Kronika Rycerzy Kolumba 2020

                                       

                                            ROK PAŃSKI 2020

                                                               

Eucharystia to sam Chrystus, ofiara Jego Krzyża, pamiątka Jego śmierci zmartwychwstania, święta uczta komunii w Jego Ciele i Krwi. W taką tajemnicę wierzymy i taką wyznajemy. W całym najbliższym roku winniśmy zatem umocnić wiarę w to, że Eucharystia jest „świętą i Boską liturgią” (KKK 1330), że to w niej dokonuje się dzieło naszego odkupienia.

Pod tym tytułem publikowane będą bieżące wydarzenia z życia i działalności rycerzy Kolumba naszej rady parafialnej im. św. Jadwigi królowej w Kielcach oraz ważniejsze sprawy którymi żyją rycerz jurysdykcji polskiej oraz ze świata.

Słowo Kapelana Rady Rycerzy Kolumba 16642 imieniem Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach.

 Rok, który przeżywamy pod hasłem duszpasterskim „Wielka tajemnica wiary” inspiruje nas do odkrywania w cyklu trzyletnim prawdy o Eucharystii. Zaiste to wielka tajemnica wiary, że podczas każdej Mszy świętej możemy spotkać się z Bogiem i doświadczyć Jego optymalnej obecności wśród nas dzięki Jezusowi Chrystusowi oraz pod postacią kawałka chleba przyjmować Ciało Chrystusa uwielbionego, zasiadającego po prawicy Ojca. Jest to wręcz nie do pojęcia, że Bóg daje nam się dotknąć i jest tak blisko nas, że już bliżej być nie może…

Z naszej strony wymaga to tylko otwarcia się na Niego i na Jego łaskę. Może jednak rodzi się obawa, na ile można być tak ciągle przygotowanym, być w stanie łaski uświęcającej, uzdalniającej do godnego przebywania przy Bogu i przyjmowania Go do swego serca. Święty Jan Paweł II dodaje nam tutaj odwagi nawołując od początku pontyfikatu: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Papież Benedykt XVI kontynuując tę myśl dodał, że to otwarcie  spowoduje, iż Chrystus obdarzy nas sobą i pomoże w wyzwoleniu z niewoli grzechu ku wolności dzieci Bożych, które będą realizować swoje życie pełne miłości.

Przeżywając kolejny rok przygotowania do jubileuszu 25-lecia kanonizacji naszej Patronki Świętej Jadwigi Królowej oraz 40-lecia istnienia parafii w 2022 roku towarzyszy nam motto tego roku: „Syn Boży – nadzieja”. Zawierzmy zatem Jezusowi Chrystusowi nas, naszych najbliższych oraz wspólnotę parafialną i otwórzmy serca dla Niego, by mógł nas napełnić miłością, która jest jedyną podstawą życia.   

ks.dr Andrzej Kaszycki

________________________________________________________________________________________________________

GRUDZIEŃ 2020 r,

Ceremonia inicjacji Rycerzy Kolumba na czwarty i ostatni stopień patriotyczny.

W dniu 12.12.2020 r., w święto Matki Bożej z Guadalupe, Rycerze Kolumba zgromadzili się w kościele św. Jadwigi w Kielcach, aby modlić się za wstawiennictwem swojej patronki. Mszy Świętej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.

                                                                       

Na początku Eucharystii biskup pozdrowił Rycerzy Kolumba tradycyjnym okrzykiem „Vivat Jezus!”.

W homilii pasterz diecezji mówił o przeżywanym okresie adwentu:

Adwent liturgiczny, jaki teraz przeżywamy, jest pamięcią adwentu historycznego. Jednocześnie jest zaproszeniem, wybrzmiewającym głosem Kościoła, aby przygotować i prostować drogi dla Pana, jak czytamy w Ewangelii św. Marka. W tym czasie post, modlitwę i czuwanie przeżywamy w atmosferze radosnego oczekiwania na kogoś, kto przychodzi, by radykalnie odmienić nasz los – przypomniał biskup.

Podkreślał również tożsamość stowarzyszenia Rycerzy Kolumba.

Błogosławiony Wincenty Kadłubek, patron naszej diecezji, powiedział, że tożsamość jest matką każdej wspólnoty. Nie tylko ta zewnętrzna, znaki Rycerzy Kolumba, spotkania i różne wydarzenia. Tożsamość jest w sercu – wierność ideałom. W tym właśnie jest piękno człowieka, jeśli co sezon nie zmienia swojego płaszcza ideowego, ideologicznego. A widzimy, co dzieje się na naszych oczach. Każda wspólnota, czy stowarzyszenie nie ma służyć moim interesom, znajomościom, ale ma pomóc w kształtowaniu w sobie pięknego człowieka, który będzie ozdobą rodziny, Kościoła i Ojczyzny. Bo rycerz Kolumba to nie jakiś ideologiczny bojownik i najemnik, ale przede wszystkim świadek Jezusa Chrystusa, który wewnętrznie ukształtowany Bożą łaską wprowadza w życie zasady Ewangelii – zaznaczył hierarcha.

   

Pod koniec Mszy Świętej biskup ogłosił nominację ks. Michała Kacprzyka na diecezjalnego duszpasterza Rycerzy Kolumba.

Po zakończeniu Eucharystii odbyła się ceremonia inicjacji Rycerzy Kolumba na czwarty  

ostatni stopień patriotyczny. Po przypomnieniu w kilku wykładach historii Polski oraz odśpiewaniu „Roty”, obecni rycerze złożyli uroczystą ślubowanie, a na koniec odbyła się ceremonia  pasowania oraz wręczenia odznak i szarfy stopnia Patriotycznego. 

Szarfa i odznaka rycerza, który osiągnął pełnie rycerstwa. 

Rycerze Kolumba to międzynarodowa organizacja katolicka o charakterze charytatywnym. Obecnie zrzesza prawie dwa miliony członków na całym świecie. Założycielem wspólnoty jest bł. ks. Michael McGivney. Naczelnymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, a jednym z głównych celów organizacji – ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

VIVAT JEZUS!

________________________________________________________________________________________________________

LISTOPAD 2020

8 listopada MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA BEATYFIKACJĘ NASZEGO PATRONA

Październik 2020

31 października w katedrze pw. św. Józefa w Hartford w USA odbyła się oczekiwana beatyfikacja ks. Michalea McGivneya, założyciela największej międzynarodowej męskiej wspólnoty katolików.

Po konsultacji z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych na mocy naszej władzy apostolskiej ogłaszamy, że czcigodny Sługa Boży, Michael McGivney, ksiądz diecezjalny, założyciel Rycerzy Kolumba, którego gorliwość w głoszeniu Ewangelii i wielkoduszna troska o potrzeby braci i sióstr uczyniły wybitnym świadkiem chrześcijańskiej solidarności i braterskiej pomocy, z dniem dzisiejszym zostaje ogłoszony błogosławionym. A jego wspomnienie liturgiczne będzie obchodzone 13 sierpnia każdego roku – powiedział w czasie Mszy Świętej beatyfikacyjnej Delegat Papieża Franciszka – ks. kard. Joseph Wiliam Tobin CSsR, arcybiskup diecezji Newark.

___________________________________________________________________________________________________

RENOWACJA OGRODZENIA NASZEGO KOŚCIOŁA

Rycerze Kolumba w naszej Parafii mimo panującej Pandemii korono wirusa podjęli się dość ambitnego zadania tj. oczyszczenia ze rdzy poszczególnych metalowych elementów ogrodzenia oraz ich pomalowania, a trzeba przyznać, że poszczególne przęsła ogrodzenia składają się z wielu części co łącznie stanowi solidną konstrukcję, a jednocześnie dość trudną do oczyszczenia i pomalowania.  

Na zdjęciach widać jak bardzo były zardzewiałe metalowe elementy ogrodzenia. Bracia, aby je doprowadzi do stanu w którym można było zacząć malowanie musieli się solidnie napracować.

 

Brat Antoni nie tylko pięknie śpiewa i gra na Organach, ale i świetnie maluję.      B

Należą się słowa podziękowania dla Brata Piotra Okuńskiego za użyczenie sprzętu do czyszczenia i malowania ogrodzenia, a Bratu Janowi Martyniukowi za jego przywiezienia na teren Parafii.

 

Brat Marek  Jabłoński maluje już ostatnie przęsła ogrodzenia.

