mszy świętej i podziękował mu za przybycie do naszej Wspólnoty. 
Księdza Kazimierza Długosza, Prowincjała Chrystusowców z Brazylii wygłosił Homilię w której nawiązał do znaczenia dla nas Polaków święta Bożego Ciała i Historii tego Święta. Mówił także o Polonii w Brazylii, której jest duszpasterzem.
Po Mszy św. uformowała się Procesja i wyruszyła ulicami naszej Parafii do przygotowanych wcześniej Ołtarzy.
Rycerze Kolumba naszej Rady nieśli Baldachim ochraniający Kapłana z Hostią.
Jak widać na załączonych zdjęciach nasi rycerze nieśli również sztandary.
Na koniec Uroczystej Mszy świętej parafianie z księdzem Proboszczem złożyli podziękowanie dla ks. Kazimierza Długosza, Prowincjała Chrystusowców z Brazylii.

Czyszczenie z rdzy i malowanie ogrodzenia naszej ŚWIĄTYNI

Rycerze Kolumba naszej Parafii postanowili ofiarować trochę swojego trudu i czasu. Podjęli się odnowić najbardziej zardzewiałą część ogrodzenia naszego Kościoła, zostały oczyszczone ze rdzy elementy metalowe w przęsłach ogrodzenia, a następnie pomalowane. Jest to część majątku naszej wspólnoty parafialnej i jesteśmy zobowiązani do dbania o jego trwałość i wygląd.  

Tak wyglądało ogrodzenie po oczyszczeniu ze rdzy.


12 CZERWCA – 8 RYCERZE NASZEJ RADY PRZYSTĄPILI DO II STOPNIA W RYCERSTWIE

Uroczystość nadania drugiego stopnia  poprzedziła Uroczysta Msza Święta w Parafii  w Domaszowicach


9 CZERWCA – Ponad 3 tys. wiernych z Kielc i podkieleckich parafii manifestowało dzisiaj postawy pro-life uczestnicząc we Mszy św. w Bazylice Katedralnej, w Marszu dla Życia i Rodziny oraz w wydarzeniach towarzyszących. Zdecydowanie przeważały młode rodziny z małymi dziećmi.

Po Mszy św. rozpoczął się Marsz pod hasłem: „Polska rodziną silna”. Na pl. NMP do rozpoczynającego się Marszu dołączyli Rycerze Kolumba, którzy zorganizowali w tym dniu Męski Różaniec, modląc się przed Mszą św. obok bazyliki – w obronie wartości, w intencji kapłanów. Marsz przeszedł ulicami Czerwonego Krzyża, Wesołą i Mickiewicza. Zatrzymano się na Pl. Wolności przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego – akcentując również patriotyczny charakter wydarzenia, następnie ul. Ewangelicką, Sienkiewicza przemieszczano się w kierunku parku miejskiego.

W trakcie Marszu wznoszono okrzyki „Rodzina – życie – radość”, słuchano świadectw, m.in. lekarzy i rodzin wielodzietnych np. z podkieleckiej Bilczy, przygrywała Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Nowością był m.in. występ mam i dzieci skupionych we wspólnocie „Macierzanka”, które zatańczyły układy do latynoskich piosenek, niektóre mamy tańczyły z dziećmi w nosiłkach.

Wydarzenie zwieńczył festyn rodzinny. W muszli w parku miejskim z koncertem wystąpił zespół „Lumen” z Poznania.

dziar
tekst za: ekai.p

KOMUNIKAT BISKUPA KIELECKIEGO
ZAPOWIADAJĄCY MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
Drodzy Diecezjanie!
W niedzielę, 9 czerwca ulicami wielu polskich miast przejdą Marsze dla Życia
i Rodziny. Odbędą się one również w Kielcach, Busku-Zdroju i Włoszczowie pod hasłem
„Polska rodziną silna”. Poprzez udział w Marszu ich uczestnicy pragną wyrazić wolę
budowania przyszłości Ojczyzny w oparciu o najważniejsze wartości poszanowania
ludzkiego życia oraz małżeństwa i rodziny jako miejsca jego powstania i wzrastania.
Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany po raz ósmy w Kielcach przez Ruchy
i Stowarzyszenia Katolickie Diecezji Kieleckiej, rozpocznie się Mszą św. w Bazylice
Katedralnej o godz. 13.00. Następnie uczestnicy Marszu wyruszą z Placu Najświętszej
Maryi Panny i przejdą ulicami centrum Kielc do Placu im. Stanisława Staszica, gdzie
odbędzie się festyn rodzinny.
Zachęcam do udziału w Marszu wszystkich, którym drogie są ewangeliczne
wartości życia i rodziny. Szczególną zachętę kieruję do rodzin z dziećmi. Wszystkich
Diecezjan zachęcam do modlitwy w intencji obrony życia ludzkiego i rodziny oraz
promowania tych wartości w swoich środowiskach.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom marszu oraz wszystkim zaangażowanym
w obronę życia i rodziny z serca błogosławię.
Wasz Biskup
† Jan Piotrowski


W niedzielne południe 9 czerwca na Placu Najświętszej Maryi Panny w Kielcach grupa mężczyzn pod przewodnictwem Rycerzy Kolumba zebrała się aby odmówić „Męski różaniec” w obronie chrześcijańskich wartości.

– Spotykamy się tutaj w trudnym okresie, chcemy być dla naszych kapłanów wsparciem. Modlić się o umocnienie wiary, stanąć w obronie rodziny i zamanifestować te wartości – powiedział Darek Wolniak – kustosz Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

Tajemnica I  Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Niech nasze światło wiary świeci przed ludźmi aby chwalili Ojca naszego, który jest w niebie.

Tajemnica II  Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Tajemnica III  Zesłanie Ducha Świętego

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach, nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Tajemnica IV  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Święta Rodzino z Nazaretu,
błagamy Cię miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały.
Niech ta Polska Ziemia, która wydała rzesze świętych i oddanych kapłanów, sióstr zakonnych, misjonarzy i wiernych świeckich daje nadal święte powołania.

Tajemnica V  Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.                              Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Święci polscy patronowie módlcie się za nami!


8 czerwca Uroczystość Odpustowa św. Jadwigi Królowej, szczególnym gościem uroczystości był, Abp. Mieczysław Mokrzycki. Celebrował Mszę św. i wygłosił homilię, w której zacytował słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia kanonizacji Królowej Jadwigi.

„Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji – ten dzień, w którym Kościół ogłosi uroczyście, że jesteś świętą patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski za twoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień. (…)Niech ten dzień będzie dniem radości nie tylko dla nas, współcześnie żyjących, ale także dla nich wszystkich – tych, którzy na ziemi go nie doczekali. Niech będzie wielkim dniem świętych obcowania. Gaude, mater Polonia!” – mówił w homilii Jan Paweł II.”

W uroczystości aktywnie uczestniczyli rycerze Kolumba z naszej parafii.

   

Różaniec Rycerzy Kolumba

Zapraszamy wszystkich katolickich mężczyzn – nie bądź obojętny !

Przeżywamy szczególny czas w Kościele. Na naszych oczach doświadczamy wielkiego dobra Boga. Widzimy jak wielu świeckich angażuje się w życie Kościoła. Nadszedł odpowiedni czas by katoliccy mężczyźni jeszcze bardziej otwarli się na działanie Ducha Świętego.

Chcemy stanąć w obronie wiary, Kościoła naszej Matki, kapłanów i chrześcijańskiej rodziny. Chcemy podjąć duchową walkę w obronie chrześcijańskich wartości i przeciwstawić się publicznym drwiną i profanacji nauki Kościoła, sakramentów i symboli religijnych. 

Kościół jest i zawsze i był szkołą, która przygotowuje nas do duchowej walki, gdyż wszyscy chrześcijanie są powołani do walki w dobrych zawodach o wiarę (1 Tm 6), i do obleczenia pełnej zbroi Bożej, by mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła (Ef 6, 11).

Dziś prawdziwy model męskości jest daleki od tego, który ofiarowuje dzisiejszy świat. Prawdziwy model to Pan nasz Jezus Chrystus.

Drodzy mężczyźni, Wasza obecność i Wasza misja w rodzinie jest niezastąpiona! Potrzebujemy wiary jak nasi ojcowie, którzy bronili poprzednich pokoleń i którzy prędzej oddaliby swoje życie, niż porzucili wiarę w Chrystusa. Potrzebujemy was, abyście wzięli sprawy w swoje ręce!

