Zmiany personalne w parafii

W dniu wczorajszym Ordynariusz Diecezji Kieleckiej, ks. bp Jan Piotrowski dokonał zmian personalnych w naszej parafii:

Odchodzą z parafii:
1. ks. Kamil Banasik – mianowany Prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
2. ks. Tomasz Brożek – mianowany wikariuszem parafii pw. Św. Mikołaja w Skale
3. ks. Miłosz Hołda – do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Przychodzą:
1. ks. Krzysztof Dziurzyński – z parafii katedralnej
2. ks. Zbigniew Rapcia – z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie

Dziękujemy księżom, którzy ofiarnie posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej przez ostatnie lata. 
Zarazem serdecznie gratulujemy nowo mianowanym księżom, którzy rozpoczynają pracę w naszej wspólnocie.

Wszystkich czterech księży polecamy Dobremu Bogu, by Ten obdarzał ich potrzebnymi łaskami w pracy duszpasterskiej.