Dekret Biskupa Kieleckiego w sprawie przygotowań do Sakramentu Bierzmowania

DEKRET BISKUPA KIELECKIEGO
W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz wypełniając przepisy Prawa Kanonicznego zawarte w normach ogólnych, jak i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski zarządzam, aby w Diecezji Kieleckiej były zachowane następujące normy:

1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie trzeciej klasy gimnazjum.
2. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii
zamieszkania kandydata i trwa 12 miesięcy.
3. Proboszcz Parafii jest odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Dekret .pdf
Zarządzenia do dekretu