W dniu Zesłania Ducha Świętego – w niedzielę, 9 czerwca 2019 roku o godz. 12.15 na Placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach (przed Bazyliką Katedralną) zapraszamy do udziału w modlitwie różańcowej. Zapraszamy wszystkich mężczyzn naszej diecezji by wzięli do swoich rąk różaniec i modlili się w intencji Kościoła, kapłanów i rodzin w naszej Ojczyźnie. Byśmy modlitwą różańcową potrafili obronić niejedno ludzkie życie.

Ostatnie lata pokazują, że przeżywamy w Kościele szczególny czas. Bóg porusza męskie serca, dotyka nas i wzywa do podjęcia na nowo naszych męskich ról i zadań, do podjęcia odpowiedzialności za nasze rodziny, parafie i Ojczyznę. Szczególnym błogosławieństwem jest męski różaniec i dołączenie do marszu na rzecz życia i rodziny.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Godz. 12.15 – Męski różaniec (Plac NMP w Kielcach)

Godz. 13.00 – Msza św. w Bazylice Katedralnej

Godz. 14.15 – Marsz dla życia i rodziny „ Polska Rodziną silna”.

Godz. 15.00 – Piknik z dobrym jedzeniem i wieloma atrakcjami – Park Miejski

Serdecznie zapraszamy!

Rycerze Kolumba Diecezji Kieleckiej


CZERWIEC 2019

NIEDZIELA RYCERSKA 2 czerwca 2019 Rok

2 czerwca, uroczysta Msza św. Rycerska i wspólna modlitwa w 30 lecie w kapłaństwie – jubileusz ks. Kapelana doktora Andrzeja Kaszyckiego.

Rycerze Kolumba jak w każdą niedziele brali udział w Liturgii Słowa.

Jubilat ks. Andrzej Kaszycki wygłosił Homilie oraz zaśpiewał Pieśń Dziękczynną.

Na koniec Mszy św. Jubilatowi złożyliśmy podziękowanie i życzenia dalszych Jubileuszy w Kapłaństwie wspartych wymodlonymi łaskami Matki kapłanów Pani Przenajświętszej i Patronki naszej Parafii św. Jadwigi Królowej.

         ZEBRANIE RADY  DNIA 1 czerwca  2019 ROKU           

  Miesiąc czerwiec rozpoczął się pracowicie dla rycerzy. Na Zebraniu Rady z udziałem ks. proboszcza kapelana naszej Rady omówiliśmy zadania na m – c czerwiec, które przed nami i które będą  wsparciem dla ks. proboszcza w zadaniach duszpasterskich na rzecz naszej wspólnoty w tym:

 • 1 czerwca, Piknik Rodzinnym z udziałem rycerzy,
 • 2 czerwca, uroczysta Msza św. Rycerska i wspólna modlitwa w 30 lecie w kapłaństwie – jubileusz ks. Kapelana,
 • 8 czerwca, udział rycerzy w Uroczystości Odpustowej,
 • 9 czerwca, Publiczny Różaniec Mężczyzn w intencji Kościoła i Kapłanów,
 • 12 czerwca, 6 rycerzy naszej Rady dostąpi zaszczytu nadania II Stopnia,
 • 20 czerwca, udział rycerzy w Uroczystościach Bożego Ciała,
 • 22 czerwca, 20 rycerzy naszej Rady przystąpi do III stopnia w rycerstwie.

Wszystkie wymienione wyżej zadania zostały szczegółowo omówione, wyznaczeni zostali  rycerze odpowiedzialni za ich realizację.

Nasz kapelan ks. dr Andrzej Kaszycki w słowie formacyjnym do rycerzy przybliżył sprawę objawień Matki Bożej w Medziugorie, miejscowość w Bośni i Hercegowinie, według szóstki tzw. „widzących”, Matka Boża zaczęła się im ukazywać 24 czerwca 1981, w miejscu zwanym Podbrdo, leżącym u podnóża wzniesienia Crnica i, objawia się do dnia dzisiejszego. Trójce z nich (Ivan, Vicka, Marija) – prawie codziennie, pozostałej trójce (Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną częstotliwością. Gospa objawia się widzącym tam, gdzie aktualnie przebywają. Wzywa cały świat do modlitwy i nawrócenia, przekazuje liczne orędzia, w których zachęca do pogłębienia życia wiary i życia sakramentalnego, do lektury Pisma Świętego, oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz oddania swojego życia Jezusowi. Przekazuje widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i świata.   

W jednym z punktów zebrania wielki rycerz Zygmunt Mazur zdał relacje z  udziale naszych przedstawicieli  w Konwencji Stanowej w Licheniu,

Podczas uroczystej Kolacji w czasie trwania Konwencji Stanowej wręczone zostały nagrody dla najbardziej zaangażowanych rad, a jedną z nagród otrzymała nasza Rada im. św. Jadwigi Królowej             w Kielcach.

Na koniec zebrania omówiono udział rycerzy naszej Rady w planowanej na dzień 9 czerwca modlitwie różańcowej w miejscu publicznym tj. na Placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Nasza Rada jest głównym organizatorem tej Modlitwy.  

Czerwiec rycerze Kolumba nasze Rady rozpoczęli od udziału w Pikniku Rodzinnym, którego byli współorganizatorem . Piknik odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 w sąsiedztwie Kościoła św.  Jadwigi Królowej. Była fajna zabawa w której uczestniczyły dzieciaki z obydwu osiedli z naszej Parafii. 

Była fajna zabawa dopisała również pogoda.

Rycerze Kolumba dwoili się i troili, aby nikomu nie chciało się jeść , pić, smażyli kiełbaski  i dbali o zaproszonych gości.

Ksiądz Paweł dbał, aby cały Plan Pikniku był skrupulatnie realizowany.

Było wiele atrakcji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a szczególnie Wóz Strażacki, chłopcy mieli straszną frajdę wcielając się w strażaków, czy w policjantów.

Jak w poprzednich latach duża atrakcja dla dzieci to tresura psów rasowych, którą  prowadził nasz brat Adam.


MAJ 2019

                                    I X – KONWENCJA STANOWA RYCERZY KOLUMBA W LICHENIU

Komunikat nr 1
w sprawie zwołania IX Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję IX Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 17 – 18 maja 2019 roku w Licheniu (Diecezji Wocławskiej.  Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz Rady.                                                                                                                                                                                W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata. W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.  Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.                                                                                                          

Tomasz Wawrzkiewicz

Delegat Stanowy w Polsce                                                                                                                                   Zakonu Rycerzy Kolumba                                                                                                                                       Naszą Radę Rycerzy Kolumba im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach reprezentowali wielki rycerz brat Zygmunt Mazur oraz z-ca wielkiego rycerza brat Krzysztof Stanisławski.

Bazylika Matki Bożej Licheńskiej

Konwencja Stanowa to najważniejsze Zgromadzenie Rycerzy Kolumba w Polsce, podczas którego podsumowuje się działalność całego minionego roku bratniego oraz przyjmuje się założenia działalności dla rad lokalnych rycerzy  na nowy rok bratni 2019 – 2020.

   

Konwencja rozpoczęła się modlitwą w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej –  Mszą ŚW. Koncelebrowaną z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego, Arcybiskupów i Biskupów oraz przez 50 księży Kapelanów Zakonu Rycerzy Kolumba.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Mszy Św. widać jak Rycerze Kolumba rosną w siłę to największa organizacja katolickich mężczyzn w Polsce

Po uroczystej Mszy Świętej w Programie była uroczysta kolacja dla uczestników Konwencji (Kapelanów , delegatów, małżonek, obserwatorów) z udziałem Dostojnych Gości ( Hierarchów Kościoła Katolickiego, gości z Rady Najwyższej ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy i Litwy), a posumowania Roku Bratniego w Jurysdykcji Polskiej dokonał brat Tomasz Wawrzkowicz Delegat Stanowy w Polsce Zakonu Rycerzy Kolumba

      Na zdjęciach goście i Hierarchowie kościoła Katolickiego podczas uroczystej kolacji. 

