Szkoła Pisania Ikon

W Centrum Duszpasterskim WESOŁA54 przy Kościele Akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach swą działalność rozpoczyna Szkoła Pisania Ikon. Program Szkoły opierać się będzie na trzech filarach: intelektualnym (wykłady), duchowym (dni skupienia i czuwania modlitewne) oraz praktycznym (praca warsztatowa). Spotkania odbywać się będą w soboty (dwa razy w miesiącu). Szczegółowy program zajęć oraz formularz zapisów znaleźć można na stronie internetowej Centrum: www.wesola54.pl