Komunikat Biskupa Kieleckiego

KOMUNIKAT

Drodzy Diecezjanie!

Ojciec Święty Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (3 kwietnia br.) zwrócił się do wszystkich wspólnot katolickich w Europie o zorganizowanie specjalnej zbiórki na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Mówił: „Myślę w szczególności, tutaj w Europie,
o dramacie osób cierpiących z powodu przemocy na Ukrainie: o ludziach pozostających na terenach wstrząsanych wrogością, która spowodowała już śmierć kilku tysięcy osób,
oraz o tych, ponad milionie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem przez wciąż trwającą poważną sytuację. Dotyka ona zwłaszcza osoby starsze i dzieci. Oprócz towarzyszenia im moją stałą myślą i modlitwą, postanowiłem wesprzeć pomoc humanitarną na ich rzecz”.

Odpowiadając na prośbę Papieża, w niedzielę 24 kwietnia br., wyraźmy naszą bliskość i solidarność z narodem ukraińskim poprzez złożenie daru serca do puszek.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

† Wasz Biskup Jan Piotrowski