Nowy kapłan, misjonarz z naszej parafii [zdjęcia]

W sobotę, 2 lipca 2016 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił święceń prezbiteratu diakonowi Pawłowi Gabrysiowi SMA, pochodzącemu z naszej diecezji.

Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego rozpoczęła się o godzinie 10.00 w rodzinnym kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Mszę św. koncelebrowało wielu prezbiterów z naszej diecezji oraz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Swoją modlitwą wspierała ks. Pawła jego rodzina, licznie przybyli parafianie oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Wydarzenie to było ważne dla naszej diecezji, gdyż wzbogaciło ono Kościół o nowego kapłana; jak również było ważne dla parafii – ponieważ po raz pierwszy przeżywała ona tę wielką uroczystość, jaką są święcenia prezbiteratu.

Ks. Paweł swoją dziewięcioletnią formację rozpoczął w Seminarium Duchownym Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym k/Warszawy następnie udał się na kursy językowe do Manchesteru i Strasbourgu. Swoje doświadczenie w pracy misyjnej zdobywał m.in. w placówkach w Nairobi (Kenia) oraz Calavi (Benin). Nowowyświęcony prezbiter przyjął z rąk Biskupa Jana księgę Pisma Świętego oraz Krzyż Misyjny na podjętą przez niego drogę głoszenia Ewangelii. Ksiądz Paweł został posłany do wspólnoty Kościoła w Tanzanii, gdzie już wcześniej odbywał roczny staż pastoralny.

Na piękną, a zarazem trudną drogę w dziele misyjnym Kościoła życzymy Księdzu Pawłowi obfitości łask Bożych oraz Bożego prowadzenia po drogach, na które zostanie posłany.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich jest rzymskokatolickim zgromadzeniem misyjnym, założonym w 1856 roku w przez ks. bp Melchiora de Marion-Brésillac w celu głoszenia Chrystusa ludom Afryki, w szczególności tym, które jeszcze o Nim nie słyszały.

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR
MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