Bierzmowanie

Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla klas VIII, które potrwa do czerwca 2021 roku. Wówczas planujemy przystąpienie młodzieży do tego sakramentu. Można już odbierać formularze zgłoszeniowe dla kandydatów do bierzmowania w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Należy je wypełnić i dostarczyć do końca września br. bezpośrednio do ks. Jarosława, który jest odpowiedzialnym za koordynację przygotowań.

Uroczyste włączenie do grona kandydatów jest planowane na niedzielę 4 października br. podczas Mszy świętej o godz. 18.00. Spotkanie przygotowujące w kaplicy św. Jana Pawła II (dolny kościół) pół godziny wcześniej.

Przy tej okazji przypominamy, że uczniowie, wedle rozporządzeń Księdza Biskupa, mają prawo do przygotowania się i przystąpienia do bierzmowania w swojej parafii, choćby uczęszczali do szkoły poza jej terenem. Natomiast mogą przystąpić do bierzmowania na terenie innej parafii po uprzednim uzyskaniu zgody w kancelarii parafialnej.

Termin bierzmowania: 8 czerwca 2021 r.