Pielgrzymka Umiłowanych Sióstr do grobu Św. Jadwigi

17.07.2019r., w 620 rocznicę narodzin św. Jadwigi dla nieba, Siostry pod przewodnictwem ks. prał. Andrzeja Kaszyckiego i ks. Pawła Samiczaka odbyły pielgrzymkę do grobu patronki w katedrze krakowskiej na Wawelu.

Księża odprawili Mszę Św. w kaplicy zwieńczonej „krzyżem Jadwigi”. Miejsce to wyjątkowe, gdyż to właśnie tu królowa miała się często modlić, a według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej przemówić i to tu miała zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego (i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz pozyskania dla Chrystusa Litwy.

Z wielką radością do Wspólnoty wstąpiły kolejne dwie Siostry.