Podczas Uroczystej Kolacji wręczane były wyróżnienia i nagrody dla poszczególnych rad. Nasza Rada otrzymała cenną nagrodę za działalność w minionym roku bratnim, a nagrodę wielkiemu   rycerzowi wręczali abp Wacław Depo Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej, również rycerz Kolumba oraz bp Jan Piotrowski Ordynariusz Kielecki,          a jednocześni rycerz Kolumba.

Nagroda dla Rady im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Podczas trwającej w Licheniu, IX Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, w sobotę 18 maja 2019 roku, dokonano wyboru Rady Stanowej.
Skład Rady Stanowej nie zmienił się, wybrano:
Delegat Stanowy – br. Tomasz Wawrzkowicz 
Sekretarz Stanowy – br. Krzysztof Zuba 
Skarbnik Stanowy – br. Andrzej Stefaniuk 
Radca Stanowy – br. Marek Ziętek 
Kustosz Stanowy – br. Dariusz Wolniak

        Na początku roku bratniego 2018/2019 liczba Rycerzy Kolumba w Polsce wynosiła 5392. W okresie od 1     lip      lipca 2018 do 31 marca 2019 roku przyjętych zostało 355 Rycerzy.
Pozdrowienia dla obradujących rycerzy od Najwyższego Rycerza Carla Andersona przekazał delegat Rady Najwyższej ze USA brat Szymon Szczypta.  Podczas roboczej części konwencji podsumowano zrealizowane Programy Rycerzy Kolumba w minionym roku Bratnim oraz przyjęto do realizacji  na rok bratni 2019 – 2020:  nowego programu działania: „Wiara przez uczynki”.                                                                                                                                                                                                      Promowanie i zachęcanie do świętowania „Dnia Męża i Żony”.                                                                                                       Ponadto: Zorganizowanie zbiórki pieluch dla fundacji „Małych Stopek” podczas rycerskiej pielgrzymki na Jasną Górę.                                                                                                                                                                                                  Koordynacja wystawy pro-life „Jaś w Drodze” wśród Rad Lokalnych.                                                                                       Przygotowanie materiałów do programu „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Przygotowanie materiałów do programu „Modlitwy za Kapłanów”.

 


 

MAJ TO SZCZEGÓLNY MIESIĄC W TRADYCJI POLSKIEJ, JEST TO MIESIĄC POŚWIĘCONY MATCE BOŻEJ, W KOŚCIOŁACH W CAŁYM KRAJU WIERNI UCZESTNICZĄ W NABOŻEŃSTWACH PODCZAS KTÓRYCH ŚPIEWANA JEST LITANIA DO MATKI BOŻEJ.

Jest także tradycją śpiewanie pieśni Maryjnych przy ustrojonych na tą okoliczność kapliczkach przydrożnych.

5 MAJA – TEGO DNIA O GODZ. 8.30 MSZA ŚWIĘTA RYCERSKA Z TEKSTAMI ŁACIŃSKIMI

Udział rycerzy w Liturgii Słowa w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich brat Zygmunt odczytał tekst w którym Apostołowie przedstawiają początek swojej działalności.

Drugie czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła odczytał brat Jacek

 Głównym Celebransem Mszy Rycerskiej był nasz kapelan ks. dr Andrzej Kaszycki

W DNIU 4 maja 2019

 JAK CO MIESIĄC ODBYŁO SIĘ  ZEBRANIE NASZEJ RADY RYCERZY KOLUMBA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH.

Podczas zebrania omawiano sprawy, które są ważne w tym miesiącu dla naszej wspólnoty parafialnej.

Ważnym wydarzeniem dla części rycerzy z nasze Rady będzie przystąpienie 12 czerwca do nominacji II Stopnia              w Rycerstwie Kolumba. Została ustalona lista braci którzy dostąpią tego zaszczytu.

W zebraniu uczestniczył kapelan naszej Rady ks. dr Andrzej Kaszycki, po wspólnej modlitwie rozpoczynającej         nasze Zebranie ks. Kapelan wygłosił dla zebranych rycerzy naukę formacyjną.

 1. INFORMACJE I KOMUNIKATY WIELKIEGO RYCERZA W TYM:
 • Informacja o dniu Uwielbienia na Rynku w Kielcach dn. 26 maja godz. 19.00
 • Podsumowanie ostatnio odbytych spotkaniach i uroczystościach,
 • 17 – 18 maj – udział przedstawicieli naszej Rady w Konwencji Stanowej w Licheniu,
 • Przypomnienie o planowanej uroczystości na trzeci stopień w rycerstwie na dzień 22 czerwca,
 • Omówienie planowanej modlitwy różańcowej w miejscu publicznym.

 

Rycerze Kolumba naszej Rady włączają się do udziału XIV Rodzinną Majówkę Rowerową pod patronatem i z udziałem księdza biskupa Mariana Florczyka z diecezji kieleckiej. Wyjazd

W sobotę, 18 maja, trasa będzie prowadziła z Kielc przez Kaczyn do Borkowa.

DOBRO ZAKONU. Wystąpienie lektorskie
Zacni Bracia, kończąc pierwszą część swojej adhortacji o roli świeckich w Kościele, papież Jan Paweł II przedstawia nam „pierwsze i podstawowe powołanie, które Ojciec w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego kieruje do każdego z nas, powołanie do świętości”. Ojciec Święty podaje przy tym wyczerpującą a równocześnie niezwykle zwięzłą definicję świętości przedstawiając ją jako „doskonałość w miłości”.

Papież zaznacza, że powołanie do świętości „nie jest zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła”, stanowi samą istotę naszej tożsamości jako członków z których zbudowany jest Kościół – ciało Chrystusa.

 „Powołanie do świętości wyrasta z Chrztu”, pisze Jan Paweł II zaznaczając, że powołanie to jest nierozerwalnie powiązane z samym byciem chrześcijaninem – uczniem Chrystusa, ”i odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii” co oznacza że właśnie w sakramentach przede wszystkim mamy szukać siły i inspiracji do wypełniania tego powołania. 
 Papież pisze, że jako przyobleczeni w Jezusa Chrystusa i napojeni Jego Duchem, już jesteśmy „święci”, a więc jesteśmy „upoważnieni i zobowiązani do tego, by świętość swojego być okazywać w świętości wszystkich swoich działań”. Zatem całe nasze życie powinno właśnie w perspektywie świętości jako podstawowego celu naszego życia przebiegać. Ojciec Święty na podkreślenie tej prawdy przywołuje następujące słowa Soboru Watykańskiego II: „Ani troski rodzinne, ani inne sprawy świeckie nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego”.

 Jan Paweł drugi przestrzega nas przy tym, że „powołanie do świętości ludzie świeccy muszą rozumieć i przeżywać nie tyle jako wymóg i kategoryczny obowiązek, ile raczej jako czytelny znak bezgranicznej miłości Ojca, który ich odrodził do swojego świętego życia”. Jeśli będziemy swoje dążenie do świętości postrzegać wyłącznie jako (niejednokrotnie przykry) obowiązek, pozostanie ono bezowocne. Istotą świętości jest doskonalenie miłości, która jest odpowiedzią na już doskonałą miłość okazaną nam przez Tego, który jest Miłością. Powołanie do świętości nie powinno być jedynie wypełnianiem określonych zewnętrznych wymogów, a raczej wejściem w ścisłą relację miłości do której zaprosił nas Bóg we chrzcie. To z tej relacji powinny w sposób naturalny wypływać świadczące o świętości (czyli doskonałej miłości) czyny zarówno w odniesieniu do Boga jak i ludzi, których Bóg w swojej miłości przy nas postawił.
 Na zakończenie tych refleksji, których celem było zdefiniowanie stanu, w jakim żyją katolicy świeccy w Kościele, papież przywołuje przestrogę św. Leona Wielkiego: „Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam!” — poznaj, o chrześcijaninie, swoją godność. Tak właśnie, wszystko czego Ojciec Święty nas nauczał do tej pory właśnie na tę niezwykłą godność nas świeckich, jako katolików, miało wskazywać. Prawda o niezwykłym połączeniu z Chrystusem i Kościołem we chrzcie, o naszym udziale w królewskiej, kapłańskiej i prorockiej godności naszego Zbawiciela, niezwykła misja uświęcania świata we współpracy z Duchem Świętym obficie wylewającym na nas swoje dary i owoce, a wreszcie powołanie do osobistej świętości w doskonałej relacji miłości z Ojcem — wszystko to jednoznacznie podkreśla nieopisaną godność każdego z nas, jaką jesteśmy obdarzeni przez Boga.
Niech na koniec wybrzmią słowa, którymi Jan Paweł II podsumowuje tę pierwszą, wprowadzającą część swojej adhortacji: „Chrześcijańska godność, źródło równości wszystkich członków Kościoła, jest gwarantem oraz siłą rozwoju komunii i braterstwa, a równocześnie tajemnicą i mocą apostolskiego i misyjnego dynamizmu świeckich. Jest to godność zobowiązująca, godność robotników wezwanych przez Boga do pracy w Jego winnicy: <<Na wszystkich tedy świeckich — mówi Sobór — spoczywa zaszczytny obowiązek przyczyniania się do tego, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi>>”.
Mateusz Dziadowicz
PODSUMOWANIE NASZEGO ZEBRANIA DOKONAŁ KAPELAN RADY