Dziś przechodzący chodnikiem po drodze do Kościoła, parafianie mogą  dostrzec różnice jak teraz pięknie prezentuję się ogrodzenie. Jako wielki rycerz składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich braci naszej Rady, którzy poświęcili czas i przyczynili się w większym lub w mniejszym stopniu do odnowienia ogrodzenia naszej Świątyni.

________________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2020

Niedziela 6 września 2020

Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Rycerze Kolumba uczestniczyli w Mszy Św. Rycerskiej, gdzie również angażują się w obsługę liturgii.

Pierwsze czytanie przeczytał brat Jacek Treter

Drugie czytanie przeczytał brat Józef Zieliński

Psalm i modlitwę wiernych odśpiewał brat Zbigniew Włodarczyk

Eucharystii przewodniczył ks. Sylwester Iwan

5 września 2020 roku. 

Odbyło się pierwsze po wakacjach Zebranie Rady Rycerzy Kolumba które poświęcone było podsumowaniu działań jakie podejmowali rycerze podczas wakacji oraz omówieniu zadań, które są do realizacji przed radą w najbliższym czasie.

Wielki Rycerz podziękował Braciom Rycerzom za udział i zaangażowanie w przygotowanie wiązanek ziół na święto WNMP 15 sierpnia, gdzie przygotowaliśmy i rozprowadzili wśród naszych parafian około 200 wiązanek.

Kolejnym zadaniem którego bracia rycerze podejmą się w najbliższym czasie, wspierając księdza proboszcza i parafie – to będzie dalsza część renowacji ogrodzenia wokół Kościoła.

W kolejnym punkcie spotkania głos zabrał Delegat Rejonowy – brat Zygmunt Mazur, który odczytał słowa skierowane do Braci Rycerzy od Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce – brata Krzysztofa Zuby.

W ostatnim punkcie zebrania Wielki Rycerz zaprosił wszystkich rycerzy wraz z rodzinami na coroczną Pielgrzymkę Rycerzy Kolumba do Pani Jasnogórskiej, w dniach 09 – 10 października 2020 r.

                                                                

               VIVAT JEZUS !

_______________________________________________________________________________________________________

29 – 30 sierpnia 2020

W tych dniach w Sandomierzu odbyło się Spotkanie Wielkich Rycerzy i Delegatów Rejonowych z Radą Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.

Koniec wakacji to czas rozpoczęcia intensywnych działań przez Rycerzy Kolumba w nowym roku bratnim 2020/2021 na rzecz obrony życia, rodzin oraz wiary.

Spotkanie w Sandomierzu rozpoczęliśmy od Modlitwy Różańcowej przed Najświętszym Sakramentem w zabytkowym Kościele z XVII w., pod wezwaniem Św. Michała Archanioła – z prośbą o Dary Ducha Św. na czas obrad.

Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce – brat Krzysztof Zuba skierował do nas następujące słowa na nowy rok bratni 2020/2021:

„W rozpoczynającym się Roku Bratnim zamierzamy działać w oparciu o cztery ważne filary. Pierwszy to rodzina. To my jako mężczyźni mamy brać odpowiedzialność za rodzinę, mamy stawać się coraz bardziej doskonalszymi, aby służyć tym, którzy pozostają pod naszą opieką. Dlatego będzie dużo działań w roku skierowanych na rodzinę. Drugi filar to formacja. Planowane są spotkania formacyjne, na wzór dni skupienia podczas których będziemy budowali naszą duchowość ale i dzieli się doświadczeniami w podejmowanych inicjatywach. Filar numer trzy to braterstwo. Jesteśmy organizacją bratnią, czyli wspomagającą się wzajemnie, dlatego musimy umieć dostrzegać potrzeby braci i ich wspomagać. Czwarty filar to rozwój. Bardzo zależy nam, aby inni mężczyźni dostrzegli wartość bycia dobrym ojcem, uformowanym mężczyzną, dobrym katolikiem. Jedną z dróg jest właśnie wstąpienie w szeregi naszego bractwa. Będziemy dokładali starań, aby nowi bracia wstępowali w nasze szeregi…”

Po modlitwie i przemówieniu Delegata Stanowego wszyscy udali się do sal, gdzie ubogaceni Darami Duch Św. wspólnie  obradowaliśmy, starając się wypracować jak najlepsze działania i rozwiązania zmierzające do wzrostu formacji  i rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce.

W niedzielę 30 sierpnia Rycerze Kolumba dzień rozpoczęli od Mszy Św., a następnie udali się na obrady.

Jednym z ważniejszych tematów jakie poruszono to doroczna Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. W tym roku spotykamy się w dniach 09 – 10 października 2020 roku.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy  Czcigodnych Księży Kapelanów i Zacnych Braci Rycerzy wraz z rodzinami.

Jest to okazja do wspólnych spotkań, do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy przed Obliczem Jasnogórskiej Pani, a zarazem do dania świadectwo wierności i oddania, nie tylko w słowach ale i w czynach.

 Święty Jan Paweł II 4 czerwca 1997 roku w Częstochowie mówił:

„U stóp Pani Jasnogórskiej trwaliśmy wiernie przy Kościele, gdy był prześladowany, gdy musiał milczeć  i cierpieć. (…) Wiele razy powtarzałem, że Jasna Góra to Sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany i odnowy życia Polaków. Niech takim pozostanie na zawsze…”

 

VIVAT JEZUS!

________________________________________________________________________________________________________

15 SIERPNIA

Tak jak w poprzednich latach dla Rycerzy Kolumba przy parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach, to czas na kolejną akcję ” WIĄZANKA ZIÓŁ I KWIATÓW”

RYCERZE KOLUMBA w ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY (MATKI BOŻEJ ZIELNEJ) PRZYGOTOWALI, a NASTĘPNIE ROZPROWADZILI WŚRÓD PARAFIAN WIĄZANKI KWIATÓW I ZIÓŁ.

Wiązanki, jak co roku, cieszyły się dużym wzięciem, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na działalność przewidzianą w naszym Statucie.

Zbieranie ziół i kwiatów polnych do wykonania wiązanek przez rycerzy

Kolejny punkt akcji to układanie wiązanek w który zaangażowani byli nie tylko rycerze, ale również ich rodziny.

Bracia, Józef, Marek oraz Piotr nie mogąc osobiście uczestniczyć w akcji – przygotowali wiązanki ze swoimi rodzinami w domu, a następnie przekazali je – za co serdecznie dziękujemy im i ich rodzinom.

Jest to dla nas również symbol i świadectwo – Jedności i Braterstwa w rycerstwie.

Rycerze podczas rozprowadzania wiązanek w dniu święta 15 sierpnia

 

______________________________________________________________________________________________________

LIPIEC 2020

19 lipca podczas Mszy Świętej w parafii Chrystusa Króla w Kielcach funkcjonariusze nowo wybranej Rady rycerzy Kolumba im. Św. Jadwigi Królowej, przyjęli z rąk ks. Kapelana dr. Andrzeja Kaszyckiego insygnia władzy w rycerstwie.

Ks. Kapelan najpierw po modlitwie poświęcił insygnia, a następnie wręczył je nowo wybranym funkcjonariuszom. Była to bardzo uroczysta chwila, a na koniec uroczystości funkcjonariusze złożyli ślubowanie na wierność Bogu, prawu i zasad obowiązujących w rycerstwie.   

Insygnia funkcjonariuszy Rady

Rycerze naszej Rady podczas Uroczystej Mszy Świętej

Rycerze brali również  czynny udział w posłudze liturgicznej podczas mszy św.

Wprowadzenie na urząd funkcjonariuszy Rady dokonał Delegat Rejonowy brat Zygmunt Mazur, który reprezentuje na terenie Miasta Kielce Radę Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce.

Funkcjonariusze utworzyli żywy krzyż przed przyjęciem insygniów.

Jako pierwszy Insygnia władzy przyjął z rąk Kapelana ks. dr. Andrzeja Kaszyckiego Wielki Rycerz Rady brat Jacek Treter, a następnie kolejno pochodzili funkcjonariusze którym ks. Kapelana wręczał insygnia władzy.

 

   

Na koniec Uroczystej Mszy Świętej uczestnicy ceremonii stanęli do pamiątkowej fotografii.

5 Lipca NIEDZIELA RYCERSKA

Po każdym sobotnim zebraniu Rady uczestniczymy w niedzielnej rycerskiej Mszy świętej o godz. 9.00, w której rycerze biorą czynny udział w czytaniu liturgii słowa i modlitwy wiernych.

Głównym Celebransem Mszy Rycerskiej był nasz Kapelan ks. dr Andrzej Kaszycki.

