Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12.04.2020

  1. Przeżywamy w dniu dzisiejszym największą prawdę naszej wiary jaką jest tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego.
  2. Informujemy, że w Poniedziałek Wielkanocny nie ma ofiary do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  3. Przypominamy, że w Wielkanoc oraz w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte są odprawiane jak w każdą niedzielę.
  4. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie przyczynili się do zorganizowania liturgii Wielkiego Tygodnia i nabożeństw pasyjnych, Ołtarza Wystawienia, Grobu Bożego i utrzymania czystości w kościele. Szczególne składamy podziękowanie Parafialnej Grupie Charytatywnej Caritas za zorganizowanie wielu inicjatyw wielkopostnych, zbiórek pieniężnych oraz pełną oddania służbę najuboższym.
  5. Ksiądz Diakon Jakub Janicki kończy praktykę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy Księdzu Diakonowi za gorliwą posługę i życzymy błogosławieństwa Bożego w przygotowaniu się do święceń kapłańskich oraz opieki Matki Bożej i Świętych Patronów w realizacji swojego powołania. Szczęść Boże!
  6.  Jest do nabycia świąteczny numer „Głosu Jadwigi”. Polecamy.
  7. Chcemy na koniec przekazać życzenia w imieniu wszystkich duszpasterzy: Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia wiarę w tym trudnym czasie pandemii, wlewa nadzieję na lepsze jutro oraz dodaje siły do przezwyciężania lęku, który paraliżuje rozwój życia w miłości. Spokojnego świętowania!