KWIECIEŃ 2019 

Triduum Paschalne w Kościele Katolickim obchodzone  jest jako   najważniejsze wydarzenie. Trzy dni Triduum obejmują Wielki Czwartek, Piątek oraz Sobotę. Kończy się  nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Triduum ma na celu przygotowanie duchowe wiernych do upamiętnienia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Pierwszy dzień Triduum to Wielki Czwartek.                                                                                                     Wielki Czwartek jest jednocześnie uznawany jako Święto Kapłanów, podczas tej Mszy św. wierni dziękują kapłanom za ich posługę.

                         

Wieczorem w naszej Parafii odprawiana była msza Wieczerzy Pańskiej, która oficjalnie rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Upamiętnia ona Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwo i Eucharystię. Msza ta nie zostaje zakończona, a wierni nie otrzymują błogosławieństwa, ponieważ aż do Wielkiego Piątku odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

Triduum ma na celu przygotowanie duchowe wiernych do upamiętnienia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

W naszym kościele po Homilii odbył się obrzęd umycia nóg dla 12 rycerzy Kolumba.

  

Wielki Piątek to dzień wielkiej modlitwy, skupienia i postu.

  

W Wielki Piątek, 19 kwietnia, kontynuowana była w naszej Świątyni liturgia przerwana z poprzedniego dnia, w tym także adoracja Najświętszego Sakramentu.

 Odprawiana jest też droga krzyżowa. Tego dnia kapłani zdejmują z ołtarza krzyż, kwiaty, świeczniki i obrusy, co ma symbolizować opuszczenie Chrystusa przez przyjaciół.

 

Pod koniec uroczystości nastąpiło całowanie krzyża najpierw przez kapłanów, a następnie przez służbę ołtarza oraz przez rycerzy Kolumba.

       

Wielka Sobota – dzień adoracji Grobu Pańskiego

Zgodnie z tradycją od wielu lat w naszej Parafii po zapadnięciu zmroku odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej, która chociaż formalnie wypada w Wielką Sobotę, to włączona została do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza odczytał rycerz Kolumba brat Józef Zieliński, a jego fragment zamieszczamy poniżej:

Tak mówi Pan:

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Podczas Wigilii odbywają się liturgie: słowa, światła, chrzcielna i eucharystyczna. Tego wieczora kapłani naszej Parafii rozpoczęli uroczystości od rozpalenia ognia przed kościołem, z którego zapalany jest paschał. Podczas liturgii słowa odbywa się dziewięć czytań biblijnych. Następnie błogosławi się wodę i odnawiane są przyrzeczenia chrzcielne – później wierni przystępują do eucharystii.

 

Na koniec odbywa się procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Cała Wigilia Paschalna ma na celu ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa. Obchody te muszą zostać zakończone przed wschodem słońca.

Rycerze licznie uczestniczyli w Triduum Paschalnym i jak widać na załączonych zdjęciach byli dużym wsparciem dla księży.

     


12 KWIECIEŃ – DROGA KRZYŻOWA ULICAMI NASZEJ PARAFII

To już tradycja, że przed wielkim tygodniem parafinie ze swoimi kapłanami uczestniczą w drodze krzyżowej modląc się i upamiętniają Mękę Pana Jezusa. Po zakończonych Rekolekcjach i drodze krzyżowej w wzbogaceni duchowo, zbliżamy się do przeżycia  Triduum Paschalnego, które zaliczane jest do jednych z najważniejszych wydarzeń obchodzonych przez Kościół Katolicki.

  Drogę Krzyżową poprzedziła Msza święta po której rycerze naszej Rady uformowali kolumnę z krzyżem na czele z licznie zgromadzonymi parafianami w skupieni i rozważając poszczególne stacje drogi krzyżowe przeszli ulicami Parafii.

Rycerze Kolumba ubrani w kamizelki zabezpieczali przemarsz kolumny modlących się parafian.

Nieśli też krzyż przewodnicząc zgromadzeniu modlitewnemu.

  

Rycerze podczas drogi krzyżowej czytali rozważania drogi krzyżowe, gdzie jako pierwszy rozważanie III stacji prowadził wielki rycerz brat Zygmunt Mazur.

PAN JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA: Są trzy takie stacje na drodze krzyżowej, które nazywają się upadek Jezusa. Ale one powinny się nazywać powstanie Jezusa. Bo to, że upadał, to tylko wyczerpanie, zmęczenie mięśni, utrata równowagi. To, że powstał, to czysta miłość.

Kolejne rozważanie poprowadził brat Jacek Treter.

Dziś świat fascynuje się upadkami człowieka. Ludzie chcą podejrzeć grzech, pokazać grzech.Z detalami, z różnych ujęć. A wszystko w imię przekonania: taka jest prawda, tacy jesteśmy.Księga Apokalipsy mówi, że imię szatana to oskarżyciel, bo on dzień i noc oskarża braci naszych.To on tak mocno koncentruje uwagę ludzi na grzechach i ukazuje je jako mur nie do pokonania.A wszystkie upadki świata, grzech Ewy, Adama, Kaina, wszystkie zdrady, zabójstwa, bluźnierstwa, zbrodnie wszystkich totalitaryzmów, cała obrzydliwość ludzkiej grzeszności jest obmyta jedną kroplą krwi Chrystusa. 
To dlatego, że Chrystus wtedy powstał i dźwignął krzyż, dźwignął nasze grzechy, dziś każdy z nas może usłyszeć te najpiękniejsze na świecie słowa: i ja odpuszczam tobie grzechy”./ Fragment jednego z rozważań/

 

       

Drogę Krzyżową zakończono rozważaniem XIV STACJI przez Rycerzy Kolumba, którą odczytał brat Czesław Stanek: PAN JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY: Aby wejść do świata pełni zbawienia, trzeba tu, na ziemi zostawić wszystko. Dlatego całe życie tracimy: beztroskie dzieciństwo, kolorową młodość, dzieci, które opuszczają dom rodzinny, w końcu musimy zostawić pracę, stracić zdrowie, pożegnać nad grobem przyjaciół.Ktoś powie: to przerażające. Wszystko zostaje nam zabrane. Czy zabrane? Każdy człowiek ma przed sobą dwie drogi: żebraka i siewcy. Ten pierwszy gromadzi w swoich żebraczych torbach swój nędzny majątek. Torby są wielkie, ciążą mu bardzo, a on nie rozstaje się z nimi nawet na chwilę, choć tak naprawdę to tylko same śmiecie. Ale człowiek może być, jak siewca, który idzie przez życie i hojnie rzuca na pole Królestwa Bożego ziarna swoich talentów, pracy i miłości. Pod koniec życia torba jest pusta. Ale pole zostało obficie zasiane. Grób Chrystusa to pierwsze ziarno nowego ogrodu życia, a wszystkie cmentarze świata to zasiane pola Nowej Ziemi. Grób Chrystusa jest pierwszym, przy którym słowo koniec ustępuje miejsca słowu początek. Przy nim dziś kończymy drogę krzyżową, ale jutro, o poranku, znowu spotkamy się przy tym samym grobie. Ale będzie to już zupełnie inne   miejsce.                 


6 kwietnia 2019 roku Rada Rycerzy Kolumba  w Parafii im. Świętej Jadwigi Królowej była gospodarze Dnia Skupienia dla Rycerzy Kolumba Diecezji Kieleckiej pod hasłem:

„W mocy Bożego Ducha przyjrzyjcie się bracia powołaniu waszemu”

Zgromadzenie modlitewne rozpoczęto od zawiązanie wspólnoty. Powitania przybyłych kapelanów oraz licznie przybyłych rycerzy dokonał kustosz Stanowy brat Dariusz Wolniak.