Udział rycerzy w Liturgii Słowa w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Zachariasza, brat Krzysztof odczytał tekst zapowiadający nadejście Króla pokoju. Brat Krzysztof odczytał również modlitwę wiernych.

Drugie czytanie z Listu Świętego Pawła do Rzymian odczytał brat Waldemar

___________________________________________________________________________________________________________

ZEBRANIA RADY  DNIA 04 lipca 2020 r

Jak każde zebranie Rady rozpoczęliśmy modlitwą i odśpiewaniem hymnu patriotycznego, a następnie ksiądz kapelan dr. Andrzej Kaszycki skierował do rycerzy słowa nauki formacyjnej. Poruszył kwestię dotyczącą organizacji czasu pracy i wzajemnego poszanowania siebie, poprzez punktualność i współpracę przy realizacji wspólnych dzieł. Należy sumiennie wykonywać zadania, które Pan stawia przed nami, tak aby  zarazem mieć czas na odpoczynek.

Jedno z ważniejszych zadań jakie mamy do zrealizowania w najbliższym czasie – to wprowadzenie na urząd funkcjonariuszy nowo wybranej Rady. Ta uroczystość odbędzie się w  niedzielę 19 lipca, godz. 11.30 w parafii Chrystusa Króla w Kielcach.  

Kolejne zadanie przed jakim stoi nasza Rada – to przygotowanie wiązanek kwiatów i ziół z okazji Święta Matki Bożej Zielnej (WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY) 15 sierpnia 2020

Dobro zakonu to punkt zebrania omawiany na każdym zebraniu Rady, ponieważ troska wzajemna o siebie samych jak i o nasze rodziny jest wpisana na stałe do naszej działalności.

W tym punkcie jest również wystąpienie lektora Rady brat Mateusz, który kontynuował rozważania z Encykliki o rodzinie św. Jana Pawła II.

Rada Stanowa Rycerzy Kolumba obradowała w Sandomierzu

Równolegle do obrad naszej Rady w Sandomierzu obradowała Rada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce. Przeszkoleni zostali nowi funkcjonariusze Rady Stanowej oraz delegaci rejonowi, a wśród nich był nasz brat były wielki rycerz Zygmunt Mazur, który otrzymał nominację na Delegata Rejonu Kielce i Domaszowice. W niedzielę 5 lipca podczas Mszy Świętej w Katedrze Sandomierskiej wprowadzono na Urząd Funkcjonariuszy Rady Stanowej oraz Delegatów Rejonowych. Mszy celebrowało wielu Kapelanów pod przewodnictwem Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz.

Przez dwa dni dyskutowano nad działaniami i rozwojem organizacji bratniej w Polsce. Podsumowaniem była Msza św. i uroczyste wprowadzenie w pełnione urzędy.

Relacja – Ks. Tomasz Lis

  

Podsumowaniem dwudniowych obrad była wspólna modlitwa podczas Mszy św. w bazylice katedralnej, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, a wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapelani bractwa.

Rycerze Kolumba są rycerzami Chrystusa. Starają się mówić Jego głosem i mieć serca podobne do Serca Jezusa, które jak On sam powiedział do św. Małgorzaty: „tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami” – mówił bp Krzysztof  Nitkiewicz w homilii.

W tym szczególnym miejscu nowo wybrany Delegat Stanowy brat Krzysztof Zuba podziękował byłemu już Delegatowi Stanowemu bratu Tomaszowi Wawrzkiewiczowi za przewodniczenie przez trzy lata rycerzom Kolumba w Polsce.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się uroczyste wprowadzenie w urzędy, które poszczególni bracia będą pełnić przez nadchodzący Rok Bratni. Podziękowano także braciom, którzy pełnili urzędy w minionym roku.

Brat Zygmunt Mazur odbiera z rąk Delegata Stanowego Krzysztofa Zuby Insygnia Delegata Rejonowego

Było to spotkanie formacyjno-robocze Rady Stanowej, czyli zarządu Rycerzy Kolumba w Polsce oraz delegatów rejonowych, rycerzy odpowiedzialnych za rozwój naszego bractwa w poszczególnych diecezjach. Przez dwa dni oficerowie bractwa rycerskiego dyskutowali nad kierunkami działań, formacją rycerzy i rozwojem tej organizacji charytatywnej w skład której wchodzą katoliccy mężczyźni.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się uroczyste wprowadzenie w urzędy, które poszczególni bracia będą pełnić przez nadchodzący Rok Bratni. Podziękowano także braciom, którzy pełnili urzędy w minionym roku.

W tym szczególnym czasie rycerze pomagali księżom proboszczom przy dezynfekcji kościołów, działali przy organizacji przekazów liturgii on-line, przy pomaganiu osobom chorych i starszym, rozwozili żywność do tych osób, kolportowali prasę katolicką – mówił Krzysztof Zuba.                    

W rozpoczynającym się Roku Bratnim zamierzamy działać w oparciu o cztery ważne filary.                       

Pierwszy to rodzina. To my jako mężczyźni mamy brać odpowiedzialność za rodzinę, mamy stawać się coraz bardziej doskonalszymi, aby służyć tym, którzy pozostają pod naszą opieką. Dlatego będzie dużo działań w roku skierowanych na rodzinę.                                                                                                         

Drugi filar to formacja. Planowane są spotkania formacyjne, na wzór dni skupienia podczas których będziemy budowali naszą duchowość ale i dzieli się doświadczeniami w podejmowanych inicjatywach.   Filar numer trzy to braterstwo. Jesteśmy organizacją bratnią, czyli wspomagającą się wzajemnie, dlatego musimy umieć dostrzegać potrzeby braci i ich wspomagać.                                                             

Czwarty filar to rozwój. Bardzo zależy nam, aby inni mężczyźni dostrzegli wartość bycia dobrym ojcem, uformowanym mężczyzną, dobrym katolikiem. Jedną z dróg jest właśnie wstąpienie w szeregi naszego bractwa. Będziemy dokładali starań, aby nowi bracia wstępowali w nasze szeregi. Warto dodać, że mimo pandemii w ostatnich miesiącach do Rycerzy Kolumba w Polsce dołączyło ponad 80 mężczyzn – podsumował Krzysztof Zuba, delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

__________________________________________________________________________________________________________

CZERWIEC 2020 ROK

Po 3 miesiącach kwarantanny w życiu naszej wspólnoty parafialnej rycerze Kolumba włączają się w duchowe ożywienie życia wiernych, zachęcając współbraci, aby bez leku uczestniczyli  w nabożeństwach niedzielnych i innych uroczystościach kościelnych, których w czerwcu jest wiele.

11 CZERWCA TO UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA W  EUCHARYSTII. 

RYCERZE KOLUMBA W NASZEJ PARAFII WSPÓLNIE Z CAŁĄ WSPÓLNOTĄ BRALI CZYNNY UDZIAŁ W TEJ TAK DONIOSŁEJ UROCZYSTOŚCI.

 Boże Ciało to świadectwo wiary Kościoła katolickiego. My, jako RYCERZE KOLUMBA I katolicy gromadzimy się przy Jezusie. To świadectwo wiary Kościoła, w którym obecna jest łaska sakramentów. To czas procesji eucharystycznych i świadectwa naszego przywiązania do Najświętszego Sakramentu.

  Trzeba mieć mocną wiarę, opartą na dobrej znajomości Jezusa, Jego nauki i misji. Podczas każdej Mszy Świętej wpatruję się w biały opłatek chleba, by ujrzeć Jezusa i zobaczyć Jego ludzką twarz. Wówczas doświadczam wielkiej tajemnicy, ale również tajemniczego wyróżnienia. Na słowa modlitwy grzesznego człowieka Jezus staje się obecny w chlebie i winie. Trudno objąć to wszystko umysłem. To mobilizuje do większego wysiłku rozumu i ducha oraz lepszego i mocniejszego aktu wiary – tłumaczą nauczając nas kapłani.    

 Rycerze naszej Rady osłaniali Baldachimem Kapłana z Najświętszym Sakramentem podczas procesji Bożego Ciała         

Homilię podczas Mszy świętej wygłosił Proboszcz ks. dr. Andrzej Kaszycki.

