Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza

2-Biskup Jan Piotrowski Herb

Kielce, dnia 2 października 2015 r.

KOMUNIKAT

Drodzy Diecezjanie!

W liście apostolskim o Różańcu św. Jan Paweł II napisał, że „Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach Papieża, by niejako skierować spojrzenie modlącego się na rozległy horyzont potrzeb Kościoła” (RVM 37). Ta myśl Świętego Papieża zatroskanego o uświęcanie każdego człowieka, a szczególnie o uświęcenie rodziny, zaprasza nas, aby w październiku modlić się szczególnie gorąco w intencjach Ojca Świętego Franciszka oraz za trwający Synod Rzymski poświęcony małżeństwu i rodzinie, ich potrzebom duchowym i materialnym.

Jednocześnie w październiku rozpoczniemy przygotowanie duchowe do 25 rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Kościele Kieleckim, kiedy 3 czerwca 1991 r. w Masłowie przypomniał on o IV Bożym Przykazaniu. To Boże prawo jest nadal aktualne i zobowiązujące i stanowi jedno z najważniejszych źródeł Bożego błogosławieństwa: „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12).

Niech zatem troska o małżeństwo i rodzinę, które są Bożym darem dla człowieka będą naszą troską przez modlitwę, odnowę życia duchowego w sakramencie pokuty i codzienną wzajemną miłość i serdeczność. Niech duchowe bogactwo życia małżeńskiego i rodzinnego pozwala pokonywać niedostatki codzienności. Niech Bóg obecny w waszym życiu czyni je lepszym i godniejszym chrześcijańskiego powołania. Niech Maryja, Matka Jezusa, Królowa Rodziny wstawia się za nami. Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

Wasz Biskup
† Jan Piotrowski