Rycerze z Rady im.św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Głównym organizatorem Dnia skupienia była Rada Stanowa Rycerzy Kolumba, którą reprezentował brat Dariusz Wolniak – kustosz Stanowy.

Rycerze Kolumba z naszej Diecezji licznie uczestniczyli w tym zgromadzeniu modlitewnym, było wielu rycerzy z Rad Parafialnych z Domaszowic, Chęcin, Łosienia, Rembieszyc oraz z naszej Rady im. św. Jadwigi Królowe z Kielc. Tak wielu rycerzy nie mieliśmy jeszcze w naszej Świątyni.                                                                                                                                                                                                  Nasz Ksiądz kapelan Andrzej Kaszycki wygłosił konferencję na temat: „Kształtowanie w sobie postawy miłosierdzia”.
Trzeba na początku wskazać, że miłosierdzie jest jednym z kierunków działania Rycerzy Kolumba. Stąd też należy szukać sposobów kształtowania postawy miłosierdzia.
Jednym ze sposobów kształtowania takiej postawy, najbardziej fundamentalnym, jest sakrament pokuty i pojednania. Pięknie opisał ten sakrament Jezus w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. Syn, który zmarnował swoją część majątku po powrocie do ojca spotyka się z doświadczeniem objęcia go miłosiernymi ramionami przez kochającego ojca, zanim cokolwiek powiedział i wyznał. A potem ojciec nie bacząc na jego przeszłość włącza go do udziału tego, co w domu zostało, z czym nie chciał pogodzić się starszy syn.
Przypowieść trafnie ukazuje proces zagubienia człowieka, który może tak się stoczyć, że będzie policzony w „poczet świń” czyli po prostu „się ześwini”. Ale jest ktoś, kto może go z tego barłogu wyciągnąć. To kochający i przebaczający Ojciec. I wtedy człowiek musi sobie uświadomić, że zanim cokolwiek powie, Ojciec przytuli go do siebie. Może wówczas doświadczyć Bożego Miłosierdzia oraz kształtować w sobie wyobraźnię miłosierdzia. Sprawdzianem ukształtowanej postawy miłosierdzia jest zrozumienie zachowania Ojca. Może jesteśmy tymi, którzy systematycznie korzystają z sakramentu pokuty. A oto jest ktoś, kto narobił tyle bezeceństw, wielu ludzi o śmierć przyprawił i oto przed swoją śmiercią się spowiada, otrzymuje rozgrzeszenie i łaskę zbawienia. Czy to sprawiedliwe? I tu trzeba mieć wyobraźnię miłosierdzia wspartą słowami Ojca: „Moje dziecko, wszystko moje do Ciebie należy, a trzeba się radować i cieszyć, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.”
         I tak oto Rycerz Kolumba wsparty pomocą Bożą kształtuje w sobie postawę, dzięki której realizuje misję w świecie  stając się iskrą Bożego Miłosierdzia.

Kolejnym punktem Dnia SKUPIENIA była  Adoracja Najświętszego Sakramentu                                      z możliwością sakramentu pokuty i pojednania.

 Rycerze mieli możliwość indywidualnej modlitwy, spowiedzi i kontemplacji nad sprawami ważnymi w ich życiu.

Rycerze w skupieniu modlili się adorując Najświętszy Sakrament

 

Leszek Dziwosz z Parafii im. Bł. Józefa Pawłowskiego z Włoszczowy wygłosił Drugą Naukę – Konferencję, której tematem były – Owoce Ducha Świętego. Ks. Leszek swoją naukę rozpoczął od rozdania rycerzom tekstu modlitwy:   

Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego

Drżącą ręką, niewyraźnym, chybotliwym charakterem pisma Jan Paweł II zapisał na rok przed śmiercią osobistą modlitwę do Ducha Świętego. Dziś ujawnia ją „Tygodnik Powszechny”. Modlitwę podyktował przyszłemu papieżowi jego ojciec, jeszcze przed wojną. A jak wiele lat później wspominał sam Jan Paweł II, wywarła ona wielki wpływ na jego życie.

Leszek Dziwosz kapelan Rady z Parafii im. Bł. Józefa Pawłowskiego z Włoszczowy
Duchu Święty, proszę Cię :
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Różaniec dla rycerzy poprowadził ks. Stanisław z parafii im. Św. Jana Chrzciciela z Łosienia, po odmówieniu różańca rycerz modlili się o rychłą kanonizację sługi Bożego ks. McGivney’a,

Stanisław Król kapelan Rady z parafii im. Św. Jana Chrzciciela z Łosienia

 Modlitewne spotkanie rycerzy zakończyła Eucharystia – Budowanie jedności i braterstwa.

 

Na zakończenia Dnia Skupienia wszystkim uczestnikom podziękował kustosz Stanowy brat Darek Wolniak

Podziękowanie kapelanom oraz kustoszowi Stanowemu i podsumowanie spotkania modlitewnego dokonał gospodarz wielki rycerz Rady im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach brat Zygmunt Mazur.

 


MARZEC 2019 ROK 

Rycerze Kolumba z Diecezji Kieleckiej byli dużym wsparcie  dla kościoła Kieleckiego podczas odbywającej się w Bazylice Katedralnej uroczystej Mszy św. z udziałem Prezydentów Polski oraz Węgier. Była to świetna okazja zaprezentowania Rycerzy Kolumba, których niestety jeszcze na Węgrzech nie ma, a w uroczystościach w nasze Bazylice było wielu Węgrów.

 Eucharystia rozpoczęła się  powitaniem przez bp Jana Piotrowskiego. – „Mury tej dostojnej Katedry kieleckiej były świadkiem wielu wiekopomnych wydarzeń. Dziś w jej historię wpisuje się obecność prezydentów Polski i Węgier wraz z małżonkami, których serdecznie witam i pozdrawiam. Jednocześnie życzę, aby obchodzone w Kielcach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej były owocne dla obojga narodów” – mówił pasterz naszej diecezji.

Msza św. sprawowana była w trzech językach: łacińskim, polskim i węgierskim. Homilię w swoim ojczystym języku wygłosił bp Andras Veres. Przypomniał w niej, jakie znaczenie ma przyjaźń w Piśmie Świętym. Nawiązał także do relacji jakie łączyły Polskę i Węgry w dziejach.

„Z wielką radością i dziękczynieniem możemy świętować tysiąclecie przyjaźni naszych narodów. Ponieważ tysiąc lat naród polski i węgierski łączy ścisła, głęboka i wzajemnie się wspierająca przyjaźń w każdej dziedzinie życia. Formowanie naszych państw odbywało się przez te same dziesięciolecia przełomu X i XI w. Święty Wojciech powiązany z założeniem miasta Kielce, jest otoczony przez Węgrów wielkim szacunkiem religijnym, ponieważ został ochrzczony przez pierwszego króla Węgier św. Stefana. Jednocześnie niezliczeni święci i władcy łączą nasze narody na przestrzeni wieków. Wspomnę tylko dwa przykłady: św. Kingę i św. Jadwigę. Na przemówieniu otwierającym kanonizację św. Jadwigi papież św. Jan Paweł II stwierdził, że była ona opiekunką Polski, Litwy, Rusi i Węgier” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy zaśpiewali hymn „My chcemy Boga”.

tekst za: em.kielce.pl

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką oraz prezydent Republiki Węgier, János Àder wraz z małżonką uczestniczyli we Mszy świętej.

Rycerze Kolumba pomagali gościom z zagranicy i pilnowali, aby zgromadzeni goście mogli w skupieniu przeżywać wspólną modlitwę w intencji obydwu Narodów.

Była to również świetna okazja do promocji rycerstwa dla braci Węgrów.


TYDZIEŃ PRZYJĘĆ NOWYCH RYCERZY

ZESPÓŁ INICJACYJNY NASZEJ RADY IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ  ZORGANIZOWAŁ 9 MARCA PRZYJĘCIE NOWYCH BRACI.                                                                                                                                                         Uroczystość nadania I Stopnia w rycerstwie Kolumba rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą celebrowało trzech księży w tym nasz Kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki.