>Dla nas fundamentem życia jest Jezus Chrystus który jest drogą prawdą i życiem, On nas może doprowadzić do prawdziwego szczęścia, ale tej drogi uczy nas nie gdzie indziej ale w kościele. Wielu ludzi zagubiło się nie znają już drogi do Kościoła, ale świetnie znają drogę nawet teraz gdy panuje strach przed korona wirusem i tam się nie boją iść, to droga do Auchan, OBI, Media Markt. To nic, że tam są ogromne tłumy, ale tam można tak jak by tam było bezpieczniej niż w Kościele w którym Chrystus mówi nie lękajcie się Jam zwyciężył świat. Nie da się iść przez życie na przełaj mimo, że człowiekowi mającemu rozum wydaje się, że może wyznaczać swoje drogi i skraca sobie ich przebieg tą właściwą drogą jest droga wyznaczona przez Chrystusa. Stańmy przy Chrystusie jako prawdzie, aby człowiek nie ustał potrzebny jest człowiekowi pokarm tym pokarmem jest Jezus Chrystus on daje nam pokarm życia, abyśmy w drodze do niego nie ustali mówi „bierzcie i jedzcie to jest Cało Moje” jest to niezwykły                 i Cudowny Pokarm, który daje nam siłę na drogi naszego życia<.

_________________________________________________________________________________________________________

8 czerwca Rycerzami Kolumba uczestniczyli w Uroczystości Odpustowe w naszym kościele św. Jadwigi Królowej w Kielcach, którym przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, ale i Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba w Polsce .

Rycerze Kolumba licznie uczestniczyli w uroczystości odpustowej. Przybyli też goście z rady Stanowej oraz z innych rad parafialnych.

Na początku słowa powitania wypowiedział nasz kapelan ks. dr Andrzej Kaszycki. – Witamy cię, jako niezłomnego świadka wiary w dzisiejszej rzeczywistości, w naszej Polsce.

Witamy cię, jako kustosza sanktuarium w Częstochowie, na Jasnej Górze i cieszymy się, że możemy <<na żywo>> zobaczyć kogoś, kogo codziennie oglądamy na Apelu Jasnogórskim w TV TRWAM (…), kiedy ksiądz arcybiskup zapala nas swoim krótkim, ale jakże rzeczowym słowem. To wykazuje głębię postawy i serca księdza arcybiskupa – mówi ks. Kapelan.

Podczas Mszy Świętej rycerze Kolumba czytali słowo Boże.

W homilii abp Wacław Depo przytoczył życiorys św. Jadwigi Królowej i zauważył, że historia jest nauczycielką życia i siłą duchową.

Hierarcha wspomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas kanonizacji św. Jadwigi: „Zaprowadź nas Jadwigo przed Wawelski Krucyfiks, abyśmy jak ty, poznali, co to znaczy miłować czynem i prawdą, i co to znaczyć być prawdziwie wolnymi”. – 10 maja tego roku, będąc w katedrze na Wawelu przyklęknąłem przy tym Krzyżu i relikwiach św. Jadwigi i stamtąd udałem się na Jasną Górę, a dzisiaj na Ziemię Świętokrzyską – do Kielc – mówił abp Depo.  

Arcybiskup Depo nawiązał do bieżących wydarzeń w naszej Ojczyźnie. – W ostatnich miesiącach i dniach często stajemy wobec pytań: czy Kościół powinien angażować się tylko w sprawach duchowych i użyteczności charytatywnej, a zostawiając rozstrzygnięcia moralno-społeczne w ręce przegłosowań w parlamentach Europy i Świata? Politycy mają przejąć rząd sumień, a Kościół ma być użyteczny społecznie? – pytał metropolita częstochowski wskazując, że trwa „zamęt w sumieniach ludzkich”. – Ludzi poddających się kłamstwu należy wyprowadzać z błędów poprzez nazywania zła – złem, kłamstwa – kłamstwem, a dobra – dobrem – dodał abp Depo.

Kończąc homilię metropolita częstochowski wezwał wszystkich zebranych do zaufania Bogu. Nie lękajmy się być świętymi. Musimy wierzyć w bliskość Boga i Jego łaski (…). Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami!.

W modlitwie wiernych uczestniczyli brat Zygmunt Mazur oraz Józef Zieliński.

   

Po Mszy św. abp Wacław Depo, jako Krajowy Kapelan Rycerzy Kolumba z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, uczestniczył w dziękczynieniu dziewiętnastu Rycerzy Kolumba z parafii św. Jadwigi w Kielcach, którzy w najbliższym czasie zrobią kolejny krok w swojej formacji – przyjmą stopień patriotyczny.

______________________________________________________________________________________________________

7 CZERWCA DZISIEJSZA NIEDZIELA RYCERSKA POŁĄCZONA JEST Z PRZEŻYWANIEM UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY:

 Nasz Rodak Ksiądz Andrzej Piszczek odprawił Mszę świętą prymicyjną o godz. 11.00. Po Mszy świętej udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.    

Niedziela dnia 7 czerwca to  Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej nawiązywała do czytań niedzielnych oraz do Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Rycerze Kolumba z naszej Parafii licznie uczestniczyli w Mszy świętej Prymicyjnej naszego parafianina modląc się w Jego intencji oraz złożyli mu serdeczne życzenia.

Ks. Proboszcz nasz Kapelan dr. Andrzej Kaszycki dołączył do już i tak wspaniałej uroczystości wspaniałą pieśń.

  Na koniec uroczystości w imieniu całej wspólnoty naszej Parafii życzenia dla ks. Prymicjanta złożyli ministranci, młodzież i dorośli.

Na koniec Uroczystej Myszy św. Prymicyjnej życzenia dla młodego kapłana złożył ks. Proboszcz.

___________________________________________________________________________________________________________

ZEBRANIA RADY DNIA 6 czerwca 2020 r.

Czerwiec rozpoczęliśmy od zebrania Rady, które tradycyjne rozpoczęliśmy od modlitwy, powierzając w modlitwie naszych kapłanów z okazji minionego święta kapłanów oraz za Prałata Wiesława Jasiczka z racji jego imienin 7 czerwca. Modlitwie przewodniczył ks. Kapelan dr. Andrzej Kaszycki.

Wielki rycerz Zygmunt Mazur poinformował braci rycerzy o odbyciu się Konwencji Stanowej online             i wyborze nowego składu Rady Stanowej.

Podczas spotkania Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz przedstawił raport o działalności Zakonu Rycerzy Kolumba w ciągu ostatniego roku. Zostały również przeprowadzone wybory rady stanowej na kolejny rok bratni, który rozpocznie się 1-go lipca br.

Następnie delegaci przyjęli rezolucje, które dotyczyły m.in. zobowiązania do szerzenia nauczania w kolejnym roku bratnim Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas trwającej on-line X Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, w sobotę 23 maja 2020 roku, dokonano wyboru Rady Stanowej.

Skład Rady Stanowej na rok 2020/21:

Delegat Stanowy – Krzysztof Zuba

                                           

Sekretarz Stanowy – Marek Ziętek
Skarbnik Stanowy – Jacek Pisz
Radca Stanowy – Stanisław Dziwiński
Kustosz Stanowy – Dariusz Wolniak

PRZESŁANIE NA CZERWIEC KAPELANA ARCYBISKUP WILLIAM E. LORI JAKO NAJWYŻSZY KAPELAN ZAKONU RYCERZY.

Ważnym punktem Zebrania Rady był wybór funkcjonariuszy Rady przy naszej parafii.

Przed wyborem nowej Rady wielki rycerz Zygmunt Mazur, któremu skończyła się kadencja odczytał Sprawozdanie z działalności w latach 2017/2020.

DZIAŁALNOŚĆ  RADY:

Na koniec mojej kadencji dokonałem podsumowania działalność naszej Rady przez ostatnie trzy lata bratnie 2017/2020. Dokonałem analizy materiałów dostępnych w naszych zasobach i starałem się znaleźć dobre i słabsze strony funkcjonowania naszej działalności. Na wstępie, pragnę wyrazić uznanie dla Kapelana Rady ks. dr. Andrzeja Kaszyckiego oraz dla Funkcjonariuszy Rady, oraz wszystkich rycerzy, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do zrealizowania wiele Dzieł Miłosierdzia mówił w swoim wystąpieniu wielki rycerz.

Uznaję, że dzięki pracy całej Rady udało się osiągnąć wiele szczytnych celów. Kończy się obecny rok bratni 2019/2020 z analizy dokumentów wynika, że Rada nie ustaje w swojej działalności i wciąż się rozwija. Obecnie Rada liczy  46 braci w tym 3 kapłanów, a w tym roku przyjęliśmy 4 nowych braci. Przyjmowanie nowych osób do rycerstwa pozwala na dynamiczną pracę, realizację zaplanowanych celów i gwarantuje rozwój.

