Uroczystość powołania Wspólnoty Umiłowanych Sióstr Św. Jadwigi

8 czerwca 2019 roku, w uroczystość odpustową ku czci Świętej Jadwigi Królowej, została powołana Wspólnota Umiłowanych Sióstr Świętej Jadwigi Królowej. Przyrzeczenie na ręce arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego złożyło dziewiętnaście Sióstr. Na znak przynależności do Wspólnoty każda Siostra otrzymała medalion z inicjałami M i M. Całość uroczystości uwieńczyła procesja oraz pamiątkowe zdjęcie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim i ks. prał. Andrzejem Kaszyckim.