 Ks. Kapelan  wygłosił Homilię, w której mówił o znaczeniu rycerzy Kolumba w życiu Kościoła, o potrzebie włączania się katolickich mężczyzn w obronę wartości i przeciwstawiania się masonerii i lewakom w zwalczaniu wartości które głosi Kościół.   

Nasi bracia i kandydaci do rycerstwa podczas modlitwy przed Ceremonią Przyjęcia.

Nasz Zespół Inicjacyjny w sobotę 9 marca zorganizował Ceremonii Przyjęcia w Tygodniu Przyjęć i przyjął w szeregi naszej Rady czterech nowych rycerzy.  

Kandydaci do rycerstwa przed ślubowaniem.
Są to młodzi mężczyźni, którzy angażują się w różne dzieła, dają dobry przykład swoim kolegom.  

Zdjęcie pamiątkowe po Ceremonii Przyjęcia nowych braci.

Życzymy nowym naszym braciom w rycerstwie, aby ich służba i zaangażowanie przynosił dobre przykład do naśladowania dla dobra i rozwoju naszej wiary.

Poniżej zamieszczam tekst naszego brata Dyrektora Stanowego ds. Członkostwa Polska Rada Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba.

Zacni Bracia,

Zakon Rycerzy Kolumba jest wspólnotą, która od 137 lat, daje mężczyznom możliwość życia wiarą poprzez miłosierdzie. Patrząc na wszystkie dzieła realizowane w Radach lokalnych, można by powiedzieć, że Chrystus dokonuje wielkich rzeczy naszymi rękami. A mógłby uczynić jeszcze więcej, gdyby w nasze szeregi wstępowała większa liczba katolickich mężczyzn. Na świecie jest nas prawie 2 miliony, w tym Polsce, prawie 5600. Aż trudno wyobrazić sobie dobro, jakie moglibyśmy uczynić, gdyby każdego roku, każdy Rycerz wprowadził do Rycerstwa co najmniej jednego nowego Brata.
Członkostwo stanowi siłę napędową Zakonu, a jednocześnie fundament, na którym opiera się nasza praca charytatywna oraz wspieranie Kościoła. Dzięki członkostwu możliwy jest nie tylko rozwój Rad lokalnych, ale także, zakładanie nowych Rad w kolejnych parafiach. Dlatego każdy Rejon, każda Rada  powinna nieustannie zabiegać o wzrost członkostwa np. poprzez realizację programu, do którego zachęca Rada Stanowa, „Jeden nowy Członek w Radzie co Miesiąc”.
O wielkim znaczeniu członkostwa ma nam przypominać organizowany cyklicznie w całym Zakonie tzw. Tydzień Przyjęć. Tydzień Przyjęć to czas, w którym Rady organizują Ceremonie Przyjęć. To czas, który jest zwieńczeniem wcześniej zaplanowanych i przeprowadzonych działań rekrutacyjnych np. spotkania z ks. proboszczami zainteresowanymi utworzeniem w swoich parafiach Rady Rycerzy Kolumba, Niedziele Rycerskie, Dni Otwarte w Radach, ogłoszenia parafialne, spotkania i indywidualne rozmowy z kandydatami.
W całej Polsce, w 112 Radach lokalnych, funkcjonują 63 Zespoły Przyjęć. To oznacza, że do niektórych Rad  kandydaci muszą być przyjęci przez Zespoły z ościennych Rad. Dlatego warto wymieniać się między sobą informacjami o planowanych Ceremoniach i dzielić się nią np. w grupie WR na WhatsApp. Zachęcam wszystkie Rady, aby nie czekały na kandydatów i terminy Ceremonii Przyjęć w Tygodniu Przyjęć zaplanowały jak najszybciej. Nawet, jeżeli nie będzie kandydatów, będzie można przeprowadzić próbę Zespołu.
Pierwszy Tydzień Przyjęć w 2019 roku odbędzie się w dniach od 18 do 24 marca. Życzę każdej Radzie, aby owocem tego Tygodnia Przyjęć było wielu nowych Braci w Radzie. Bardzo ich potrzebujemy. Nowi Bracia to nowe pomysły. Nowi Bracia to większe możliwości działania Rady. Nowi Bracia to również szansa na uzyskanie przez Radę tytułu Najwybitniejszej Rady.
Vivat Jezus!
Jacek Pisz
Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa
Polska Rada Stanowa KofC
Zakon Rycerzy Kolumba

 


2 MARCA ZEBRANIE RADY

Rycerze Kolumba im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach już tradycyjne, jak każdego miesiąca omawiali zadania jakie będą wykonywać w tym tak ważnym dla katolików okresie Wielkiego Postu.

Zebranie Rady rycerzy było  poświęcone głównie okresowi Wielkiego Postu, dla katolików jest to czas pokuty i modlitwy, wyrasta ona z tradycji Kościoła i przygotowuje wiernych do Świąt Wielkanocnych.

Nasz Kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki w swoim wystąpieniu do zebranych rycerzy omówił o przygotowaniach wiernych parafii do okresu Wielkanocnego, 6 marca środa popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, który przygotuje nas na największe Święto naszej wiary, Zmartwychwstania Pańskiego. W naszej Parafii tak jak co roku będziemy przeżywać ten szczególny czas skupiając się na modlitwie, oczyszczając siebie, aby było w nas więcej miejsca dla Pana Boga.

Ważnym punktem w comiesięcznych spotkaniach rycerz naszej Rady jest omówienie zadań wsparcia rycerzy dla ks. Proboszcza w organizowaniu uroczystości kościelnych, teraz w czasie wielkiego postu w tym nasz udział w organizowaniu Drogi Krzyżowej na naszych Osiedlach
Oraz że 6 kwietna odbędzie się dzień skupienia dla rycerzy z naszej Diecezji (w godz. 9-16), w naszej Świątyni, a jedną z głoszonych katechez wygłosi nasz kapelan ks. dr. Andrzej Kaszycki.
Omówiona została sprawa udziału przedstawicieli naszej Rady 17 – 18 maj w Konwencji Stanowej w Licheniu, delegatami nasze Rady będzie wielki rycerz oraz jego zastępca.

Na 9 marca zostało zaplanowane przyjęcie do naszej rady nowych braci. Ustalono, że Ceremonia przyjęcia zostanie poprzedzona Mszą św. o godzinie 18.00, a następnie poprowadzimy nowych kandydatów do grona rycerzy naszej Rady. Zespół Inicjacyjny przygotowuje się do przyjęcia nowych rycerzy, ćwicząc procedury. 
„Nasza działalność charytatywna jest motywowana wiarą. A nasza wiara jest darem, którym należy się dzielić. Gdy przyjmiemy nowych mężczyzn do naszego Zakonu, dajemy im możliwość stania się lepszymi katolikami. I pomnażamy dobre dzieła, których dokonujemy…” Niech te słowa Najwyższego Rycerza Carla Andersona będą zachętą dla nas wszystkich do aktywnego włączenia się w Tydzień Przyjęć. Tymi słowami podzielił się z nami Dyrektor ds. Przyjęć nowych członków w Radzie Stanowej.

                 

Carl Anderson Najwyższy Rycerz
W punkcje  informacje i komunikaty wielkiego rycerza, wielki rycerz Zygmunt Mazur poinformował, że  23-24 marzec – spotkanie formacyjne wielkich rycerzy w  Skorzeszycach.

Nasza Rada jest częścią całej potężnej Organizacji katolickich mężczyzn w całym Świecie, dlatego publikujemy w naszej Kronice materiały, artykuły zdjęcia z innych rycerskich Portali ważnych w naszej bratniej działalności wzmacniających nas duchowo. 

KSIĄDZ ARCYBISKUP WILLIAM E. LORI S.T.D

NAJWYŻSZY KAPELAN RYCERZY KOLUMBA

Jak na poprzednich Zebraniach Rady ustalona została lista rycerzy w niedzielnej liturgii słowa na m-c marzec.