W naszej działalności szczególnie należy wyróżnić dzieła w czterech obszarach, nawiązując do 4 filarów na których opiera się działalność rycerzy Kolumba.

MIŁOSIERDZIE – JEDNOŚC – BRATERSTWO – PATRIOTYZM

Te cztery filary wyznaczają rycerzom Kolumba  kierunki działania, które były     i są realizowane w łączności z kapłanami naszej Parafii. Naszym zadaniem  jest wspierać kapłanów w wypełnianiu ich zadań  duszpasterskich.

Dla rycerzy Kolumba rodzina to największa wartość w której w obronie zawsze będziemy występować. Uczestniczyliśmy w marszach dla życia i rodziny, coroczne marsze wpisały się już na stałe w naszej działalności.

Braliśmy udział w organizowaniu festynów rodzinnych,  pikników rodzinnych przy Szkole Podstawowej 39 integrujących społeczność osiedli        w ramach Parafii.

Uczestniczyliśmy  wspólnie z kołem Caritas naszej Parafii w organizowaniu akcji zbierania żywności dla biednych rodzin.

W spieraliśmy potrzebujących w zapewnieniu ich podstawowych potrzeb do życia, w tym nasze wsparcie dla potrzebujących w Domach Dziecka czy           w Hospicjum.

Wymienić należy nasz udział w zbiórce pieniędzy dla prześladowanych Chrześcijan w Syrii oraz w zbiórce pieniężnej przeznaczonej dla ofiar kataklizmów spowodowanej wichurami na Pomorzu.             

Każdy z nas ma wewnętrzną potrzebę, aby brać udział  w czynieniu dobra, wspierania dzieł, inicjatyw na rzecz wspólnoty – np.  część z nas brała udział przy czyszczeniu i malowaniu ogrodzenia naszego kościoła, lub też pomoc        w innych sprawach wskazanych przez księdza Proboszcza.

Za duże osiągnięcie uważam udział znacznej części rycerzy naszej Rady            w roznoszeniu Opłatków Wigilijnych  do mieszkań naszych parafian. Odwiedziliśmy przeszło 3000 mieszkań parafian, mieliśmy możliwość spotkać się osobiście z każdym, mogliśmy bliżej poznać ludzi i promować działalność rycerzy Kolumba, ale także co należy wyraźnie podkreślić zdobyć znaczne środki na ogrzewanie Kościoła oraz na naszą działalność statutową.

  Pozyskaliśmy od naszych braci rycerzy z Kanady  3 wózki inwalidzkie. Jeden dyżurny wózek udostępniamy dla niepełnosprawnych parafian, informując ich, że jest możliwość przewiezienia zainteresowanej osoby z parkingu do Kościoła   na  Mszę Świętą. Pomoc zainteresowanym zaangażowani są rycerze Kolumba.

Były też i smutne chwile w naszej działalności. Wspomnieć  należy nasz udział  i zaangażowanie  w przebiegu uroczystości związanych z pogrzebem byłego bardzo nam drogiego Ordynariusza naszej Diecezji Ks. Bp. Kazimierza Ryczana oraz we mszach żałobnych naszych bliskich.

Aby pogłębiać wiedzę o wierze i rycerstwie uczestniczyliśmy w szkoleniach i skupieniach organizowanych cyklicznie przez naszych przełożonych z Rady Stanowej, głównie w Skorzeszycach.

 Wymienić należy działalność w zakresie „public relations” mającą za zadanie informowanie o wszystkich bieżących i przyszłych wydarzeniach szeroką publiczność, która powinna poznawać katolicka organizacje mężczyzn oraz ich działalność na rzecz społeczności lokalnej. Ta informacja jest ciągle przekazywana za pomocą strony internetowej na której osobiście umieszczam materiały minimum raz na miesiąc. Staram się dzielić wszystkim tym, co dzieje się w naszej parafii, aby każdy mógł zobaczyć podejmowane działania rycerzy Kolumba i dowiedzieć się o ciekawych i wartościowych inicjatywach.

Nasza Rada w minionych trzech latach swojej działalności była wielokrotnie nagradzana:

Za aktywność w działalność 2017 roku nasza Rada została wyróżniona nagrodą  Ks. Michaela McGivneya. 

Za działalność w minionym 2018 roku bratnim na spotkaniu w sali Kordeckiego podczas Pielgrzymki na Jasną Górę otrzymaliśmy nagrodę Najwybitniejszych Rad

Nasza Rada za działania 2019 roku  została wyróżniona dwoma nagrodami:

 • jedną otrzymaliśmy w maju podczas Konwencji Stanowej w Licheniu,     a wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „WIARA”. Wręczał ją osobiście nasz Kapelan Stanowy arcybiskup Wacław Depo wraz z naszym kieleckim biskupem  Janem Piotrowskim.
 • drugie wyróżnienie otrzymaliśmy12 października na konferencji  na Jasnej Górze,  nagrodę Najwybitniejszej Rady III Stopnia, otrzymaliśmy od Rady Najwyższej.

Po Sprawozdaniu z Działalności Rady zostały przeprowadzone wybory nowego wielkiego rycerza oraz pozostałych funkcjonariuszy Rady.

Nowym wielkim rycerzem został brat Jacek Treter.

 Wprowadzenie na Urząd nowych funkcjonariuszy odbędzie się 12 lipca br.

Na zakończenie Zebrania  została listy spraw potrzeby wsparcia ks. proboszcza                       w obowiązkach w tym udział rycerzy w niedzielnej liturgii słowa.

Ustalono ponadto nasz udział w Odpustowej Msze święte 8 czerwca o godz. 18.00.

Uroczysta Msza Św. której będzie  przewodniczył Księdza Arcybiskupa Wacława Depo.  Podczas Mszy świętej dziewiętnastu Rycerzy Kolumba wyrazi dziękczynienie za pełną formację w Zakonie, którą uwieńczy w najbliższym czasie przyjęciem stopnia patriotycznego.

__________________________________________________________________________________________________________

RELACJA Z PRZEBIEGU ODBYTEJ KONWENCJI RADY STANOWEJ W DNIACH 22 I 23 MAJA 2020 ROKU

PODCZAS X KONWENCJI STANOWEJ ZEBRANI PRZEDSTAWICIELE RADY STANOWEJ W POLSCE PODJĘLI KILKA CENNYCH DLA ZAKONU REZOLUCJI W TYM:

Rezolucje

Rezolucja nr 1

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz Rada Dyrektorów jako przywódcy naszego Zakonu okazali naszej polskiej jurysdykcji wiele życzliwości oraz poparcie dla naszej działalności po IX Konwencji Stanowej, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE sposób sprawowania przez Carla A. Andersona najwyższego urzędu w Zakonie Rycerzy Kolumba jest świadectwem Jego wiary w Boga, zdolności przywódczych, co dla nas Rycerzy jest powodem do dumy, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów oczekują dalszego pomyślnego rozwoju Zakonu w Polsce
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE uczestnicy X Konwencji Stanowej z całego serca potwierdzają swoją lojalność wobec Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jesteśmy wdzięczni za okazywane zaufanie, życzliwość i wsparcie Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w jego działalności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

Rezolucja nr 2

ZWAŻYWSZY, ŻE Arcybiskup William E. Lori jako Najwyższy Kapelan Zakonu Rycerzy Kolumba poprzez swoją duchową działalność zapewnia, aby Zakon stał na straży chrześcijańskich wartości, a Rycerze postępowali zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan poprzez swoje homilie, a w szczególności swoje publikacje w magazynie „Columbia” dba o rozwój duchowy i religijny każdego członka Zakonu
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wyrazić Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze wyrazy wdzięczności za jego przywództwo duchowe i dbanie o Dobro Zakonu, w tym w polskiej jurysdykcji,
POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy o modlitwie oraz naszym pełnym wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego Kapelana, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

Rezolucja nr 3

ZWAŻYWSZY, ŻE Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, urodził się przed stu laty na ziemi polskiej w Wadowicach, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II, jako student, robotnik, kapłan i biskup swoją postawą wiary, nadziei i miłości dał przykład rodakom jak godnie przetrwać w wierze katolickiej okres komunizmu, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II jest duchowym ojcem rozwoju naszego kraju w ostatnich 30 latach, w którym przywróciliśmy Kościołowi i katolikom właściwe miejsce w przestrzeni publicznej, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II głosząc zwycięstwo „cywilizacji miłości” poprzez swoje świadectwo wiary był i jest dla nas nauczycielem i przewodnikiem w dążeniu do świętości, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki Świętemu Janowi Pawłowi II Rycerze Kolumba, jako pierwsi w Europie, mogą, w Polsce od 15 lat, realizować idee Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu zgodnie z zasadami naszego Zakonu
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wszystkie rady Rycerzy Kolumba w Polsce organizowały programy i podejmowały działania, które będą promować nauczanie i dzieła Świętego Jana Pawła II pośród lokalnych społeczności, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, modlić się będziemy o rychłą beatyfikację Założyciela naszego Zakonu ks. M. McGivney’a, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba, wesprzemy inicjatywę Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ogłoszenia Świętego Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej oraz do Episkopatu Polski.

