Komunikat Biskupa Kieleckiego

2-Biskup Jan Piotrowski Herb

Kielce, dnia 14 czerwca 2016 r.

Nr OA –53/16

 

KOMUNIKAT

Drodzy Diecezjanie!

Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 7-8 czerwca br., Księża Biskupi podjęli decyzję o poparciu inicjatywy „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę”.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na zebranie 100 tys. podpisów posiada zaledwie czas 3 miesięcy, począwszy od 15 czerwca. W związku z tym należy jak najszybciej podjąć działania, aby podjąć ogólnopolską akcję poparcia tej inicjatywy.

Zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza ruchy i stowarzyszenia katolickie naszej diecezji, do włączenia się w tę inicjatywę. Duszpasterze przygotują specjalne listy do złożenia podpisów.

 

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                                     Wasz Biskup

 

† Jan Piotrowski