Rycerze podczas czytań Liturgicznych w czasie Mszy Świętej  Rycerskiej 3 marca

 W Punkcie Zebrania dobro zakonu po rozpoznaniu sytuacji w rodzinach braci, głos zabrał lektor Rady kontynuując rozważania na temat: „Laikat i jego świecki charakter”.
Zacni Bracia, kontynuując refleksję nad nauczaniem Jana Pawła II o roli ludzi świeckich w Kościele poruszymy dziś kwestię fundamentalną dla całych rozważań: co znaczy „być świeckim”? Wiemy już, że na mocy godności Chrztu świeccy są współodpowiedzialni, wraz z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, za misję Kościoła. Czy jednak bycie świeckim, czyli pozostającym w świecie — w odróżnieniu od tych, którzy od spraw światowych zostali odłączeni — może oznaczać niepełną przynależność do Chrystusa? Papież w następujący sposób opisuje relację Kościoła i świata: „W istocie Kościół, choć nie jest ze świata (por. J 17, 16), żyje w świecie i w nim kontynuuje — zgodnie z otrzymanym mandatem — odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa”. Zatem funkcjonowanie w świecie jest istotnym zadaniem Kościoła realizowanym właśnie przez nas, świeckich. Święty Jan Paweł II przywołuje tu słowa Soboru Watykańskiego II o świeckich: „żyją (…) w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja”.
Papież przypomina, że „Jezus (…) uświęcał ludzkie związki, w pierwszym rzędzie rodzinne, z których powstają urządzenia społeczne. Zechciał prowadzić życie rzemieślnika, właściwe dla jego czasu i kraju” a zatem życie właściwe świeckim.
Mateusz Dziadowicz – Lektor Rady
Bycie świeckim oznacza zatem szczególną formę naśladowania Chrystusa i stanowi powołanie w którym wypełniamy misję głoszenia Ewangelii właściwą członkom Kościoła i uczniom Mistrza z Nazaretu. Często funkcjonujemy w miejscach do których nie mogą dotrzeć kapłani i świadczymy o swojej wierze wobec ludzi, którzy nie zechcieliby słuchać duchownych. Jan Paweł II opisuje tę rzeczywistość następującymi słowami: „Chrzest bowiem nie odrywa świeckich od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz świata winno się urzeczywistniać, gdyż tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa”.
Papież zaznacza również, że „ewangeliczne obrazy soli, światła i zaczynu, które odnoszą się do wszystkich bez różnicy uczniów Jezusa, w zastosowaniu do świeckich nabierają swoistej wymowy”. Ponieważ jesteśmy w sposób najściślejszy wmieszani w świat mamy szczególną możliwość i obowiązek przemieniać go w duchu Ewangelii. Z dumą i radością wypełniajmy więc nasze powołanie które otrzymaliśmy od Boga jako osoby świeckie.
Zebranie Rady zakończono Modlitwą i Pieśnią.

                                                                                   Wielki Rycerz Rady


                               

2019-02-21 Czwarta rocznica Powstania Rady Rycerzy Kolumba w Domaszowicach

Rada rycerzy Kolumba w sąsiedniej parafii w Domaszowicach uroczyście obchodzili czwartą rocznicę utworzenia Rady.

Miałem zaszczyt jako przedstawiciel naszej Rady uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości. Dziękuje Wielkiemu Rycerzowi bratu Antoniemu Kamińskiemu za zaproszenie przedstawicieli naszej Rady i możliwość wspólnej modlitwy. Podczas Dziękczynnej Mszy św. dziękowano Bogu za możliwość spełniania się w rycerstwie, a jednocześnie zbliżania się do Ołtarza.  
Rada rycerzy Kolumba im. św. Jadwigi Królowej  życzy braciom z Domaszowic dalszej tak dobrej służby w następnych latach.
Vivat Jezus Zygmunt Mazur

LUTY 2019 ROK 

RYCERZE KOLUMBA NASZEJ RADY ZBIERAJĄ SIĘ REGULARNIE NA  ZEBRANIACH I TAK  DNIA 9 lutego 2019 r. Godz. 17.00  spotkali się, żeby omówić najważniejsze zadanie na najbliższe dni.

Każde spotkanie rycerzy poprzedzone jest modlitwą, przez którą dziękujemy Bogu za błogosławieństwo w minionych dniach oraz prosimy w modlitwie o wsparcie w realizacji zadań w najbliższych dniach. Tym razem modlitwę poprowadził Wielki rycerz z powodu nieobecności kapelana Rady.

 W nasze wspólnocie planujemy przyjęcie nowych mężczyzn do naszej Rady w tym celu ustalono potrzebę spotkania się zespołu funkcjonariuszy do nadawania Pierwszego Stopnia dla nowych braci, aby powtórzyć teksty ceremonii przyjęć.

Nominacja rycerska na drugi stopień w rycerstwie.
Miłosierdzie – Jedność – Braterstwo – Patriotyzm
Rycerze Kolumba naszej Rady w ilości 12 nabyli już uprawnienia, aby przystąpić do nadania drugiego stopnia w  cz-tero stopniowej hierarchii w  rycerstwie tj. do przyjęcia stopnia JEDNOŚCI. W ubiegłym roku 21 rycerzy naszej Rady otrzymało nominację drugiego stopnia.   Data przystąpienia do drugiego stopnia będzie ustalona w najbliższych dniach.

6 kwiecień planowany jest dzień skupienia dla rycerzy z naszej Diecezji (w godz. 9-16), na naszej Radzie spoczywa obowiązek przyjęcia spraw organizacyjnych. Przygotowanie Sali i Kaplicy, aby były godne warunki do modlitwy i skupienia się przybyłych rycerzy z innych Rad.
Ponadto omawiane były sprawy, które będą naszym udziałem w najbliższych tygodniach, jak i miesiącach w tym:
 • kwiecień – Święta Wielkiej Nocy wsparcie rycerzy dla ks. Proboszcza w organizowaniu uroczystości Wielkanocnych ,
 • 17 – 18 maj – udział przedstawicieli naszej Rady w Konwencji Stanowej w Licheniu, oraz spotkanie Integracyjne rycerzy naszej Rady,
 • czerwiec – udział w organizowaniu Pikniku Rodzinnego oraz wsparcie podczas uroczystości Odpustowej 8 czerwca, oraz wsparcie podczas Procesji Bożego Ciała oraz nominacja rycerska na III stopień w rycerstwie ,
 • Ceremonia nadania dla rycerzy naszej Rady III Stopnia w rycerstwie 29 czerwca,
 • 9 – 16 sierpień Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w naszej Parafii – (termin do uzgodnienia z ks. Proboszczem),
 • Pielgrzymka rycerzy Kolumba – Jasna Góra w m-cu październiku.
Na zakończenie Zebrania Rady ustalono listę udział rycerzy w niedzielnej liturgii słowa i modlitwie wiernych.
Zebranie zakończono modlitwą i odśpiewanie Pieśni – KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

3 LUTY 2019 ROK                                                                                                                                                          MIJA DRUGA ROCZNICA POWSTANIA RADY RYCERZY KOLUMBA W PARAFII. im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH.

Z TEJ OKAZJI RYCERZE MODLILI SIĘ W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ, KTÓREJ PRZEWODNICZYŁ KS. DR. ANDRZEJ KASZYCKI KAPELAN NASZEJ RADY.

Rycerze naszej Rady włączając się do modlitwy uczestniczyli   w czytaniach słowa Bożego.

Kapelan Rady wygłosił również homilię.

Po zakończeniu homilii Ks. Proboszcz zaśpiewał piękną pieśń poświęconą miłości „byście się miłowali jak Pan umiłował was”.

Po zakończeniu mszy świętej, a przed błogosławieństwem głos zabrał wielki rycerz Rady brat Zygmunt, podziękował księżom oraz wszystkim parafianom za modlitwę w intencji rycerzy, jak również udzielił kilku informacji na temat działalności Rycerzy Kolumba w naszej parafii jak i w Polsce.
FILARY DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA TO; Miłosierdzie – Jedność – Braterstwo – Patriotyzm
 Nasza dewiza: „W służbie jednemu, w służbie wszystkim” ta dewiza realizuje się poprzez wiarę wyrażoną działaniem. W tym działaniu niezmiennie kierujemy się zasadami miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu.
Do głównych zadań naszej Rady Rycerzy Kolumba jest wspieranie ks. Proboszcza w pracy duszpasterskiej na rzecz naszej wspólnoty.
OBECNY ROK OBFITUJE W NASZEJ WSPÓLNOCIE WIELOMA ZADANIAMI:
 • 6 kwiecień dzień skupienia dla rycerzy z naszej Diecezji (w godz. 9-16),
 • kwiecień – Święta Wielkiej Nocy wsparcie rycerzy dla ks. Proboszcza w organizowaniu uroczystości Wielkanocnych ,
 • czerwiec – udział w organizowaniu Pikniku Rodzinnego oraz wsparcie podczas uroczystości Odpustowej 8 czerwca, oraz wsparcie podczas Procesji Bożego Ciała,
 • Ceremonia nadania dla rycerzy naszej Rady III Stopnia w rycerstwie 29 czerwca,
 • 9 – 16 sierpień Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w naszej Parafii,
 • Pielgrzymka rycerzy Kolumba – Jasna Góra w m-cu październiku.
 • Planujemy przyjęcie nowych braci do rycerstwa 2 marca br.
Na zakończenie wielki rycerz złożył propozycję dla zgromadzonych mężczyzn, aby wstąpili do naszej Rady i mówił dalej:  Zapraszamy zatem kolejnych mężczyzn, aby dać im szansę wzrastania w wierze poprzez formację duchową i czynienie dzieł miłosierdzia – już  jako Rycerze Kolumba.