Rezolucja 4

ZWAŻYWSZY, ŻE w roku bieżącym zostanie wyniesiony na Ołtarze Sługa Boży ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, zwany Prymasem Tysiąclecia, listem non possumus z 1953 roku powstrzymał proces laicyzacji państwa polskiego w latach PRL, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński stojąc na straży wolności Kościoła katolickiego w latach komunizmu sam wolność osobistą poświęcił, przebywając w latach 1953-1956 wbrew swojej woli w odosobnieniu, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński będąc współautorem orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich „przepraszamy i prosimy o przebaczenie” z 1965 roku, zapoczątkował nowy okres w stosunkach polsko – niemieckich, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński będąc gorącym czcicielem Najświętszej Marii Panny był „ojcem duchowym” księdza Karola Kardynała Wojtyły późniejszego Papieża Jana Pawła II, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński był i pozostanie dla wszystkich Polaków wzorem służby Bogu i Ojczyźnie
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE rady lokalne Rycerzy Kolumba w Polsce opracują programy formacyjne związane z postacią Błogosławionego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego bogatym dorobkiem pastoralnym, a także
POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba będziemy modlić się o rychłą Kanonizację Błogosławionego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także
POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

Rezolucja 5

ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia koronawirusa dotknęła mieszkańców całego świata, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE miliony Polaków znalazły się w narodowej kwarantannie a tysiące rodaków dotknęła choroba, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE aktywnie do wsparcia placówek medycznych w niezbędny sprzęt włączyły się setki kapłanów organizujących w parafiach zbiórki środków finansowych oraz dziesiątki biskupów przekazujących środki finansowe na respiratory, a także
ZWAŻYWSZY, ŻE tysiące wolontariuszy, w tym wielu Rycerzy Kolumba, z wielkim poświęceniem spieszy z pomocą potrzebującym
NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY wspierać czynem i modlitwą całą służbę zdrowia i inne służby w walce z pandemią, wyrażając w ten sposób wdzięczność za ich heroizm, a także
POSTANAWIAMY, ŻE rady Rycerzy Kolumba zamawiać będą Msze święte w intencji ustąpienia pandemii szczególnie w parafiach dotkniętych chorobą, a także
POSTANAWIAMY, ŻE każdy z nas Rycerzy Kolumba w miarę sił i możliwości wspierać będzie swoją parafię i kapłanów w niej posługujących dziełami miłosierdzia i modlitwą.

_________________________________________________________________________________________________________

3 MAJ 2020 ROK

MSZA RYCERSKA PO DWU MIESIĘCZNEJ PRZERWIE

Rada rycerze Kolumba im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach poprosiła ks. Kapelana dr. Andrzeja Kaszyckiego o odprawienie Mszy Świętej w intencji  Życia Poczętego. Obrona rodziny i życia poczętego to główne zadanie w naszej działalności. W tej to intencji modliliśmy się wspólne podczas koncelebrowanej Mszy Świętej w minioną niedzielę, a rycerze Kolumba prowadzili czytania słowa Bożego oraz modlitwę wiernych. Modliliśmy się również o ustanie pandemii korono wirusa, która tak strasznie paraliżuje życie i zbiera śmiertelne żniwo.

 

Podczas Mszy św. w miejsce  Kazania odczytany został list Biskupa Ordynariusza

 

SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO NA ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU 850-LECIA KONSEKRACJI KOLEGIATY KIELECKIEJ, DZIŚ KATEDRY I BAZYLIKI MNIEJSZEJ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP

Drodzy Diecezjanie!

Głoszenie Ewangelii – Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka – zaowocowało chrztem świętym naszych praojców na ziemiach prastarej Polski. Kolejnym owocem misji ewangelizacyjnej było utworzenie pierwszych diecezji Kościoła w Polsce, począwszy od Poznania, Gniezna, poprzez Kołobrzeg aż do Wrocławia i Krakowa.

W bogate dziedzictwo wiary Kościoła krakowskiego – jego licznych miejsc kultu, kościołów i klasztorów oraz plejady Świętych i Błogosławionych – od roku 1171 wpisuje się historia kolegiaty kieleckiej dedykowanej Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

„Na tę ziemię – jak głosił św. Jan Paweł II podczas Mszy świętej
w Masłowie – chrześcijaństwo przyszło bardzo wcześnie. W prastarej Wiślicy książę Wiślan przyjął chrzest już w IX wieku. Ta ziemia została zaszczycona relikwią Krzyża Chrystusowego już za czasów Bolesława Chrobrego. Krzyż jest Wam drogi. O ten krzyż walczyliście przez lata. Czyniliście wszystko, aby był on obecny w Waszych domach, szkołach i zakładach pracy, aby był obecny przede wszystkim w Waszych sercach (…). Dokonałem koronacji od wieków czczonego obrazu Matki Bożej Łaskawej w katedrze kieleckiej. Owa koronacja przypada dokładnie w 820. rocznicę konsekracji Waszej katedry.
W macierzyńskie dłonie Matki Bożej Łaskawej oddaję tę ziemię i jej mieszkańców” (Ojciec Święty Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej na lotnisku w Masłowie, 3 czerwca 1991 r.).

Bracia i Siostry!

Wyjątkowa historia kolegiaty kieleckiej, która została konsekrowana przez biskupa krakowskiego Gedko w 1171 r., z jednej strony pozwala nam sięgać do odległej przeszłości, a z drugiej strony jest nam niezwykle bliska dzięki osobie Jezusa Chrystusa, bowiem to On jest jedynym Odkupicielem człowieka – Jezus Chrystus wczoraj i dziś, jest ten sam także na wieki (por. Hbr 13,8). Od 850 lat, poprzez wiele dziejowych doświadczeń, pięknych
i chwalebnych, dramatycznych i upokarzających, kościół na wzgórzu katedralnym zawsze był niczym latarnia morska, wskazująca wszystkim wierzącym, jak bezpieczne dopłynąć do brzegu.

Oprócz swojej historycznej i kulturowej bezcennej wartości skarbem kolegiaty były pokolenia kielczan i wiernych diecezji kieleckiej, którzy nie dali się uwieść różnym i obcym naukom, wzmacniali bowiem swoje serce łaską sakramentów świętych, przykazaniami Bożymi i objawionym Słowem Bożym (por. Hbr 13,9). Dlatego dziś, i przez kolejne miesiące rozpoczynającego się jubileuszu, możemy za Wincentym z Kielc wyśpiewać staropolski hymn „Gaude Mater Polonia” – Ciesz się, Matko Polsko! Jego najstarszy zapis, umieszczony
w zabytkowym „Antyfonarzu Kolegiaty Kieleckiej”, przechowywany jest
w skarbcu katedralnym.

Moi Drodzy!

Dla wszystkich ochrzczonych i praktykujących wiernych każda świątynia jest miejscem nowego życia, a często także miejscem nawrócenia i duchowego ratunku, gdzie człowiek – oszpecony grzechem – przez sakramentalne pojednanie otrzymuje w darze Ducha Świętego (por. Dz 2,14-41).

___________________________________________________________________________________________________________

 RYCERZY KOLUMBA  W OBLICZU  SYTUACJI ZAGROŻENIA KORONA WIRUSEM

REKOMENDACJE WIELKIEGO RYCERZA

                                                              

Drogi Bratni Przywódco,   

Rycerze Kolumba uważnie obserwują sytuację związaną z koronawirusem i jej wpływ na nasz Zakon. Ponieważ wirus rozprzestrzenia się poprzez osobisty kontakt, działania mające na celu zahamowanie jego rozwoju kładą nacisk na potrzebę ograniczenia kontaktów międzyludzkich poprzez zmniejszenie liczby odbywanych podróży, spotkań i innych zgromadzeń. Zgodnie z tym Rada Najwyższa rekomenduje podjęcie następujących kroków w celu ochrony Braci Rycerzy i innych osób:

 • Odwołaj wszystkie osobiste spotkania, również spotkania robocze, czekając na dalsze instrukcje
 • Odwołaj wszystkie zaplanowane wydarzenia, które miały mieć formę publicznego zgromadzenia, czekając na dalsze instrukcje
 • Odwołaj wszystkie podróże w sprawach związanych z funkcjonowaniem Rycerzy Kolumba, czekając na dalsze instrukcje

Jest wiele sposobów, dzięki którym możesz kontynuować swoje działania, unikając osobistego kontaktu. Poniżej kilka sugestii:

 • Prowadź spotkania za pomocą telekonferencji, Skype’a, Google Groups lub innych narzędzi.
 • Używaj narzędzia do organizowania webinarów do celów większych spotkań, takich jak miesięczne spotkania robocze.
 • Pozwalaj członkom oddawać głos drogą mailową lub SMSową, by podejmować decyzje lub zatwierdzać kandydatów na członków.
 • Używaj narzędzia do rozsyłania e-maili w panelu Officers Online, by kontaktować się z członkami.
 • Wspólnie z innymi funkcjonariuszami skontaktujcie się z innymi członkami, aby dowiedzieć się, czy potrzebują pomocy.
 • Prowadź ceremonie przyjęcia w domach poprzez odczytanie tekstu Pierwszego Stopnia.
 • Używaj platform fundraisingowych, by zbierać środki finansowe przez Internet.

Dodatkowe informacje dla członków i ich rodzin znajdziesz na stronach internetowych MINISTERSTWA ZDROWIA oraz ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA. Bądź świadomy, że osoby starsze i schorowane są silnie narażone na tę chorobę.

To chwila, w której musimy pogłębić nasze oddanie właśnie tym zasadom, które nas definiują: Miłosierdziu, Jedności i Braterstwu. W zbliżających się tygodniach będziemy mieli wiele okazji do tego, by żyć tymi zasadami w służbie Braciom Rycerzom, naszym rodzinom i społecznościom. Niech ten trudny okres będzie również czasem, w którym jako Rycerze stajemy w wyłomie i pokazujemy, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa oraz mężczyznami działającymi w służbie drugiemu człowiekowi.    

Carl A. Anderson – Najwyższy Rycerz

 
7 MARCA CEREMONIA PRZYJĘCIA NOWYCH BRACI.                                                                                        Po wieczornej Mszy Świętej  w parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach odbyła się uroczysta ceremonia przyjęcia nowych braci, inicjacja nowych braci, to uroczysta ceremonia podczas której wstąpili w szeregi Rycerzy Kolumba czterej nowi bracia.
Uroczystość przyjęcia nowych braci rozpoczęła się od Mszy Świętej. Po jej zakończeniu Rycerze Kolumba oraz chcący wstąpić do rycerstwa mężczyźni przenieśli się do Sali Rycerskiej, gdzie odbyła się ceremonia przyjęcia.

Procedura inicjacji  to bardzo uroczysta chwila dla nowych braci, a jej przebieg jest prowadzony przez specjalnie wyszkolony i przygotowany Zespół składający się z rycerzy naszej Rady pod przewodnictwem wielkiego rycerz, a wszyscy są uświęceni przebiegiem ceremonii.

       

Rycerze Kolumba to zakon, który istnieje od 138 lat i został powołany z inicjatywy Michaela J. Givney’a w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest to największa na świecie katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym, a w jej szeregach znajduje się około 2 mln katolickich mężczyzn na całym świcie, a w Parafii Św. Królowej Jadwigi w Kielcach istniejemy od 3 lat i ciągle się rozwijamy i rośniemy w siłę. Na koniec Ceremonii wszyscy zebrani rycerze złożyli gratulacje dla nowych braci, a wielki rycerz podziękował kapelanowi ks. dr Andrzejowi Kaszyckiemu za udział w Ceremonii oraz dla rycerz z Zespołu Inicjacyjnego.

PO CEREMONII;

Informacje i komunikaty przedstawił wielki rycerz w tym poinformował, że:

 • Rekolekcje Wielkopostne dla rycerzy i ich rodzin, z namaszczeniem olejami i błogosławieństwem i ucałowanie Relikwiami św. Brata Charbela po Mszy Świętej – termin 21 marca.
 • Informacja o terminie Mszy św. „Za życie w obrona dzieci nienarodzonych i tych potrzebujących wsparcia”. Z okazji Roku JPII. (msza 3 maja godz. 9.00).
 • Spotkanie wielkich rycerz w Skorzeszycach 28-29 marca, a spotkanie zakończono Modlitwą.

____________________________________________________________________________________________________________

WIELKI POST TO CZAS DLA NAS WSZYSTKICH DO GŁĘBOKIEJ REFLEKSJI NAD WŁASNYM ŻYCIEM

Pierwszą niedziele Wielkiego Postu przeżywaliśmy Mszę Rycerską z udziałem dużej grupa rycerzy naszej Rady.

Czytania liturgiczne prowadzili bracia Waldemar i Mateusz, a modlitwę wiernych brat Marcin.

 1. czytanie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7) Czytanie z Księgi Rodzaju  – Stworzenie i grzech pierwszych ludzi – pierwsze czytanie mówi nam o grzechu pierwszych ludzi Adama i Ewy.
  „Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.

 1. czytanie (Rz 5, 12.17-19) Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

  Homilia ks. kapelana dr. Andrzeja Kaszyckiego skupiona była na słowach czytań liturgicznych oraz na słowach Ewangelii,

Ewangelia (Mt 4, 1-11) mówi nam o:

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony.

Na na zakończenie  homilii piękną scenę o kuszeniu szatana przedstawili młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej.

Już jest tradycją, iż ks Proboszcz nasz Kapelan kończy homilie piękną pieśnią.

——————————————————————————————————————————————————-

RYCERZE KOLUMBA ZAPRASZAJĄ

Zapraszamy wierzących katolickich mężczyzn na Uroczystą Ceremonie Przyjęcia do Zakonu Rycerzy Kolumba w Parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach na Os. Świętokrzyskim.

Ceremonia przyjęcia nowych braci odbędzie się 7 marca 2020 roku o godz. 18.00 po Mszy Świętej   w Sali Rycerskiej.


NIEDZIELA RYCERSKA – Święto Ofiarowania Pańskiego, 02.02.2020

Msza święta rycerska z modlitwami łacińskimi o godz. 9.00 TO JUŻ TRADYCJA.

Rycerze śpiewają wiele modlitw w języku łacińskim oraz czytają Słowo Boże, jest to dla nas zaszczyt uczestnicz czynnie w Liturgii Słowa, wpierać kapłanów wszędzie tam gdzie jesteśmy potrzebni i tam gdzie jest to możliwe.

Brat Jacek czytał niedzielne słowo Boże przypadające na czwartą niedziele zwykłą – niedziela Matki Bożej Gromnicznej.

 Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

To mówi Pan Bóg:

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie”.

Drugie czytanie Słowa Bożego odczytał brat Adam: Czytanie z Listu do Hebrajczyków:

„Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli”.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego”.

Nasz kapelan ks. Dr Andrzej Kaszycki wygłosił homilię; mówił nawiązują do  Święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) jeżeli mamy wątpliwości co do naszych decyzji nie jesteśmy pewni co do ich słuszności to mamy Matkę Maryję. Mówił też w podsumowaniu wizyty duszpasterskiej i o  minionego roku o szczęśliwym roku w naszej parafii oraz rozwoju wiary w naszej wspólnocie, wspomniał o prężnie działających grupach religijnych w tym o Rycerzach Kolumba.   

Na zakończenie homilii ks. Kapelan zaśpiewał piękną pieśń Maryjną.


LUTY 2020 RADA NASZEJ RADY ROZPOCZĘŁA OD ZEBRANIA ABY USTALIĆ PLAN DZIAŁAŃ NA NAJBLIŻSZE TYGODNIE:

Jak każde spotkanie poprzedzone zostało modlitwą i odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Boże Coś Polskę” i odśpiewaniem hymnu Patriotycznego „Boże coś Polskę”.

Wielki rycerz w swoim wystąpieniu podsumował działalności rycerzy naszej Rady w minionym miesiącu, podziękował braciom za udział rycerzy w niedzielnych rycerskich Mszach Świętych w czytaniach liturgii Słowa Bożego.