PIERWSZA NIEDZIELA W ROKU PAŃSKIM 2019

Pierwsza niedziela stycznia to również pierwsza niedziela Rycerska w 2019 roku. Nowy Rok Pański rozpoczęliśmy wspólną modlitwą zanosząc prośby do Boga o błogosławieństwo dla nas, jak i dla całej nasze wspólnoty. Podobnie jak  w minionym roku rycerze Kolumba w naszej parafii będą kontynuowali swoje uczestnictwo we mszach świętych, czytając słowo Boże oraz wspierając śpiewem i modlitwą liturgię Mszy Świętych.   

 

Rycerz uczestniczą w liturgii Słowa.

 

Liturgia Słowa w czytaniach Ewangelii według świętego Mateusza przedstawia nam  pokłon Mędrców ze Wschodu, gdy Jezus narodził się w Betlejem.

Już stało się tradycją, że podczas ważniejszych uroczystości ks. Proboszcz po wygłoszeniu Homilii śpiewa pieśń nawiązującą do Liturgii Słowa w ten sposób nadaje większego znaczenia uroczystości i wyznając zasadę „ kto śpiewa dwa razy się modli”.      

W naszej Świątyni uroczyście obchodzimy święto Trzech Króli, podczas Mszy świętych angażuje się wiele grup Parafialnych, aby upamiętnić to tak ważne wydarzenie w naszej kulturze wyznawania wiary jak i w tradycji Narodowej.     
      Grupa dzieci naszej Parafii podczas kolędowania w tym córka naszego brata Jacka.

                 

ZEBRANIEM RADY RYCERZY KOLUMBA NASZEJ PARAFII DNIA 5 stycznia 2019 r.                    ROZPOCZĘLIŚMY DZIAŁALNOŚĆ W NOWYM 2019 ROKU.

ZEBRANIE RADY ZAWSZE POPRZEDZONE JEST  MODLITWĄ – którą poprowadził kapelan naszej Rady, a tym razem zwracają się o błogosławieństwo w naszych obradach i naszej działalności w nowym 2019 roku, śpiewając kolędę zainaugurowaliśmy nasze pierwsze decyzje wg. Powiedzenia ( kto śpiewa dwa razy się modli ).             
  Również stałym punktem w zebraniach rycerzy jest formacja duchowa którą prowadzi kapelana Rady. Jest to nauka formacyjna, która nawiązuje do aktualnych wydarzeń religijnym związanych z kalendarzem Liturgicznym Kościoła,      a w najbliższą niedziele obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli.  
                Ksiądz kapelan mówił o znaczeniu święta Trzech Króli i o jego symbolice.                                                                                      Wielu katolików w okresie Święta Trzech Króli zapisuje te trzy litery na drzwiach. Prawidłowy zapis wygląda następująco: C+M+B. Przy czym litery nie powinny być oddzielone „plusami”. Muszą być to krzyże. „C+M+B” to skrót od łacińskiego „Christus Mansionem Benedictat”, co oznacza „niech Chrystus błogosławi ten dom”.

        

Na spotkaniu omawiane były najważniejsze sprawy i wydarzenia jakie będą miały miejsce w najbliższych miesiącach nowego roku. Wielki rycerz wymienił te najważniejsze w których rycerze naszej Rady będą uczestniczyć realizują swoje zadania oraz wspierając dzieła ks. Proboszcza.         
        W punkcie obrad Rady dobro Zakonu lektor Rady kontynuował rozważania z adhortacji Jana Pawła II:                                                                                       Nasze comiesięczne rozważania nad rolą świeckich w Kościele w świetle adhortacji  Christifideles Laici  św. Jana Pawła II ponownie wpisują się  w kontekst  jaki przynosi nam rok liturgiczny. „Chrystus” oznacza pomazaniec, namaszczony. W Starym Testamencie namaszczani byli królowie i kapłani,  stąd tytuł ten odnosi się do królewskiej i kapłańskiej godności Zbawiciela. Jutro obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, jednym z wydarzeń przez które Chrystus się objawił jest wizyta mędrców i dary przez nich przyniesione, których symboliczne znaczenie można, między innymi, odczytywać jako  wskazanie na tę królewską (złoto) i kapłańską (kadzidło) godność. Ponadto Zbawiciel, będąc spełnieniem proroctw Starego Testamentu, sam pełni urząd prorocki ukazując nam Boga i przekazując prawdę o zbawieniu
 
Papież zachęca nas dziś do dalszej refleksji nad skutkami naszego chrztu i wynikającego z niego zjednoczenia z Chrystusem. Skoro jesteśmy włączeni          w Jego ciało, mamy również bezpośredni udział w Jego potrójnym urzędzie: kapłana, proroka i króla. Prawdę tę znajdujemy w liście apostolskim św. Piotra (1P 2,4nn), w dziełach św. Augustyna a w ostatnim czasie mocno została ona podkreślona przez Sobór Watykański II. Przypomniał również o niej św. Jan Paweł II w homilii na rozpoczęcie swojego pontyfikatu, niejako kładąc ją jako fundament całego swojego nauczania. Sprawując swój urząd kapłański Chrystus złożył doskonałą ofiarę ze swojego ciała na krzyżu. Ofiara ta jest uobecniana i dokonywana w sposób bezkrwawy w każdej Eucharystii. Przybliżając nasz udział w kapłaństwie Chrystusa papież przywołuje słowa konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium: „Wszystkie (…) ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2, 5); ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają”. Zatem kiedy kapłan składa na ołtarzu w Ofierze Eucharystycznej Ciało i Krew Chrystusa, my nie jesteśmy jedynie biernymi słuchaczami i obserwatorami, ale na mocy powszechnego kapłaństwa w którym uczestniczymy dzięki łasce chrztu składamy rzeczywiście, a nie jedynie      w sposób symboliczny, własne ofiary dołączając je do tej najdoskonalszej i najświętszej Ofiary złożonej przez Chrystusa za nas.   Uczestnicząc w godności prorockiej stajemy się świadkami Zmartwychwstałego. Papież w następujący sposób opisuje nasze zadanie: „winni oni zabiegać     o to, by nowość i moc Ewangelii jaśniała w ich życiu codziennym, rodzinnym i społecznym, oraz cierpliwie i odważnie, pośród sprzeczności współczesnych czasów, dawać wyraz nadziei na przyszłą chwałę także przez formy życia świeckiego”.   Zrozumienie naszego udziału w królewskiej godności Chrystusa wymaga zrozumienia czym jest władza królestwa w kontekście Ewangelii o Królu-Mesjaszu, „który nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28). Nasze królowanie staje się więc przede wszystkim służbą Królestwu Bożemu oraz Jezusowi obecnemu w braciach, zwłaszcza najmniejszych.         Z godności tej wynika również nasz udział w Boskiej władzy przywracania stworzeniu jego pierwotnej wartości — mamy możliwość przemieniania naszymi czynami zła które wdarło się na świat w dobo które było pierwotnym przeznaczeniem dzieła stworzenia.     Jan Paweł II kończy rozważania przypomnieniem: „udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty. Mówi św. Augustyn: <<Tak jak ze względu na mistyczne krzyżmo zwiemy wszystkich pomazańcami, zwiemy też wszystkich kapłanami, ponieważ są członkami jednego kapłana>>”.
Mateusz Dziadowicz, lektor