Dla rycerzy Kolumba jak również do naszych kapelanów co miesiąc kieruje swoje słowo Najwyższy Kapelan rycerzy Kolumba  Arcybiskup William E. Lori.

W wystąpienie Kapelana Rady ks. Dr Andrzeja Kaszyckiego, poświęcone było niedzielnej liturgii słowa, które mówi o  Ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Mówił o tradycji Kościoła:

Najbliższa  niedziela to również w tradycji kościoła Katolickiego  zwana, Święto Matki Bożej Gromnicznej. To też ostatnia niedziela śpiewania Kolendy.                                                                    Ksiądz Kapelan mówił o znaczeniu Gromnicy naszej tradycji i o macy Światła jakie daje ta Świeca i kiedy należ po nią sięgać.

Na Zebraniu naszej Rady mieliśmy okazje gościć delegata Rejonowego brata Stanisława Scianę. Gość brat Stanisław poinformował zebranych braci o działalności rycerzy w Jurysdykcji Polskie o podejmowanych dziełach oraz o planach na najbliższe miesiące, a dotyczył rozwoju rycerzy. Omówiono sprawę zapraszania katolickich mężczyzn do grona rycerz i ustalona została data przyjęcia nowych braci do naszej Rady na dzień 7 marca br. Po Mszy św. o godzinie 18.00.

Wielki rycerz Zygmunt Mazur podziękował bratu Stanisławowi za obecność i wręczył drobny upominek.

Pod koniec zebrania w punkcie dobro Zakonu głosu udzielono lektorowi Rady bratu Mateuszowi Dziadowiczowi, który kontynuował rozważania z Adhortacji Świętego Jana Pawła II  na temat udziału świeckich w życiu społeczności.

Na zakończenie zebrania wielki rycerz poruszył sprawę inicjatywy Rady Stanowej, aby w miesiącu maju rady rycerzy Kolumba organizowali modlitwy Mszy Św. w intencji „Za życiem w obrona dzieci nie narodzonych i tych potrzebujących wsparcia”, z okazji Roku Świętego Jana Pawła II. Ustalono, iż kapelan rady wyznaczy w maju jedną niedzielę na tą intencje. Zebranie zakończono modlitwą oraz pieśnią „Króluj nam Chryste”.

Po zakończeniu spotkania zaproszono wszystkich na wspólną Kolację.


5 STYCZEŃ – W minioną niedziele 5 stycznia była nasza Msza święta Rycerska z naszym udziałem oraz ze śpiewem w języku Łacińskim.

Homilię wygłosił kapelan Rady ks. dr. Andrzej Kaszycki, a na koniec homilii zaśpiewał piękną kolędę „GDZIE JEST NASZE BETLEJEM”.

Ważniejsze wydarzenia w styczniu:

 1. – 12 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego,

 2.  – 21 stycznia – Dzień Babci,

 3.  – 22 stycznia – Dzień Dziadka,

 4.  – 24 stycznia – Świętego Franciszka Salezego,

 5.  – 25 stycznia – Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła,

 6.   – 25 stycznia  – Świętego Jana Bosko.          

 7. MIESIĄC STYCZEŃ TO WIZYTA PASTERZA W NASZYM DOMU.                                                           
 8. Wizytę rozpoczynamy codziennie o godz. 16.00, a w soboty o godz. 10.00.              Pamiętajmy, że czas wizyty duszpasterskiej jest czasem przeznaczonym przede wszystkim na modlitwę o Boże błogosławieństwo dla domowników w nadchodzącym roku 2020 oraz na rozmowę dotyczącą życia religijnego.

RYCERZE KOLUMBA NASZEJ RADY NOWY ROK PAŃSKI 2020 ROZPOCZĘLI OD SPOTKANIEM                    4 stycznia.

Jak każde spotkanie poprzedzone zostało modlitwą którą poprowadził kapelan Rady ks. dr Andrzej Kaszycki i odśpiewaniem pieśni patriotycznej „Boże Coś Polskę”. 

Wielki rycerz w swoim wystąpieniu podsumował działalności rycerzy naszej Rady w 2019 roku i wymienił cztery główne programy, które są podstawą działalności każdej Rada rycerzy Kolumba, a są to:                    PROGRAM NA RZECZ WIARY,  PROGRAM NA RZECZ RODZIN, PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI, PROGRAM NA RZECZ ŻYCIA

       

Nasza Rada  została wyróżniona dwoma nagrodami za działania 2019 roku, jedną otrzymaliśmy w maju podczas Konwencji Stanowej  w Licheniu. Wyróżnienie, zostało przyznane w kategorii „WIARA”. Wręczał je osobiście arcybiskup Wacław Depo wraz z naszym kieleckim biskupem dr Janem Piotrowskim.

Drugie wyróżnienie otrzymaliśmy 12 października na konferencji  na Jasnej Górze, a powyższą nagrodę Najwybitniejszej Rady III Stopnia, otrzymaliśmy od Rady Najwyższej.

Był to dobry rok, wielu rycerzy wykazało się dużą aktywnością za którą podziękował wielki rycerz i prosił, abyśmy wytrwali w swoim zaangażowaniu w nowym 2020 roku.

Nowy Rok to nowe wyzwania w naszej działalności, jesteśmy zobowiązani do podejmowania zadań – programów obowiązkowych jako rycerze Kolumba, ale i włączanie się w różne dzieła,  wyzwania jakie będą przed nami. Nasze główne działania to świadectwo wiary, obronę życia i rodziny oraz pomoc potrzebującym to główne cele, jakie wyznaczamy sobie na bieżący rok.

Do nowych wyzwań wzywa nas rycerzy nasz Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori. Będziemy uczestniczyć w akcjach w obronie życia uczestnicząc w marszach za życiem, manifestując poparcie dla życia i rodziny.

Rok 2020, to setna rocznica urodzin naszego świętego Jana Pawła II, Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, dziękujemy Bogu w modlitwie za dar tak wielkiego Polaka.

                                                       

To rok w który zostanie wyniesiony na Ołtarze kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Rycerze Kolumba, będą licznie uczestniczyć w tej Uroczystości.

Kardynał Stefan Wyszyński zwracał uwagę także na Ojczyznę, łącząc naród polski z wiarą katolicką. Dlaczego?

Znając historię, tradycję, kulturę wiedział, że to, co piękne w Polsce jest dzięki Ewangelii. Jeśli ktoś tego nie docenia, to tylko ze względów ideologicznych. Ewangelia kształtowała polski naród. W 1977 roku kardynał wspominał pewne wydarzenie. W czasie wojny był w okolicach Dęblina i w okopach spowiadał polskich żołnierzy. Zauważył, że pośród huku dział i bombardowań, niedaleko rolnik obsiewa pole zbożem. Poszedł do niego i zapytał, dlaczego to robi? Rolnik odpowiedział: jeśli zostawiłbym zboże w stodole, to wróg by je spalił, a jeśli je wrzucę w ziemię, to ono wyda plon i ktoś będzie jadł chleb. Ta lekcja zapadła kardynałowi w pamięć. Tak samo miłość ewangeliczna wsiewana głęboko w naród polski wydaje plony. Chcąc więc, aby ta miłość ewangeliczna owocowała, trzeba dać jej wolność i słuchać słów Jezusa.

Kardynał Stefan Wyszyński w 1965 roku mówił, że każda miłość ma swój Wielki Piątek. Wtedy objawia się, czy ktoś naprawdę kochał, czy tylko składał deklaracje bez pokrycia. Miłość domaga się honoru, odpowiedzialności za słowo. Dziś to się zdewaluowało i ludzie łatwo rzucają tym wyznaniem. W 1980 roku Prymas Polski przypominał, w orędziu na Boże Narodzenie, że miłość jest zadaniem dla każdego człowieka na całe życie.  

Rycerze Kolumba z całej Polski będą się modlić o wyniesienie na Ołtarze naszego Patrona ks. Michaela J. McGivneya.

Ponadto na uwagę zasługują następujące działania: ustalenie  listy spraw potrzeby wsparcia ks. proboszcza w obowiązkach w tym udział rycerzy w niedzielnych mszach w tym w liturgii słowa, modlitwie wiernych. Wśród omawianych spraw na Nowy 2020 rok była sprawa Aplikowania  o pozyskiwanie środków zewnętrznych przy współpracy z Kościołem Parafialnym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Istnieje duża szansa pozyskania znacznych środków na wsparcie naszej działalności.